865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Helyesen románul

Nyelvtani ismeretek, gyakorlatok

Szerző

Kiadó: Tudományos Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 358 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Román 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második, javított kiadás.

Előszó

Könyvünk második kiadását adjuk az olvasó kezébe. Az első kiadást érdeklődéssel fogadta a román nyelvtudását gyarapítani óhajtó magyar olvasóközönség, lapokban és folyóiratokban megjelent... Tovább

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz5
Előszó a második kiadáshoz7
Rövidítések10
Hangtan
A román nyelv hangjai11
A magánhangzók11
Az összetett mássalhangzók12
A mássalhangzók13
A hangváltozások15
A szótag17
A hangsúly18
A szókincs
A szavak jelentése24
A rokonértelmű szavak24
Az azonos alakú szavak25
Az ellentétes értelmű szavak25
A szavak többértelműsége26
Egyjelentésű és többjelentésű szavak26
A szavak eredeti és átvitt jelentése27
A szókincs gazdagodása28
A román szókincs alapelemei29
A belső keletkezésű szavak29
A szóképzés29
Szóképzés a szó végéhez illesztett képzővel30
Szóképzés a szó elejére illesztett képzővel30
Szóképzés képzőelvonással31
A szófaji átcsapás31
A szóösszetétel32
A szócsalád33
Alaktan
Az alaktan és a mondattan szerepe35
A szófajok35
A főnév37
A főnevek neme38
A nemrehajló főnevek44
A kétnemű főnevek44
Többes számban több alakú főnevek45
Szám tekintetében hiányos főnevek45
A főnevek számának használata a román és a magyar nyelvben46
A főnevekben történő hangváltakozások47
A főnévragozás48
A határozatlan névelővel való ragozás51
A határozott névelővel való ragozás56
A tulajdonnevek ragozása60
A főnévképzés62
A névelő64
A névelő fajai65
A melléknév79
A melléknevek nemek szerinti végződése80
A melléknevek szótövi hangváltakozásai82
A melléknevek ragozása83
A melléknevek fokozása88
A melléknevek képzése90
A melléknév a mondatban90
A névmás92
A személyes névmás93
A személyes névmás használatának sajátosságai a román nyelvben101
A személyes névmás udvariassági alakja103
A visszaható névmás105
A birtokos névmás108
A kérdő-vonatkoztató névmás112
A mutató névmás118
A nyomósító névmás124
A határozatlan névmás126
A tagadó névmás129
A számnév130
A tőszámnevek130
A sorszámnév139
Az ige143
Az ige fajai144
Az ige ragozása149
Az igei használatú állandó szókapcsolatok166
A segédigék167
A rendes igék ragozása181
A cselekvő igeragozás181
A szenvedő igeragozás198
A visszaható igeragozás201
A személytelen igék212
Az igék képzése214
A határozószó216
Az elöljáró222
A kötőszó227
Az indulatszó230
Mondattan
A mondat232
A román és magyar nyelv közötti mondattani egyezések232
A mondatok fajai233
A mondat főrészei234
Az alany234
Az állítmány237
Az alany és állítmány egyeztetése241
A mondat bővítményei245
A jelző245
A melléknévi jelző245
A főnévi jelző249
A névmási jelző254
A határozószói jelző256
Az igenévi jelző256
A tárgy és a határozó259
A tárgy259
A szoros értelemben vett határozók271
Az összetett mondat287
A melllérendelés389
Az alárendelés394
A szórend320
Az alany és az állítmány helye320
A jelző helye a mondatban321
A tárgy helye a mondatban324
A részeshatározó helye a mondatban325
A határozók helye a mondatban326
Az írásjelek használata327
A vessző328
A kötőjel332
A gyakorlatok megoldása334
Felhasznált művek351
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem