750.367

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A gyimesi lakodalmak

Közös kultúra és különböző identitások?

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 250 oldal
Sorozatcím: Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából
Kötetszám: 5
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 978-963-456-008-1
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.

Fülszöveg

A szerző a gyimesi román és magyar lakodalmak néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálatára vállalkozik. Bemutatja az egyes csoportok konkrét lakodalmait és a gyerek vagy felnőtt szereplőkkel előadott gyermeklakodalmakat és „felnőtt" -lakodalmasokat. A könyv célja továbbá, hogy a lakodalmasok és lakodalmak elemzésével hozzászóljon ahhoz a rendkívül aktuális és interdiszciplináris érdeklődésre is számot tartó európai diskurzushoz, amely a multietnikus közösségek múltjának, jelenének és lehetséges jövőjének kérdései körül zajlik. A példák alapján nyomon követhetjük, hogy a gyimesiek esetében az együttélés azonosságokhoz, különbségekhez vagy inkább kevert, a közös kultúrák és eltérő identitások, értelmezések kialakulásához vezetett-e.

Tartalom

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 9
1. BEVEZETÉS
Közös kultúra és különböző identitások? 11
A kutatás arculata, tervezése és módszertana - korlátok és lehetőségek
(a terepnaplók retrospektív olvasata) 15
„Lencsék által homályosan" - a kutatás elméleti, etikai dilemmái,
a kutathatóság kérdése 15
A kutatás stációi (a klasszikus néprajzi gyűjtéstől a szociálantropológiai
megismerésig) 17
Előkészítő kutatás, alapkutatás, a néprajzi terepmunka módszerei
(2005-2009) 17
Újabb perspektívák - nyilvános diskurzusok vizsgálata,
digitális etnográfia, történeti antropológia (2010-2015) 20
Fogalmi keret - kifejezések, terminusok . 23
(Közös) kultúra és (különböző) identitások - az antropológiai kultúra- és identitásfogalom problematikája 23
A hagyomány fogalma - kitalált hagyomány versus folklorizmus 25
Rítus, színház, performansz - lakodalmi rítusok; színházi események
vagy performanszok? 28
A rítus mint műfaji és mint értelmező kategória 28
2. A GYIMESI LAKODALMAK ÉS LAKODALMASOK SZERVEZÉSÉNEK
MAKRO- ÉS MEZOKONTEXTUSAI
A gyimesi csángó magyar és román kultúrák és identitások kialakulása,
létrehozása - szereplők és színterek (egyház, politika, iskola, turizmus) 33
Az oktatás, az iskola kultúra- és identitásformáló szerepe 35
A helyi egyházak szerepe 39
A helyi és nem helyi (magyar és román) tudáselit örökségesítő és
hagyományőrző tevékenységei: turizmus, fesztiválok, tudományos
szimpóziumok 48
Összegzés 57
3. A GYIMESI LAKODALMAK ÉS LAKODALMASOK SZERVEZÉSÉNEK
MIKROKONTEXTUSAI
Áttekintés -61
A lakodalmak szociokulturális kontextusai - intra- és interetnikus emberi
viszonyok, kapcsolatok (család, rokonság, szomszédság, barátság, szerelem) 62
Szomszédság 63
Család 64
Barátság és komaság a gyimesi társadalomban 66
Romantikus szerelem és párválasztás a gyimesi társadalomban 75
Román-magyar vegyes párkapcsolatok, házasságok etnikus
és vallási identitásokra gyakorolt hatásai 84
Társadalmi kapcsolatok működésben - a lakodalomba járás, lakodalmi
ajándékozás (lakodalmi tartozások) dinamikája 93
Összegzés 105
4. A GYIMESI ROMÁN ÉS MAGYAR LAKODALMAKKAL, LAKODALMASOKKAL
KAPCSOLATOS HÁTTÉRTUDÁSOK ÖSSZETEVŐI
Áttekintés 107
A gyimesi román és magyar lakodalmak a tudományos diskurzusokban 107
Áttekintés 107
A lakodalom, a gyimesi magyar lakodalom a magyar néprajzi kutatások
tükrében 109
A magyar lakodalom, házasságkötés mint „helyi" kutatási téma 110
A lakodalom, a gyimesi román lakodalom a román néprajzi és
antropológiai kutatások tükrében 112
A lakodalom, házasságkötés helye a román eszmetörténetben - történeti
és kortárs lakodalomértelmezések (rniorita, stilisztikai mátrix) 114
A román lakodalom, házasságkötés mint „helyi" kutatási téma 116
A gyimesi román és magyar lakodalmak a mindennapi diskurzusokban -
a hagyományos csángó román lakodalommal, a modern magyar és román
lakodalmakkal és a „mások" lakodalmaival kapcsolatos helyi tudás 117
Áttekintés 117
A hagyományos magyar és román lakodalom 122
Modern, mostani hagyományos magyar és román lakodalmak 131
A „másik" lakodalmaival kapcsolatos közösségi tudás 142
Összegzés 144
5. A LAKODALMAK SZÍNREVITELE
Áttekintés 147
Lakodalomszervezés: előzetes intenciók, motivációk 149
A lakodalom szereplői
(lakodalmi gazda, vőfély, nyoszolyó, násznagyok/na§ii) 154
Rítusszervezés, színrevitel 162
A lakodalmi gazda rítusszervezése - performanszok, rítusok, performatív
sikeresség, performatív félreértések 162
A lakodalom szereplőinek spontán és előre eltervezett tettei 173
Esettanulmányok: nuntá noastra Andreea si Gabril (2013);
Szabi és Mónika lakodalma (2014) 185
Nuntá noastra Andreea §i Gabril (2013) 185
Szabi és Mónika lakodalma (2014) 192
Összegzés 203
6. A GYERMEKLAKODALMAK SZÍNREVITELE
Áttekintés 205
A gyimesi magyar gyermeklakodalmak színrevitele 207
Áttekintés - gyermekjátékból turistalátványosság, átmeneti rítusokból
helyi örökség, közös kultúrából gyimesi magyar kulturális
reprezentációk 207
A rendező és a szereplők rítusszervezése - a szalamáspataki
gyermeklakodalmak 2006, 2008 213
Színre vitt performanszok és értelmezések - a szalamáspataki
gyermeklakodalmak 215
A hagyományőrző román gyermeklakodalmak színrevitele 225
Áttekintés - gyermekjátékból turistalátványosság, átmeneti rítusokból
helyi örökség, közös kultúrából gyimesi román kulturális
reprezentációk 225
A rendező és a szereplők rítusszervezése - tarhavasi román
gyermeklakodalmak 227
Színre vitt performanszok és értelmezések - Spectacol cu obicei de nuntá
de la Tárháus 2007 228
Színre vitt performanszok és értelmezések - aknavásári hagyományőrző
lakodalom (Cu nuntá la nuntá), 2010 233
Összegzés 234
7. KONKLÚZIÓ 235
BIBLIOGRÁFIA 239

Balatonyi Judit

Balatonyi Judit műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Balatonyi Judit könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem