A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar versek könyve

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Népköltészet
Székely regős-ének5
Kádár Kata6
Júlia szép leány8
Kőmíves Kelemen10
Ifjú Mátyás király14
Komáromi szép lány15
Kis kacsa fürdik fekete tóban16
Rab-ének16
Szivárvány havasán17
Kerekes Izsák18
Hej, fúdd el, szép20
Héj, páva, héj páva21
A megölt legény22
Felszántom a császár udvarát24
Hej, halászok, halászok24
Bujdosik az árva madár25
Kossuth Lajos azt üzente25
Fábián Pista26
A Vidrócki híres nyája27
Amott legel, amott legel28
Béres legény, jól megrakd a szekeret29
Janus Pannonius:
Búcsú Váradtól30
Bornemisza Péter:
Siralmas énnéköm32
Balassi Bálint:
Borivóknak való33
Hogy Júliára talála, így köszöne neki34
Egy katonaének34
Rimay János:
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán38
Kecskeméti Vég Mihály:
Mikoron Dávid nagy búsultában40
Szenczi Molnár Albert:
Mint a szép híves patakra44
Zrínyi Miklós:
A hajnal46
Véghöz vittem immár nagyhírű munkámat47
Nem írom pennával48
Gyöngyösi István:
A reggel49
Kovácsok50
Kuruc költészet
Csínom Palkó51
A szegénylegények éneke56
Őszi harmat után58
Rákóczi nóta59
Megjártam a hadak útját62
Amade László:
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete64
Faludi Ferenc:
Forgandó szerencse66
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz67
Barcsay Ábrahám:
A kávéra68
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége69
Péczeli József:
Farkas, kutya72
Virág Benedek:
Békesség-óhajtás74
Ányos Pál:
Gróf Zrínyi Miklósról75
Verseghy Ferenc:
A marsziliai ének76
Az igaz bölcs78
Kazinczy Ferenc:
Híven szeretni79
Pálóczi Horváth Ádám:
Magyar tánc80
Batsányi János:
Bíztatás81
A franciaországi változásokra81
Fazekas Mihály:
Hortobágyi dal83
Nyári esti dal84
A korán jött esőhöz85
Szentjóbi Szabó Lászloó:
A nagy szüret Telegden87
Kisfaludy Sándor:
Napok jönnek, napok mennek88
A bereknek gyors kaszási88
Csokonai Vitéz Mihály:
A szabadság89
Az estve90
Zsugori uram93
A tél94
A nyár97
Magyar! Hajnal hasad!99
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz100
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor103
Tartózkodó kérelem104
A Reményhez104
Berzsenyi Dániel:
Horác107
A magyarokhoz107
Búcsúzás Kemenes-aljától108
A közelítő tél110
A táncok111
Napoleomhoz111
Kisfaludy Károly:
Rákosi szántó a török alatt113
Kölcsey Ferenc:
Himnusz115
Huszt117
Emléklapra117
Zrínyi második éneke118
Katona József:
Tiborc panasza119
Vörösmarty Mihály:
Kis gyermek halálára121
Zalán futása122
Szózat123
A Guttenberg-albumba125
A merengőhöz126
Harci dal127
A vén cigány129
Czuczor Gergely:
Alföldi legény132
Garay János:
Kont133
Eötvös József:
Búcsú137
Arany János:
Válasz Petőfinek139
A rab gólya140
Mit csinálunk?142
Az ó torony142
Családi kör144
Itthon147
Rozgonyiné148
V. László153
Év utolján155
Török Bálint156
A vigasztaló161
Szibinyáni Jank163
Szondi két apródja166
A walesi bárdok168
Magányban173
Vásárban175
A tölgyek alatt176
Népdal178
Tetemre hívás179
Tompa Mihály:
A madár, fiaihoz182
Ikarus183
Petőfi Sándor:
Távolból187
Honfidal188
Füstbement terv189
István öcsémhez190
Az alföld191
Egy telem Debrecenben193
A tintásüveg194
Csokonai196
Téli világ197
Mi kék az ég!199
A négyökrös szekér 199
A magyar nemes200
Dalaim202
A puszta, télen203
Sors, nyiss nekem tért206
A nép206
Egy gondolat bánt engemet207
Kutyakaparó208
Szabadság, szerelem!211
A kutyák dala212
A farkasok dala212
A XIX. század költői213
Arany Jánoshoz215
A Tisza216
A nép nevében219
Szeptember végén220
Vasúton221
Rákóczi223
Szülőföldemen224
A téli esték225
Föltámadott a tenger228
Nemzeti dal230
Forradalom231
Itt benn vagyok a férfikor nyarában233
Akasszátok föl a királyokat234
Európa csendes, újra csendes236
Bizony mondom, hogy győz, most a magyar237
Madách Imre:
Nem féltelek, hazám!239
Lévay József:
Mikes240
Gyulai Pál:
Hadnagy uram242
Vajda János:
Húsz év mulva243
Vasúton243
Tünemények245
Nádas tavon246
Thaly Kálmán:
Bujdosó Rákóczi248
Kiss József:
A Knyáz Potemkin252
Reviczky Gyula:
Petőfi él!254
Komjáthy Jenő:
A homályból255
Kozma Andor:
A kárthágói harangok257
Gárdonyi Géza:
Éjjel a Tiszán260
Heltai Jenő:
Március261
Ady Endre:
Góg és Magóg fia vagyok én263
A magyar Ugaron263
Fölszállott a páva264
Párisban járt az Ősz266
Az Értől az Óceánig267
Magyar jakobinus dala267
Hazamegyek a falumba268
A téli Magyarország269
A grófi szérün270
Emlékezés Táncsics Mihályra271
A Hadak Útja272
Csák Máté földjén274
Dózsa György unokája275
A paraszt Nyár276
A föl-földobott kő277
Apámtól, anyámtól jövén277
Kis, karácsonyi ének278
Történelmi lecke fiúknak279
A Tűz csiholója280
Ülj törvényt, Werbőczi281
Üzenet egykori iskolámba282
Őszi, piros virágok284
Ifjú szívekben élek284
A Kalota partján285
Oláh Gábor:
A Hortobágyon287
Somlyó Zoltán:
Április289
Kukoricahaj289
Babits Mihály:
Messze... messze291
Olvadás292
Cigánydal293
Téli dal295
Édes az otthon206
Emlékezés gyermeteg telekre297
Húsvét előtt299
Halavány téli rajz302
Juhász Gyula:
Himnusz az emberhez304
Magyar nyár 1918305
Tiszai csönd306
Milyen volt306
A munkásotthon homlokára307
Dózsa feje308
A munka309
Tápai lagzi309
Lámpások310
Emberi hitvallás311
Fák312
Este az Alföldön313
Koncert313
Szép Ernő:
Gyermekjáték315
Narancs318
Balázs Béla:
Szilveszter éjjel 1939919
Gábor Andor:
Ének a naphoz 1945 májusában321
Kosztolányi Dezső:
Alföld323
Üllői úti fák324
A doktor bácsi325
Apámmal utazunk a vonaton326
Mostan színes tintákról álmodom327
A kis kutya328
Kip-kop, köveznek329
A lámpagyújtó énekel329
Tanár az én apám330
Ilona331
Zászló332
Tóth Árpád:
A fa334
Április334
Bazsalikom338
Áprilisi capricció339
Rozskenyér341
Esti sugárkoszorú342
Lélektől lélekig343
Az új isten345
Láng347
Karinthy Frigyes:
Martinovics348
Komját Aladár:
Dal a bőségről349
Nadányi Zoltán:
A kutyám350
A költő351
Gulyás Pál:
Apám353
Az ablakos353
A kakukk354
Sárközi György:
Kilátó356
Szabó Lőrinc:
Szénásszekér358
Szamártövis359
Hajnali rigók360
Lóci óriás lesz361
Nyitnikék363
Ficseri-füsti367
Nefelejcs368
Mozdonyon369
József Attila:
Éhség370
Rög a röghöz370
Megfáradt ember371
Aki szegény, az a legszegényebb372
Tiszta szívvel372
Mikor az uccán átment a kedves374
Bevezető375
Gyöngy375
Hosszú az Úristen376
Huszonhárom király sétál377
Harmatocska377
Tiszazug378
Favágó379
Betlehemi királyok379
Nyár380
Bánat381
Vihar382
Anyám382
Áradat383
Munkások385
Mondd, mit érlel386
A kanász388
Medvetánc389
Emlék390
Holt vidék391
Mama392
Falu393
Harag395
Altató396
Szállj költemény397
A Dunánál398
Csendes, kévébe400
Születésnapomra401
Talán eltűnök hirtelen402
Dsida Jenő:
Az utcaseprő4304
Tündérmenet404
Jegenyék405
Radnóti Miklós:
Himnusz a békéről407
Hispánia, Hispánia408
Éjszaka410
A mécsvirág kinyílik410
Nem tudhatom411
Nyugtalan éj412
Naptár413
Levél a hitveshez416
Erőltetett menet418
Salamon Ernő:
Az ember, ha szegény419
Jegyzetek
A kötet költőiről421
Szó- és névmagyarázatok445
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve

A borító és a lapélek kissé elszíneződtek, foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
940 Ft
370 ,-Ft 60
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve

A borító és a lapélek kissé foltosak. Az előlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve

A gerinc enyhén elszíneződött, a lapélek kissé foltosak. A borító belső oldalán ex libris címke, az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar versek könyve Magyar versek könyve
Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba