796.738

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1953. évi 1-2. szám

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Folyóirata - XLIX. évf. 1-2. szám/392. szám

Tartalom

Lakó György: I. V. Sztálin1
Bárczi Géza: A nyelvtudományi kritikáról4
Benkő Lóránd: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig13
Trócsányi Zoltán: Néhány megjegyzés »A magyar helyesírás történetéhez«26
Abaffy Erzsébet: Író és nyomdász viszonya a XVI. századi nyomtatványainkban28
Bárczi Géza. A labialis utótagú kettőshangzók megmaradásának kérdéséhez35
Horpácsi Illés:
Balázs János: A -ság, -ség képző eredetéhez44
Martinkó András: Igyól61
Elekfi László: A mondat elemzésének fő szempontjai69
Pais Dezső: Bíbor, búb, bibircsók76
Sulán Béla: Róna91
Loványi Gyula: Komisz95
Zolnai Béla: A guberál, guba és rokonságuk100
Borzsák István: Kicsiny a bors, de erős105
Győrffy György: Török női méltóságnév a magyar kútfőkben109
Hexendorf Edit: A hallgató szempontjának érvényesülése a beszédben112
Bárczi Géza: Lőrincze Lajos: Nyelv és élet118
Tompa József: Melléknévi igeneveink állítmányi használatáról128
Deme László: A jelöletlen határozós összetételek kérdéséről140
Imre Samu: Helyes-e és hogyan helyes az összes használata?156
Kisebb közlemények165
Károly Sándor: A 'szórendi szimmetria' a Jókai-kódex nyelvében
Deme László: A Peer-kódex egy ismeretlen kezéről
Loványi Gyula: A XVII. század köznyelvének szókészlete
Végh József: A benëket 'őket' jelentésben való használatáról
Szó- és szólásmagyarázatok174
D. Bartha Katalin:
Pais Dezső: Koldus
Czeglédy Károly: A kazár kil~kel eredete
Harmatta János: A kazár kil szó magyarázatához
Gyallay Domokos: Reg.
Rejtőné Hutás Magdolna: Szakácsok
Juhász Jenő: Fizet. Küld
Kálmán Béla:
Benkő Lóránd: Pulyka
Kniezsa István: Ispán. Lugas. Tanya. Párta. Kocsonya. Vápa
Lukács Károly: Pók-háló
Scheiber Sándor: Gades - gajdesz
Szőke Béla: Győr
Nyelvművelés203
Loványi Gyula: A szócsinálás
Nyelvtörténeti adatok206
Beke Albert: Egy XV. századi szövegtöredék
Jenei Ferenc: Győri Mária-imádságok
Eckhardt Sándor: A felsőbányai bányászok bajai. A kiprédikált hagyatéki leltára 1578-ból
P. Balázs János: Közgazdaság
Terestyéni Ferenc: Adatok 1848 politikai nyelvéhez
Bárczi Géza: Csuka ~ csoka? Bozót
Nyelvjárások220
Lőrincze Lajos: Beszámoló romániai útunkról
Imre Samu:
Kelemen Béla: Nyelvatlaszgyűjtő úton Csehszlovákiában
Prohászka János: Adalék a gyergyói és csíki nyelvjáráshoz
Lőrincze Lajos: A Veszprém megyei Szentgál XVIII-XIX. századi nyelvéből
Kovalovszky Miklós: A zilahi tímárság nyelvéből
Szemle247
D. Bartha Katalin: Ormánysági Szótár
Hámori Antónia: Szabó Dénes: A magyar nyelvemlékek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem