843.894

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az orosz nyelv és irodalom oktatásának módszertana/Metodikai olvasókönyv

Kézirat/Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Előszó

Ennek a munkának az a feladata, hogy felkészítése az orosz szakos egyetemi és főiskolai hallgatókat egyrészt a gyakorló iskolákban végzendő tanítási gyakorlatra, másrészt pedig eljövendő hivatásuk... Tovább

Tartalom

AZ OROSZ NYELV ÉS IRODALOM OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA (Megjelent 170 példányban)
Előszó3
Az orosz nyelvoktatás módszertanának tárgya és feladata7
Az orosz nyelvoktatás bevezetésének fontossága és kultur-politikai jelentősége
Az orosz nyelvtanítás módszertanának tárgya
Az orosz nyelvoktatás módszertanának kapcsolata más tudományokkal
A módszertan kutatási módszerei
A hazai modern nyelvoktatás és az orosz nyelvoktatás történetének vázlata
Az orosz nyelv oktatásának célkitűzései az általános középiskolában27
Az orosz nyelv oktatásának hármas célja
Az orosz nyelv oktatásának nevelési feladatai36
Dialektikus materializmusra való nevelés
A szocialista hazafiságra és nemzetköziségre nevelés
A helyes közösségi szellem és magatartás nevelése
Nevelés a munka szeretetére és megbecsülésére
Az öntudatos fegyelemre nevelés
Az életöröm, vidámság, optimista szemlélet nevelése
A didaktikai alapelvek és módszerek érvényesülése az orosz nyelv oktatásában46
Alapelvek
Alapmódszerek
Módszer és eljárás
Az alapelvek és az alapmódszerek, illetve módszerek összefüggése és kölcsönös viszonya
Az orosz nyelvi kiejtés-olvasás-írás tanításának módszerei67
A kiejtés
Olvasás
Írás
A szókincs tanítása132
A szó
A szavak jelentésének feltárása
Szemantizáció
A szókincs állandó és tervszerű gazdagítása
A szavak állandó és tervszerű gyakorlása, ismétlése
A szavak rendszeres ellenőrzése és számonkérése
A nyelvtanítás módszerei186
A nyelvtani jelentés és a nyelvtani kifejező eszköz
A névszóragozás horizontális és vertikális tanítási módja
Az analízis
A szintézis
Az indukció
A dedukció
Az esetek fogalmának kialakítása
A főnévragozás gyakorlása
A nyelvtani elemzés
A szövegfeldolgozás módszerei218
Analitikus olvasás
A hagyományos feldolgozási mód
A fordítás és fajai
Az előkészítő eljárás
Szintetikus olvasás
A szóbeli és írásbeli kifejező készség kialakítása és fejlesztése239
Az irodalomolvasás261
Az irodalmi művek tanulmányozásának három fokozata
Az irodalmi szemelvények feldolgozásának három fő szakasza
A szövegelemzés mozzanatai és fontosabb eszközei
Az orosz nyelvi tanítási óra269
A tanulók írásbeli munkái297
Felkészülés az orosz nyelvi órára309
A tanulók egyéb nyelvtanulási formái332
Szemléltetés az orosz nyelvi órán340
METODIKAI OLVASÓKÖNYV (Megjelent 580 példányban)
Dr. Babos Ernő: A módszertanok dolgában5
V. A. Artyomov: A beszédlélektan néhány kérdése az idegen nyelvű beszéd tanításával kapcsolatban18
V. A. Beljajev: Az idegen nyelven való beszélés lélektani sajátosságai29
John B. Carrol: A pszichológiai elmélet és a pedagógiai kutatás hozzájárulása a nyelvoktatáshoz44
Dr. Krammer Jenő: Az idegen nyelvek tanítása a felnőttek nyelvoktatásának szemszögéből58
Lux Gyula: Milyen kérdések foglalkoztatták a nyelvtanítókat a multban?95
I. Anyicskov: Az idegennyel-oktatás nem kielégítő szinvonalának alapvető okai107
R. Lado: lnaguage Teaching (részletek)123
Dr. Banó István: Szóbeliség-írásbeliség az idegennyelv-oktatásban135
Kosaras István: A nyelvoktatás szóbeli kezdő szakaszáról146
A vita tanulságai. Szerkesztőségi cikk156
Dr. Szathmári István: Az anyanyelv és a tanult nyelv kapcsolata a nyelvtanulás folyamatában174
B. Dutton: Nyelvészeti magatartás és nyelvtanulás203
Dr. Rosta Sándor: A tantervi anyag feldolgozási módjai209
M. N. Vjatutnyev: nyelvoktatási modellek Palmer, French, Hornby, Fries, Menon műveiben217
Szoboszlay Miklós: A struktúrális modellek szerepe a nyelvoktatásban227
Mikó Pálné: Mondatmodellek a nyelvoktatásban238
Dr. Hell György: Struktúrák és nyelvoktatás254
Kosaras István: Az idegen nyelvű szemantizálásról261
R. Denninghaus: Az egynyelvű jelentésmagyarázat problémái269
Petar Guberina: Az audió-vizuális globális-strukturális módszer286
Wolfgang K. H. Fischer: Az idegennyelvi laboratórium307
Dr. Bolla Kálmán: Nyelvi laboratórium az idegennyelvszakos tanárképzésben325
Dr. Tálasi Istvánné: A modern technikai eszközök felhasználása az idegen nyelvek oktatásában340
Dr. Fülöp Károly: Orosz nyelvi beszédgyakorlatok magnetofonnal357
Theodore Huebener: Az audio-linguális módszer hiányosságairól365
Dr. Hadas Ferenc: Idegen nyelvek programozott tanitásának kérdései369
T. A. Iljina: Új irányzatok az USA programozott oktatásában385
Dr. Hada Ferenc: Programozott oktatási kisérlet II. éves orosz szakos hallgatók nyelvoktatásában400
Dr. Juhász János: Tudatosítás vagy automatizálás?418
Dr. Balogh István: Készség-e a beszédkészség?428
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem