A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Az öröklés- és a származástan alapjai

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 396 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz11
Fontosabb összefoglaló irodalom13
Az örökléstan elemei
Bevezetés17
A genetika helye a tudományok rendszerében17
A genetikai kutatások fontosabb metodológiai alapelvei17
A genetika egyéb általános sajátosságai18
Összefoglalás20
Irodalom20
Az öröklődés és változékonyság fogalma21
Az öröklődés lényege21
Az élővilág változékonysága22
A biológiai változékonyság jellemzése27
Összefoglalás30
Irodalom31
Az élőlények szaporodása32
Bevezetés32
Vegetatív szaporodás33
Ivaros szaporodás36
Az élőlények szaporodásának molekuláris genetikai alapjai38
Összefoglalás48
Irodalom48
Az átöröklés elemi törvényszerűségei49
Történeti áttekintés49
A hibridálás alapvető törvényszerűségei51
Populáció, tiszta származéksorok51
Pisum-típusú heterodinám öröklésmenetek53
Intermedier (homodinám) öröklésmenetek54
Di- és polihibrid öröklésmenetek54
Tetrádelemzés58
Az átöröklés elemi szabályainak ellenőrzése58
Két faktorpár szerepe egy tulajdonság kialakítsában60
Episztázis62
Letális kombinációk62
A környezeti tényezők hatása a hibridpopulációkra64
Transzformáció66
Episzómás átvitelek69
Vegetatív hibridek71
Összefoglalás75
Irodalom75
A kvantitatív jellegek öröklődése77
A kvantitatív jellegek fogalma77
Monogénes öröklődés78
Poliméria79
Örökölhetőségi értékszám (heritabilitás, h2)81
Kölcsönhatások a mennyiségi jellegek kialakulásában83
Összefoglalás87
Irodalom87
A sejtmag és alkotórészeinek szerepe az átöröklésben89
A sejtmag szerepe az átöröklésben89
A kromoszómák genetikai szerepe91
Ivari kromoszómák91
Ivarhoz között öröklődő tulajdonságok92
A testi kromoszómák szerepe az öröklődésben95
A kromoszómák szerkezete, szerveződése95
Kariotípusok103
Génkapcsolódás105
Génkicserélődés (crossing-over)106
Kromoszóma-térképek110
Kromoszóma-aberrációk110
Összefoglalás113
Irodalom114
Nem-kromoszómás (extrakromoszómás, citoplazmás) öröklődés115
A sejtelmélet és az öröklődés egységei115
Nem-kromoszómás öröklődési típusok116
Rekombináció és hasadás plazmásan meghatározott tulajdonságokban121
Plazmotípus - genotípus kölcsönhatások123
Összefoglalás124
Irodalaom125
A nemiség öröklődése126
Ivari kromoszómák126
A nemek arányának szabályozása az ivari kromoszómák segítségével127
Ivarmegoszlási arányok megváltoztatása környezeti tényezők felhasználásával130
A nemiség öröklődési elméletei132
Összefoglalás136
Irodalom136
Életrevalóság, beltenyésztés, heterózis138
Xénia, metaxénia, ivaros mentor138
Az ivarsejtek mennyiségének szerepe a megtermékenyítésben141
Inkompatibilitás142
Szelektív (preferenciális) megtermékenyülés145
Beltenyésztés146
A beltenyésztés elmélete148
Heterózis149
A heterózis elméleti magyarázata154
Összefoglalás156
Irodalom156
Faj- és nemzetségkeresztezések158
A keresztezés nehézségeinek leküzdése159
A hibridutódok sterilitásának megszüntetése160
A hibridek genetikai sajátosságai162
Állatfajhibridek165
Összefoglalás168
Irodalom168
Mutáció169
Spontán mutáció169
Indukált mutáció171
Az emberiséget fenyegető sugárkárosítások175
A mutációs jelenségek elméleti magyarázata178
Összefoglalás187
Irodalom188
Kromoszómaszám-változások189
Poliploid sorozatok a természetben190
Autopoliploidok190
Haploidia195
Endopoliploidia197
Allopoliploidia197
Aneuploidia198
A poliploidia elméleti értékelése199
Összefoglalás200
Irodalom200
Öröklődés a populációkban201
A populációgenetikai vizsgálatok alkalmazása201
A populációgenetikai vizsgálatok módszerei203
Közvetett és közvetlen öröklődő alkalmazkodások205
Feltételes reflexek öröklődővé válása212
Összefoglalás212
Irodalom213
Átöröklési elméletek214
Történelmi előzmények214
Az átöröklés kromoszóma-elmélete214
A génelmélet217
Genetikai szabályozás222
Összefoglalás226
Irodalom226
Fejlődésgenetika228
Egyedfejlődési elméletek228
A környezeti tényezők szerepe az egyedfejlődésben231
A növények szakaszos fejlődése232
Az állatok szakaszos fejlődése235
A sejt-, szövet- és szervfejlődés genetikai determinációja238
Magasabbrendű növények238
Alsóbb- és magasabbarendű állatok239
Sejten belüli változások, kölcsönhatások241
Összefoglalás243
Irodalom243
Az örökléstan története244
Történelmi előzmények244
A mendelizmus kialakulását megelőző időszak245
Menel munkáinak újrafelfedezése és a kromoszóma-elmélet kialakulása247
A genetika kibontakozása249
A molekuláris genetika kialakulása251
Irodalom252
II. rész. A származástan elemei
Bevezetés255
A származástan fogalma255
A származástan tárgya256
Irodalom257
Az élet keletkezése259
Az élet lényege259
Idealista és mechanisztikus elméletek az élet keletkezésére260
Oparin evolúciós elmélete az élet keletkezéséről263
Élet más égitesteken269
Jelenkori idealista nézetek az élet keletkezéséről271
Összefoglalás272
Irodalom272
A leszármazás bizonyítékai273
Paleontológiai (őslénytani) leletek273
Rendszertani, anatómiai, fizológiai bizonyítékok275
Embriológiai bizonyítékok280
Összefoglalás283
Irodalom283
Öröklődő megváltozások a természetben284
A faj biológiai fogalma284
A természetben élő és a kultúrába vett növényi- és állatfajok változékonysága285
Vad- és kultúrfajok mutációs jelenségei288
Hibridálódás a természetben292
Szerzett tulajdonságok öröklődésének szerepe az evolúcióban296
Összefoglalás297
Irodalom297
A fajok keletkezése299
Mesterséges kiválasztás299
A szelekció természeti tényezői303
Küzdelem a létért303
A szelekció hatásának statisztikai elemzése311
A természetes kiválogatódás (szelekció)317
Ivari kiválasztás320
Az új fajok keletkezése átmeneti formák nélkül322
Kreacionista magyarázatok a fajok keletkezéséről323
Összefoglalás325
Irodalom325
A térbeli elterjedés szerepe az evolúcióban326
Összefoglalás329
Irodalom330
Az izoláció (elszigetelődés) szerepe a fajképződésben331
Az izoláció jelentősége, az izoláció tényezőinek osztályozása331
Térbeli izoláció331
Ivari izoláció333
Genetikai izoláció334
Összefoglalás336
Irodalom336
Az élővilág "célszerűségének" materialista értelmezése337
A célszerűség teologikus értelmezése337
Az alkalmazkodottságbeli célszerűség megjelenési formái338
A mimikri339
A célszerűség materialista értelmezése340
Összefoglalás341
Irodalom341
Az ember származása342
Az ember származásának teremtéselméleti magyarázata342
Az ember biológiai eredete343
A munka szerepe a majom emberré válásában349
Eugenika, rasszizmus350
Összefoglalás353
Irodalom353
A származástan története354
A biológia kezdeti lépései354
Kreacionista származástani magyarázatok355
A transzformisták356
Lamarck transzformista származástani elmélete359
Az evolúciós elmélet győzelme. Darwin munkássága360
Neodarwinista származástani elméletek362
Az evolúció szintetikus elmélete363
Irodalom364
Függelék
A fontosabab genetikai kifejezések rövid magyarázata367
Névmutató383
Tárgymutató391

Bálint Andor

Bálint Andor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bálint Andor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az öröklés- és a származástan alapjai Az öröklés- és a származástan alapjai Az öröklés- és a származástan alapjai Az öröklés- és a származástan alapjai Az öröklés- és a származástan alapjai

A gerinc enyhén elszíneződött, a lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba
konyv