A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája III.

1971-1980

Szerző

Kiadó: Madách Könyv- és Lapkiadó
Kiadás helye: Pozsony
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 764 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 12 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiájának harmadik kötetével egy időre lezárul az a vállalkozás, amely elsőként foglalja össze - az elkerülhetetlen terjedelmi és műfaji korlátokon belül - adatszerűen mindazt, ami a felszabadulás után nemzetiségi irodalmunk alkotásaként (vagy azzal kapcsolatosan) nyomtatásban napvilágot látott.
Szőke József a bibliográfia jelen kötetében az 1971-1980 közötti évtized termését dolgozta fel a korábbi részek elveihez, elrendezéséhez igazodva. Könyvünk tehát a csehszlovákiai magyar szerzők hazánkban megjelent műveinek eredeti és műfordításainak, valamint a róluk szóló írásoknak az adatait tartalmazza (az utóbbiak közt csupán a hazai magyar szerzőktől származó irodalmi visszhangok szerepelnek). A kötet két részre tagolódik: a műfajok szerinti elrendezésű (tartalmi szempontú] általános, valamint a szerzők, illetve fordítók névsora szerint feldolgozott egyéni részre. Az egyes részeken, alfejezeteken belül a szerző az írások... Tovább

Tartalom

Bevezetés 37
A folyóiratok és hírlapok címének rövidítés jegyzéke 41
A címszavakban alkalmazott rövidítések 41
írói nevek, álnevek, szignók jegyzéke 44
1. Általános rész
1. Könyvek 50
a) Eredeti művek 50
Költészet 50
Széppróza 51
Dráma 53
Monográfia, esszé, tanulmány, bibliográfia 55
Útirajz, riport, útinapló 57
Gyermek- és ifjúsági irodalom 57
Antológiák, gyűjteményes munkák, összeállítások 58
Népköltészet, képzőművészet 60
Irodalmi, nyelvészeti tankönyvek, szótárak 61
Műsorfüzetek, színpadi tanácsadók, katalógusok 64
Évkönyvek 66
b) Műfordítások 67
Szlovák és cseh nyelvű fordítások 67
Költészet 67
Széppróza 67
Dráma 67
Esszé, tanulmány, monográfia 68
Gyermek- és ifjúsági irodalom 68
Szlovák művek magyar fordításban 69
Költészet 69
Széppróza 70
Dráma 72
Monográfia, esszé, tanulmány 73
Gyermek- és ifjúsági irodalom 73
Riport, útikönyv, kézikönyv 75
Cseh művek magyar fordításban 76
Költészet 76
Széppróza 76
Riport, útikönyv 78
Dráma 79
Gyermek- és ifjúsági irodalom 79
A világirodalom magyar fordításban 81
2. Újságok, folyóiratok, naptárak 81
Központi lapok, folyóiratok 81
Vidéki lapok 84
Naptárak 84
3. Újságokban és folyóiratokban közölt írások 85
a) Irodalomelmélet, irodalompolitika, esztétika, irodalompublicisztika 85
b] Irodalomtörténet, művelődéstörténet 94
Esszék, tanulmányok 94
Írói arcképek, művészportrék 105
Megemlékezések, méltatások 111
Nekrológok, gyászbeszédek 137
Irodalomtörténeti, művelődéstörténeti adatközlések 141
c) Irodalomkritika, műbírálat 151
összefoglaló tanulmányok 151
Könyvismertetések, kritikák 157
Színibírálat, színházpolitikai publicisztika, előadóművészét, amatőr művészeti mozgalom 204
Műbírálat, képzőművészeti, zenei élet 228
d) Általános könyvészet, könyvkiadás, könyvterjesztés, könyvtárügy, sajtó 239
Nyomdászat, könyvtártörténet, bibliográfia 139
Könyvkiadás 241
Könyvterjesztés 243
Könyvtárügy 246
Sajtó, rádió, televízió 250
e) Irodalmi élet 254
Az Írószövetség tevékenysége 254
Irodalmi események 254
Irodalmi viták, ankétok 257
Irodalmi estek, író-olvasó találkozók 259
Pályázatok 262
Írói riportok, nyilatkozatok, interjúk 263
f) Irodalomtanítás, irodalmi műveltség 275
g) Nyelvművelés 282
Tanulmányok 282
Nyelvművelő, nyelvvédő írások 283
Bírálatok 290
h) Folklór 291
II. Egyéni rész
ÁG TIBOR:
Könyvek 300
Társszerzős művek 300
Újságban és folyóiratban közölt művek 300
Néprajzi vonatkozású cikkek, tanulmányok 300
Népdal, ballada 301
AICH PÉTER:
Újságban és folyóiratban közölt művek 301
Versek 301
Irodalmi vonatkozású cikkek 301
ALABÁN FERENC:
Újságban és folyóiratban közölt művek 302
Irodalmi vonatkozású cikkek, tanulmányok 302
AMBROVICS KATALIN - KOVÁCS ISTVÁN:
Könyv 303
ARDAMICA FERENC:
Újságban és folyóiratban közölt művek 303
Elbeszélések, karcolatok 303
Irodalmi vonatkozású cikk 303
Műfordítások 303
ÁSGÚTHY ERZSÉBET
Újságban és folyóiratban közölt művek 304
Elbeszélések 304
BÁBI TIBOR
Könyvek 304
Újságban és folyóiratban közölt művek 304
Versek 304
Elbeszélések, karcolatok 306
Kisregény folytatásokban 306
Irodalmi riportok 306
Riportok folytatásokban 306
Irodalmi vonatkozású cikkek, tanulmányok 307
Műfordítás - versek 308
Irodalom 308
BALÁZS BÉLA:
Könyvek 309
Összeállítás 309
Műsorfüzetek 309
Újságban és folyóiratban közölt művek 309
Irodalomra, sajtóra vonatkozó tanulmányok, cikkek, kritikák 309
Megemlékezések 310
BALLA KÁLMÁN:
Könyv 311
Újságban és folyóiratban közölt művek 311
Versek 311
Irodalmi vonatkozású cikkek, kritikák 312
BARACAI KOVÁCS ISTVÁN:
Újságban és folyóiratban közölt művek 312
Népballadák, néprajzi vonatkozású írások, könyvismertetések 312
BARAK LÁSZLÓ:
Újságban és folyóiratban közölt művek 313
Versek 313
Irodalmi vonatkozású cikkek, kritikák 313
BÁRCZI ISTVÁN:
Újságban és folyóiratban közölt művek 314
Versek 314
Irodalmi riportok 314
Irodalmi vonatkozású cikkek, kritikák 314
Irodalom 314
BARNA KÁLMÁN:
Könyv 315
BARSI IMRE:
Könyv 315
Újságban és folyóiratban közölt művek 315
Művészeti, esztétikai tanulmányok, kritikák 315
Irodalmi vonatkozású cikkek, megemlékezések 316
Irodalmi riportok 316
BÁRTFAI LÁSZLÓ:
Könyvek 316
Műfordítások 316
BATTA GYÖRGY:
Könyvek 317
Műfordítás 317
Újságban és folyóiratban közölt művek 318
Versek 318
Elbeszélések, karcolatok, mesék 319
Mesejáték 320
Irodalmi vonatkozású cikkek, tanulmányok, kritikák 320
Színházi élet, színibírálat 322
Irodalmi riportok, útirajzok, glosszák 322
Irodalom 323
BENDE ISTVÁN:
Könyv 323
BERECK JÓZSEF:
Könyvek 323
Műfordítás 323
Újságban és folyóiratban közölt művek 324
Elbeszélések, karcolatok, mesék 324
Kisregény folytatásokban 325
Irodalmi vonatkozású cikkek, kritikák 325
Publicisztika, riport 325
Műfordítások 326
Irodalom 326
BEKE SÁNDOR:
Könyvek 326
Társszerzős mű 326
BERTÓK IMRE:
Könyvek 327
Tankönyvek 327
Társszerzős mű 327
Újságban és folyóiratban közölt művek 327
Tankönyvkiadással, nyelvészettel kapcsolatos írások 327
Irodalom 327
BETTES ISTVÁN:
Újságban és folyóiratban közölt művek 328
Versek 328
Műfordítások - versek 328
Irodalom 328
BODNÁR GYULA:
Újságban és folyóiratban közölt művek 328
Versek 328
Karcolatok, glosszák 329
Irodalmi paródiák 331
Megemlékezések, méltatások, nekrológok 329
Interjúk, beszélgetések 330
Írások a könyvterjesztésről, könyvtárügyről, irodalmi műveltségről 331
Könyvismertetések, kritikák 332
Színibírálatok, amatőr művészeti mozgalom, műbírálat 334
CÚTH JÁNOS:
Újságban és folyóiratban közölt művek 336
Elbeszélések, karcolatok 336
Glosszák, írói jegyzetek 336
Irodalmi vonatkozású írások 336
CZAGÁNY IVÁN:
Könyvek 337
Műfordítások 337
CSÁKY KÁROLY:
Újságban és folyóiratban közölt művek 337
Versek 337
Irodalmi vonatkozású tanulmányok, írások 339
Könyvismertetések, kritikák 339
Néprajzi, képzőművészeti tanulmányok, kritikák 341
CSANDA SÁNDOR:
Könyvek 342
Tankönyvek 343
Összeállítások, válogatások 343
Szlovák nyelvű kiadás 343
Újságban és folyóiratban közölt művek 344
Irodalomtudományi, irodalomtörténeti tanulmányok 344
Megemlékezések, méltatások 345
Irodalmi élet 346
Könyvismertetések, kritikák 347
Irodalom 347
CSÉFALVAY ESZTER:
Könyvek 348
Műfordítások 348
Társfordítós mű 348
Újságban és folyóiratban közölt művek 348
Irodalmi vonatkozású cikkek 348
CSELÉNYI LÁSZLÓ:
Könyvek 348
Műfordítás 348
Összeállítások 349
Újságban és folyóiratban közölt művek 349
Versek 349
Irodalmi tanulmányok, írói vallomások 350
írói arcképek, megemlékezések 350
Interjúk, jegyzetek, riportok 351
Könyvismertetések, kritikák 352
Műfordítás - versek 355
Műfordítás - elbeszélések 357
Irodalom 357
CSIKMÁK IMRE:
Könyvek 357
CSONTOS VILMOS:
Könyvek 358
Újságban és folyóiratban közölt művek 358
Versek 358
Jelenet, karcolat, írói vallomások 364
Irodalmi vonatkozású írások 364
Irodalom 364
DALLOS ISTVÁN:
Újságban és folyóiratban közölt művek 365
Irodalmi, néprajzi vonatkozású írások, elbeszélések, miniatűrök 365
Irodalom 365
DÁVID TERÉZ:
Könyvek 365
Szlovák és cseh nyelvű kiadások 366
Összeállítás 366
Műfordítások 366
Újságban és folyóiratban közölt művek 367
Kisregény folytatásokban 367
Elbeszélések, karcolatok 367
Irodalmi vonatkozású cikkek, vallomások 367
Irodalom 368
DÉNES GYÖRGY:
Könyvek 368
Összeállítás 368
Újságban és folyóiratban közölt művek 368
Versek 368
Elbeszélések, karcolatok, mesék, jegyzetek 382
Könyvismertetések, kritikák 384
Írói arcképek, megemlékezések, méltatások 384
Interjúk, nyilatkozatok, irodalmi vonatkozású cikkek 386
Műfordítás - versek 387
Irodalom 390
DOBAY BÉLA:
Újságban közölt nyelvészeti, stilisztikai írások 390
DOBOS LÁSZLÓ:
Könyvek 391
Újságban és folyóiratban közölt művek 391
Kisregény folytatásokban 391
Regényrészletek 391
Irodalmi vonatkozású írások, írói vallomások 391
Irodalom 392
DÚSA LÁSZLÓ:
Könyvek 392
Műfordítások 392
DUBA GYULA:
Könyvek 392
Összeállítások 393
Szlovák nyelvű kiadás 393
Újságban és folyóiratban közölt művek 393
Regény folytatásokban 393
Elbeszélések, karcolatok, regényrészletek 393
Irodalmi paródiák 394
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok 395
Könyvismertetések, kritikák 395
Megemlékezések, méltatások 396
Irodalmi jegyzetek, vitacikkek, nyilatkozatok 398
Irodalom 398
DUKA ZÓLYOMINÉ SIDÓ ÁGNES:
Könyvek 399
Műfordítások 399
DUSEK IMRE:
Könyv 400
Társszerzős mű 400
Összeállítások 400
Műfordítás 400
Újságban és folyóiratban közölt művek 400
Irodalmi vonatkozású cikkek 400
EGRI VIKTOR:
Könyvek 400
Szlovák nyelvű kiadás 401
Újságban és folyóiratban közölt művek 401
Regény folytatásokban 401
Elbeszélések, karcolatok, regényrészletek 401
Könyvismertetések, kritikák 402
Megemlékezések, méltatások 408
írói vallomások, útijegyzetek 408
Interjúk, nyilatkozatok, viták 409
Színibírálat, műbírálat 409
Irodalom 409
FÁBRY ISTVÁN:
Könyv 410
FÁBRY ZOLTÁN:
Könyvek 410
Szlovák nyelvű kiadás 411
Újságban és folyóiratban közölt művek 411
Vers 411
Elbeszélés 411
Irodalmi vonatkozású cikkek, tanulmányok 411
Publicisztika 411
Irodalom 412
Újságban és folyóiratban közölt írások Fábry Zoltánról 412
FARKAS ISTVÁN:
Újságban és folyóiratban közölt művek 415
Elbeszélések, karcolatok 415
Írói emlékek, irodalomtörténeti adatközlés 415
Irodalom 416
FARKAS JENŐ:
Könyv 416
Műfordítás 416
Újságban és folyóiratban közölt művek 416
Versek 416
Műfordítás - versek 416
Irodalom 416
FECSÓ PÁL:
Újságban és folyóiratban közölt művek 417
Versek 417
Irodalmi vonatkozású cikkek 418
Riportok, néprajzi írások 418
FINTA LÁSZLÓ:
Újságban és folyóiratban közölt művek 418
Versek 418
FÓNOD ZOLTÁN:
Könyvek 419
Összeállítások 419
Újságban és folyóiratban közölt művek 419
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok 419
Művelődéspolitikai írások, megemlékezések 419
Interjúk, nyilatkozatok, irodalmi életre vonatkozó cikkek 420
Könyvismertetések, kritikák 420
Irodalom 421
FÖLDESNÉ KOVÁTS PIROSKA:
Könyvek 421
Műfordítások 421
FORBÁTH IMRE:
Könyv 421
Újságban és folyóiratban közölt művek 421
Versek 421
Irodalmi tanulmányok, írói vallomások, levelek 421
Irodalom 422
FUNDÁREK MAGDA:
Könyv 422
Műfordítás 422
FÜLÖP ANTAL:
Könyv 423
Újságban és folyóiratban közölt művek 423
Elbeszélések, karcolatok 423
Irodalmi vonatkozású cikkek 423
Irodalmi riportok 424
GÁGYOR JÓZSEF:
Könyv 424
Újságban és folyóiratban közölt művek 424
Néprajzi tanulmányok 424
Népi mondókák - gyűjtés 424
GÁL SÁNDOR:
Könyvek 424
Műfordítás 425
Újságban és folyóiratban közölt művek 425
Kisregény és mese folytatásokban 425
Versek 425
Elbeszélések, karcolatok, regényrészletek 429
Könyvismertetések, kritikák 430
Irodalmi vonatkozású cikkek, nyilatkozatok tudósítások, vallomások 431
Interjúk, művészriportok 431
Színházi jegyzetek, műkedvelő színjátszás 432
Művelődéspolitikai jegyzetek, glosszák 432
Néprajzi tanulmányok, népismereti írások 433
Irodalmi riportok, útirajzok 433
Műfordítások 435
Irodalom 435
GÁLÁN GÉZA:
Könyvek 435
Műfordítások 435
GARAJ ETELKA:
Könyvek 436
Műfordítások 436
GRENDEL LAJOS:
Könyv 436
Újságban és folyóiratban közölt művek 436
Elbeszélések, karcolatok, regényrészlet 436
Irodalmi vonatkozású cikkek, jegyzetek 436
Könyvismertetések, kritikák437
GÚRA DEZSŐ:
Könyv 437
GÖMÖRI KOVÁCS ISTVÁN:
Könyv 437
Újságban és folyóiratban közölt művek 438
Versek 438
GYIMESI GYÖRGY:
Könyvek 438
Újságban és folyóiratban közölt művek 438
Elbeszélések, vadásztörténetek 438
Úti és vadászélmények 439
Irodalom 439
GYURCSÓ ISTVÁN:
Könyv 439
Újságban és folyóiratban közölt művek 439
Versek 439
Művelődéspolitikai írások, írói vallomás 442
Irodalom 442
GYÜRE LAJOS:
Könyv 442
Újságban és folyóiratban közölt művek 442
Versek 442
Könyvismertetések, kritikák, irodalomtörténeti adatközlés 442
Színibírálatok 444
Irodalom 444
GYÜRKŐ KÁZMÉR:
Könyv 444
Műfordítás 444
HAVAS MÁRTA:
Könyvek 444
Műfordítások 444
HIDEGHÉTY ERZSÉBET:
Könyvek 445
Műfordítások 445
HOLLÓ ANNA:
Könyv 445
Műfordítás 445
HUBIK ISTVÁN:
Könyvek 446
Műfordítások 446
Irodalom 446
IVANICS ISTVÁN:
Könyv 447
Műfordítás 447
JACOBS ERVIN:
Könyv 447
JAKAB ISTVÁN:
Könyvek . 447
összeállítás 447
Újságban és folyóiratban közölt nyelvművelő írások 447
Irodalom 450
JAKABNÉ LELKES ILONA:
Könyvek 450
Nyelvészeti segédkönyvek tanítóknak 450
Műfordítás 450
JANDA IVÁN:
Könyvek 450
Társszerzős daloskönyvek 450
JARÁBIKNÉ TRÚCHLY GABRIELLA:
Könyvek 451
Műsorfüzetek 451
KAJLA JÚLIA:
Könyvek 451
Műsorfüzetek 451
KARDOS OSZKÁR:
Könyv 451
Műfordítás 451
KARSAY KATALIN:
Újságban és folyóiratban közölt művek 451
Versek 451
Könyvismertetések, méltatások 452
KECSKÉS LÁSZLÓ:
Könyv 452
Újságban és folyóiratban köziölt művek 452
Néprajzi, történelmi tanulmányok 452
KENDI MÁRIA:
Újságban és folyóiratban közölt művek 453
Versek 453
Glosszák, elbeszélés, könyvismertetés 454
Műfordítás - mesék 454
KESZELI FERENC:
Könyvek 454
Műfordítás 454
Újságban és folyóiratban közölt művek 454
Versek 454
Elbeszélések, karcolatok 456
Irodalmi vonatkozású cikkek, jegyzetek 456
Megemlékezések, méltatások 456
Irodalomtörténeti adatközlés 456
Interjúk 457
Könyvterjesztés, könyvismertetések 457
Képzőművészettel kapcsolatos írások 457
Irodalmi riportok, útirajzok 458
KISS JÓZSEF:
Könyvek 459
Szlovák nyelvű kiadás 460
KISSLINGNÉ SZLIVA ELEONÓRA:
Könyv 460
Műfordítás 460
KLIMITS LAJOS:
Könyvek 460
Irodalom 460
KMECZKÓ MIHÁLY:
Könyvek 460
Feldolgozások 460
összeállítások 461
Újságban és folyóiratban közölt művek 461
Versek 461
Irodalomtörténeti, színháztörténeti tanulmányok, jegyzetek 462
Színibírálat, műkedvelő színjátszás 462
Műfordítás - versek 463
Irodalom 463
KOMÁROMI RESSL JÁNOS:
Könyv 463
Újságban közölt regényrészlet 464
KONCSOL LÁSZLÓ:
Könyvek 464
Műfordítások 464
Újságban és folyóiratban közölt művek 464
Versek 464
Irodalmi tanulmányok 465
Megemlékezések, méltatások 465
Könyvismertetések, kritikák 465
írói jegyzetek, ankétok, viták 465
Interjúk, műbírálatok 466
Műfordítás - versek 466
Műfordítás - elbeszélések, kisregények 468
Műfordítás - esszé, tanulmány 468
Irodalom 469
KONRÁD JÓZSEF:
Könyvek 469
Műfordítások 469
KOPASZ CSILLA:
Könyvek 469
Műfordítások 469
Üjságban és folyóiratban közölt művek 470
Megemlékezések, méltatások 470
Interjúk, színibírálat 470
KOVÁCS MAGDA:
Könyv 470
Üjságban és folyóiratban közölt művek 470
Elbeszélések, karcolatok, mesék 470
Írói jegyzetek, könyvismertetések 472
Irodalom 472
KOVÁTS MIKLÓS:
Könyv 472
Társszerzős művek 472
Újságban és folyóiratban közölt művek 472
Irodalmi vonatkozású cikkek, tanulmányok 472
KÖVESDI JÁNOS:
Könyvek 473
Műfordítások 473
Újságban és folyóiratban közölt művek 473
Elbeszélések, karcolatok, regényrészletek 473
Irodalommal, könyvkiadással kapcsolatos tanulmányok 474
Megemlékezések, méltatások 474
Interjúk, művészriportok 475
Irodalmi, nyelvészeti vonatkozású cikkek, tudósítások 475
Könyvismertetések, műbírálat, színházi jegyzetek 476
Irodalmi riportok 477
Műfordítás - elbeszélések, regények 477
Műfordítás - irodalmi tanulmányok 477
KÖVESDI KÁROLY:
Könyv 479
Újságban és folyóiratban közölt művek 479
Versek 479
Karcolatok, elbeszélések 480
Könyvismertetések, kritikák 481
Glosszák, írói jegyzetek, vallomás 481
Irodalmi riportok 482
Népdalgyűjtés 482
Műfordítások 482
KULCSÁR FERENC:
Könyvek 482
Társszerzős mű 482
Összeállítás 482
Újságban és folyóiratban közölt művek 483
Versek 483
Irodalmi paródia 486
Írói napló, írói vallomások 487
Megemlékezések, méltatások 487
Kc nyvismerletések, kritikák 487
Vitacikkek, tanácsok ifjú költőknek 487
Irodalommal, könyvkiadással, művelődésüggyel kapcsolatos írások, tanulmányok 488
Műbírálat, művészportrék 488
Az irodalmi élet hírei 489
Műfordítás - versek 489
Irodalom 490
KULCSÁR TIBOR:
Könyvek 490
Irodalmi tankönyvek 490
Társfordítós mű 491
Újságban és folyóirarban közölt művek 491
Versek 491
Irodalomtörténeti tanulmányok 491
írói vallomás, amatör művészeti mozgalom 491
Műfordítás - versek 491
Irodalom 493
KUN EDIT:
Könyvek 493
Műfordítások 493
LACZA TIHAMÉR:
Újságban és folyóiratban közölt művek 493
Megemlékezések, méltatások 493
Könyvismertetések, kritikák 494
Irodalommal, közművelődéssel kapcsolatos cikkek 495
LACKÓNÉ KISS IBOLYA:
Újságban és folyóiratban közölt művek 495
Irodalom 495
LEHEL ZSOLT:
Könyv 496
Újságban és folyóiratban közölt művek 496
LÓSKA LAJOS:
Könyvek 496
Újságban közölt mű 496
Irodalom 496
LOVICSEK BÉLA:
Könyvek 496
Társszerzös mű 497
Újságban és folyóiratban közölt művek 497
Regények, kisregények folytatásban 497
Elbeszélések, karcolatok, regényrészletek 497
Színművek, rádiójátékok, villámtréfák 498
Irodalmi vonatkozású cikkek, nyilatkozatok 499
Színibírálat, műbírálat 499
Irodalmi riportok, útirajzok 499
Glosszák, jegyzetek 500
Irodalom 501
LŐRINCZ GYULA:
Képzőművészeti kiadványok 501
LÖRINCZNÉ GALY OLGA:
Könyvek 501
Műfordítás 501
Újságban és folyóiratban közölt művek 501
Versek 501
írói emlékek, vallomások 503
Megemlékezések, méltatások 503
Interjúk, beszélgetések 503
Irodalmi vonatkozású cikkek, színibírálatok 503
Útirajzok 504
Műfordítás - versek 504
Műfordítás - elbeszélések, regényrészletek, tanulmány 504
Irodalom 505
LUNCZER GABRIELLA:
Újságban és folyóiratban közölt művek 505
Versek 505
MÁCS JÓZSEF:
Könyvek 505
Újságban és folyóiratban közölt művek 505
Regények, kisregények folytatásban 505
Elbeszélések, karcolatok, regényrészletek 506
Irodalommal, könyvterjesztéssel, sajtóval kapcsolatos cikkek, jegyzetek, megemlékezések 506
Könyvismertetések, kritikák 507
Színházzal, képzőművészettel, néprajzzal kapcsolatos írások 507
írói emlékek, glosszák 507
Interjúk 507
Irodalmi riportok 508
Irodalom 508
MÁRTONVÖLGYI LÁSZLÓ:
Újságban és folyóiratban közölt művek 509
Mesék 509
Irodalomtörténeti, kultúrtörténeti adatközlés 509
Megemlékezések, méltatások 510
Színibírálat, műbírálat 510
Útirajzok 510
Irodalom 511
MAYER JUDIT:
Könyvek 511
Műfordítások 511
Újságban és folyóiratban közölt nyelvművelő stilisztikai írások 512
Könyvkiadással kapcsolatos írás 512
MÉSZÁROS ANDRÁS:
Újságban és folyóiratban közölt tanulmányok, kritikák 512
MÉSZÁROS KÁROLY:
Újságban és folyóiratban közölt művek 513
Elbeszélések, karcolatok 513
Riportok, jegyzetek, kritikák 513
MÉSZÁROS LÁSZLÓ:
Könyvek 514
Újságban és folyóiratban közölt művek 514
Versek 514
Elbeszélések, karcolatok, mesék 514
Aforizmák 514
Irodalmi tanulmányok, esszék 515
Megemlékezések, méltatások 515
Könyvismertetések, kritikák 515
Filmjegyzetek, színibírálatok 517
írói jegyzetek, nyilatkozatok 517
MIKLÓSI PÉTER:
Könyvek 517
Műfordítások 517
Összeállítások 517
Újságban és folyóiratban közölt művek 518
Színházi jegyzetek, színibírálatok, amatőr művészeti mozgalom 518
Interjúk, művészportrék 520
Kiállírások 521
MIKOLA ANIKÓ:
Könyvek 521
Újságban és fo!yóiratban közölt művek 522
Versek 522
Elbeszélések, mesék 523
Irodalmi tanulmányok, jegyzetek 523
Írói vallomások, riportok 524
Műfordítás - versek 524
Műfordítás - széppróza 525
Irodalom 526
MOLNÁR LÁSZLÓ:
Újságban és folyóiratban közölt művek 526
Versek 526
Könyvismertetések, kritikák 528
Irodalommal, néprajzzal, nyelvműveléssel kapcsolatos cikkek 528
MONOSZLOY ÉVA:
Könyv 529
MÓROCZ KÁROLY:
Könyv 529
Újságban és folyóiratban közölt néprajzi tanulmányok 529
MORVAY GÁBOR:
Újságban és folyóiratban közölt nyelvművelő, stilisztikai írások 529
MÓZSI FERENC:
Könyvek 530
Társszerzős művek 530
Újságban és folyóiratban közölt művek 530
Irodalmi tanulmányok 530
Megemlékezések, méltatások 531
Könyvismertetések, kritikák 531
Irodalmi, nyelvi oktatással kapcsolatos cikkek 531
Irodalom 532
MOYZES ILONA:
Könyvek 532
Műfordítás 532
Üjságban és folyóiratban közölt művek 532
Versek 532
Elbeszélések, karcolatok, mesék 533
Megemlékezések, méltatások 534
Írói vallomások 535
Irodalmi riportok 535
Irodalom 535
NAGY LASZLÓ ENDRE:
Könyv 535
Újságban és folyóiratban közölt művek 535
Versek 535
Elbeszélések, karcolatok, mesék 535
Írói jegyzet, műbírálat 536
Irodalmi riportok 536
NÉMETH ISTVÁN:
Újságban és folyóiratban közölt művek 536
Versek 536
Elbeszélések 537
Könyvismertetések, kritikák 537
irodalomtörténeti adatközlés 537
Megemlékezések, méltatások 537
Művészportrék 538
Képzőművészeti kritika 538
Interjúk írókkal, művészekkel 538
Irodalmi riportok 539
Műfordítás - versek 539
Műfordítás - elbeszélések 540
OLEXO ANNA: (P. OLEXO]
Könyvek 540
Műfordítások 540
ORDÓDY KATALIN:
Könyvek 541
Újságban és folyóiratban közölt művek 541
Regények folytatásokban 541
Elbeszélések, karcolatok, regényrészletek, mesék 541
Irodalommal kapcsolatos cikkek, írói vallomások, nyilatkozatok, színibírálatok 542
Irodalmi riportok, útirajzok 543
Irodalom 543
OZSVALD ÁRPÁD:
Könyvek 544
Újságban és folyóiratban közölt művek 544
Versek 544
Megemlékezések, méltatások 546
Irodalommal, néprajzzal, képzőművészettel kapcsolatos cikkek, írói vallomások, jegyzetek 547
Irodalmi riportok, útijegyzetek 548
Műfordítás - versek 548
Irodalom 549
PÁRKÁNY ANTAL:
Könyvek 549
Társszerzős művek 550
Újságban és folyóiratban közölt művek 550
Irodalomtörténeti tanulmányok, megemlékezések, méltatások 550
Könyvismertetések, jegyzetek 550
PÉTERFI GYULA:
Könyv 551
Műfordítás 551
PETRIK JÓZSEF:
Könyvek 551
Műfordítás 551
Újságban és folyóiratban közölt művek 551
Versek 551
Elbeszélések, karcolatok, mesék 555
Megemlékezések, méltatások, interjúk 556
Útirajzok, riportok 556
Műfordítás - versek 557
Műfordítás - elbeszélések 557
PETRŐCI BÁLINT:
Könyvek 557
Újságban és folyóiratban közölt művek 558
Kisregények folytatásokban 558
Elbeszélések, regényrészletek 558
Irodalmi riportok 558
Irodalom 558
POPÉLY GYULA:
Könyv 558
Újságban és folyóiratban közölt tanulmányok, kritikák 558
PÜSPÖKI NAGY PÉTER:
Könyvek 559
Szlovák nyelvű kiadás 559
Újságban és folyóiratban közölt történelmi, kultúrtörténeti tanulmányok 559
Vallomás, nyilatkozat 560
Irodalom 560
RÁCZ OLIVÉR:
Könyvek 560
Szlovák nyelvű kiadás 560
Műfordítások 560
Összeállítás 561
Újságban és folyóiratban közölt művek 561
Versek 561
Elbeszélések, regényrészletek 564
Megemlékezések, méltatások 564
Irodalommal, művelődésüggyel kapcsolatos cikkek, kritikák 565
Írói vallomások, nyilatkozatok 565
Műfordítás - versek 566
Irodalom 568
RÁKOS PÉTER:
Könyvek 569
Cseh nyelvű kiadás 569
Műfordítások cseh nyelvre 569
Összeállítás 570
Újságban és folyóiratban közölt irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok 570
RÉVÉSZ BERTALAN:
Könyv 570
Újságban és folyóiratban közölt irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok, cikkek 570
RÉNYI MAGDA:
Újságban és folyóiratban közölt elbeszelések, mesék 571
SAS ANDOR:
Könyv 571
Újságban és folyóiratban közölt művek 571
Irodalom 571
SEBESI ERNŐ:
Könyv 571
SIMA FERENC:
Könyvek 572
Társszerzős mű 572
SIMKÓ MARGIT:
Újságban és folyóiratban közölt művek 572
Versek 572
Elbeszélések, karcolatok 572
Jelenetek 573
Glo szák 573
Műfordítás elbeszélések 573
SIMKÓ TIBOR:
Könyvek 573
Újságban és folyóiratban közölt művek 573
Verses mese és színmű folytatásokban 573
Versek 574
Irodalmi riportok, kritika, szakállszárító 576
Műfordítás - versek 577
Irodalom 577
SIPOSS JENŐ:
Könyvek 577
Újságban és folyóiratban közölt művek 577
Elbeszélések, mese 577
Jelenetek, villámtréfák 578
Színházi emlékek, jegyzetek, portrék 578
Irodalom 578
SOMOS PÉTER:
Újságban és folyóiratban közölt művek 579
Versek 579
Színházi jegyzetek 579
SOÓKY LÁSZLÓ:
Újságban és folyóiratban közölt művek 579
Versek 579
Elbeszélések, karcolatok, mesék 580
Irodalmi vonatkozású cikkek 580
Műfordítások 580
SOÓS ISTVÁN:
Könyvek 580
Műfordítások 580
STEHLÍK BÉLA:
Könyv 580
SZABÓ BÉLA:
Könyvek 581
Újságban és folyóiratban közölt művek 581
Versek 581
Elbeszélések, regényrészletek, karcolatok 581
Regényrészlet folytatásokban 582
Színmű 582
Ceruzajegyzetek 582
Írói emlékek, vallomások, nyilatkozatok 583
Irodalommal kapcsolatos cikkek, megemlékezések 584
Könyvismertetések, kritikák 584
Útijegyzetek, irodalmi riportok 584
Irodalom 585
SZABÓ GYULA:
Könyvek 585
Irodalom 585
SZÁNTÓ GYÖRGY:
Újságban és folyóiratban közölt művek 586
Irodalomtörténeti adatközlés 586
Megemlékezések, méltatások 587
Irodalommal kapcsolatos cikkek, ismertetések, kritikák 587
Interjúk 588
SZÁRAZ LÁSZLÓ:
Könyv 588
Társszerzős mű 588
SZEBERÉNYI ZOLTÁN:
Könyvek 588
Társszerzős művek 589
Összeállítás 589
Újságban és folyóiratban kiözölt művek 589
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok 589
Megemlékezések, méltatások 589
Könyvismertetések, kritikák 590
Irodalom 590
SZÉNÁSSY ZOLTÁN:
Könyv 590
Újságban és folyóiratban közölt irodalomtörténeti, történelmi tanulmányok 590
Megemlékezések, méltatások 591
Könyvismertetések 591
Úijegyzetek 592
SZIGETI LÁSZLÓ:
Újságban és folyóiratban közölt művek 592
Elbeszélések 592
Könyvismertetések, kritikák 592
Megemlékezések, méltatások 593
Irodalommal, művelődésüggyel kapcsolatos cikkek, jegyzetek 593
Műbírálat, színibírálat, amatőr művészeti mozgalommal kapcsolatos írások 594
Interjúk, irodalmi riportok 596
SZILVÁSSY JÓZSEF:
Újságban és folyóiratban közölt művek 597
Könyvismertetések, kritikák 597
Megemlékezések, méltatások 598
Irodalommal, közművelődéssel kapcsolatos cikkek, jegyzetek 599
Színibírálatok, színházzal, műkedvelő művészeti mozgalommal kapcsolatos írások 600
Interjúk 603
SZITÁSI FERENC:
Könyv 605
Újságban és folyóiratban közölt művek 605
Versek 605
Elbeszélések, karcolatok, népi mondókák 607
Könyvismertetések, kritikák, irodalommal kapcsolatos cikkek 608
Műfordítás - versek 608
Műfordítás - elbeszélés 609
SZŐKE JÓZSEF:
Újságban és folyóiratban közölt művek 609
Elbeszélések, karcolatok 609
Mesék, történetek 609
Irodalommal kapcsolatos cikkek, kritikák, bibrográfiák 610
Glosszák, jegyzetek 611
Hazánk felfedezése - riportok, útirajzok 611
SZUCHY M. EMIL:
Újságban és folyóiratban közölt írások 614
Színibírálatok, műkedvelő színjátszással kapcsolatos cikkek 614
Képzőművészeti tanulmányok, portrék 616
Műbírálat, képzőművészeti jegyzet 616
TAKÁTS EMŐD:
Könyvek 617
Társszerzős mű 617
Műfordítások 617
TANKÓ LÁSZLÓ:
Könyvek 618
Tankönyvek, szótárak 618
Újságban és folyóiratban közölt művek 619
Irodalommal, irodalomoktatással kapcsolatos cikkek 619
TARJÁNI ANDOR:
Könyvek 619
Színműjegyzék 619
Műfordítások 619
TOLVAJ BERTALAN:
Könyvek 619
Újságban és folyóiratban közölt művek 620
Irodalmi tanulmányok, esszék 620
Könyvismertetések, kritikák 620
Megemlékezések, méltatások 621
Irodalmi riportok 621
Irodalom 621
TÓTH ELEMÉR:
Könyvek 621
Műfordítások 622
Újságban és folyóiratban közölt művek 622
Versek 622
Elbeszélések, karcolatok, mesék 624
Irodalommal kapcsolatos cikkek, tudósítások, riportok 625
Megemlékezések, méltatások 626
Színibírálat, műbírálat, kritika 626
Interjúk, művészriportok 627
Műfordítás - versek 628
Műfordítás - elbeszélések, mesék 629
TÓTH LÁSZLÓ:
Könyvek 631
Műfordítás 631
Összeállítás 631
Újságban és folyóiratban közölt művek 631
Versek 631
Elbeszélések, karcolatok, mesék, aforizmák, jelenetek 634
Könyvismertetések, kritikák 635
Megemlékezések, méltatások 636
Színházi jegyzetek, színibírálatok, amatőr színjátszó mozgalomról szóló írások 636
Glosszák, írói jegyzetek 637
Interjúk 638
Műfordítás - versek 639
Műfordítás - elbeszélések, karcolatok, mesék 641
Műfordítás - színmű, jelenet 642
Műfordítás - aforizmák, esszék 642
Irodalom 642
TÓTH TIBOR:
Könyvek 643
Műfordítások 643
Irodalom 643
TÖRÖK ELEMÉR:
Könyvek 643
Újságban és folyóiratban közölt művek 644
Versek 644
Elbeszélések, karcolatok 644
Írói emlékek, irodalommal kapcsolatos cikkek 649
Irodalmi riportok 650
Irodalom 650
TŐZSÉR ÁRPÁD:
Könyvek 650
Műfordítások 650
Összeállítás 651
Újságban és folyóiratban közölt művek 651
Versek 651
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok, esszék 652
Megemlékezések, méltatások 652
Könyvismertetések, kritikák 653
Írói vallomások, nyilatkozatok, jegyzetek 653
Interjúk 654
Műfordítás - versek 654
Műfordítás - esszék 655
Irodalom 655
TURCZEL LAJOS:
Könyvek 656
Összeállítások 656
Újságban és folyóiratban közölt művek 656
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok 656
Megemlékezések, méltatások 658
Könyvismertetések, kritikák 659
Írói vallomások, nyilatkozatok 659
Irodalom 660
VAJKAI MIKLÓS:
Újságban és folyóiratban közölt művek 660
Elbeszélések, karcolatok, mesék 660
Glosszák, írói vallomások 661
VARGA ERZSÉBET:
Könyvek 662
Műfordítás 662
Újságban és folyóiratban köziölt művek 662
Versek 662
Karcolatok, glosszák 664
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok 664
Irodalommal kapcsolatos cikkek, riportok 665
Könyvismertetések, kritikák 666
Megemlékezések, méltatások 667
Riportok, útijegyzetek 668
VARGA IMRE:
Könyvek 669
Összeállítás 669
Újságban és folyóiratban közölt művek 669
Versek 669
Elbeszélések, glosszák, útijegyzetek 673
Könyvismertetések, kritikák 673
Megemlékezések, méltatások 675
Irodalommal kapcsolatos cikkek, jegyzetek 675
Színibírálat, műbírálat 675
Az irodalmi élet hírei 675
Műfordítás - versek 676
Műfordítás - széppróza 677
Irodalom 677
VÉRCSE MIKLÓS:
Könyvek 678
Műfordítások 678
Folyóiratban közölt tanulmányok 678
VERES JÁNOS:
Könyvek 678
Műfordítás 679
Újságban és folyóiratban közölt művek 679
Versek 679
Megemlékezések, írói vallomás, irodalommal kapcsolatos cikkek 680
Irodalmi riportok, néprajzi írások 680
Műfordítás - versek 680
Műfordítás - elbeszélések, mese, esszé 682
Irodalom 683
VERSEGHY ERZSÉBET:
Könyv 683
Újságban és folyóiratban közölt művek 683
Versek 683
VÍGH ROZSA:
Újságban és folyóiratban közölt művek 684
Elbeszélések, mesék, történetek 684
WURCZEL GÁBOR:
Újságban és folyóiratban közölt művek 686
Elbeszélések, karcolatok 686
írói jegyzetek, vallomás, útijegyzetek 686
ZÁDOR ANDRÁS:
Könyvek 686
Műfordítások 686
Újságban és folyóiratban közölt művek 687
Irodalom 687
ZÁDOR MARGIT:
Könyvek 687
Műfordítások 687
Irodalom 687
ZALABAI ZSIGMOND:
Könyvek 687
Összeállítások 688
Újságban és folyóiratban közölt művek 688
Versek 688
Irodalomtörténeti tanulmányok 689
Könyvismertetések, kritikák 690
iMegemiékezések, méltatások 693
Irodalommal, közművelődéssel kapcsolatos cikkek, tudósítások, jegyzetek 693
Interjúk, nyilatkozatok 694
Műfordítás - versek 694
Műfordítás - széppróza 694
ZIRIG ÁRPÁD:
Könyv 694
Újságban és folyóiratban közölt művek 695
Versek 695
Elbeszélések, karcolatok 695
ZÓLYOMI ANTAL:
Könyvek 697
Műfordítások 697
ZSÉLYI NAGY LAJOS: (ZS. NAGY)
Könyvek 697
Újságban és folyóiratban közölt művek 697
Versek 697
Elbeszélések, karcolatok 700
Irodalmi paródiák 701
Glosszák, ceruzasorok 701
Írói vallomások, megemlékezések, irodalommal, művelődésüggyel kapcsolatos cikkek 703
Interjúk, művészriportok 704
Irodalmi riportok, útijegyzetek 704
Műfordítás - versek 705
Műfordítás - elbeszélések 705
Irodalom 705
ZSILKA TIBOR:
Könyvek 705
Társszerzős mű 705
Műfordítások 705
Újságban és folyóiratban közölt művek 706
Irodalmi, stilisztikai tanulmányok 706
Könyvismertetések, kritikák 706
Névmutató 707-764
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem