1.033.347

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A távcső világa

Szerző
Lektor

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 952 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-280-817-7
Megjegyzés: A könyvet fekete-fehér és színes fotók, ábrák illusztrálják.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó15
Bevezetés17
Csillagászat mindenkinek (Kulin György)20
A Világegyetem20
A Föld25
Az ember29
Csillagászat szabad szemmel (Kulin György)33
A szürkület36
A csillagok nagyságrendje37
Egyéb szabad szemmel látható jelenségek38
A Világegyetem fizikai üzenetei (Kulin György)41
A fénysugár fizikai üzenetei42
Más elektromágneses sugárzások fizikai üzenetei51
Részecskesugárzások57
A meteorok fizikai üzenetei59
A gravitáció mint fizikai üzenet hordozója60
Kikényszerített üzenetek61
Megfigyelés és elmélet62
A csillagászat fontosabb műszerei (Kulin György)64
Optikai távcsövek64
Rádiótávcsövek66
Az idő és mérése (Ponori Thewrewk Aurél)68
A naptárkészítés története68
Időmérő eszközök77
A földóra és ellenőrzése81
Érák és epochák93
Csillagászat és történelem95
Konstellációk (Kulin György)100
Együttállás, szembenállás, elongáció, kvadratúra100
Fogyatkozások, fedések101
Koordináta-rendszerek (Kulin György)107
Földrajzi koordináták107
Egyenlítői (ekvatoriális) koordináta-rendszer109
Az ekliptikai koordináta-rendszer110
Horizontális koordináta-rendszer111
A negyedik koordináta-rendszer112
Az égitestek kelése és nyugvása113
A horizontális és ekvatoriális koordináták átszámítása114
A térbeli és időbeli tájékozódás csillagászati alapjai115
Égimechanika (Kulin György)119
Mivel foglalkozik az égimechanika?119
Newton egyetemes vonzástörvénye és mozgástörvényei121
Kepler törvényei123
A keringésidő128
A kéttest-probléma129
Égitestek tömegének meghatározása131
Mesterséges égitestek fizikája és égimechanikája133
Égimechanikai paradoxonok142
A Naprendszer általános jellemzése (Róka Gedeon)146
Égitesttípusok a Naprendszerben146
A Naprendszer égitesteinek mozgása148
A Naprendszer főbb tulajdonságai149
A Naprendszer mozgalmas élete150
A Nap (Dezső Lóránt)151
A napkutatás és jelentősége151
A napfoltokról és a Nap forgásáról153
A Nap felépítése159
A Nap elektromágneses sugárzásai161
A Nap részecskesugárzása164
Heliografikus koordináták165
Mágneses terek a Napon167
A Nap aktív vidékei169
A naptevékenység mérőszámairól171
A napciklus171
Naphatások a Földön174
Napfogyatkozások176
A Föld mint égitest (Kulin György)185
A Föld alakja185
A Föld anyagának kémiai összetétele187
A földmágnesség188
A Föld kora189
A Föld légköre190
A Föld mozgásai191
A Naprendszer fizikája (ifj. Bartha Lajos)204
A Naprendszer fizikai jellemzői204
A Föld fizikája207
A Hold212
A nagybolygók fizikája222
A bolygók holdjai238
Apróbb égitestek a Naprendszerben242
Mit tudunk a Naprendszer kialakulásáról (Róka Gedeon)269
A bolygókozmogónia támpontjai269
Az űrkutatás felderíti a naprendszer múltját272
A Naprendszer kialakulására vonatkozó elméletek274
Csillagkozmogónia és bolygókozmogónia találkozása281
A csillagok fizikája (Marik Miklós)285
A csillagok fényessége287
A csillagok felületi hőmérséklete290
A csillagok színképe297
A csillagok sugara299
A csillagok tengelyforgása302
A csillagok mágneses tere303
A csillagok kémiai összetétele304
A csillagok tömege305
Összefüggések az állapothatározók között308
Csillagrendszerek311
A változócsillagok325
A csillagok kialakulása és fejlődése (Róka Gedeon)342
Mit sugároznak a csillagok?343
A csillagok energiatermelése345
Energiát termelő atommagfolyamatok a csillagok belsejében346
A csillagok korának meghatározása energiatermelésük alapján349
A csillagtársulások kozmogóniai jelentősége351
A csillagok kialakulásának összeállási elmélete353
A csillagok fejlődése355
Ambarcumjan lebomlási elmélete358
A Tejútrendszer (Marik Miklós)359
A Tejútrendszer alakja és méretei361
A Tejútrendszer forgása362
A Tejútrendszer csillagainak száma363
A csillaghalmazok elhelyezkedése a Tejútrendszerben363
A Csillagpopulációk364
A csillagok mozgása a Tejútrendszerben366
A Nap mozgása a térben368
Az intersztelláris anyag370
A HI-zónák és a Tejútrendszer feltérképezése373
Mágneses terek a Tejútrendszerben377
Az égitestek távolságának mérése (Marik Miklós)380
Trigonometriai módszer380
A csillagok parallaxisa381
A periódus-fényesség-reláció383
Extragalaktikus csillagrendszerek (Balázs Béla)385
Bevezetés385
Távolságmérés az extragalaxisok világában386
A galaxisok "személyleírása"390
A galaxisok eloszlása396
Kettős és többszörös csillagrendszerek400
Különleges galaxisok402
A galaxisok keletkezése és fejlődése406
Kozmológia (Balázs Béla)412
Kozmológiai fontosságú lokális jelenségek413
Távolodó csillagrendszerek415
Világegyetem és világmodellek416
A kozmikus háttérsugárzás és kozmológiai jelentősége423
A hélium és a forró Univerzum427
A modellek valóságtartalma427
Inhomogén és anizotrop Világegyetem428
Élet a Kozmoszban (Kulin György)430
Régi elképzelések430
Az életfeltételek kutatása432
A földi életet a Nap táplálja440
A földi élet kozmikus kapcsolatai441
Más bolygórendszerek442
A csillagok nem egyszerre keletkeztek444
Fejlett civilizációk444
A csillagászat filozófiai problémái456
A csillagászat és filozófia kölcsönhatása456
A világ anyagi egysége459
Modellezhetik-e a világot a "világmodellek"?462
A Világegyetem végtelenségének problémája464
Megismerhető-e a világ?468
Hamis világképek (Róka Gedeon)470
Régi és mai mítoszok470
Asztrológia a 20. században472
Fiú vagy leány?477
A világvége-pánik478
A Világegyetem rendje479
Az UFO-őrület482
A csillagászati kutatások öncélúságának mítosza484
A csillagászat és űrkutatás haszna és jelentősége (Róka Gedeon)486
Mesterséges égitestek (Gesztesi Albert)494
A mesterséges holdak494
Mesterséges bolygók521
Bolygószondák523
A Hold kutatása533
Űrhajók541
A mesterséges holdak észlelése554
A csillaggömböktől a planetáriumokig (Schalk Gyula)556
Mit ábrázol a planetárium?556
A csillaggömböktől a planetáriumokig557
Az első Zeiss-planetárium560
Az első kétcsillaggömbös planetárium562
Korunk planetáriumai565
Planetáriumok és az iskolák566
Négy nevezetesebb planetárium568
A planetáriumok kiegészítő berendezései573
A planetárium jövője576
Hazai planetáriumok578
A jénai Zeiss Művek UNIVERSAL-nagyplanetáriuma580
A jénai Zeiss Művek MÉDIUM-típusú kisműszere582
A jénai Zeiss Művek RAUMFLUG-űrplanetáriuma582
A Baader-csillaggömbök583
A világ planetáriumai585
Az egyetemes csillagászat áttekintése (Ponori Thewrewk Aurél)587
Csillagászat az ókorban587
A görög csillagászat592
Az arab-perzsa csillagászat597
A középkori Európa csillagászata599
Az újkori csillagászat600
A csillagászat évszámokban607
A magyar csillagászat rövid története (Marik Miklós)614
Csillagászati távcsövek (Kulin György)617
Csillagászati távcsövek617
Optikai lencsék618
Fontosabb optikai alapfogalmak619
Tudnivalók a nagyításról621
A lencsék gyújtótávolsága625
A Galilei-féle távcső634
A Kepler-féle távcső635
Az okulárok636
A Barlow-lencse. Fókusznyújtás639
Fókusznyújtás pozitív lencsével640
A dialit-távcső642
A lencsés távcső előnyei és hátrányai642
A tükrök optikai törvényei643
A tükrös távcsövek főbb típusai645
Távcső tengelykereszt nélkül662
A távcsőtükör készítése (Kulin György)665
A homorú tükör665
A paraboloid tükör681
A segédtükrök készítése685
A Foucault-féle késélpróba686
Felületalakítás a zónák fókuszkülönbségeinek mérésével689
Fényezés papíron691
Üvegfelületek ezüstözése693
Fontos tudnivalók a tükörről695
A lencse házi készítése (Kulin György)697
Egyszerű lencsék készítése697
Karcos felületek javítása699
Panorámaperiszkóp házi készítése700
Hibásan ragasztott lencsék javítása703
További lehetőség a dialit-távcső704
A távcső mechanikai szerelése (Orgoványi János)705
Tükrös távcső szerkezeti részei705
Optikai elemek beépítése a távcsőbe715
Parallaktikus tengelyrendszer készítése724
Csapos tengelyrendszer749
Tájékozódás az égen (ifj. Bartha Lajos)759
Csillagok és csillagképek759
Tájékozódás és objektumkeresés764
Térképek és katalógusok789
Magyar csillagnevek és csillaglegendák (Kulin György)790
Magyar csillagnevek790
Csillaglegendák793
Mit, hogyan figyeljünk meg? (ifj. Bartha Lajos)801
Az amatőr csillagász munkalehetőségei801
Legfontosabb "észlelő eszközünk": a szem803
A fényképezés anyagai804
Az észlelések feljegyzése805
Fényességmérés - változó fényű csillagok808
A változócsillagok észlelése821
A Nap megfigyelése835
A Hold megfigyelése847
A bolygók megfigyelése854
Üstökösészlelés - üstököskeresés868
Meteorok és tűzgömbök észlelése872
Fogyatkozások és fedések877
Napórák készítése (Ponori Thewrewk Aurél)885
Példatár (Kulin György)911
Névmutató931
Tárgymutató939
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv