A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Porta Lingua 2007

Szaknyelvoktatásunk - határokon átívelő híd/Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról

Előszó

Tisztelt Olvasó!

Ön a PORTA LINGUA sorozat legújabb, immár hatodik kötetét tartja a kezében. Ha könyvespolcán egymás mellé teszi a köteteket, akkor egy kinézetre is jó benyomást keltő, alakjában... Tovább

Tartalom

Kultúraközi szaknyelvi kommunikáció,
Bakonyi István: Üzleti orosz nyelv: múlt - jelen - jövő 11
Balogh József: A magyar, a német és a francia EU-s gazdasági
szaknyelv(ek) lexiko-szemantikai és/vagy terminológiai vizsgálata 19
Dévényi Márta: A protokoll szerepe a nemzetközi üzleti tárgyalásokon 27
Garai Anna-Björn Freiberg: Kultúraközi párbeszéd európai dimenzióban - az interkulturális kompetencia fejlesztése nemzetközi projektek keretében 35
Jármai Erzsébet Mária: A szakmai nyelvhasználat záloga: a személyiségfejlesztés és nyelvtanulás koherenciája 43
Jerkus Tibor Istvánné: A nem verbális üzenetek jelentősége a gazdasági szaknyelvi kommunikációban 49
Mihalovics Árpád: Magyar nemesi címek, rangok, megszólítások
fordításának interkulturális kérdései 55
Szalacsek Margit: Egy angol és egy magyar orvosi hetilap
szövegfajtáinak változásai 65
Terestyényi Enikő: Egy angol nyelvű útikönyv szintaktikai és szemantikai jellemzői 77
Ternyák Henriett: Interferenze inglesi nel linguaggio settoriale
turistico (italiano) 85
Troy B. Wiwczaroski: Student attitudes affecting intercultural
communication studies 93
Zöldi-Kovács Katalin: Saying "no" to the patient 107
Szaknyelvi Tanterv-, Tananyagfejlesztés, Módszer, oktatáspolitika
Ablonczyné Mihályka Lívia - Tompos Anikó: Gazdasági szaknyelvi
kommunikációs modell 115
Czékmán Orsolya: Két 9. osztályos matematika tankönyv egy-egy
fejezetének összehasonlító elemzése 123
Dobos Csilla: a jogi szaknyelv struktúrája (A jogi szaknyelv tagolásának különböző lehetőségei) 133
Hajdú Zita: Foreign language requirements of employers in the
North Great Plain Region of Hungary 143
Kovács Gabriella: Szükségletelemzés a kertészeti szaknyelv
oktatásához a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 151
Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat a pedagógusképzésben 159
Mátyás Judit: EPHRAS Egy többnyelvű frazeológiai tananyagban
található köznyelvi szólások előfordulási aránya a gazdasági szaknyelvben 169
Molnár Irma: Angol gyógyszerésztudományi képzés: Lexikomorfológiai változások követése gyógyszerészhallgatók körében végzett longitudinális vizsgálat formájában 177
Pusztai Ildikó: Felnőtt-e az egyetemista? 185
Silye Magdolna: Szaknyelvoktatás a többciklusú felsőfokú képzésben:
Javaslatok a fejlesztési irányokra 191
Sturcz Zoltán: A szaknyelvoktatás másik oldala: a szakmai
anyanyelv 201
Tar Ildikó: Az orvostudományból a pedagógiába: Pszichodráma,
zeneterápia és nyelvtanulás 209
Tolnai Zsuzsa: Előkészületek egy eLearning-es (Internet-alapú)
rendvédelmi szaknyelvi oktatócsomag összeállításához 215
Tóth Magdolna.- Az országismereti háttértudás közvetítése a német
agrárszakfordító képzésben 227
Vargáné Csobán Katalin-Józsáné Kristóf Edit: A fenntartható
fejlődés oktatásának tematikája a többlépcsős képzés szaknyelvi programjában 237
Szaknyelvi fordítás, terminológia, lexikográfia
Andrássy Géza: Új lexikai elemek a mezőgazdaságban 247
Bakti Mária-Zsembery Eszter: A számítógéppel támogatott
fordításértékelés lexikai kohéziós vizsgálat tükrében 257
Dósa Ildikó: Minden a pénz körül forog: Egy fogalom pénzügyi és
számviteli szaknyelvi kifejezéstárának terminológiai elemzése 269
Forgácsné Göttler Viktória: A francia katonai szaknyelv néhány jellegzetessége 277
Heltai Pál: Párhuzamos szaknyelvi korpusz munkálatai a Szent István Egyetemen 285
Keresztes Csilla: Nyelvi kontaktushatások vizsgálata szakszövegek
fordításakor 295
Lukács András: Fordítói eljárások latin célnyelvi szöveg esetében: a
Micimackó latinitása illetve "latinítása" 303
N. Csák Éva: Gazdasági nyelv és neologizmus-kutatás 311
Szladek Emese: Szemantikai vizsgálat a magyar és a francia
pedagógiai terminológiában 323
Vargáné Kiss Katalin: Az angol nyelv szerepe a pénzintézeti nyelvhasználatban 337
Szaknyelvi vizsgáztatás, értékelés
Csatlós Krisztina: Az LCCI 2-es szintű vizsgájának írásbeli része 347
G. Havril Ágnes: Szükségletelemzés a szaknyelvi vizsgákon 361
Zsembery Eszter: A fordítások értékelése a szakfordító-képzésben 369
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Porta Lingua 2007 Porta Lingua 2007 Porta Lingua 2007 Porta Lingua 2007

A borító enyhén töredezett. A kötés megnyílt.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba