A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szerelem

Magyar költők szerelmes versei

Tartalom

Vas István: Előszó5
Népköltészet
Kádár Kata11
Molnár Anna13
Bodor Katalina16
Görög Ilona18
Sirató21
Magos a rutafa21
Elmennék zöld erdőbe sétálni22
Az én galambomnak23
Aj, de én is tartottam23
Azhol én elmegyek24
Hej, ha én azt tudnám25
Egy gyenge kis madár25
Te túl, rózsám, te túl25
A fekete holló gyászt visel26
Valaki jár a kertembe27
Ütik a rézdobot27
Eressz bé, eressz bé28
Hol háltál az éjjel28
Lányok ülnek a toronyba30
Adta volna isten30
Oda vetekedik háromféle virág30
Csillagom, révészem31
Éva, szívem Éva32
Szól a kakas már32
Zöld erdőben, zöld mezőben33
Repülj madár, repülj33
Kútágasra szállott a sas34
Szomorú fűzfának34
A malomnak nincsen köve35
Húron-szóló szép gerlice35
Elment a madárka36
Tavaszi szél vizet áraszt36
Megrakják a tüzet37
Hajnallik, hajnallik38
Egy-krajcáros bögrike40
Erre kakas, erre tyúk41
A csikósok, a gulyások41
Hej tulipán, tulipán41
Édesanyám almafája42
Vékony a pókháló42
Két út van előttem42
Hej, rózsa, rózsa, ékes vagy42
Terenyei kertek alatt43
Ez az utcabánat-utca43
Fehér fuszulykavirág44
Szabad a madárnak44
Micsoda erdő ez?44
Nem anyádtól lettél45
Kolozsváros híres város46
Haj alá, haj alá46
Magas hegyen lakom47
Amott jő egy legény47
Szentgyörgyvölgyi utca48
Esik a förgeteg48
A kenderem kiázott49
Éjjel azt álmodtam49
Hej, de bajos egy-párnára fekünni49
Zöld búzába terem a mérges kígyó50
Erre gyere rózsám50
Három élű, fekete sás50
Amott látszik egy szép51
Ezt a kislányt51
Zavaros a Nyárád vize52
Csillagok, csillagok52
Száraz fűbül könnyű52
Este van már, csillag van53
Sárga kukoricaszál53
Kamarától jő egy eső53
Akkor szép az erdő54
A citrusfa levelestől54
Béreslegény megy a kútra55
Nyisd ki, babám55
Jaj, de szépen harangoznak56
A gőzösnek pattog a kereke56
A csitári hegyek alatt56
Soproni virágének58
Körmöcbányai táncszó58
Divinyi Mehmed:
Madzsar türki59
Balassi Bálint:
Bizonnyal esmérem60
Losonczy Anna nevére63
Egy török ének65
Kiben örűl, hogy megszabadult az szerelemtűl66
Kit egy szép leány nevével szerzett67
Immár hogy az Cupidó mutatására69
Hogy Júliára talála71
Cupidónak való könyörgés72
Az fülemilének szól75
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról77
Júliát hasonlítja a szerelemhez78
Én édes szerelmem80
Ó nagy kerek kék ég83
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról86
Margarétáról87
Kiben az kesergő Celiárúl ír90
Kit egy citerás lengyel leánytól szerzett90
Az cortigianáról92
Az erdélyi asszony kezéről92
Fulviáról93
Rimay János:
Örülhetne szívem93
Én édes Ilonám95
Vajjon s de mi haszon96
Venus fajtalan hús98
Zrínyi Miklós:
Idilium (Részlet)100
Arianna sirása (Részlet)101
Gyöngyösi István:
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (Részlet)102
Petrőczy Kata Szidónia:
Oh, kedves violám104
Vigágének a XVII. és XVIII. századból
Régi reménységem110
Az erős mágneshez hasonlatos110
Bánotja nincs111
Égő lángban forog szívem114
Menj el madár, menj el116
Egészséggel én szerelmem118
Áll előttem egy virágszál119
Tudod-e, miért jöttem121
Ajak vérén termett124
Piros hajnalkorban szóló125
Minden állat örül127
Egy szép táncot jókedvemből129
Oh gyönyörűséges133
Megunt engem az én uram133
Jó lakásban azkik vadtok141
Bolondság volt nádhoz bíznyi143
Siralmas hattyú Neander partján145
Boldogtalan vagyok147
Állj előmbe, rózsám149
Kedves rajom, szép leányom!150
Arany ideim folyása152
Ellopták szívemet, jól érzem154
Jaj gyöngyvirágom, rozsmorintágom155
Amott kerekedik159
Ej haj! gyöngyvirág!159
Amade László:
Aztat tudd meg, én már többet160
Azt gondolom, de nem mondom162
Én angyalkám, szép madárkám163
Szíven csöngetője164
Édes dundi duduskám166
Faludi Ferenc:
Kisztő ének168
Nincsen neve169
Ányos Pál:
Érzékeny levél171
Kazinczy Ferenc:
Bor mellett172
Az ő képe173
Batsányi János:
Egy nevendék bükkfához174
Verseghy Ferenc:
A barátság175
Dórishoz176
A válogató177
A korosabb szépség178
Klárikához (Halványodva kerűlsz)179
Klárikához (Amott a hegynek)180
Phyllis181
Dayka Gábor:
Esdeklés185
Vigasztalás186
Fazekas Mihály:
Ruszánda, moldvai szép187
Még gyertyám el nem óltottam188
A kétségbeesett szerelem189
Ámelihez191
Az új bor191
Csokonai Vitéz Mihály:
Parasztdal192
Szegény, Zsuzsi, a táborozáskor195
A feredés196
A patyolat200
Az estvéhez200
Keser-édes201
A boldogság202
A szeplő203
Édes keserűség203
Az éjnek istenihez205
A rózsabimbóhoz207
Az éj és a csillagok208
Az eleven rózsához208
Tartózkodó kérelem209
Az esküvés210
A fekete pecsét211
Pillantó szemek212
Szemrehányás213
Újesztendei gondolatok214
Az utolsó szerencsétlenség218
Siralom227
Még egyszer Lillához229
Gróf Erdődyné őnagyságához (Részlet)230
A reményhez235
Az elmatrónásodott Dóris237
Kisfaludi Sándor:
A kesergő szerelemből241
A boldog szerelemből244
Berzsenyi Dániel:
Chloe246
Egy leánykához247
Cencimhez248
Féltés249
Búcsúzás249
Levéltöredék barátnémhoz250
Vitkovics Mihály:
Szerelem és barátság251
Katona József:
Vágy251
Kölcsey Ferenc:
Minden órám252
Esti dal254
Hervadsz255
Búsan csörög256
Vörösmarty Mihály:
Csaba szerelme257
0258
Vágy260
Haj, száj, szem261
Laboda kedve262
A csalfa lány263
Szép Ilonka263
Késő vágy268
Laurához (Rád nézek...)269
Haragszom rád270
Ábránd271
A merengőhöz272
Laurának (Nem fáradsz-e reám...)273
Garay János:
Egy ismeretlen széphez274
Bajza József:
Az apáca275
Emma276
Tél és tavasz276
Eötvös József:
Szörnyen szép277
Elvírához278
Petőfi Sándor:
Ha életében280
Fa leszek, ha281
A négyökrös szekér281
Tündérálom282
Reszket a bokor, mert291
Szabadság, szerelem!292
Szőke asszony, szőke asszony292
Szeptember végén295
Mi a szerelem?296
Minek nevezzelek?297
Itt benn vagyok a férfikor nyarában299
Tudod, midőn először ültünk301
Búcsú302
Ti akácfák e kertben303
Szeretlek, kedvesem305
Pacsirtaszót hallok megint308
Kerényi Frigyes:
Nincs a szóban309
Tompa Mihály:
Hárfám310
Szerelem312
Henyó voltál313
Szerettelek313
Nálad nélkül315
Arany János:
Oh! ne nézz rám316
Wohl Janka emlékkönyvébe317
Csalfa sugár317
Toldi szerelme (Részlet)318
Gyulai Pál:
Szeretnélek még egyszer látni319
A budai rózsahegyen320
Vajda János:
Gina emléke (Elfogy a nap...)321
Mint az erdő324
Szeretlek, mert oly szép szemed van325
Mintha örvény fölött járnék326
Találkozunk majd327
A kárhozat helyén329
Húsz év múlva331
Rozamunda331
Arabella334
Ha szépet látok335
A feledhetetlenhöz336
Utolsó dal, Ginához336
Kísértetek337
A legszebbnek340
Fürdői emlékek342
Idyll344
Harminc év után345
Arany László:
Emlékkönyvbe347
Reviczky Gyula:
Első szerelem347
Emma353
Webert, Chopint, játszod353
Ha mosolygasz353
Hát érdeklődik még irántam354
Bimbónak társa355
A te neved, a te hangod356
Perdita357
Vallomások365
Későn366
Magdolna367
Margitnak368
Válasz egy levélre370
Édes napok371
Égess el!373
Rezedának373
Komjáthy Jenő:
Quam prope, tam procul374
Menj el és ne érints377
Magdaléna378
A sápadt asszony381
Ha eltaszítasz382
Kiss József:
A hónapos szoba384
Ó mért oly későn385
Fogytán a rím386
Flirt386
Az örök szépnek387
Ajánlás388
Vargha Gyula:
Előrevetett árnyék389
Cséplés390
Makai Emil:
Jouron392
A prágai ismeretlen394
Ez minden395
Ignotus:
Hattyú396
Isten veled397
Emlék398
Szeretem látni398
Évnapra399
Ady Endre:
A mi gyermekünk400
A vár fehér asszonya401
Mert engem szeretsz401
Meg akarlak tartani402
Várnak reánk délen403
Héja-nász az avaron403
Az én menyasszonyom404
Ha fejem lehajtom405
Lédával a bálban406
Egyedül a tengerrel406
A Léda arany-szobra407
Csók az ájulásig408
Májusi zápor után409
Öreg suhanc vágyakozása410
Csak látni akarlak410
A szerelem eposzából411
Utálnak, de csodálnak415
Elbocsátó, szép üzenet416
Valaki útravált belőlünk418
Kérdés kék szemekhöz420
Hűség aranyos kora421
Óh, nagyszerű szerelem422
Ijfú karok kikötőjében423
Játék, játék, játék425
Őszülő erdők rettegése427
Ceruza-sorok Petrarca könyvén428
Még fájóbb könnyek428
A tavaszi szív429
Összebuvó félelem órái430
Vallomás a szerelemről431
Cifra szűrömmel betakarva432
Az idők kedveltjei432
Őrizem a szemed434
Beteg szívemet hallgatod434
De ha mégis?435
Nézz, drágám, kincseimre436
Szép Ernő:
Szökőkút437
Egy régi szőkéhez438
A táncosnőnél439
Add a kezed440
De kár440
A szerelem448
Pitypang448
Harapás450
Babits Mihály:
Sugár451
Örök dolgok közé legyen híred beszőtt452
Két nővér453
Új leoninusok454
Szerenád455
Játszottam a kezével456
Július458
A szökevény szerelem459
Ősz és tavasz között460
Lelkem kiszikkadt mezején462
Kosztolányi Dezső:
Régi szerelmes levele463
Kedves464
Rózsa465
Akarsz-e játszani?467
Hitves468
Én feleségem469
Annyi ábrándtól471
Rózsaszín lámpa472
Nők473
Szerelmesek475
Ilona475
Februári óda479
Juhász Gyula:
Anna481
Ovid levele Júliához481
Színház482
Áldott e bánat483
Nyár484
Elégia484
Dicsőség485
A régi Anna486
Milyen volt486
Coronatio487
Télutó487
Profán litánia488
Szakolcai emlék489
Annának, utolszor489
Hermia490
Souvenir490
Ó asszonyok491
Orgonaszó492
Anna örök493
Tóth Árpád:
Látomás493
A vén ligetben494
Légyott495
Orfeumi elégia496
Egy leány szobájában497
Hajnali szerenád498
Rímes, furcsa játék500
Gesztenye-pagoda502
Esti sugárkoszorú503
Eredj, szerelem, szép sehonnai504
Ifjonti jók múlásán505
Széthullt légiókkal506
Kaffka Margit:
Leánykérés508
Kertben509
Vallomás510
A te színed előtt510
Litánia511
Rosszalkodás513
Reichard Piroska:
Két élet515
Karinthy Frigyes:
Pitypang516
Somlyó Zoltán:
Mária Abariendos518
Ültem hideg szobákban521
Karod522
Egy szőke523
Micsoda év!... Micsoda tél!524
Kukoricahaj526
Dobd el...527
Kemény Simon:
Gyümölcsök528
Dalocska529
Kalandom, virágom529
Nagy Zoltán:
Téli emlék530
Jártál-e már532
A kedveshez533
Balázs Béla:
Erdő mélyén534
Éva nokturnója534
Szüret535
Németh Andor:
Szüzek537
Sárközi György:
Fölfelé538
A távoli kedveshöz540
Nem merek rádnézni541
Virágok beszélgetése542
Virágének543
Gulyás Pál:
Itt élt544
Szemed sötétje546
Közel és távol548
Fenyő László:
Lányok553
Nadányi Zoltán:
Nem jó nekem554
Bocsáss meg555
Ezüsthálóval foglak556
Őserdő556
Ma kedvetlen voltál557
A két szemed szeretett legtovább558
Nem szeretsz559
Te már sehol se vagy560
Mariann a kádban561
Búcsú565
Az a te kék szoknyád566
Körmenet566
József Attila:
Fiatal asszonyok éneke568
Áldalak bőval, vigalommal569
Tedd a kezed570
Ringató 570
Klárisok571
Sok gondom közt571
Óh szív! Nyugodj!572
Óda573
Gyermekké tettél577
Az a szép, régi asszony578
Jaj, majdnem579
Balatonszárszó580
Judit582
...Aki szeretni gyáva vagy582
Nagyon fáj584
Majd megöregszel587
Ne bántsd588
Elmaradt ölelés miatt589
Flóra590
Flóra (Tudnál-e, Flóra)594
Én, ki emberként595
Flórának596
Ha nem leszel598
Ha nem szorítsz598
Kedvesem betegen599
Dsida Jenő:
Szökevények a fák közt600
Szerelmes ajándék601
Szerenád Ilonkának601
Esti teázás606
Vallomás607
Tavalyi szerelem607
Lukács László:
Feleség608
Te610
Idegesség 610
Csillagcsók611
Salamon Ernő:
Búcsú614
Radnóti Miklós:
Szerelmes vers az Istenhegyen616
Két karodban617
Csodálkozol, barátném618
Harmadik ecloga618
Zápor620
Bájoló620
Virágének621
Tétova óda622
Hetedik ecloga623
Levél a hitveshez625
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szerelem Szerelem Szerelem

A gerinc kissé elszíneződött.

Állapot:
1.780 Ft
890 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Szerelem Szerelem Szerelem

A gerinc elszíneződött.

Állapot:
1.780 Ft
1.240 ,-Ft 30
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Szerelem Szerelem Szerelem Szerelem Szerelem Szerelem

A borító kissé elszíneződött, foltos. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.780 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba