A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Néprajzi Hírek 2000/3-4.

A magyar néprajzi társaság tájékoztatója - 29. évfolyam 3-4. szám

Tartalom

A Magyar Néprajzi Társaság 112. Közgyűlése (Budapest, 2000. május 31.)
Jegyzőkönyv............................................................3
A Társaság kitüntetettjei...................6
Főtitkári jelentés.................. 14
Pénztárosi jelentés a Magyar Néprajzi Társaság 112. Közgyűlésének az 1999. május 1. -
2000. április 30. közötti gazdálkodásáról........................................................................21
A Számvizsgáló Bizottság jelentése a Magyar Néprajzi Társaság 112. Közgyűlésének.............23
BALÁZS LAJOS: Találkozásaim Ortutay professzorral ............................................................23
Külföldi tanulmányutak, expedíciók
MÉSZÁROS CSABA: Tanulmányúton Mongóliában................................................................26
Tudományos rendezvények, konferenciák
FÖLDVÁRI SÁNDOR: A Skandináv Interkulturális Kommunikációs Szimpóziumok .....:.......29
ifj. KODOLÁNYI JÁNOS: A VII. Finn-Magyar Néprajzi Szimpózium (Utsjoki, 2000.
június 17-22.)............................................31
ifj. KODOLÁNYI JÁNOS: A IX. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Tartu, 2000. augusztus 7-13.) .........................37
VOIGT VILMOS: Gondolatok a tartui finnugrista kongresszusról ............................................39
TARI LUJZA: Százéves a Berlini Fonogrammarchívum (Berlin, 2000. szeptember 27. -
október 1.).........................44
TARI JÁNOS: Audiovizuális technológiák és a multimédia alkalmazása a múzeumokban
(Budapest, 2000. november 22-25.)..................47
PAPP ÁRPÁD: Italfogyasztás a népi kultúrában (Zenta, 2000. január 15.)................................50
PÓCS ÉVA: Mikrokozmosz, makrokozmosz. Emberi test, lakóház, világmindenség (Budapest, 2000. április 17-19.).......................51
HALÁSZ PÉTER: Áz Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők XVII. Országos Találkozója (Hajdúdorog, 2000. július 12-16.) ..........................................................................52
KUPÓ JENŐ: Bánság/Bánát-konferencia (Budapest, 2000. július 18.) ......................................54
SZABLYÁR PÉTER: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tájházak találkozója (Jósvafo, 2000.
július 26-27.)............................ 56
H. B. E.: A Jászkunság kutatása III. (Kiskunfélegyháza, 2000. szeptember 21-22.) ..................57
BALÁZS LAJOS: A Kriza János Néprajzi Társaság vándorgyűlése (Homoródszentmárton,
2000. szeptember 23-24.)..................... 59
Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság vándorgyűlése (Szentendre, 2000. október 10-12.)..........................................................................................59
HÁLA JÓZSEF: A vándorgyűlés eseményei..................................................................59
KÓSA LÁSZLÓ: Megnyitó.....................60
ifj. KODOLÁNYI JÁNOS: Számvetés - etnográfiai és folklórismereteink az ezredvégen .....................................61
FÜZES ENDRE: Ember és környezet. A természetes és az épített környezet változásai a középkortól napjainkig .........................64
KISBÁN ESZTER: Életmódváltozások ........................65
BALÁZS GYÖRGY: A parasztság tér- és időszemlélete...............................................67
BELLON TIBOR: Korszakok és stílusok.......................................................................68
PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Modernizáció és hagyományőrzés..........................69
BARTHA ELEK: Az egyén és a falusi közösség napjainkban.......................................72
GRÁFIK IMRE: Zárónapi plenáris ülés .....................72
KÓSA LÁSZLÓ: Zárszó ........................................................73
SÁRI ZSOLT: Gondolatok a vándorgyűlésről....................75
DEÁKY ZITA - HÁLA JÓZSEF: Magyar népi kultúra a határainkon túl II. Burgenland
(Szombathely, 2000. november 15-16.) .................................77
Múzeumok, gyűjtemények
H. CSUKÁS GYÖRGYI: A Bakony, Balaton-felvidék tájegység építésének tapasztalatai........80
KEPPERT JÓZSEF: A Galántai Honismereti Múzeum..............................................................85
ÚJJ ÍRISZ: Az Óbudai Múzeum ......................................................87
ifj. LELE JÓZSEF: A szegedi Paprika és Szalámi Múzeum.......................................................88
KILITI ZSUZSANNA: A kiskunhalasi Csipkeház .....................................................................89
A zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjtemény....................................90
KARDOS FERENC: Egy kis gyűjtemény a végvidéken. A nagykanizsai Délnyugat-dunántúli Cigány Közgyűjtemény néprajzos szemmel.............................................................91
Kiállítások
MÉRI EDINA: A soproni Központi Bányászati Múzeum új állandó kiállítása...........................93
KEMECSI LAJOS: A tatai fazekasság. A tatai Kuny Domokos Múzeum állandó kiállítása......96
WOHLNÉ NAGY ÁGOTA: Paprikapatika. A paprika szerepe a gyógyításban és az egészség megőrzésében. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum időszaki kiállítása (2000.
szeptember26.-december31.) ...................................................................................100
KNÉZY JUDIT: A magyar mezőgazdaság 1000 éve. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum
időszaki kiállítása (2000. október 27. -) ................................102
Oktatás
HARTINGER, WALTER: Nyomkeresés keleten. A passaui Néprajzi Tanszék nagy kerékpáros kirándulása Szlovákiába és Magyarországra (2000. június 7-16.)......................108
Téka
FÖLDVÁRI SÁNDOR: Példás életmű példás bemutatása .......................................................111
ifj. LELE JÓZSEF: Egy kis falu nagy tette...............................................................................113
B. KOVÁCS ISTVÁN - SZÁSZI ZOLTÁN: A szülőföldtől a régióig. Gömörország - egy
új folyóirat............................114
A szabadságharc népzenei emlékei CD-ROM-on ...................116
Évfordulók, megemlékezések, köszöntések
HALÁSZ MIKLÓS: Húsz éve hunyt el Bálint Sándor ...................119
ifj. LELE JÓZSEF: A hatvanöt éves Juhász Antal köszöntése..................................................120
CSOMA ZSIGMOND: Knézy Judit (60.) születésnapjára........................................................ 122
CSOMA ZSIGMOND - GYŐRI ISTVÁNNÉ (összeáll.): Knézy Judit irodalmi
munkássága (1986-2000)................... 125
Paládi-Kovács Attila hatvanéves.................128
GLATZ FERENC: Szolgálat közben............................................................................128
BELLON TIBOR: Paládi-Kovács Attila köszöntése....................................................I31
KEMECSI LAJOS: Paládi-Kovács tanár úr születésnapjára ........................................I33
In memóriám
KARACS ZSIGMOND: Boross Zoltán emlékezete (Rimaszécs, 1906. október 25. - Debrecen, 1998. január 24.) ...........................136
KESZEG VILMOS: Imreh Lajos (1917-1999) .................... 138
Mindenféle
BALASSA M. IVÁN: Torockó Európa Nostra-díjat kapott ....................................................140
PAPP ÁRPÁD: A Herder-díjas Ivan Colovic ..........................................................................141
GÁLNÉ KOVÁCS IRMA: A szülőföld vadvirágai .................................................................142
HÁLA JÓZSEF (összeáll.): Rövid hírek, tudósítások...............................................................144
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Néprajzi Hírek 2000/3-4. Néprajzi Hírek 2000/3-4.

A gerinc sérült, a borító kissé foltos.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba