828.275

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A látható ember/A film szelleme

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 329 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN: 963-281-449-5
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

A látható ember avagy a filmkultúra5
Előszó, mely három felhívásból áll7
Bebocsátást kérünk!7
A rendezőkhöz és minden barátomhoz a filmszakmában12
Az alkotás öröméről14
A látható ember17
Vázlatok a film dramaturgiájához25
A filmanyag25
A film egysíkúsága26
Az alkotó színész26
Film és irodalom27
A film és a cselekmény27
Párhuzamos történés és mélyebb értelem29
A vizuális folytonosságról30
Az atmoszféra31
A látható dolgok jelentősége33
Megfilmesített irodalom33
Beszédmozdulat és mozdulatbeszéd34
A látható beszéd35
A néma művészet és a hallgatás művészete36
A forgatókönyv37
Típus és fizignómia38
A jellegzetesség veszélyei39
Ruhák és egyéb szimbólumok39
Goethe a filmről40
A szépségről41
Az egyéni arc42
Idegen emberfajták42
Lélek és sors43
A hasonlóság és az alterego43
Az arcjáték45
Az érzések epikája46
Az érzelmek összhangja47
Az érzelmek irama48
A láthatóság lehetőségei és a fiziognómia erkölcse48
Az arcjáték drámaisága49
A közelkép50
A közelkép52
A rendező irányítja a látást53
A szeretet naturalizmusa54
A közelkép "bevágása"54
Közelképek és nagyság képei56
Tömegjelenetek57
A filmimpresszionizmus58
Az igazi nagyság59
A hangulat60
A tárgyak arca62
Expresszionizmus63
Álom és látomás64
A keretes cselekmény65
Álom és álmodó65
Az álomanyag66
Gondolatfényképezés67
Impresszionizmus és expresszionizmus68
Dekoratív stilizálás68
Az "Aura"68
Természet és természetesség70
A táj71
Hogyan születik a "táj"?72
A film és a munka szelleme72
A munka tájai73
Az arckifejezés mint kategória és a pánszimbolizmus74
A képi hasonlat76
Csodák és kísértetek76
Amerikai realizmus78
Állatok79
A kisgyerek81
A sport83
A mozgás84
Az üldözés84
A szenzáció86
Díszlet, arcfestés, illúzió87
A képvezetés89
A vágókép90
Az átvezetés91
Szimultanizmus és refrén93
A képek iránya94
A tempó96
A felirat98
Töredékes utóhang101
A fényképezésről101
Üdvözlet a színesfilmnek103
Zene a moziban104
A filmgroteszkről105
Világnézet107
Két arckép113
Chaplin, az amerikai nyárspolgár113
Asta Nielsen, ahogyan szerelmes és ahogyan megöregszik115
A film szelleme121
Hét esztendő123
Kolumbuszi utazás123
Tessék átszállni!124
Az orosz intéző története124
Az új nyelv125
Miért nevetségesek a régi filmek?126
Nem a művészeten van a hangsúly!127
Műveltség127
Az alkotó kamera129
Benne vagyunk a kellős közepében!130
A közelkép131
Az új dimenzió132
Arckifejezések és dallam132
Párbeszédek mimikával133
Mikrofizignómia134
A láthatatlan arc135
Egyszerűség137
A technika akkor jelenik meg, amikor szükség van rá137
A nem romantikus arc138
Az arckifejezések mozaikja138
Menekülünk a színésztől139
A természet kiszorul139
A természetes színész141
Az osztály arca141
Mikrodramatika142
A kamera temperamentuma143
Az intenzív kiszorítja az extenzívet143
A forgatókönyv válsága144
A drámai állapot144
A hősök nélküli film145
A beállítás145
Elkerülhetetlen szubjektivitás146
Kép a térben147
Tükörbeállítás148
A kamera lírája149
A kép jellege149
A túlzás149
Objektivitás150
Miért olyan kevés a német példa?150
Képmetafora151
A kép mint mozdulat152
Az elrejtett kép152
Nyomoz a szem153
A másik oldal154
Az emberi szféra154
Impresszionizmus154
A képi frázis155
"Beállított" felvételek155
Tema con variazioni156
A filmstílus156
Minden stílus modern157
A film meggyorsítja a stílus tudatosítását157
A vágás [Montage]159
Jelentéstendencia160
Az alkotó olló161
Képeket nem lehet ragozni162
Alkotó vágás (Montage)162
Az asszociáció montázsa163
A montázs asszociációja163
A montázshasonlat164
Gondolatmontázs165
Montírozott esszék166
Ritmikus tudomány166
Csak semmi képírásjelet!167
Ritmus167
A tempó168
Optikai zene168
A díszítőelemek mozgása169
Iránymontázs170
A néző táncol170
A mozgás díszítő elemei170
A különböző szférák ellenpontjai171
Montázs vágás nélkül172
Elsötétülés172
A fényrekesz szellemisége173
Idő173
Idő mozgás nélkül174
Időáttűnés174
A közelkép ideje175
"A dalszerű"175
Megváltozik a környezet176
Térváltozás helyváltoztatás nélkül177
Formai áttűnés177
A panoráma178
Térérzet178
A tér folyamatossága179
A távolság ritardandója179
Szubjektív montázs181
Álom181
A film színpadon182
Elkésett kételyek182
Hol van az ellentmondás?183
A hangosfilm megmenti a színházat184
A film felszabadította a színházat185
A látható monológ186
Tömeg187
Menekülés a mesétől189
Igazság valóság nélkül190
Kétirányú menekülés190
A hősök nélküli film191
Kereszmetszetfilm191
A tömegfilm192
Az atomok azonosak egymással192
Eizenstein a gondolatok filmjéről193
Költött, de nem kitalált195
Életművészet196
Valóságmozaik196
Filmszem197
Napló és önéletrajz198
Híradó199
Látható láthatatlan199
Háborús filmek201
A jelenvalóság202
A filmszalagra vett tudat203
Természetfilmek204
Az abszolút film205
Az ember nem szabadul önmagától206
Egy dolog önmagában206
Csak benyomások - semmi dologi207
Semmi esemény semmi okozati összefüggés208
A külvilág látszata208
Belső dolgok209
A tükör önmagát mutatja209
Az abszolút film mint eszköz210
Nem a lélek a dolgokban, hanem a dolgok a lélekben210
A logika csak eszköz, a pszichológia a cél211
Szürrealista filmek212
Mi jut önnek erről eszébe?213
Un chien Andalou213
Lélekfoszlányok?215
Un chien Andalou213
Lélekfoszlányok?215
Injekció a szemen át216
A belső képek objektiválódása216
Metaforák és hasonlatok217
A kamera optikai technikája217
A trükk jelentése218
Abszolút képek218
A vizuális mese219
A filmgroteszk220
Groteszk tartalom220
Groteszk képek221
A képeket nem lehet megölni221
A meglepetésnek nincs fokozása222
"La petite Lili"222
Félic, a kandúr és Oszvald, a nyulacska223
A mozgásba hozott rajz224
Az absztrakt film224
A feliratozás224
A zene hamis analógiája225
A zene nem elvont225
Idő és forma226
Az elvont formák mérete226
A forma: leküzdés227
Avantgarde227
A színesfilm és egyéb lehetőségek228
Tévedésem229
Mozgásábrázolás229
A színek mozgása230
A színek montázsa230
A színek folytonossága231
A mélység perspektívája232
A plasztikus film vágása232
A kép kereteinek kitágítása233
A vetítőfelület kiterjesztése233
A hangosfilm235
A történelem továbbhalad236
Először kanál, azután a leves236
A követelés237
Az akusztikai környezet237
A zörejek felfedezése238
A hangosfilm művészetének előfeltétele238
A hangjáték nem elegendő238
A műveletlen fül239
Hang és tér240
A hangnak nincs árnyéka240
A hang lokalizálása241
A hang nem követi a képet241
A hang távlata242
Az elmélet pénzt takarít meg242
A hang térbeli csodája243
A csönd244
A csönd és a magány245
A csönd és a tér245
Az alkotó hangkamera246
A hangbeállítás246
A hangot nem lehet ábrázolni247
A képi beállítás akadályai247
És mégis!248
A hangkivágás248
A hang vezérlése248
Hang nagyközeli249
Megszólal az ember250
Beszédjáték250
A hang nagyközelít nem lehet teljesen elkülöníteni251
A hangmontázs252
Képritmus és a hangritmus253
A hang és a kép hasonlatossága253
Akusztikai kiegészítés254
A szinkron montázs és a hangot követő felvevőgép254
A szinkron valóság - szinkron ábrázolás255
Szubjektív hangmontázs256
A hangáttűnés256
Abszolút hangmontázs257
Abszolút hangosfilm257
Pszichotechnikai nehézségek257
Pszichikai szinkronhatás258
Zajok szimfóniája258
Kísérőzene258
A zene új nyersanyaga259
A dialógus260
Optikai hátrányok260
Hogy is volt a feliratokkal?261
A dialógus felhasználása262
Hangok a levegőből262
Hangosfilmötleteket!263
Zene, drámai kísérettel263
Zenei betétszámok264
Optikai aláfestés265
Az átmenet válságai265
A színészi játék változhatatlansága266
Hangosfilm groteszk266
Szűzföld267
A végső kérdések268
Szeptikusok268
Ideológiai megjegyzések270
Művészettörténet és esztétikai értékelés271
Népszerűség. Technikai kollektivitás271
Esztétikai érték és népszerűség272
Német szellemiség272
Őrjárat273
A népszerűség nem reménytelen274
A kispolgár mint a filmgyártás bázisa274
A kispolgár határai275
A romantika önvédelme276
Will Hays kódexe276
Szerelem277
A család278
"Kedélyesség"278
Lereagálás279
A detektív279
A giccs280
Pátosz281
A giccs ellenzéke281
A fordított romantika282
Proletárfilmek283
A romantikamentes hős284
Tárgyiasság és valóság284
A hamis ellenzékiség285
Az ember ide tartozik286
Az orosz fejlődés286
Három szakasz287
Költészet és valóság289
Költők nem hazudnak289
Az abszolút és az absztrakt film ideológiája290
Az aszociális szürrealizmus291
Mindennek ellenére!292
A mozgókép mint költészet (Nemeskürty István)295
Jegyzetek311
Névmutató313
Címmutató316

Balázs Béla

Balázs Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Balázs Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A látható ember/A film szelleme A látható ember/A film szelleme A látható ember/A film szelleme A látható ember/A film szelleme

A védőborító kissé kopott, szakadozott.

Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba