A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Külpolitika 1982/1-5.

A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirata/IX. évfolyam

Tartalom

1. szám
Berecz János: A nemzetközi biztonság kérdései napjainkban3
Ágh Attila: A világpolitka elmélete és a politikatudomány14
Palánkai Tibor: Új nemzetközi rendszer körvonalai32
Prandler Árpád: Az ENSZ alapokmányának időszerűsége és alkalmazásának néhány nemzetközi jogi kérdése48
Gazdag Ferenc:
Kiss J. László: A francia-nyugatnémet kapcsolatok alakulása a hetvenes években64
Rajcsányi Péter: Az Egyesült Államok katonapolitikai elképzelései a nyolcvanas évekre84
Kereszty András: Közel-keleti útkeresés99
Tudományos élet
Az európai biztonság és együttműködés problémáit tanulmányozó állandó bizottság 1981 októberében Prágában megtartott ülésén elfogadott nyilatkozat113
Dokumentumok
Puja Frigyes külügyminiszter beszéde az ENSZ közgyűlésének 36. ülésszakán116
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és többoldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1981 október - december)121
Könyvekről
Michal Dobroczynski - Ryszard Lawniczak: A gazdaságpolitika a kelet-nyugati kapcsolatokban (Kolos Miklós)136
K. Korhonen (szerk.): Urho Kekkonen - Egy államférfi a békéért (Kalanovics János)139
Wilfrid C. Kohl - Giorgio Basevi (szerk.): Nyugat-Németország: egy európai és globális hatalom (Kiss J. László)142
François Mitterrand: Itt ls most. Beszélgetések Guy Claisse-szel (Fülöp Mihály)146
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
2. szám
Nagy János: A Magyar Népköztársaság és a leszerelés3
Társadalmi és elméleti kérdések
Kende István: A katonai tényező a nemzetközi osztályharcban10
Kiss J. László: Külpolitika, fegyverkezés és biztonságpolitika21
Simai Mihály: A fegyverkezés és a fejlett tőkés országok gazdasága34
Csiszér Ágnes: A fejlődő országok és a fegyverkezés53
Fegyverkezési problémák - leszerelési tárgyalások
Deák Péter: A fegyverkezés természete65
Pataki István: A Varsói Szerződés a katonai feszültség csökkentéséért, a leszerelésért78
Pirityi Sándor: A SALT-évtized néhány tanulságai90
Tolnay László: Atomfegyverek Európában104
Bognár Károly: A bécsi haderőcsökkentési tárgyalások helyzete115
Békemozgalom és atomleszerelés
Bognár Gyula: Atomfegyvermentes övezetek - lépcsőfok a leszereléshez?128
Sarkadi Nagy Barna: Új elemek a nemzetközi békeharcban142
Haditechnikai áttekintés
Szentesi György: Hadászati fegyverek151
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
3. szám
Kocsis Tamás: Az NDK és a tőkés Európa3
Kanyó András: Az NSZK külpolitikájának aktuális elemei13
Balogh András: A nacionalista eszmék néhány sajátossága a fejlődő országokban27
Földvári Gábor: Az ENSZ Közgyűlése 36. ülésszakának mérlege42
Szemle
Pirityi Sándor: A Mezsdunarodnaja Zsizny 1981-es évfolyama53
Fodor Erika: A szocialista orientáció néhány kérdésének értelmezése a szovjet szakirodalomban60
Dokumentumok
Bevezető66
Dokumentumok a lengyelországi helyzetről69
Könyvekről
Izikné Hedri Gabriella: Külgazdaság és külpolitika (Halm Tamás)125
Rajcsányi Péter: Amerikai kihívás 1980-1990 (Tolnay László)130
A szociáldemokrata ma (Kalanovics János)133
Honnan fenyegetik a békét? (Lovassy Tamás)137
Gert Krell (szerk.): Az Egyesült Államok fegyverkezése. Társadalmi érdekek, politikai döntések (Csiszér Ágnes)142
Peter Bender: Az ideológiai korszak vége. Európa európaizálódása (Kiss J. László)144
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
4. szám
Balázs József: Jalta, Potsdam és a jelenlegi nemzetközi viszonyok3
Nemes Pál: A nemzetközi helyzetről és a magyar külpolitikáról13
Dobozi István: Nyersanyag- és energiabiztonság a fejlett tőkés országokban29
Kádár Béla: Latin-Amerika a nemzetközi kapcsolatrendszerben51
Barbi Balázs: A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége a hetvenes évtized második felében72
Szemle
Temesi János: Bulgária gazdasági és politikai kapcsolatai a Balkánon88
Horányi B. László: A Kínai Népköztársaság új alkotmányának tervezete96
Fülep Zsófia:
Kocsis Tamás: A Deutsche Aussenpolitik - az NDK külpolitikájának tükre109
Vita
A "konacionális kapcsolatok" fogalmának értelmezéséről (Izikné Hedri Gabriella)118
Az elmúlt évtized főbb tapasztalatai a világgazdaság fejlődésében (Somogyi Dorottya)120
Az EK példája (Lányiné Garai Katalin)124
A nemzetközi kapcsolatok rendszerének új vonásai (Nádory István)126
A konacionális rendszer és a politikai kapcsolatok (Bognár Gyula)128
Intézeti élet
Felszólalás az ENSZ-közgyűlés leszereléssel foglalkozó második rendkívüli ülésszakán132
Magyar-bolgár kerekasztal-konferencia a Balkán-félsziget politikai helyzetére ható külső tényezők szerepéről134
Magyar-NDK kerekasztal-beszélgetés a Magyar Külügyi Intézetben135
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, találkozók és egyéb események alkalmából (1982. január - március)137
Könyvelről
Bognár József (szerk.): Tanulmányok az új világgazdasági rendről (Sipos Sándor)146
Daniel Frei: Hogyan törhet ki az atomháború? (Faragó István)149
Európa veszélyben (Pataki István)151
Az olasz külpolitika tényezői és eszközei (Réti György)154
Makai György: A szaúdi kapcsolat (Tamás Antal)156
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű kivonata
5. szám
Izikné Hedri Gabriella: A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok teherbíró képességéről3
Balázs József: Ellentétek az atlanti szövetségen belül a nyolcvanas évek elején18
Szirtes I. János: Ausztria keleti politikája34
Király János: Konfliktusok, területi viták Latin-Amerikában47
Szemle
Aczél Endre: Vázlat a "thatcherizmus"-ról66
Cseh István: A Palme-jelentés és a Bahr-javaslat európai biztonsági vonatkozásai80
Kolos Miklós: Lengyel testvérlapunk, a Sprawy Miedzynarodowe91
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és több oladlú találkozók és egyéb események alkalmából (1982. április - szeptember)97
Könyvekről
Horányi B. László: Katonai szereposztás Ázsiában (Szerb István)130
A kisebbségek helyzete és az ENSZ (Egy szlovéniai tudományos tanácskozás anyagát tartalmazó tanulmánygyűjtemény a nemzetiségi kérdésről) (Joó Rudolf)132
K. L. Zsignya: Békeszerződések előkészítése és megkötése Bulgáriával, Magyarországgal és Romániával a második világháború után (Fülöp Mihály)135
Az európai biztonság a nyolcvanas években (Gazdag Ferenc)141
Larry W. Bowman - Ian Clark (szerk.): Az Indiai-óceán a világpolitikában (Barbi Balázs)145
A Külpolitika 1982. évi tartalommutatója149
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem