792.205

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1976/2.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata - LXXII. évfolyam 2. szám

Tartalom

Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van129
Király Péter: A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában136
Balázs János: Czuczor Gergely emlékezete149
Ladó János: Idegen szó, magyar szó, világnézet155
Tompa József: Egy "szakállas" pör legmaibb tanulságai172
Bánhidi Zoltán: A magyar mint idegen nyelv és a magyar orvosi nyelv183
Vidra Klára: Mondategészek elhatárolása beszélt nyelvi környezetben197
Raisz Rózsa: Mondatgyakorisági vizsgálatok néhány századforduló kori szépprózai szövegben202
Kisebb közlemények. M. Korchmáros Valéria: Két megfigyelés a Halotti Beszéd névmáshasználatáról210
Szó- és szólásmagyarázatok213
Bálint Sándor: Babarci
Erdődi József: Nélkül. Egy azonos turcizmus néhány finnugor nyelvben
Kálmán Béla: Aliga. Somosma
Kovács Imre. torreádos és torero (torréro?)
Takács Lajos: Nyargaló-foglaló
Nyelvművelés223
Fábián Pál: Helynévgyűjtés és helyesírás
Földi Ervin - Ifj. Hőnyi Ede: A földrajzi nevek helyesírásáról
Szemle228
Kiss Jenő: A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései
D. Mátai Mária: Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen
Szabó Törpényi Ádám István: Új finn hangtörténeti monográfia (Kainuu tájszólásainak hangtörténete)
Voigt Vilmos: Soome-ugri ja samojeedi keelecteadus Noukogude Liidus
Bibliográfia
Fiers Márta: Nemes Zoltánné - Gálffy Mózes - Márton Gyula, Torjai szójegyzék
Különfélék245
Imre Samu: Szabó T. Attila hetven éves
Ruzsiczky Éva: Tompa József születésének 70. évfordulójára
H. Tóth Imre: Asbóth Oszkár kapcsolata bolgár nyelvészekkel
Vértesy Miklós: Nyelvrokonaink-e a lappok?
Nyelvtörténeti adatok252
Reuter Camillo: Egy XVII. századbeli népies orvosi kézirat ismertetése
Németh K. Bódog: A Répce gátjainak megrongálása 1642-ben
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1976/2. Magyar Nyelv 1976/2. Magyar Nyelv 1976/2.

A borító enyhén kopottas, elszíneződött. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba