A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar tudománytár 4.

Társadalom, politika, jogrend

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: MTA Társadalomkutató Központ-Kossuth Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 623 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudománytár
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-09-4360-3
Megjegyzés: Színes illusztrációkkal. További szerzők a könyvben.

Fülszöveg

Nagyszabású könyvsorozatunk egyes köteteiben a magyar tudományos élet jeles személyiségei adnak áttekintést hazánk ezredfordulós arculatáról. Nemes szándék szülte a sorozatot. Összefoglalni ismereteinket a magyarság és a vele egy államban élő népek szállásterületének természeti és társadalmi viszonyairól; a földről, a levegőről, a vízről, a tájról, a növény- és állatvilágról, a történelemről, a szokásrendszerekről, a települési rendről, a gazdálkodásról és a kultúráról. A hétkötetes Magyar tudománytár a művelt nagyközönségnek készült, a legszínvonalasabb művek legjobb hagyományait követi.
A 20. század utolsó évtizedében jelentős társadalmi-politikai átalakulás zajlott le az egész kelet- és közép-európai térségben, és ez a magyar társadalom életét is alapvetően meghatározza. A mai magyar társadalom új gazdasági és társadalmi feltételek között, új politikai és jogi keretekben, gyökeresen megváltozott nemzetközi környezetben él. A módosuló feltételek sajátos fejlődési perspektívákat... Tovább

Tartalom

Bevezetés13
A magyar társadalom az ezredfordulón19
Társadalom és kutatása21
Magyarország népessége25
Népességtörténeti visszapillantás25
A népesség egészségi helyzete, halandósága37
A népesség nem és kor szerinti megoszlása38
Családok az 1990-es években43
A nemzetközi vándorlás49
A népesség nagysága és területi megoszlása58
Magyarok a nagyvilágban65
Társadalmi szerkezet és mobilitás71
Osztályformálódás71
Kitekintés a középosztályra76
Egy alternatíva: Életstíluscsoportok és miliők80
A jövedelmi egyenlőtlenségek alakulása85
Iskolázottság és továbbtanulási esélyegyenlőtlenségek90
A társadalmi mobilitás folyamatai94
Vállalkozók, gazdasági elitek, piaci átalakulás99
Vállalkozók, elitek99
Lokális piac - szocialista vegyesgazdaság100
Átalakulás, gazdasági elit, vállalkozók104
Vállalkozás, elitek, bizalom113
A munka világa115
A nemzetek leghatékonyabb tőkéje119
A sikermutató: a foglalkoztatottság mértéke123
A szabályozó társadalom138
A vidéki Magyarország az ezredfordulón141
A vidék társadalmi, demográfiai és gazdasági struktúrája143
A helyi hatalom új szereplői154
Hagyományvesztés és hagyományteremtés157
Szociálpolitika az ezredfordulón a törvények tükrében158
Szociálpolitikai rendszerek158
A szociálpolitikai törvények elemzése160
Szociálpolitikai szándékok a magyar törvényekben, 1990-2003164
A törvényhozás mérlege173
Egészség és egészségügy az ezredfordulón177
Az egészségi állapot alakulása178
Reformok és reformtörekvések a kilencvenes évtizedben183
Az egészségügyi rendszer fő jellemzői a kilencvenes évek végén191
Az egészségügyi rendszer fő problémái202
Mérleg206
Vallásosság, egyházak és felekezetek211
Vallás és vallásosság213
Felekezetek - a múltban és a jelenben223
Rendszerváltás és egyházak227
Az egyházak finanszírozása232
Oktatás, vallásgyakorlás237
Ökumené242
Egyházak és politika243
Egyházak és felekezetek Magyarországon246
A római katolikus egyház246
Az ortodox keleti keresztény (görögkeleti) egyházak261
A református egyház266
Az evangélikus egyház268
Az unitárius egyház268
Az izraelita felekezet és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége279
Kisegyházak, szabadegyházak288
Nem keresztény eredetű vallási közösségek295
A politikai rendszer átalakulása299
Politikai változások301
Rendszerváltozás - a parlamenti demokrácia kialakulásához vezető út304
Nemzetközi háttér307
A rendszerváltás magyarországi lefolyása309
Az alkotmányozási folyamat lezárása323
A demokratikus politikai rendszer főbb intézményei326
A törvényhozói hatalom: a parlament326
Az államfő és a végrehajtó hatalom342
Az Alkotmánybíróság369
A pártrendszer382
A többpártrendszer visszatérése382
A főbb hazai pártok létrehötte és politikai arculata383
A magyar pártrendszer főbb jellemzői397
Demokratikus intézményrendszer és parlamenti választások a rendszerváltás után401
A demokratikus alkotmányos keretek kialakulása és megszilárdulása401
A magyar választási rendszer kialakulása406
A magyar választási rendszer nemzetközi összehasonlításban413
Parlamenti választások a rendszerváltás után: tendenciák a választási rendszerben a választások eredményei alapján429
Települési önkormányzatok, érdekképviseletek, civil társadalom434
Települési önkormányzatok434
A civil társadalom szerveződése452
Magyarország az új nemzetközi erőtérben461
Magyarország külpolitikájának főbb vonásai a rendszerváltozástól az ezredfordulóig463
Sajátos helyünk a szovjet érdekszférában463
A szovjet birodalom összeomlásának külpolitikai következményei465
Az Antall- és a Boross-kormány külpolitikája466
A Horn-Kuncze-kormány külpolitikája469
Az Orbán-Torgyán-kormány külpolitikája471
Magyarország útja az Észak-atlanti Szövetségbe474
Orientációkeresés és a hármas prioritás474
Az első NATO-kapcsolatok476
Viták a NATO-ról479
A csatlakozási tárgyalások481
A NATO átalakulása a kilencvenes években482
Az új kihívások484
A prágai csúcstalálkozó (2002. november 21-22.)488
Mit jelent a NATO-tagság Magyarországnak?489
Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai491
Az első lépések (1968-1971)491
Multilaterális kapcsolatok az Európai Közöséggel az 1970-es években493
Ágazati megállapodások (1978-1981)495
Az igazságszolgáltatás rendszere543
A magyar polgári jog549
A magyar polgári jog 1945 előtt549
A magyar polgári jog helyzetének változása 1945-11948 között549
A magyar polgári jog alakulása 1948-tól a rendszerváltozásig550
A magyar polgári jog a rendszerváltozás óta554
A rendszerváltás és a büntetőjog563
A kodifikáció és a büntetőjog továbbfejlesztése563
Jogharmonizáció a büntetőjogban569
A bűnözés alakulása és főbb jellemzői573
A magyar büntetőjog szankciórendszere586
A közigaz gatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig594
A közigazgatási rendszerváltás előzményei és céljai594
A közigazgatás átalakulásának tényei595
A közigazgatás működése601
A közigazgatás átalakulása604
Függelék609
A kötet szerzői611
A képek forrásai és alkotói613
Felhasznált irodalom615
Summary624
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4.
Állapot:
3.690 Ft
1.840 ,-Ft 50
28 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4.
Állapot:
3.690 Ft
2.580 ,-Ft 30
39 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4.

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopott, foltos, a lapélek foltosak.

Állapot: Közepes
3.690 Ft
2.950 ,-Ft 20
44 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4. Magyar tudománytár 4.
Állapot:
3.690 ,-Ft
55 pont kapható
Kosárba