799.179

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Külpolitika 1985/1-5.

A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirata/XII. évfolyam

Tartalom

I. szám
Hardi Péter: A második szakasz: az Egyesült Államok Reagan újraválasztásának fényében3
Losoncz Miklós: Nyugati stratégiai koncepciók és megvalósításuk a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban33
Palánka Tibor: A gazdasági háború néhány kérdése59
Szemle
Faragó István: Az atomfegyverek elsőkénti bevetésének tilalmáról81
Valki László: A defenzív védelem koncepciója99
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1984. október - 1984. november)113
Könyvekről
Anatolij Pavlovics Butenkó: A szocializmus mint világrendszer (Hajdók Lajos)137
J. I. Monics: A termelési szerkezet tökéletesítésének tapasztalatai a Magyar Népköztársaságban (Pintér Irina)140
Helsinkitől Madridig, Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet. Dokumentumok 1973-1983 (Bródi Gábor)143
Georges Sokoloff: Az enyhülés gazdaságtana: a Szovjetúnió és a nyugati tőke (Kőrösi István)146
Noam Chomsky - Jonathan Steele - John Gittings: Szuperhatalmak összeütközése. Az 1980-as évek új hidegháborúja (V. I.)151
Herbert S. Parmet: John F. Kennedy elnöksége (Vető István)154
Timothy W. Stanley - Ronald I. Danielian - Samuel M. Rosenblatt: Az Egyesült Államok külgazdasági stratégiája a nyolcvanas évekre (Kolos Miklós)157
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
II. szám
Balogh András: Az Egyesült Államok harmadikvilág-politikájának sajátosságai (1981-1984)3
Barbi Balázs: Kína viszonya Délkelet-Ázsia államaihoz33
Kiss Judit: A brain drain ma (A fejlődő országokból való szakember-kiáramlásról)53
40 év történetéből
Széles Adolf: A szocialista országok békekezdeményezéseinek negyven éve71
Bródi Gábor: Gondolatok az európai egyhülésről a két budapesti felhívás tükrében81
A Varsói Szerződés tagállamainak felhívása Európa országaihoz (1969. március 7.)93
Közlemény a Varsói Szerződés tagállamai külügyminiszteri bizottságának üléséről (1984. április 21.)96
Szemle
Balázs József: A világpolitika várható mozgástendenciáiról101
Ágh Attila: A fejlődő országok külpolitikája és uralkodó osztálya112
Farkas Máté: A kubai-afrikai kapcsolatok a nyugati politikai szakirodalomban126
Testvérlapjainkból
O. Rzsesevszkij: Tények és állítások a második frontról134
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1984. november - 1985. január)143
Könyvekről
Ágh Attila (szerk.): A szocialista orientáció. Elmélet és gyakorlat (Kiss Balázs)145
Sipos Atilla (vál. és szerk.): Groza Péter emlékezete (Gerelyesné Dian Éva)148
Gáthy Vera: A közigazgatás társadalmi problémái a mai Indiában (Balogh András)150
Joachim Pabst: Új típusú nemzetközi kapcsolatok (Sz. I.)152
Roman Kolkowitz - Andrzej Korbonski (szerk.): Katonák, parasztok és hürokraták (Barbi Balázs)154
Idegen nyelvű tartalomjegyék
A tanulmányok orosz és német nyelvű kivonata
III. szám
Csaba László: A KGST a változó világban3
Pécsi Kálmán: A KGST és a fejlődő országok közötti gazdasági kapcsolatok32
Berényi Pál: A polgári politikatudomány szocializmusképe48
40 év történetéből
Thürmer Gyula: Három évtized a béke és a biztonság védelmében62
Tolnay László: A Varsói Szerződés katonai doktrínájának és hadászatának néhány összefüggése83
Tájékozódás
Szabó Máté: "Globálisan gondolkodni - lokálisan cselekedni". Van-e a zöldeknek külpolitikai koncepciójuk?92
Tudományos élet
A békekutatás szerepe a közvéleményformálásban (Kerekasztal-konferencia) (Dunay Pál)132
Testvérlapjainkból
A Szovjetunió második világháborús szerepvállalásairól (Janech István)133
Könyvekről
Szabó Máté: A "forró ősz". Békemozgalom, politikai tiltakozás, ellenállás az NSZK-ban és Zöldek, alternatívok, környezetvédők. Az ökológiai mozgalmak elmélete és politikája139
A. Arbatov: Hadászati paritás és az Egyesült Államok politikája (Szentesi György)143
Zbigniew Brzezinski: Hatalom és elv. A nemzetbiztonsági tanácsadó emlékiratai, 1977-1981 (Losoncz Miklós)148
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű változata
IV. szám
Előszó3
Szűrös Mátyás: A magyar külpolitika a nyolcvanas évek közepén7
Hoós János: Külgazdaságunk fejlődése és annak néhány politikai összefüggése19
Grossmann Ferenc - Sipos Aladár: Az élelmiszerexport szerepe, jelentősége a magyar népgazdaságban42
Hagelmayer István: Pénzügyi politika Magyarországon59
40 év törénetéből
Miklós Imre: A Magyar Népköztársaság egyházpolitikájának négy évtizedéről80
Sipos Péter - Vida István: Az 1945. augusztus 27-én megkötött szovjet-magyar gazdasági egyezmény és a nyugati diplomácia102
A Szovjetunió és Magyarország közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövege119
Fülöp Mihály: A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés124
A magyar békeszerződés szövege156
Szűts Pál: A Magyarok Világszövetségének tervékenysége és a magyar emigráció178
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
V. szám
Simai Mihály: Az Egyesült Nemzetek Szevezetének jövője3
Szilágyi Zoltán: Az ENSZ rendszere és működése14
Király János: Az ENSZ és a dél-atlanti konfliktus28
Szerb István: Függetlenség és önállóság: a kínai külpolitika fontosabb törekvéseiről46
Vincze Attila: Kína: korszerűsítés és reformok57
Kós Péter: A magyar külpolitika negyven éve74
Tudományos élet
Barbi Balázs: Emlékezés a Bandungi Konferenciára - harminc év múltán82
Fülöp Mihály - Kiss J. László: Az IPSA 1985. évi párizsi világkonferenciája91
Szemle
Kürti Gábor: A békekutatás és a SIPRI102
Dunay Pál - Vág András: A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) 1985-ös évkönyve110
Szirtes I. János: Alternatív hadászati koncepció Nyugat-Európának121
Testvérlapjainkból
A második világháború máig szóló történelmi tanulságai (Janech István)128
Könyvekről
Csaba László: Kelet-Európa a világgazdaságban. Alkalmazkodás és gazdasági mechanizmus (Török János)141
Gömbös Ervin: Informatika és hatalom (Galambos Judit)144
André Bénard: A vállalatok szavazata: világra nyitott Európa. Jelentés a protekcionizmusról és az Európai Közösségről (Losoncz Miklós)149
Renate Kicker - Andreas Khol - Hanspeter Heuhold (szerk.): Külpolitika és demokrácia Ausztriában. Struktúrák, stratégiák, állásfoglalások. Kézikönyv (Rathmanné Thury Mária)152
Dina Tussie (szerk.): Latin-Amerika a világgazdaságban. Új perspektívák (Kiss M. Judit)157
Alasdair Clayre: A sárkány szíve; Neville Maxwell - Bruce McFarlane (szerk.): Kína módosított útja a fejlődés irányában; Godwin C. Chu - Francis L. K. Hsu (szerk.): Kína új társadalmi szerkezete (Barbi Balázs)159
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem