A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filológiai Közlöny 1984. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata XXX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Hopp Lajos: Sobieski és a "magyar malkontentusok" a barokk politikaiirodalmi hagyományban (Bécs, 1683)1
Rév Mária: Elbeszélés és dráma kölcsönhatása Csehov munkáiban25
Barótiné Gaál Márta: A commedia dell'arte költői átértelmezése a romantikus irónia jegyében Blok Komédiásdi c. drámájában52
Jakabfi Anna: A kanadai "préri" tartományok irodalma66
Tímár Eszter: Az ügynök halálai. A. Miller drámájának novella előzményéről73
Tények és meditáció
Lengyel Béla: Gorkijról79
Domokos Sámuel: Goga-problémák III.89
Szemle
2-3. szám
Tanulmányok
Antal László: Pszichologizmus, platonizmus és realizmus a nyelvészetben129
Szabics Imre: A trubadúrköltészettől az udvari regényig (A fin'amor fejlődéstörténetéhez)140
Zoltán András: Megjegyzések az orosz Drakula-történet keletkezéséhez149
Király Erzsébet: Zrínyi és az olasz poétikai gondolkodás (Költő és mű viszonya, a műalkotás célja)165
Péter Ágnes: A romantikusok történetszemléletéről (Wordsworth válasza a francia forradalom kihívására)179
Magyar Miklós: Hagyomány és modernség Marcel Proust személyiségábrázolásában 195
Jagusztin László: A narráció motiváltsága220
Közlemények
Gál Ferenc: A nyelvtudomány világvándorai. Sir John Bowring magyar érdemei230
Hetesi István: A "randevú" és Csulkaturin. (Gondolatok Turgenyev Egy felesleges ember naplója című elbeszéléséről)235
D. Molnár István: A lengyel Norwid Kossuthról és Lisztről241
Póth István: Jova Jovanovic Zmaj és a Kisfaludy Társaság245
Pávics Györgyné: Adalékok Jovanovic Zmaj és Nikelszky Géza levelezéséhez254
Vadon Lehel: Upton Sinclair Magyarországon258
Maár Judit: Jean Genet: Cselédek. Kísérlet egy szemantikai aspektusú műelemzésre282
Fábián Zsuzsanna: Gondolatok a frazeológiai egységek szótári elrendezéséről297
In memoriam
Balázs János: Országh László, nyelvész304
Egri Péter: Országh László irodalomtörténeti munkásságáról311
Abádi Nagy Zoltán: Búcsú Országh Lászlótól317
Scholz László: Julio Cortázar (1914-1984)320
Domokos Sámuel: Tamás Lajos halálára324
Interjú
Abádi Nagy Zoltán: Beszélgetés Ronald Sukenick amerikai íróval328
Szemle
4. szám
Filológia 1984
A Modern Filológiai Társaság első plenáris ülésén elhangzott előadások és hozzászólások
Dobossy László: Filológia: itt és most381
Bojtár Endre: Filológus és filológia Közép- és Kelet-Európában388
Dávidházi Péter: A filológia kihívása az amerikai kritikaelméletben394
Hozzászólások (Balassa Péter, Geher István, Péter Mihály, Varga Mihály)415
Tanulmányok
Emery George: Radnóti Miklós egy Bertolt Brecht-fordításának körülményeiről430
Rév Mária: A szovjet irodalom Magyarországon a nyolcvanas évek elején448
Rot Sándor: Az igék szintaktikai valenciája a mai angol nyelv makrorendszerében458
Antal László: Bloomfieldról - halála sokadik évfordulóján477
Szemle
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem