A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyarországi közegészségügy története 1770-1944

Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom

Szerző
Szerkesztő
Lektor
Kapcsolódó személy

Kiadó: Magyar Tudománytörténeti Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 364 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára
Kötetszám: 58/1
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-9276-76-5

Előszó

A közegészségügy magyarországi történetéről és a jogi szabályozás fejlődéséről a múltban aránylag kevés összefoglalót írtak. Hahn Géza 1960-as években keletkezett munkája ('A magyar egészségügy... Tovább

Tartalom

AJÁNLÁS (Prof. Dr. Tompa Anna) 9
I. rész KÖZEGÉSZSÉGÜGYÜNK ÁLTALÁNOS TÖRVÉNYKEZÉSI, SZERVEZÉSI ÉS SZERVEZETI KÉRDÉSEI (1770-1876)
A. KRONOLÓGIA 13
Időrendi áttekintés az első átfogó közegészségügyi rendelettől (1770) az első közegészségügyi törvényig (1876) -
intézmények, jogszabályok, vitaanyagok, kiadványok. Összeállította: Gazda István - Kapronczay Károly 13
B. KIEMELKEDŐ FEJEZETEK A KÖZEGÉSZSÉGÜGY 1770 ÉS 1876 KÖZÖTTI IDŐSZAKÁBÓL 93
Az 1770-es közegészségügyi rendelet és erdélyi változata 93
Néhány gondolat a rendeletről (Kapronczay Károly) 93
A Generale Normativum in Re Sanitatis (Balázs Péter) 95
Közegészségügyi rendelet Erdély számára (Kapronczay Katalin) 104
Az 1848-49-es időszak közegészségügyéről 109
Az álladalmi orvosi és közegészségi ügy rendezéséről (Kapronczay Károly) 109
Betegápolás a magyar szabadságharc idején (Kapronczay Károly - Szemkeő Endre) 113
Intézmények a közegészségügy szolgálatában 117
Az Országos Közegészségi Tanács előzményei, 1868-as megalapítása és első éveinek rövid története (Varga Lajos) 117
Az Orvosi Kar Közegészségtani Tanszékének és Intézetének 1874-es megalapítása 129
Fodor József felterjesztése a közegészségtani tanszék és központi észlelde ügyében (1874) 129

II. rész KÖZEGÉSZSÉGÜGYÜNK ÁLTALÁNOS TÖRVÉNYKEZÉSEI, SZERVEZÉSI ÉS SZERVEZETI KÉRDÉSEI (1876-1924)
A. TÖRVÉNY A KÖZEGÉSZSÉGÜGY RENDEZÉSÉRŐL (1876) 145
Az 1876. évi XIV. törvénycikk előzményei 145
A törvénycikk elé (Kapronczay Károly) 145
Az Országos Közegészségi Tanács törvényjavaslata
a közegészségügy rendezéséről (1874) (Varga Lajos) 147
Részlet az Országos Közegészségi Tanács törvényjavaslatából (1874) 152
Néhány szó a közegészségügyi törvényjavaslat felett (1875) 154
A magyar kir. budapesti orvosegylet 1876. januári véleménye a közegészségügy rendezéséről szóló törvény tervezetéhez - kézirat 161
A közegészségügy rendezéséről szóló törvényjavaslat 44-ik § illető módosítás ügyében beadott különvélemény - kézirat 162
Az 1876. évi közegészségügyi törvény és módosításai 171
1876. évi XIV. törvénycikk - A közegészségügy rendezéséről 171
1887. évi XXII. törvénycikk - A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törvénycikk XIII. fejezetének
módosításáról 195
1908. évi XXXVIII. törvénycikk - A közegészségügy rendezéséről szóló 1876:XIV. tc. II. rész I. fejezetének (Közegészségügyi szolgálat a községeknél) módosításáról 198
B. AZ 1868-1924 KÖZÖTT ALAPÍTOTT KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK, EGYESÜLETEK ÉS AZ ORVOSOK ÉRDEKVÉDELMI TÖREKVÉSEI 209
A szervezetek, intézmények, egyesületek alapításuk időrendjében 299
Az Országos Közegészségi Tanács működése 1876-os törvénybeiktatásától kezdődően (Varga Lajos) 214
Az orvosok érdekvédelmi törekvései a Budapesti Orvosi Kör megalakulásától (1874) az Országos Orvosszövetség
létrejöttéig (1897) (Kapronczay Katalin) 220
C. KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 231
Országos Orvosi és Közegészségügyi Congressus (1885) 231
Nemzetközi Közegészségi és Demográfiái Congressus (Budapest, 1894. szept. 1-9.) 231
Millenniumi Közegészségi és Orvosügyi Kongresszus (1896) 232
Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus (Budapest, 1899. szept. 13-17.) 233
Népegészségi Országos Nagygyűlés (Budapest, 1917. október 25-28.) 234
D. MAGYARORSZÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYE TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876-1924) 235
A közegészségügyi törvénytől az Országos Közegészségügyi Intézet megalapításáig. Összeállította: Gazda István -
Kapronczay Károly 235

III. rész
KÖZEGÉSZSÉGÜGYÜNK ÁLTALÁNOS TÖRVÉNYKEZÉSI, SZERVEZÉSI ÉS SZERVEZETI KÉRDÉSEI (1925-1944)
A. AZ ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉS A ROCKEFELLER ALAPÍTVÁNY 257
Az Országos Közegészségügyi Intézet előzményei, 1925-ös megalapítása és rövid története 1944-ig (Birtalan Győző) 257
1925. évi XXXI. törvénycikk - A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet felállításáról 262
A Rockefeller Alapítvány Magyarország közegészségügyéért (Grósz Emil) 299
B. AZ 1925-1944 KÖZÖTT ALAPÍTOTT KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK, EGYESÜLETEK 301
C. ORVOSEGYETEMEINK KÖZEGÉSZSÉGTANI TANSZÉKEI, INTÉZETEI 303
Budapest, Kolozsvár, Debrecen, Szeged, Pécs 303
D. NÉHÁNY 1925 ÉS 1944 KÖZÖTT MEGRENDEZETT KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSRÓL 305
Természet-, orvos-, műszaki- és mezőgazdaságtudományi országos kongresszus (1926. jan. 3-8.) 305
Közegészségi és Társadalompolitikai Országos Értekezlet (1926. okt. 24-27.) 306
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt első országos pedagógiai kongresszusa (Budapest, 1927. dec. 4-6.) 306
Az Első Magyar Sportorvosi Kongresszus és Kiállítás (Budapest, 1938. ápr. 28-30.) 307
E. AZ 1925-1944 KÖZÖTT ALKOTOTT KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNYEKBŐL 309
A törvénycikkek elé (Kapronczay Károly) 309
1936. évi I. törvénycikk - az orvosi rendtartásról 311
1942. évi XII. törvénycikk - a városi orvosokról, a községi orvosokról és a körorvosokról, valamint egyes közegészségügyi rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről 326
1936. évi IX. törvénycikk - a hatósági orvosi szolgálatról és a közegészségügyi törvények egyéb rendelkezéseinek módosításáról 333
1936. évi XXX. törvénycikk - a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása és a hadifoglyokkal való bánásmód tárgyában Genfben 1929. évi július hó 27. napján kelt egyezmények becikkelyezéséről 333
F. MAGYARORSZÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYE TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1925-1944) 353
Összeállította: Gazda István - Kapronczay Károly
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem