A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európa kislexikon

Az Európai UNIÓ és Magyarország

Fülszöveg

Napjaink Európájának egyik legnagyobb kihívása az Európai Unió soron következő kibővítése. 1998 tavaszán megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások hat tagjelölt ország, köztük Magyarország és az Európai Unió között.
Magyarországnak, mint az EU-tagság várományosának fontos, hogy a társadalom egésze, elsősorban azonban az integráció által közvetlenül is érintett szakmai közeg megismerje és megértse az egyesülési folyamat lényegét, a Magyarország és az Európai Unió között kialakult kapcsolat- és viszonyrendszert.
E kislexikon hasznos segédeszköz az integráció iránt érdeklődő minden szakember és diák számára, s megfelelő információs háttérül szolgál mindazoknak, akik a médiában és az élet más területein nap mint nap találkoznak hazánk és az EU kapcsolatairól, tárgyalásairól szóló hírekkel.

Tartalom

Szerzők8
Gottfried Péter: Ajánlás11
Ernst Ervin: Bevezetés12
Izikné Hedri Gabriella: Az európai egyesülési folyamat és Magyarország14
Pete Nándor: Agrárpolitika29
Hargita Árpádné: Amszterdami szerződés42
Gordos Árpád: Belső piac52
Berta Krisztina - Magyar József: Belügyi együttmőködés-Europol62
Gosztonyi Jánosné: Energiapolitika66
Baka András: Európa Tanács69
Fehérvári István: Európa Biztonsági és Együttmőködési Szervezet71
Kőrösi István: Európai Gazdasági Térség74
Rostoványi Zsolt: Európai identitás76
Juhász Imre: Európai mozgalmak, egyesületek81
Győri Enikő: Európai Parlament bizottságai és a magyar-EU parlamenti kapcsolatok84
Hans-F. Frh. von Solemacher: Európai Parlament pártfrakciói91
Szalay László: Európai regionális érdekképviseletek93
Balogh András: Európai Stabilitás Egyezmény99
Kőrösi István: Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA)101
Hargita Eszter: Európai Unió az Interneten103
Becsey Zsolt: Európai Unió előnyei108
Illés Zsuzsa: Európai Unió hivatalos és munkanyelei119
Kengyel Ákos: Fejlődő országokkal kialakított kapcsolatok122
Lőrincné Istvánffy Hajna: Gazdasági és monetáris unió127
Szalay László: Gazdasági és Szociális Bizottság141
Orgován Eszter: Ifjúsági programok144
Váradi Tibor: Információs társadalom148
Izikné Hedri Gabriella: Intézményi és döntéshozatali rendszer152
Gátos György: Jogharmonizáció - igazságügyi együttmőködés167
Izikné Hedri Gabriella: Kereskedelempolitika175
Várkonyi László: Kereskedelmi Világszervezet - WTO178
Palánkai Tibor: Költségvetés181
Lányi Gábor: Környezetvédelmi politika185
Rechnitzer János: Közép-európai kezdeményezés196
Győr Mihály: Közép-európai Szadakereskedelmi Megállapodás (CEFTA)198
Murányi Béla - Cserjés Zsuzsa - Zsigmond Attila: Kutatás és technológiafejlesztés201
Kiss J. László: Kül- és biztonságpolitika213
Hargita Árpádné: Külkapcsolati rendszer224
Hargita Árpádné: Maastrichti Szerződés és az 1996-97. évi kormányközi konferencia233
Hargitai Árpádné: Magyar-EK társulási megállapodás (Európai Megállapodás)247
Hargita Árpádné: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 260
Lányiné Garai Katalin: Magyar közelítés a GMU konvergenciafeltételeihez273
Udvardi Iván: Magyar közvélemény felkészítése276
Loidl Mátyás: Minőség-ellenőrzés-a megfelelőség tanúsítása278
Rechnitzer János: Multiregionális szervezetek Európában282
Gazdag Ferenc: NATO290
Lőrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyi szervezetek294
Gazdag Ferenc: Nyugat-európai Unió302
Várkonyi László: OECD304
Iván Gábor: Phare program307
Bajtay Péter: Regionális együttműködés Észak-Európában313
Kengyel Ákos: Regionális politika317
Földeák Tamás: Schengeni Egyezmény332
Rónainé Györgyi Márta: Statisztikai rendszer334
Izikné Hedri Gabriella: Szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, gazdasági unió342
Bajtay Péterné Tóth Szilvia: Számviteli rendszer344
Kőrösi István: Szociálpolitika- foglalkoztatás347
Izikné Hedri Gabriella: Szubszidiaritás351
Váradi Tibor: Tájékoztatási politika353
Zsolnay Tamás: Transzeurópai hálózatok (TEN)358
Sárai József: Versenypolitika363
Hargita Árpádné: Utószó a legfontosabb újabb eseményekről372
Kőrösi István: Az EU tagállamait és az Európai Unióhoz társult államokat jellemző fontosabb mutatók386
Fontosabb rövidítések396
Tárgymutató399
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Európa kislexikon
Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Európa kislexikon
Állapot:
1.940 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba