A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Magyar Ars Poetica

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Magyar Ars Poetica - ez gyűjteményünk címe. Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy jogos-e vagy sem ez a címadás, már ott is vagyunk a problémakör közepében. Talán nincs a miénken kívül még... Tovább

Előszó

Magyar Ars Poetica - ez gyűjteményünk címe. Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy jogos-e vagy sem ez a címadás, már ott is vagyunk a problémakör közepében. Talán nincs a miénken kívül még egy irodalom, melyben oly kevés költemény hordozná homlokán a büszke címet: ars poetica. S mintha ars poeticát író kevés költőnk is fügét akarna mutatni a filológiának: a költészet művészetének tanszerű taglalása helyett találkozunk ezekben a költeményekben írói hitvallásokkal, az emberi magatartás normáival, ars politicával, s alig-alig jut figyelem a címben jelzett tárgykörre, az ars poeticára. Sőt! Legjobbjainknál mintha harci vágásokkal indulna a vers az iskolamesteri szabályosság, a műfaj-hagyományok ellen, szinte profanizálva magát a műfajt: "Költő vagyok - mit érdekelne - engem a költészet maga?" - kezdi hetykén az ars poeticát József Attila; Petőfi meg egyenesen azzal büszkélkedik, lázadó daccal, hogy "Iskolai szabályoknak - Lelkem sosem engedett", s hogy ő a "korláttalan természet" vadvirága, azaz nem törvényszerű költő. Ebben a szentséges szentségtörésben is hatalmas társuk Ady Endre, aki Petőfitől tanulva, József Attilát is előlegezve vallja, hogy "Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga".
[...]
Néhány megjegyzést kell tennünk még erről a gyűjteményről. Munkánk célja nem az volt, hogy filológiai teljességre törekedve, szakmai kézikönyvet adjunk tudományos köröknek, hanem az, hogy egy gazdag anyagból válogatott gyűjteményt nyújtsunk elsősorban az érdeklődők, vers-szeretők szélesebb körének. Válogatásunkat három szempont vezette. Képet adni a magyar költők ars poeticájáról, költői hitvallásáról, lényegileg a fejlődés rendje szerint: kiemelni azokat a fejlődési pontokat, amelyeken az ars poetica önmagán túlmutató, mondhatni, történelmi jelentőségre tesz szert; s érzékeltetni a különféle álláspontok létezését, esetleg összecsapását is ott, ahol az valóban figyelmet érdemel. Arra törekedtünk, hogy a magyar ars poeticáknak jellegzetességei, irányai, típusai minél teljesebben szerepeljenek ebben a gyűjteményben, éppen ezért közöltük olykor kevésbé jelentős költők vallomásait is, de amelyek plasztikus képviselői egy-egy irányzatnak. Speciális tárgykörű antológiáról van itt szó, tehát nem az egyes költőktől közölt versek száma, hanem a versek súlya-jelentése vall rá igazán a költőre. Természetesen nem véletlen, hogy a nagy forradalmár költők életműve a leggazdagabb ars poeticákban, azoké, akik emberi harcnak fogták fel magát a versírást is. Tapasztalhatta az olvasó, hogy bőven közlünk ebben a gyűjteményben olyan költeményeket is, amelyek nem tekinthetők direkt-ars poeticának, de amelyek jellegzetes hordozói egy-egy kor vagy költő felfogásának (pl. Kölcsey vagy Vörösmarty versei). Ilyen meggondolások alapján kerültek be a gyűjteménybe vitatervek is, vagy például Karinthy Frigyes remek Szabolcska-paródiája. Vissza

Tartalom

Magyar Ars Poetica5
PARNASSZUSI LECKÉK
Barcsay Ábrahám:
A poétákhoz21
Ráday Gedeon:
Parnasszusi lecke (Részlet)22
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz24
Verseghy Ferenc:
Ajánló levél26
A szőrszálhasogató27
AZ EMBER A POÉZIS ELSŐ TÁRGYA
Csokonai V. Mihály:
Az én poézisom természete30
Az ember, a poézis első tárgya32
A poétákban lakó istenség33
Fazekas Mihály:
Az én poézisom34
Bacsányi János:
Egy híres verselőre35
A magyar lantos35
(A ritmus csak szolga)38
SZABÁLY ÉS SZABADSÁG
Virág Benedek:
Előszózat39
Édes Gergely:
A Költő és Múzsa a költészet ügyében41
Kazinczy Ferenc:
Epigrammáiból43
A szonett múzsája44
Poétai episztola Vitkovics Mihály barátomhoz45
Berzsenyi Dániel:
Döbrentei Gáborhoz52
A poésis hajdan és most55
Vitkovics Mihály:
A költő57
Kisfaludy Sándor:
(Ki csak azért írsz verseket)59
KÍVÁNOK ÉRCBŐL HÚROKAT
Kisfaludy Károly:
Epigramma60
Egy jó rimelőhöz60
Egy rossz versíróhoz61
Epigramma61
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll...62
Egykor homályos63
Élet64
Vörösmarty Mihály:
Tündérvölgy (Részlet)66
Délsziget (Részlet)67
Zrínyi (Részlet)67
A hivatlan dalosok 68
Tündérvölgy69
Bajza József:
A lanthoz70
Garay János:
A magyar költő72
Czuczor Gergely:
Lantomhoz74
Kerényi Frigyes:
Kívánok olykor...78
CSATÁZOK VERSEIMMEL
Eötvös József:
Én is szeretném...79
Pap Endre:
Kegyetlen leckét...81
Berecz Károly:
Lantot, ifjú!82
Szemere Miklós:
A régi jó Gvadányi Petőfihez (Részlet)84
Petőfi Sándor:
A természet vadvirága86
Világgyűlölet87
Dalaim89
Csalogányok és pacsirták90
A XIX. század költői92
Arany Jánoshoz93
Rongyos vitézek94
A költészet95
Az én Pegazusom96
A hold elégiája97
Lehel vezér (Részlet)99
A gyáva faj, a törpe lelkek...100
Pacsirtaszót hallok megint101
CSAK HANGKÖRE MÁS...
Arany János:
Vojtina levelei öccséhez103
A vigasztaló113
Poétai recept114
A walesi bárdok115
Vojtina ars poétikája119
Kozmopolita költészet126
Intés128
Formai nyűg128
Mindvégig129
Tompa Mihály:
Egy magyar poétához131
Válasz Vojtina Gáspárnak133
A madár, fiaihoz136
Vajda János:
A virrasztók137
Költő barátomhoz (II)139
Az üstökös140
KÖLTÉSZET ÉS TANKÖLTEMÉNY
Madách Imre:
Költő barátomhoz141
Gyulai Pál:
Írói recept143
Horatius olvasásakor144
Darmay Viktor:
A circumspectus poétákhoz147
Tóth Kálmán:
A drámai nyelvről149
Dóczi Lajos:
A tizedik múzsa154
Kozma Andor:
Alkalom157
Endrődi Sándor:
Tanköltemény159
SZOKATLAN HANGOT ÜTÉK MEG
Arany László:
Tűnődés161
Kiss József:
László Fülöpnek164
Reviczky Gyula:
Egy divatos lírikusra165
Az új népköltők166
Arany Jánosnak167
A költő világa169
Komjáthy Jenő:
Szokatlan hangot üték meg...170
Új Józsue171
Repülj dalom172
Radnyánszky Gyula:
Mi a költő hivatása? 174
Palágyi Lajos:
Valld bé, költő barátom176
Heltai Jenő:
Pro domo178
Ars poetica180
KORSZERŰ INTERMEZZO
Szabolcska Mihály:
Könyvemmel181
Karinthy Frigyes:
Szabolcska Mihály Egyszerűség182
POLITIKA ÉS SZERELEM
Ady Endre:
Új vizeken járok185
Akiknek dajkája vagyok186
Az utca éneke186
A kürtösök szava187
"A XXX-ik századból"188
Kétféle velszi bárdok189
Bántott, döfölt folyton a Pénz is...190
Hunn, új legenda191
A szenvedésnél többet193
Juhász Gyula:
A fűzfapoéta194
Formát keresni194
Testamentum195
Vojtina új ars poétikája a fiatal költőkhöz196
Vojtina új levele öccséhez a drámaírásról199
A szépség betege202
Tóth Árpád:
Arany János ünnepére203
Hegyi beszédek felé205
Egy lány a villamosban206
"Szent őrületben..."207
Emőd Tamás:
A Holnap kátéja209
ÉDES ÉNEK ÉS ZÁRT PALACK
Babits Mihály:
A lírikus epilógia211
In Horatium212
Régen elzengtek Sappho napjai213
Cigány a siralomházban214
Mint forró csontok a máglyán...215
Jónás imája216
Kosztolányi Dezső:
Költő a huszadik században217
Esti Kornél éneke218
Marcus Aurelius221
Szép Ernő:
Nagy énekesnő Múzsa jöjj 234
Somlyó Zoltán:
A költő, lanttal226
Vers a költészetről227
Nagy Zoltán:
Levél Tóth Árpádhoz228
ÚTKERESÉS - SÖTÉTBEN
Oláh Gábor:
Töredék...232
Zengő szívem büszkesége233
Bányai Kornél:
Vasénekű testvéreim234
Szabó Lőrinc:
A Bazilikában zúg a harang236
Műhelytitok239
Fenyő László:
Költő, ne szégyeld törött kufár-arcod!242
Dsida Jenő:
Túl a formán244
Sárközi György:
Ha únod zordon verseimet...248
Kesergő247
Nagy Imre:
Az én rímem249
Gulyás Pál:
Egy magyar költőhöz250
Lágy rímek250
VERS, EREDJ, LÉGY OSZTÁLYHARCOS!
Balázs Béla:
Kísértetjárás252
Jaj neked, költő...254
Gábor Andor:
"Über allen Gipfeln..."256
Pillantás előre258
Komját Aladár:
Nem moccan a rög?259
József Attila:
A legutolsó harcos261
Egy költőre262
Ady emlékezete263
Szocialisták264
Invokáció265
Azt mondják267
Thomas Mann üdvözlése267
(Ne légy szeles)268
Ars poetica269
Radnóti Miklós:
Írás közben271
Nem bírta hát272
Lukács László:
Szolgaság273
Forgács Antal:
El ne feledd a mesterségedet!275
Zsigmond Ede:
Az alázat ellen276
Salamon Ernő:
Hé, Bartalis János278
Hála hűséges éneke279
Jegyzetek281
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Ars Poetica Magyar Ars Poetica Magyar Ars Poetica Magyar Ars Poetica

A borító kissé elszíneződött, foltos. A kötés sérült.

Állapot:
1.740 Ft
1.210 ,-Ft 30
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Ars Poetica Magyar Ars Poetica Magyar Ars Poetica

Könyvtári könyv volt. A borító elszíneződött.

Állapot: Közepes
1.740 Ft
1.390 ,-Ft 20
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Ars Poetica Magyar Ars Poetica Magyar Ars Poetica

A borító elszíneződött, a belső oldalán ragasztott címke maradványa látható. Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
1.740 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba
konyv