Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdélyi Múzeum 1944/1-2./Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyve az 1943. évre

XLIX. kötet/Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályának közlönye

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet
Az állam tudománya és a háború
Nemzeteknek a világtörténelemben páratlanul álló élethalálharcáról annak fordulatairól veszünk tudomást naponta. E gigászi méretű tusával kapcsolatban... Tovább

Előszó

Részlet
Az állam tudománya és a háború
Nemzeteknek a világtörténelemben páratlanul álló élethalálharcáról annak fordulatairól veszünk tudomást naponta. E gigászi méretű tusával kapcsolatban felmerülnek egyes jelenségek, eszmék, amelyek kihívják az állam tudományának állásfoglalását, miután ennek megvannak a maga alapigazságai és ezek ilyenek maradnak akkor is, ha az emberek nem veszik őket figyelembe. Meg kell állapítanunk, hogy éppen a most folyó igazi világháború során a tudomány állandó alapigazságainak sok semmibevételével találkozunk. Régi fogalmaknak új tartalmat akarnak adni, hogy azokat céljaiknak megfelelő jelszókként használhassák. Felállítanak az új bölcselők olyan alapelveket, amelyeket nemcsak az állam tudománya nem fogadhat el, hanem amelyeket a történelmi tapasztalat is régen megcáfolt. Ilyen tévtan az, hogy a kis államoknak egyáltalában nincsen ma már létjogosultságuk és az ilyeneknek nagyobb tömbökbe tömörülve, szuverénitásuknak alapos megnyirbálásával egy hatalmas állam érdekszférájába helyezetten kell megpróbálniok az életet. Vissza

Tartalom

Erdélyi Múzeum 1944. 1-2. füzet
Tanulmányok
Balogh Artúr: Az állam tudománya és a háború1
Jakab Antal: Az erdélyi római katolikus püspöki szék betöltésének vitája a XVII. században5
Kristóf György: Reményik Sándor21
Makkai Ernő: Sipos Pál és Kazinczy Ferenc33
Mikecs László: A moldvai katolikusok 1646-47. évi összeírása52
Méri István: Középkori temetőink feltárásmódjáról89
Nagy Jenő: Család-, gúny- és ragadványnevek a kalotaszegi Magyarvalkón108
Palotay Gertrud: A rettegi református egyház régi rececsipkéi117
Kisebb közlemények
Herepei János: A Tordai-hasadék legrégebbi névszerint ismert természetjárója125
Hozman János diák kolozsvári leányiskolai tanító (+1624)126
Tótfalusi Kiss Miklós feleségének családja128
Tűzrendészeti intézkedés Kolozsvári 1652-ben130
Balassa Iván: Kabala130
Benkő Loránd: Üver133
Márton Gyula: Az újoncok bevonulása Széken134
Népi köszöntések Kalotaszegről és vidékéről135
Szta: Egy eltűnt fejérmegyei település: Lengyelkék135
Budunus136
Halombok-Halambák138
Kípőgy140
Kortoris-Kurturis140
Köhögy140
Liderkü141
Mozsdaj-Muzsdaj141
Valkut142
Vinitis-Vinytyis143
Virvigyeszka143
Zimola144
Szemle
György Lajos: Az Erdélyi Nyelvművelő Társaság másfélszázados évfordulója146
Benkő Loránd: A barcasági Hétfalu helynevei148
Entz Géza: Újabb kutatások a magyar művészet keleti kapcsolatairól150
Szta: Erdélyi ritkaságok153
Adattár
Zsakó Gyula: Egy XVIII. századi torockói napló157
Cs. Bogáts Dénes: Adatok Bölöni Farkas Sánodr életpályájához173
Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre ismeretlen levele és beszéde 1847-ből182
Gálffy Mózes: Szalmakalapkészítés a kaoltaszegi Jákótelkén184
Kovács Ferenc: A gyergyócsomafalvi kádármesterség191
Nagy Jenő: Zsindelyfaragás a kalotaszegi Magyarvalkón196
Székely Pál: Bálványosváralji ballada- és dalszövegek, töredékek197
Tomai László - Horváth István: Az alsófehérmegyei Magyarózd helynevei207
Márton Gyula: Ördöngösfüzes helynevei218
Vita Zsigmond: Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1942-ben254
Hivatalos közlemények
György Lajos: Két elnöki megnyitó261
Szabó T. Attila: Jelentés az »Erdélyi Múzeum« 1941-1943. évi működéséről263
Entz Géza - Jakó Zsigmond: Jelentés Sütő-Nagy Jenő csíkszentmártoni közjegyző levéltáráról268
Melléklet: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyve az 1943. évre
Nagy Géza: Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1943. évi működéséről3
Herepey Árpád: Jelentés a Könyv- és Kézirattárnak 1943. évi munkálatairól12
Jakó Zsigmond: Jelentés a Levéltár 1943. évi működéséről15
Roska Márton: Jelentés a Történeti, Művészeti és Néprajzi Tár 1943. évi működéséről36
Szentpétery Zsigmond: Jelentés az Ásvány- és Kőzettár 1943. évi állapotáról47
Balogh Ernő: Jelentés a Föld- és Őslénytani Tár 1943. évi állapotáról50
B. Soó Rezső: Jelentés a Növénytár 1943. évi működéséről53
Hankó Béla: Jelentés az Állattár 1943. évi működéséről57
Juhász István: Jelentés a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály 1943. évi működéséről58
Balogh Ernő - Malán Mihály: Jelentés a Természettudományi és Matematikai Szakosztály 1943. évi működéséről61
Krompecher István: Jelentés az Orvostudományi Szakosztály 1943. évi működéséről62
Balogh Artúr - Martonyi János: Jelentés a Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudomány Szakosztály 1943. évi működéséről66
Szabó T. Attila: Jelentés az Egyesület 1943. évi kiadványairól67
Tájékoztató az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjai részére73
Tartalomjegyzék76
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem