A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocialista realizmus I. (töredék)

Szerző

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 419 oldal
Sorozatcím: Izmusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

A szocialista realizmus / Köpeczi Béla tanulmánya5
Kezdetektől 1905-ig63
Ch. Fourier: A népszínházról, 182265
Saint-Simon: Irodalmi, filozófiai és ipari gondolatok, 182567
V. Belinszkij: A realista és idealista költészetről, 183569
G. Sand: A proletárok költészetéről, 184273
G. Herwegh: A Párt, 184276
E. Jones: Irodalmi szemle, 184778
F. Engels: Eugéne Sue és a társadalmi regény, 184480
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet, 184681
R. Wagner: Művészet és forradalom, 184982
R. Owen: A boldogság feltételei, 184986
Ch. Baudelaire: Pierre Dupont, 185188
Ny. Csernisevszkij: A művészet esztétikai viszonya a valósághoz, 185490
H. Heine: Politikai vallomás, 185592
K. Marx: A különféle kultúrformák egyenlőtlen fejlődéséről, 1857 F. Lassalle, K. Marx és Fr. Engels levélváltása a tragédiáról, 1859 100
V. Hugo: A "Nyomorultak" előszava, 1862107
V. Hugo: William Shakespeare, 1864108
D. Piszarev: Szellemi proletariátus, 1865111
P.-J. Proudhon: A művészet társadalmi rendeltetése, 1865114
Irodalom és művészet a Párizsi Kommün idején, 1871117
G. Courbet felhívása a művészekhez, 1871118
A "Cri du Peuple" c. lap beköszöntője, 1871120
A Párizsi Kommün 1871. május 19-i ülésének jegyzőkönyvéből121
E. Pottier: Az Internacionálé, 1871131
W. Whitman: Demokratikus távlatok, 1871133
E. Zola: Proudhon és Courbet, 1879136
E. Zola: A kisérleti regény, 1880138
J. Vallés: A munkásköltészetről, 1881140
F. Engels Kautskynéhoz, 1885141
G. Plehanov: Néhány szó a munkásokhoz, 1885142
D. Blagoev: Irodalmunk, 1885144
F. Engels M. Harknesshez, 1888146
A. Baju: A holnap irodalma, 1891148
P. Lafargue: Zola "Pénz" című regényéről, 1891-92150
F. Mehring: A mai naturalizmus, 1892-93153
C. Dobrogeanu-Ghera: L'art pour l'art és irányzatos művészet, 1894156
W. Morris: A szépség és a mindennapi kenyér, 1894158
F. A. Bebel: Művészet és irodalom a szocialista társadalomban, 1896160
F. Mehring: A művészet és a proletariátus, 1896163
P. Lafargue: Az író és a társadalmi környezet, 1896167
A. Labriola: A művészet és a kor ideológiája, 1896169
L. Tolsztoj: Mi a művészet? 1897-98172
A. France és J. Jaurés a művészet egységéről és szocialista jövőjéről, 1900173
R. Rolland: A nép és a színház, 1903180
G. B. Shaw: Ember és elsőbbrendű ember, 1903184
1905-1917
Lenin: A párt szervezete és a pártos irodalom, 1905189
V. Brjuszov: A sajtószabadság, 1905195
E. Verhaeren: A költészet jövője, 1905198
E. Vandervelde: A szocialista rendszer és a művészet, 1906199
N. Cocea: A jövő művészete felé, 1906204
A. Lunacsarszkij: A szociáldemokrata művészi alkotás feladatai, 1907208
Ady Endre: Irodalmi háborgás és szocializmus, 1908214
Bölöni György: Francia szocialista művészek, 1908216
M. Gorkij: A személyiség széthullása, 1909219
M. Gorkij: A proletárirodalom romantikájáról, 1909222
Lenin: L. N. Tolsztoj és a mai munkásmozgalom, 1910223
Lenin: Tolsztoj és a proletárharc, 1910226
V. Vorovszkij: A forradalmi romantika, 1910228
K. Kautsky: Proletariátus és kultúra, 1910229
Pogány József: Kultúra-álkultúra, 1911231
K. Liebknecht: A művészet és a tudomány a tőke szolgálatában, 1911234
C. Zetkin: Művészet és proletariátus, 1911236
J.-R. Bloch: Klasszikus vagy forradalmi megújulás? 1911240
G. V. Plehanov: Művészet és társadalmi élet, 1912244
Lenin: A nemzeti kultúra, 1913248
Szabó Ervin: Proletárköltészet, 1914251
Bresztovszky Ernő: Játszunk a szavakkal, 1914255
R. Tressel: A "Rongyosnadrágos filantrópok" című régész előszava, 1914260
A. Gramsci: Szocializmus és kultúra, 1916263
1917-1932
1917-1925
Az októberi forradalom és a kultúra
Az első intézkedések, 1917-18269
A.Szerafimovics: Egy cseppben..., 1917273
A.Blok: Az értelmiség és a forradalom, 1918276
Majakovszkij-Kamenszkij-Burljuk I. számú rendelet, 1918279
A proletkult-szervezetek első konferenciája, 1818281
A. Lunacsarszkij tézisei, 1918282
A. Bogdanov határozati javaslata, 1918283
A futurizmus és a proletárművészet, 1918284
M. Gorkij: Felhívás a proletariátushoz és az értelmiséghez, 1918286
Művészet a forradalmas Németországban288
Ludwig Rubiner: Az emberiség bajtársai288
A magyar Tanácsköztársaság és a művészet292
Móricz Zsigmond: Új közönség, 1919293
Nagy Lajos: Világszemlélet az irodalomban, 1919295
Uitz Béla: Diktatúra kell! 1919297
Barta Sándor: Az idő beteljesített benneteket, 1919300
Viták a politika és a művészet viszonyáról303
Lukács György: A kulturális politikáról, 1919303
Kassák Lajos: Tovább a magunk útján, 1918306
Kun Béla: Az új kultúráról, 1919 307
Kassák Lajos: Levél Kun Bélához a művészet nevében309
Egy ifjúmunkás levele, 1919310
Viták és állásfoglalások az új művészetről a forradalmak után313
A proletkult Nemzetközi Irodája, 1920315
V. I. Lenin vitája a proletkulttal, 1920 320
A. Bogdanov tézisei a kulturális munkáról, 1920321
V. I. Lenin: A proletárkultúráról323
E. Piscator: A proletár színház programja, 1920325
A. Gramsci: A futurizmus és a forradalom, 1921327
St. K. Neumann: A proletárkultúra, 1921329
A Kuznyica-csoport moszkvai proletáríróinak és költőinek nyilatkozata, 1921332
A forradalmi képzőművészetek (AHRR) nyilatkozata, 1922335
D. Vertov: Mi, 1922336
J. Wolker: Proletárművészet, 1922339
Vita L. D. Trocikj és A. V. Lunacsarszkij között, 1923344
A proletárírók Oktyabr-csoportjának ideológiai és művészeti platformja, 1923352
V. Majakovszkij: Kibe mar bele a LEF? 1923356
A konstruktivisták irodalmi központjának nyilatkozata, 1924359
Az új zene feladatai, 1924361
B. Aszafjev: Legyen a zene mindenki közkincse, 1924 365
A. Tolsztoj: A monumentalitás realizmus, 1924367
A. Lunacsarszkij: A művészet és a kommunizmus, 1924369
Az OK(b)P XIII. kongresszusának a sajtóról szóló határozatából, 1924376
H. Barbusse: Az új irodalomról, 1925377
G. Grosz: A művészet veszélyben van, 1925379
Sz. Eisenstein: A forma materialista megközelítéséről, 1925381
Az OK(b)P Központi Bizottságának határozata a párt irodalompolitikájáról, 1925384
Jegyzetek393
Bibliográfia465
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem