A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Pesti Hirlap könyvtára I-V.

A Pesti Hirlap lexikona A-Z/Az élet utmutatója/A Föld és lakói/Az Ezeréves Magyarország/A szépművészetek könyve

Előszó

A Pesti Hirlap a multban az úttörő újítások egész sorával lepte meg közönségét. A sajtó történetében először a Pesti Hirlap adott közönségének mindennapi újságja mellé Képes Pesti Hirlapot, Pesti... Tovább

Tartalom

1. Az Ezeréves Magyarország (1939)
1200 oldalon 1031 mélynyomásu fényképpel és képpel, két szines térképmelléklettel és 82 szövegközti térképpel
Donászy Ferenc: A magyar címer és koronázási jelvények 5
Bulla Béla: Magyar föld, magyar sors 15
Kniezsa István: A magyarság és a nemzetiségek 91
Viski Károly: Az ország népe 115
Soós Lajos: A magyarországi állatok világa 181
Zólyomi Bálint: A magyar föld növényzete 203
Jaskó Sándor: Magyarország ásványai 227
Egyed István: Az ezeréves magyar alkotmány 243
Csapodi Csaba-Balla Antal-Benda Jenő: A magyar nemzet története 255
Magyar arcképek: Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi János, Mátyás, Zrinyi Miklós, Fráter György, Thököly Imre, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza István, Apponyi Albert, Horthy Miklós 375
Asszonyok a magyar történelemben 447
Révay József: Magyar szentek 452
De Sgardelli Caesar: A magyar katona 464
Somogyi István: A magyar nyelv 483
Vajthó László: A magyar irodalom 513
A magyar népköltészet 597
Magyar írók: Balassa Bálint, Zrinyi Miklós, Pázmány Péter, Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Katona József, Petőfi Sándor, Arany János, Madách Imre, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Jókai Mór, Ady Endre, Herczeg Ferenc
Trócsányi Zoltán: A magyar könyv és a hírlapok 661
Kézdi Kovács László: A magyar festészet 685
Ybl Ervin: A magyar szobrászat 729
Ybl Ervin: A magyar építészet 745
Lányi Viktor: A magyar zene 771
Rexa Dezső-Tamás Ernő: A magyar színészet 796
A magyar film és a rádió 833
Gönyey Sándor: A magyar táncok 841
Höllrigi József: A magyar viselet 859
A régi magyar szakácsmesterség 895
Az alkémia Magyarországon 908
Misángyi Ottó-Marschalkó Teofil: A magyar sport 913
A magyar vadászat és halászat 942
Halász Gyula: Magyar világjárók 956
Révay József: A magyar tudományosság 976
Balla Antal: Mezőgazdaság, ipar és kereskedelem 995
Ifj. Gonda Béla: Magyarország közlekedésügye 1013
Magyarország vármegyéi betűrendben 1071
Magyar gyógyfürdők 1154
Az ezeréves Magyarország számokban 1161
Név- és tárgymutató 1177

2. A Föld és lakói (1939)
1200 oldalon, 1350 mélynyomású fényképpel, nyolc színes térképmelléklettel és 70 szövegközti térképpel

3. A Pesti Hirlap lexikona A-Z - A mindennapi élet és az összes ismeretek kézikönyve egy kötetben (1937)
2350 szövegközti képpel, 49 szövegközti térképpel, 20 színes térképpel, 48 oldal fekete-, 18 oldal színesnyomású műmelléklettel, 103 statisztikai, tudományos és közhasznú táblával

4. Az élet utmutatója (1937)
1200 oldal, 606 mélynyomásu képpel, 4 térképpel, 66 szövegközti rajzzal és számos színes műmelléklettel
I. rész
A csillagos ég és a mindenség 5
A föld és megismerése 79
A technika és ipar csodái 161
Gázvédelem 261
Modern közlekedés 281
A jog birodalma 321
Sport 369
Társas érintkezés 473
Női divat 493
Életpályák 569
Férfi és nő a társadalomban 593
A virágos kert és növényei 659
Vásárlás 719
Névmutató 747
II. rész
Az egészség lexikona 753
Névmutató 1173

5. A szépművészetek könyve (1940)
1184 oldal 1210 mélynyomású kép
Előszó 3
A szépművészetek 5
Az építészet
Barát Béla: Az építészet 13
Egyiptom és Előázsia 15
Hellas és Róma 24
A keresztény középkor 41
A csúcsíves építészet 62
A renaissance 85
Barokk és rokokó 102
A klasszicizmus és a XIX. század 120
Az új építészet 126
Ifj. Csemegi József: A magyar építészet 141
A román stílus Magyarországon 143
A gót stílus Magyarországon 156
Lechner Jenő: A magyar építészet a renaissance korától a milléniumig 169
Kertész K. Róbert: A magyar építészet a milléniumtól 205
Lechner Jenő: Építészeti stlíusok 224
A szobrászat
Dobrovits Aladár: Előázsia szobrászata 241
Az egyiptomi szobrászat 247
Oroszlán Zoltán: Hellas és Róma szobrászata 257
Ybl Ervin: A középkor szobrászata 315
Renaissance szobrászata 257
A barokk szobrászata 407
A klasszicizmus szobrászata 426
Voit Pál: Az új európai szobrászat 437
Kampis Antal: Régi magyar szobrászat 453
Az újabb magyar szobrászat 481
A festészet
Dobrovits Aladár: Egyiptomi festészet 523
Előázsiai festészet és dombormű 528
Oroszlán Zoltán: Hellas és Róma festészete 533
Kézdi-Kovács László: A középkor festészete 553
Jajczay János: A középkor festészetének irányai 558
Gombosi György: A XV. század festészete Olaszországban 581
A XV. század festészete Flandriában és Európa más országaiban 630
A XVI. század festészet Olaszországban 648
A XVII. század festészete Németországban, Flandriában és Franciaországban 724
A XVII. század festészete 750
A XVI. század hollandi festészete 791
A XVIII. század festészete 817
A klasszicizmus kezdetei 831
Genthon István: Az új európai festészet 838
A magyar festőművészet története 877
Az új magyar festőművészet 908
Művészpályák 995
Romhányi Gyula-Voit Pál: Az iparművészet 1083
Bárányné Oberschall Magda: A magyar iparművészet 1105
Viski Károly: A népművészet 1127
Felvinczi Takács Zoltán: Az ősember művészete 1148
A Kelet művészete 1157
Képek jegyzéke 1169
Névmutató 1177
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem