Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Anthologia Hungarica

Előszó

REGÖS ÉNEK GÖCSEJBŐL
Meggyüttek szeginy szent István szolgái hideg
havas országbu, efagyott kinek fülö, kinek lábo;
a kentek adományábu akargyuk meggyuógyittanyi.
2. Mongyuk-e vaj nyomgyuk?... Tovább

Tartalom

Regös ének Göcsejből7
Miserorum pia adiutrix9
Ének Szent István királyról9
Ének Szent László királyról10
Pesti gyermekek utcai éneke12
Virágének 1505-ből12
Balassa Bálint:
Borivóknak való13
Örök szerelem14
Kegyes, vídámszemű15
Katonaének16
Boldogtalan vagyok18
Búcsú a hazától20
Kegyelmes Isten22
Rimay János:
Biztatás24
Gróf Zrinyi Miklós:
Elégia fia halálára24
Kuruc dalok
Patyolat a kuruc27
Menj el madár, menj el27
Most jöttem Erdélyből29
Szerencsét próbáltam30
Mit búsulsz kenyeres?32
Állj előmbe rózsám33
Édes hazám, szánjad válásom34
Amott kerekedik35
Botlasz vérszopó36
Faludi Ferenc:
Forgandó szerencse37
Ányos Pál:
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál38
Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához39
Dayka Gábor:
Kesergés40
A rettenetes éj41
Csokonai Vitéz Mihály:
Édes keserűség42
A pillantó szemek43
A rózsabimbóhoz44
Az éj és a csillagok45
Az eleven rózsához45
A szeplő46
A tihanyi echóhoz47
Siralom49
A reményhez50
A búkergető52
A magánossághoz53
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor56
Tüdőgyulladásomról57
Kazinczy Ferenc:
A szonett muzsája59
Bor mellett59
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz60
A felkölt nemességhez62
A közelítő tél63
Osztályrészem64
Fohászkodás65
A tavasz66
A szerelem67
Búcsúzás68
Életphilosophia69
Levéltöredék barátnémhoz71
A temető71
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll73
Himnusz74
Bordal76
Vanitatum vanitas77
Holdhoz80
Hervadsz81
Szép Erdély82
Zrinyi második éneke82
Kisfaludy Sándor:
Kesergő szerelem83
Boldog szerelem85
Kisfaludy Károly:
Rákosi szántó a török alatt86
Szülőföldem szép határa87
Vörösmarty Mihály:
Kis gyermek halálára88
Utóhang Cserhalomhoz89
A magyar költő89
Hedvig91
Gábor diák96
Salamon97
Szép Ilonka99
Szózat104
A Guttenberg-Albumba106
Liszt Ferenchez106
Az élő szobor109
Keserű pohár111
Tót deák dala113
A merengőhöz115
Az emberek116
Emlékkönyvbe118
Előszó119
Mint a földmívelő120
A vén cigány121
Fogytán van a napod123
Petőfi Sándor:
Távolból124
Temetőben125
Befordúltam a konyhára126
A virágnak megtiltani nem lehet127
Füstbe ment terv127
Az Alföld128
Csokonai130
Mért nem születtem ezer év előtt...131
Jaj, de bús ez a harangszó!132
Jőj, tavasz, jőj!132
A négy ökrös szekér133
A hazáról134
Az őrült136
Itt állok a rónaközépen139
Tündérálom139
Te vagy, te vagy, barna kis lyány147
Dalaim147
Egy gondolat bánt engemet149
A Tisza150
A szél152
Sári néni153
Alkony154
Levél Arany Jánoshoz155
Falu végén kurta korcsma157
Szeptember végén159
A téli esték160
Minek nevezzelek?162
A puszta, télen164
Szülőföldemen166
Arany János:
Névnapi gondolatok167
Fiamnak169
Ősszel170
Ráchel siralma173
Dante176
Széchenyi emlékezete177
Rege a csodaszarvasról183
V. László190
Szondi két apródja192
Both bajnok özvegye195
Tengeri-hántás196
Tetemre hivás199
A tölgyek alatt201
Epilogus204
Tompa Mihály:
Őszi tájnak206
A gólyához207
A madár, fiaihoz208
Ikarus209
Isten akaratja211
Báró Eötvös József:
Búcsú214
Végrendelet216
Gyulai Pál:
Hadnagy uram216
Margit szigetén217
Virágnak mondanálak218
Lévay József:
Szüretünk219
Mikes222
Tóth Kálmán:
Ki volt nagyobb?223
Vajda János:
Száll a hegyre225
Húsz év mulva226
A virrasztók226
Harminc év után228
A vaáli erdőben230
Reviczky Gyula:
Pán halála231
Komjáthy Jenő:
Óda a naphoz235
Éloa236
Kiss József:
Ó mért oly későn237
Tüzek238
A naphoz240
Az örök szépnek241
Endrődi Sándor:
Hajók találkozása242
Cinka Panna242
Szabolcska Mihály:
A Grand Caféban243
Dal a kis Demeter Rózsikáról244
Vargha Gyula:
Szélmalom245
Kevés a vetés246
Kozma Andor:
Magyar pusztán247
Ignotus:
Tavaszi bor248
Heltai Jenő:
A vén kocsis dala249
Ady Endre:
Góg és Magóg fia vagyok én251
A magyar Messiások252
Elillant évek szőlőhegyén252
Jó Csönd-herceg előtt253
Sem utódja, sem boldog őse253
Sirás az élet-fa alatt254
A föl-földobott kő255
Négy-öt magyar összehajol255
Az Illés szekerén256
Májusi zápor után257
Ha holtan találkozunk258
A Halál lovai258
Ifjú karok kikötőjében259
Sípja régi babonának260
A halottak élén261
Emlékezés egy nyár-éjszakára262
Az ősz dicsérete264
Babits Mihály:
Aestati hiems266
A danaidák266
Két nővér268
Esti kérdés269
Recitativ271
Husvét előtt272
A lyrikus epilógja275
Kosztolányi Dezső:
A húgomat a bánat eljegyezte276
Méz277
Szép Ernő:
Mint magányos lovast az este278
Gyermekjáték278
Kaffka Margit:
Lackó281
Lesznai Anna:
Isten asztalát teritem282
Kemény Simon:
Napos februári dél a Dunaparton285
Balázs Béla:
Haj, napjaim286
Tóth Árpád:
Rímes, furcsa játék287
Nagy Zoltán:
Szeptemberi ének a füvészkertben289
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára290
Kassák Lajos:
Mesteremberek292
Végvári:
Eredj, ha tudsz!293
Székely népballadák
Kádár Kata295
Fogarasi István297
Molnár Anna298
Boriska300
Kis Julia300
Népdalok
Túl a Tiszán302
Nem anyától lettél302
Ne menj rózsám a tarlóra303
Nincs szebb virág303
Csillag sem szeretnék303
Kis kacsa fürdik304
A fekete holló304
Túl az Óton304
Miért ragyog305
Erdő, erdő305
Kidőlt a fa306
Három fehér kendőt veszek306
Kutágasra szállott a sas306
A Csap-utcán307
Borul a káposzta307
Három csillag van az égen308
Széles az ökröm szarva308
Szabad a madárnak309
Fakó lovam309
Most jöttem a tetétleni pusztáról309
Este van már310
Még azt mondják: ingadozom310
Bogár Pista310
Kéri pusztán311
A juhásznak311
Sem eső nem esik312
Amerre én járok312
Felszállott a páva312
Szárnya, szárnya313
Mikor visznek Olmüc felé
Nagy-Abonyban314
A bakancsom el akarnám cserélni314
Mikor én még legény voltam314
Kalapom szememre vágom315
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica

A gerinc vászonnal pótolt, rajta az eredeti egy része található. Belülről megerősített példány. A borító enyhén kopott.

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba