A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nyelv könyve

A magyar nyelv multja és jelene/Helyes magyarság

Szerző

Kiadó: Dante Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 469 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta az Otthon-nyomda (Kis Iván), Budapest.

Előszó

A magyar nyelv iránt komolyan érdeklődő művelt közönségnek szántam ezt a könyvet. Az volt a célom, hogy világossá tegyem az olvasó előtt a magyar nyelv szerkezetét és tudatossá helyes használatát.... Tovább

Tartalom

Bevezetés
A magyar nyelv5
A nyelvek élete6
A magyar nyelv története12
A finnugor rokonság12
A magyar nyelv korszakai16
Az ősmagyar kor17
A honfoglalás kora19
A magyar nyelv írásba foglalása21
A magyar nyelv Kódexek korában23
Idegen nyelvek hatása26
Az irodalmi nyelv kialakulása27
A nyelvújítás és hatása31
A költői és prózai nyelv fejlődése34
Az új ortológia37
A magyar nyelv jelene39
Irodalmi nyelv39
Csoport nyelvek42
Népnyelv, nyelvjárások45
Nyelvhelyesség47
A nyelvtan és részei50
A beszéd külső alakja, hangtan és helyesírás
A beszélő szervek53
A beszédhangok osztályozása55
A magánhangzók képzése és osztályozása56
A mássalhangzók képzése és osztályozása60
Az összefüggő beszéd elemzése66
Magánhangzó-illeszkedés67
A mássalhangzók hasonulása72
A beszéd tagoltsága74
Hanglejtés, hanghordozás78
Helyes magyar beszéd82
Vétségek a helyes kiejtés ellen83
Az összefüggő beszéd szervi hibái90
A hanglejtés hibái91
Helyesírás93
A magyar helyesírás története95
Mai helyesírásunk101
A beszéd anyaga. Szótan
A szó fontossága106
A szavak fajai. Beszédrészek109
A magyar nyelv szavainak rétegeződése111
Az ősi szóanyag112
Idegen elemek113
Új szavak122
Kihalt szavak123
A közös szóanyag127
Tájszavak127
Műszavak, mesterségszók, csoportnyelvek szavai131
Az egységes beszédrészek131
Az ige131
A főnév134
A melléknév140
A határozószó143
A névmás145
A személynévmások146
A birtokos névmások151
A mutató névmások153
A kérdő, vonatkozó és határozatlan névmások157
A számnév161
Az igenév163
A névelő164
A névutó167
A kötőszó168
Az indulatszó169
Beszédrészek használata egymás helyett169
A szókincs gyarapodása170
Szóképzés172
Igeképzés178
Igeképzés igéből180
Igeképzés névszóból188
Névszóképzés192
Névszóképzés névszóból195
Névszóképzés igéből202
Melléknévképzők205
Az igenevek képzése és használata206
A szavak összetétele211
Összetett igék214
Összetett főnevek215
Összetett melléknevek218
Összetett igenevek219
Összetett határozószók221
A nyelvújítás szóalkotásai222
Szólások, állandó kifejezések233
A szavak alakjának és jelentésének változása239
Csoportnyelvek szavai, divatszók266
Rokonjelentésű szavak269
A szavak használatának betegségei273
Szavak és szólások helytelen használata281
Az összefüggő beszéd. Mondattan
A mondat és részei299
A mondat fajai306
A szó a mondatban312
Az ige a mondatban. Igeragozás313
Alanyi ragozás316
Az ikes igék ragozása317
Tárgyas ragozás320
Az igeidők képzése és használata323
Az igemódok képzése és használata328
A szenvedő igék ragozása és használata338
Különös ragozású igék340
A névszó a mondatban343
A névszó többesszáma344
A birtokos személyragozás346
Névragok 352
Névutók361
Ragok és névutók használata a nyelvhelyesség szempontjából366
Az egyszerű mondat és részei370
Az állítmány372
Az alany373
Az alany és állítmány egyezése375
A tárgy 376
A határozók378
A jelző394
A szavak rendje a mondatban398
Az állítmány és az alany helye402
A tárgy és a határozószók helye403
Az is kötőszó helye412
A kérdő mondat szórendje413
Az összetett mondat415
Mellérendelő kapcsolatban levő mondatok. Mondatsor417
Alárendelő kapcsolatban levő mondatok. Mondatszerkezet423
Alanyi mellékmondat426
Állítmányi mellékmondat426
Tárgyi mellékmondat427
Határozói mellékmondatok429
Jelzői mellékmondat helyett437
A vonatkozó névmások helytelen használata438
Összetett mondatok kötőszó nélkül442
Többszörösen összetett mondatok443
Latin nyelvtani műszavak jegyzéke446
Szó- és tárgymutató447

Balassa József

Balassa József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Balassa József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv könyve A magyar nyelv könyve A magyar nyelv könyve A magyar nyelv könyve A magyar nyelv könyve

Néhány lap enyhén sérült, foltos.

Állapot:
3.400 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba