Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel

A polgári leányiskolák IV. osztálya számára/Az új állami s katholikus tanterv alapján

Előszó

Ezen kötet betetőzése a polgári iskola célját szolgáló magyar nyelv és irodalmi ismereteknek. A költészettanban a költői műfajok meghatározásánál s magyarázásánál arra törekedtem, hogy röviden s a... Tovább

Tartalom

KÖLTÉSZETTAN.
Költészettani ismeretek.
1. A költészettan feladata 5
2. A költészet mint művészet 5
3. A költészettan felosztása 6
4. A költemények feldolgozása 7
I. Belvilági költészet.
I. Lírai költemények.
A dal.
A) Vallásos dalok.
1. Magyarok királynéja. (Régi egyházi ének) 9
2. Könyörgés. Balassa Bálint 9
3. A feszülethez. Faludi Ferenc 10
4. A lélek halhatatlansága. Révai Miklós 10
5. A kereszt. Sujánszky Antal 11
6. Lemondás dalaiból (11). Kalocsay Alán 12
7. Zsoltár (52). Kálmán Károly 12
8. Isten áldása. Rudnyánszky Gyula 13
B) Világi dalok.
9. Ének Mátyás királlyá választásakor 13
10. Káka tövén. (Népdal) 13
11. Cserebogár. (Népdal) 14
12. Balogh Ádám nótája. (Kuruc népdal) 14
13. Rákóczi Ferenc búcsúdala. (Kuruc dal) 14
14. Temetésre szól az ének. Petőfi Sándor 15
15. Ez a világ. Petőfi Sándor 15
16. Hej iharfa, juharfa. Arany János 15
17. Fütyül a szél. Tóth Kálmán 16
18. Himfy dalaiból. Kisfaludy Sándor 16
19. Sóhajtás. Bajza József 16
20. Szülőföldem. Kisfaludy Károly 17
21. Mi dobog, mi zokog? Endrődy Sándor 17
+ 1. A dal 17
Ódák s ódafélékről.
22. Egy úri hölgyhöz. Vörösmarty Mihály 19
23. A magyarokhoz. Berzsenyi Dániel 22
24. Magyar hölgy. Garay János 24
25. Fohászkodás. Berzsenyi Dániel 25
26. Himnusz. Vörösmarty Mihály 26
27. Fóti dal. Vörösmarty Mihály 27
28. Egy gondolat bánt engemet. Petőfi Sándor 29
+ 2. Az óda és fajai 30
Elégiák.
29. Kis gyermek halálára. Vörösmarty Mihály 31
30. Zrínyi dala. Kölcsey Ferenc 32
31. Búcsú. B. Eötvös József 34
+ 3. Az elegia 35
II. Gondolati költemények.
Epigrammák és gnómák.
32. Írói érdem. Kazinczy Ferenc 36
33. A nyelvművelőkre. Révai Miklós 36
34. Magyarország címere. Vörösmarty Mihály 36
35. Tompa sírjára. Arany János 37
36. Emlékek. Kölcsey Ferenc 37
37. A hős. Greguss Ágost 37
+ 4. Az epigramma 37
Szatírák.
38. A magyar nemes. Petőfi Sándor 338
39. A hangyákhoz. Tompa Mihály 38
+ 5. A szatira 39
Tanító költemények.
40. Vojtina Ars poetikájából. Arany János 40
+ 6. A tanító költemény 42
II. Külvilági költészet.
I. Leíró költemények.
Költői leírás. (Tájkép, életkép.)
41. A zivatar. Tompa Mihály 43
42. Kis kúnsági. Petőfi Sándor 45
43. A vén gúlyás. Arany János 47
44. Zsugori uram. Csokonai Vitéz Mihály 48
+ 7. A költői leírás s fajai 49
Idill.
45. Téli esték. Petőfi Sándor 50
46. Falusi órák. Tompa Mihály 53
+ 8. Az idill 54
II. Elbeszélő költemények.
A mese.
47. A jávorfáról. Tompa Mihály 55
48. A fülemile és a béka. Czuczor Gergely 58
49. A művész és a lepke. Fáy András 58
50. Az agár és a tücsök. Greguss Ágost 59
+ 9. A mese 59
Monda, legenda. (Rege.)
51. A hamis tanu. Arany János 60
52. Az ezüst fátyol legendája. Várady Antal 62
53. Rege a tihanyi visszhangról. Garay János 64
+ 10. A monda s a legenda 64
Balladák.
54. Kádár Kata. (Székely népballada) 67
55. Ocskai Lászlóról való ének. (Kuruc ballada.) 69
56. Szondi két apródja. Arany János 71
57. V. László. Arany János 74
58. Tetemre hívás. Arany János 76
Románc.
59. Megöltek egy legényt. (Néprománc) 78
60. A megfagyott gyermek. B. Eötvös József 79
61. Mátyás anyja. Arany János 80
+ 11. A ballada s a románc 81
Az eposz.
62. Szigeti veszedelem. Gróf Zrinyi Miklós 83
a) Tartalom. Pintér Kálmán után 83
b) Részlet a műből 87
63. Zalán futása. Vörösmarty Mihály 89
a) Tartalom. Réger Béla után 89
b) Részlet a műből 92
64. Buda halála. Arany János 93
a) Tartalom 93
b) Részlet a műből 93
65. Egy falusi nótáriusnak budai utazása. Gvadányi József 95
a) Tartalom. Réger Béla után 95
b) Részlet a műből 97
+ 12. Az eposz.
A költői elbeszélés.
66. Részlet Kemény János-ból. Gyöngyösi István 102
67. Két szomszédvár. Vörösmarty Mihály 103
a) Tartalom. Réger Bélától 103
b) Részlet a műből 104
68. Szép Ilona. Vörösmarty Mihály 105
+ 13. A költői elbeszélés 109
A regény.
69. A nővérek. B. Eötvös József 110
a) Tartalom 110
b) Részlet a műből 110
70. Az új földesúr. Jókai Mór 114
a) Tartalom 114
b) Részlet a műből 115
+ 14. A regény s a novella 117
III. Drámai költészet.
Szomorújáték.
71. Bánk bán. Katona József 112
a) Tartalom 119
b) Részlet a műből 121
Népszínmű.
72. Sárga csikó. Csepreghy Ferenc 125
a) Tartalom 125
b) Részlet a műből 126
Drámai költemény.
73. Az ember tragédiája. Madách Imre 128
a) Tartalom 128
b) Részlet a műből 129
+ 15. A drámai költészet 132
1. A dráma és szerkezete 134
2. A drámai műfajok 134
a) Szomorújáték 134
b) Vígjáték. (Bohózat) 137
c) Színmű. (Népszínmű) 138
d) Drámai költemény 138
IRODALOMTÖRTÉNET
Irodalom, irodalomtörténet s felosztása 140
I. Az ősmondák kora 140
II. A keresztény középkor 141
74. Szent Margit legendájából 144
III. A vallási harcok s a nemzeti küzdelem kora 145
1. Protestáns korszak 145
2. A katholikus visszahatás kora 146
1. Pázmány Péter 146
2. Zrínyi Miklós 148
3. Gyöngyösi István 148
4. Kuruc költészet 149
75. A fiak istenes neveléséről. Pázmány Péter 150
76. Bibliafordítás. Káldi György 150
IV. A hanyatlás kora 152
1. Mikes Kelemen 153
2. Faludi Ferenc 153
3. Tudományos irodalom 153
77. A vendégségről. B. Apor Péter 154
78. A szent emberből. Faludy Ferenc 156
V. Az irodalmi felújulás kora 157
1. Irodalmi irányok 157
a) Franciás irány 158
b) Deákos irány 158
c) Németes irány 160
d) Népies irány 160
79. A magyarságból. Bessenyei György 162
2. Kisfaludy Sándor 163
3. A nyelvújítás s Kazinczy Ferenc 164
80. Erdélyi levelekből. Kazinczy Ferenc 166
4. Kölcsey Ferenc 167
VI. A nemzeti költészet kora 168
1. Kisfaludy Károly 169
2. Katona József 170
3. Vörösmarty Mihály 172
4. Vörösmarty követői 173
5. Regényirodalom 174
A) Báró Jósika Miklós 174
81. Az Abafi-ból. B. Jósika Miklós 176
B) Báró Eötvös József 177
C) Báró Kemény Zsigmond 179
82. Széchenyi István B. Kemény Zsigmond 180
6. Petőfi Sándor 182
7. Arany János 184
8. Tompa Mihály 186
9. Politikai írók 187
A) Széchenyi István 187
B) Kossuth Lajos 188
C) Deák Ferenc 189
83. Részlet a Hitel-ből. Gróf Széchenyi István 189
10. A dráma művelői 191
A) Szigligeti Ede 191
B) Madách Imre 192
11. Az újabb kor jelesebb költői s írói 192
84. Bánk bán jellemei. Gyulai Pál 195
12. Tudományos irodalmunk 197
85. Nemzeti eszmények. Prohászka Ottokár 198
86. Az igaz, szép és jó. Kiss János 200
13. Vallásos költészetünk 202
14. Leányifjúsági irodalom 203
87. Saját akaratunk nevelése. Geőcze Sarolta 204
88. A divatról. Beniczky Irma 207
89. A ruhák gondozásáról. Varga Lajosné (Rajka Teréz) 208

Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel Költészettan és irodalomtörténet olvasókönyvvel

A borító élei enyhén kopottak, néhány lap kissé foltos. Néhány lapon ceruzás bejegyzés található.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba