A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1975/1.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata - LXXI. évfolyam 1. szám

Tartalom

Balázs János: Harminc év 1
Deme László: Nyelviség, nacionalizmus, hazafiság 6
Fabricius-Kovács Ferenc: A magyar-vogul fosztóképzőről 17
Kovács István: A paleográfiai sajátosságok mint bizonyítékok a kéz és a szövegező azonosításakor 20
Juhász János: Elmélet és gyakorlat a nyelvek szinkrón egybevetésében 29
Berrár Jolán: Morfológiai szerkezetek - szintaktikai szerkezetek 35
Antal László: Két karcolat a leíró nyelvészet kövéből 40
Gósy Mária: A szintaktikailag pontosan nem elemezhető alárendelt összetett szavak rendszere 47
Kisebb közlemények 57
Inczefi Géza: A szókincs gyarapodásának üteme a felszabadulást követő korszakban
Bánhidi Zoltán: "A diakronikus szemlélet haszna a magyarnak idegen nyelvként való oktatásában" című közleméynhez néhány megjegyzés
Erdődi József: Egyszerejtés vagy címrövidítés?
Király Péter: Újabb adalék a magyarok harci kiáltásához
Kristó Gyula: Üzbég és tolvaj 57
Szó- és szólásmagyarázatok
Balassa Iván: Patika
Bárczi Géza: Ücsörög - űcsörög
Meskó Sándor: A pipás vagyok szólásról
K. Palló Margit: A talál magyarázatához
Papp Ferenc: Ami, amcsi
Paulinyi Oszkár: A bánya kettős jelentése bányagazdaságunk magyar szóhasználatában
Somogyi Béla: Bélás
Nyelvművelés 74
Hexendorf Edit: Ezzel együtt vagy ennek ellenére?
Tarnóczy Tamás: Az elvesző -i képző nyomában
Nyelvjárások 82
Bálint Sándor: Népi ünnepneveink világából
Márton Gyula: Adatok az l - r fonmaváltakozáshoz a romániai magyar nyelvjárásokban
Szemle 93
Korompai Klára: Eurélien Sauvageot, L'Édification de la langue Hogngroise
D. Bartha Katalin: Velcsov Mártonné, Antropometrikus meértékneek a magyar nyelvben
Mátai Mária: A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák
Jékel Pál - Papp Ferenc: Zsilka Tibor, Stilisztika és statisztika
Kiss Jenő: Megjelenőben az uráli nyelvtudomány bibliográfiája
Különfélék
Pusztai Ferenc: Mikesy Sándor 108
Nyelvtörténeti adatok
Molnár József: Az 1501-i czestochowai magyar nyelvemlék
Fehértői Katalin: Helynevek mint családnevek de praepostio vagy -i képző nélkül
Németh K. Bódog: Határkiigazítás Meszlenben. 1644.
Implom József: Szótörténeti adalékok 110
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem