865.051

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1978/79-1-2.

A szögedi nemzet/A Szegedi nagytáj népélete

Tartalom

79/-1.
In memoriam Dr. Bálint Alajos (1902-1983)3
In memoriam Dr. Gallé László (1908-1980)5
In memoriam Bakonyi Tibor (1934-1982)7
Tisztelgő szavak Bálint Sándor temetésén (Trogmayer Ottó emlékbeszéde)11
Gondolatok Bálint Sándor temetésén (Tálasi István búcsúvétele)13
Juhász Antal: A szegedi közlegelő bérbeadásának kezdetei19
Tóth Ferenc: A makói parasztgazdaságok ellátottsága 1781-ben47
Börcsök Vince: Adatok a pálinkafőzés és fogyasztás hagyományaihoz Szegeden és környékén95
T. Knotik Márta: A Csongrád megyei fényképészet kezdetei 1859-1879113
Martin György: A sándorfalvi Kiss Mályás tánca173
Téglásy Imre: A hungarus-tudat kifejezése Fiala Jakab "Szegedis" című epüllionjában195
Zombori István: Idegen népek - magyar emberek. Ács Gedeon naplójának néprajzi és földrajzi vonatkozásai207
Sipos József: A Kisgazdapárt és a Teleki-kormány lemondása233
Sárközi István: Adalékok az 1930-1933-as évek szegedi kommunista perenek történetéhez259
Hegedűs Katalin: Two New Enthroned Idols from Szegvár-Tűzköves287
Trogmayer Ottó: Újabb adatok a vonaldíszes kerámia relatív időrendjéhez297
Jakab Béla: Újabb tojáshéjlelet-vizsgálatok eredményei. Longobard és avar kori leletanyag vizsgálata311
Kürti Béla: Honfoglalás kori magyar temető Szeged-Algyő346
Nagy Ádám: Huszadik századi pénzlelet Sándorfalváról349
Szelesi Zoltán: Csáky József utolsó évtizede357
Vinkler László: Művészet és mitológia393
Csongor Győző: Természetvédelmi feladataink Szeged környékén. II. Vadontermő orchideák411
Gaskó Béla: Adatok a Szeged-körtöltés melletti erdősáv Cerambycida-faunájához425
Széll Antal: Az 1978. évi őszi madárvonulás a szegedi Fehértón455
79/-2.
Az emberi élet hagyományvilága (Bevezetés)5
Család, nagycsalád7
A család tagjai - rokonságnevek7
Rokonsági fokozatok11
Műrokonság, keresztkomaság12
Házassági erkölcs15
Megszólítás17
Születés, gyermekkor21
Meddőség, másállapot22
Szülés, - Boldogasszony ágya24
Az újszülött27
Halvaszületett, keresztetlenül meghalt gyermekek28
A keresztszülők, keresztnév31
Korozsma, keresztelő, csök33
Avatás, Boldogasszony pohara36
A csecsemő hajdani gondozása38
Játék, játékszer45
Világi és liturgikus, rekordációs eredet45
Kiolvasás45
A játékok ismertetése46
Katonáskodás67
A régi katonaszedés67
Toborzás 1848-ban70
Gyerekszázadok71
Katonaszökevények71
Beszállásolás72
Hadkötelezettség, sorozás74
Újoncélet, katonalevelek77
Szegedi ezredek79
Negyvenhatosok80
Esküvő, lakodalom83
Előjelek83
Kézfogó, jegyesség85
Esküvői előkészület85
Lakodalmi előkészület92
Sütés-főzés92
A menyasszony ágya96
A lakodalmas ház99
Esküvő, násznép101
Vőfély, lakodalmi tisztségek103
Menyasszony, vőlegény113
A lakodalmas menet116
Az esküvő 1895 előtt117
Az esküvő 1895 óta122
Hazaérkezés126
Fölkontyolás, újasszonytánc137
Kárlátó140
Bohóskodsok141
Avatás144
Újasszonypohara145
Egészség, betegség147
Történeti áttekintés147
Az elsővárosi kolostor orvosi tevékenysége149
Pestis, kolera150
A népi orvoslás sajátosságai156
Orvosi füvek, szentelmények, patikaszerek158
Javasok, orvosemberek164
Palika Örzse, Engi Tüdő Vince164
Betegségek paraszti orvoslása168
Árpa168
Cukorbetegség168
Derékfájás168
Ebfing169
Epekő169
Égés169
Fejfájás169
Fog169
Fülfájás170
Gancsó171
Görcs171
Gutaütés171
Gyomorbaj172
Hasmenés172
Hályog172
Hideglelés173
Kelevény175
Köhögés175
Mádra176
Nátha177
Nehézség177
Nyakfog177
Nyilamlás178
Orbánc178
Pokolkelet179
Rándulás179
Reuma180
Rüh180
Sárgaság180
Seb181
Süly181
Szemfájás182
Szemölcs183
Szívbaj183
Tifusz183
Torokfájás184
Torokgyík184
Tyúkszem184
Vadhús184
Vaktetű184
Vesekő184
Veszettség184
Vérzés185
Vizibetegség185
Zsébre185
Halál, temetés, túlvilág187
Készülődés a halálra187
Az utolsó óra190
Öltöztetés, virrasztás191
Temetés196
Halottastánc201
Tor, etetés203
Temető, sír205
Túlvilág, halottlátók208
A csépai embör209
Engi Tüdő Vince210
A lelei asszony210
A hazajáró lélek211
Jeles napok213
Az esztendő természeti és liturgikus rendje213
A jeles napok Szeged-táji hagyományvilága214
A hét napjaihoz fűződő hiedalmek214
A hitélet népi hagyományai219
Szakrális igények321
Templom323
Harang, harangozás323
Útszéli keresztek329
Pap, barát334
Mise, Oltáriszentség337
Gyónás343
Angyal - ördög344
Katekizmus, imádság347
Szentemberek, koldusok357
Közösségek365
Búcsújárás370
A havibúcsú371
Radna383
Más búcsújáróhelyek399
Nyelv, beszéd407
Az ő-zés407
Szómágia410
Hagyományos formái-tartalmi sajátosságok412
A köznapi beszéd színezése412
A népköltészet peremének műfajai419
A szegedi nyelv jövevényszavai (Függelék)427
Kozmogónia, természetismeret429
A világ és ember teremtése429
A vízözön434
A világ vége437
Nap, Hold, csillagok440
Föld453
Idő, időjárás, táltoshit455
Mesemondás467
A népmesét gazdagító motívumok467
Legenda és exemplum467
A török mesevilág471
Barokk népkönyvek472
Dugonics és a szegedi mesehagyomány473
Mesegyűjtés - mesemondók474
A gyűjtés kezdetei474
Kálmány Lajos munkássága474
Borbály Mihály475
Tombácz János478
A szegedi mesemondás486
Történeti mondák491
Helyi gyökerek491
Hősök, események, egyéb mondaihletők491
Történeti énekek és rokonneműek521
Történeti énekeink időrendben521
A hódoltság kora521
Balassi-hagyományok523
A Rákóczi-nóta524
Rabénekek525
Köblös nóta528
A szabadságharc idejének énekei, dalai528
Háborús dalok529
A ponyva szegedi világa533
Kováts István, Tömörkény tanúsága533
Gyermekkorunk ponyvaolvasmányai534
A Grünn-nyomda és társai534
Istóriák535
Kidalolás547
Ballada549
Kálmány Lajos munkássága549
A szegedi táj balladakincse550
A szögedi nemzeti zenéje (Paksa Katalin tanulmánya)575
A szegedi népzenegyűjtés múltja575
A dallamanyag általános jellemzése578
Népi hangszerek, hangszeres zenélés582
Paraszthangszereink583
A muzsikálók593
A dalolás rendje598
Stílusrétegek, történet értékelés599
Tájékoztató és jelmagyarázat602
Rövidítések602
A dallamok zenei rendje604
Kottás dallamgyűjtemény607
I. Recitatív formák607
II. Ütempáros dalok613
III. Összetett kötetlen szerkezetek633
IV. Strofikus dalok645
A dallamok jegyzetei861
A gyűjtők névsora887
Zenei mutatók888
Szótagszám-mutató888
Kadencia-mutató892
Helynévmutató895
Dalszöveg-mutató897
Irodalom903
Táncélet (Felföldi László tanulmánya)907
A tánc szegedi múltja907
A táncélet alkalmai910
Táncfajták915
Szólótáncok915
Párostáncok919
Utószó923
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem