A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európai alkotmány

Az Európai Konvent által elfogadott dokumentum címe:Szerződés egy európai alkotmány létrehozásáról-tervezet/Különszám

Előszó

Magyarország az európai uniós csatlakozás küszöbén áll. A magyar történelemnek ebben a sorsdöntő szakaszában nem csak az fontos, hogy országunk felkészülten váljék az Európai Unió tagjává, hanem az... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ A MAGYAR NYELVŰ KIADÁSHOZ 3
ELŐSZÓ 5
PREAMBULUM 7
I. RÉSZ 9
I. CÍM - AZ UNIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE 9
II. CÍM - ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG 10
III. CÍM - AZ UNIÓ HATÁSKÖREI 11
IV. CÍM - AZ UNIÓ INTÉZMÉNYEI 13
I. FEJEZET - INTÉZMÉNYI KERETEK 13
II. FEJEZET - EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK 18
V. CÍM - AZ UNIÓ HATÁSKÖREINEK GYAKORLÁSA 1g
I. FEJEZET-ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 19
II. FEJEZET - KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 21
III. FEJEZET - MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS 24
VI. CÍM - AZ UNIÓ DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉSE 25
VII. CÍM - AZ UNIÓ PÉNZÜGYEI 26
VIII. CÍM - AZ UNIÓ ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETE 28
IX. CÍM - UNIÓS TAGSÁG 28
II. RÉSZ: AZ UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA 31
PREAMBULUM 31
I. CÍM - MÉLTÓSÁG 31
II. CÍM - SZABADSÁGOK 32
III. CÍM - EGYENLŐSÉG 34
IV. CÍM - SZOLIDARITÁS 34
V. CÍM-A POLGÁROK JOGAI 36
VI. CÍM - IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 37
VII. CÍM - A CHARTA ÉRTELMEZÉSÉRE ÉS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 38
III. RÉSZ: AZ UNIÓ POLITIKÁI ÉS MŰKÖDÉSE 41
I. CÍM - ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK 41
II. CÍM - A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS AZ UNIÓS POLGÁRSÁG 41
III. CÍM - BELSŐ POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK 43
I. FEJEZET-BELSŐ PIAC 43
1. szakasz - A belső piac létrehozása 43
2. szakasz - A személyek és a szolgáltatások szabad mozgása 44
1. alszakasz - Munkavállalók 44
2. alszakasz - A letelepedés szabadsága 45
3. alszakasz - A szolgáltatásnyújtás szabadsága 47
3. szakasz - Az áruk szabad mozgása 48
1. alszakasz - Vámunió 48
2. alszakasz - Vámügyi együttműködés 49
3. alszakasz - Mennyiségi korlátozások tilalma 49
4. szakasz - Tőke- és fizetési műveletek 49
5. szakasz - Versenyszabályok 51
1. alszakasz - Vállalkozásokra vonatkozó szabályok 51
2. alszakasz - A tagállamok által nyújtott támogatások 53
6. szakasz - Adózásra vonatkozó rendelkezések 54
7. szakasz - Jogszabályok közelítése 55
II. FEJEZET - GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA 57
1. szakasz - Gazdaságpolitika 58
2. szakasz - Monetáris politika 61
3. szakasz - Intézményi rendelkezések 64
3a. szakasz - Az euróövezetbe tartozó tagállamokra vonatkozó külön rendelkezések 65
4. szakasz - Átmeneti rendelkezések 66
III. FEJEZET - EGYÉB KÜLÖN TERÜLETEKRE VONATKOZÓ POLITIKÁK 69
1. szakasz - Foglalkoztatás 69
2. szakasz - Szociálpolitika 71
1. alszakasz - Az Európai Szociális Alap 75
3. szakasz - Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 75
4. szakasz - Mezőgazdaság és halászat 76
5. szakasz - Környezet 79
6. szakasz - Fogyasztóvédelem 80
7. szakasz - Közlekedés 80
8. szakasz - Transzeurópai hálózatok 82
9. szakasz - Kutatás, technológiai fejlesztés és űrkutatás 83
10. szakasz - Energia 86
IV. FEJEZET - A SZABADSÁG. A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE 86
1. szakasz - Általános rendelkezések 86
2. szakasz - A határok ellenőrzésével, a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos politikák 88
3. szakasz - Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben 89
4. szakasz - Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben 90
5. szakasz - Rendőrségi együttműködés 92
V. FEJEZET - AZOK A TERÜLETEK, AHOL AZ UNIÓ ÖSSZEHANGOLÓ, KIEGÉSZÍTŐ VAGY TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET TEHET 93
1. szakasz - Népegészségügy 93
2. szakasz - Ipar 94
3. szakasz - Kultúra 95
4. szakasz - Oktatás, szakképzés, ifjúság és sport 96
5. szakasz - Polgári védelem 97
6. szakasz - Igazgatási együttműködés 97
IV. CÍM - A TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK TÁRSULÁSA 98
V. CÍM - AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGE 99
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK 99
| FEJEZET - KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA 100
1. szakasz - A közös biztonság - és védelempolitika 105
2. szakasz - Pénzügyi rendelkezések 107
III. FEJEZET - KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA 107
IV. FEJEZET - EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL
ÉS A HUMANITÁRIUS SEGÉLYEK 109
1. szakasz - Fejlesztési együttműködés 109
2. szakasz - Harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés 109
3. szakasz - Humanitárius segélyek 110
V. FEJEZET - KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK 111
VI. FEJEZET - NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK 111
VII. FEJEZET - AZ UNIÓ KAPCSOLATAI NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL ÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL, VALAMINT AZ UNIÓ KÜLDÖTTSÉGEI 113
VIII. FEJEZET - A SZOLIDARITÁSI KLAUZULA VÉGREHAJTÁSA 114
VI. CÍM - AZ UNIÓ MŰKÖDÉSE 114
I. FEJEZET - INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK 114
1. szakasz - Az intézmények 114
1. alszakasz - Az Európai Parlament 114
2. alszakasz - Az Európai Tanács 117
3. alszakasz - A Miniszterek Tanácsa 117
4. alszakasz - A Bizottság 118
5. alszakasz - A Bíróság 119
6. alszakasz - A Számvevőszék 125
2. szakasz - Az Unió tanácsadó szervei 127
1. alszakasz - A Régiók Bizotttsága 127
2. alszakasz - A Gazdasági és Szociális Bizottság 128
3. szakasz - Az Európai Beruházási Bank 128
4. szakasz - Az Unió intézményeire, szerveire, hivatalaira és ügynökségeire vonatkozó közös rendelkezések 129
II. FEJEZET - PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 132
1. szakasz - A többéves pénzügyi keret 132
2. szakasz - Az Unió éves költségvetése 132
3. szakasz - A költségvetés végrehajtása és a mentesítés 134
4. szakasz - Közös rendelkezések 135
5. szakasz - Küzdelem a csalás ellen 136
III. FEJEZET - MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS 136
VII. CÍM; KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 138
IV. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 141
JEGYZOKONYV A NEMZETI PARLAMENTEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉRŐL 144
JEGYZŐKÖNYV A SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG ELVEINEK ALKALMAZÁSÁRÓL 146
JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN A POLGÁROK KÉPVISELETÉRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCSBAN ÉS A MINISZTEREK TANÁCSÁBAN A SZAVAZATOK SÚLYOZÁSÁRÓL 148
JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓCSOPORTRÓL 150
JEGYZŐKÖNYV AZ EURATOM-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 151
NYILATKOZAT AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN A POLGÁROK KÉPVISELETÉRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCSBAN ÉS A MINISZTEREK TANÁCSÁBAN A SZAVAZATOK SÚLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVRŐL 153
NYILATKOZAT EGY EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSÁRÓL 154
NYILATKOZAT AZ ALKOTMÁNYT LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁRÓL KÉSZÜLT ZÁRÓOKMÁNYHOZ 155
AZ EURÓPAI KONVENT TAGJAINAK JEGYZÉKE 156
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Európai alkotmány Európai alkotmány

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba