Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Információs szemle 1985/1-4.

Elmélet és politika/XII. évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

1. szám
N. M. Kajzerov: A politikai kultúra mint osztályjelenség5
Változások és tendenciák. Vélemények az elmúlt negyedszázad nemzetközi gazdasági és politikai folyamatairól8
D. S. Zagoria: Kína csendes forradalma17
J. R. Walsh: Nyolc írásjel egy startégia keresésében: politikai, gazdasági reform a Mao utáni Kínában22
Lin Ce-Li: A szocialista agrárfejlődés jellegzetesen kínai útjáról25
V. I. Akimov:
Sz. Sz. Jemeljanova: Kína gazdasági fejlődésének dinamikája30
D. S. G. Goodman: A KKP 12. Központi Bizottságának második plenáris ülése: kiigazítás és reform33
G. Porter: Hanoi stratégiai perspektívája és a kínai-vietnami konfliktus35
Ch. Hoffmann: Városi munkanélküliség Kínában39
A. J. Gregor: A Kínai Népköztársaság katonai potenciálja és a nyugati biztonsági érdekek44
G. Wilson: Csou En-laj - egy értékelés48
Sz. Mensikov: A tőkés gazdaság szerkezeti válsága51
A. N. Zagorodnikov: Az osztályok burzsoá elméletének kritikája56
Wright:
Costello:
Hachen:
Spragus: Az amerikai osztályszerkezet59
Sz. V. Mihajlov: Új jelenségek Nagy-Britannia munkarő-piacán: tendenciák és perspektívák65
E. P. Glazova: Technológiai fejlődés és foglalkoztatottság az NSZK-ban69
V. V. Koval: A Reagan-adminisztráció és a munkanélküliség problémája az USA-ban73
B. R. Andreson: A skandináv jóléti állam és problémái79
Könyvekről
N. M. Kajzerov: A szocialista társadalom politikai kultúrája (Török László)81
A nemzetközi szociálreformizmuson belüli irányzatok egymástól való elkülönítésének problémái, a kommunisták és szociáldemokraták közötti együttműködés lehetőségei (Balogh László)84
H.-J. Spranger: A Német Szocialista Egységpárt és a szociáldemokratizmus (Balogh László)88
W. Höpker: A Szocialista Internacionálé (Szabó László)93
Sz. V. Mihajlov: A jelenkori angol munkásosztály társadalmi arculata (Rózsa Klára)104
D. Owen: A működőképes jövő (Vető István)112
D. Nahas: Az Izraeli Kommunista Párt (Keresztes Nagy Imre)117
M. Ruthven: Az iszlám a világon (Vető István)121
M. Dajan: Életutam (Gazdik Gyula)126
Műhely
Benkő Péter: A Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt tulajdonpolitikai koncepciói 1947-1948 fordulóján133
Három kézirat - adalékul a hazai politikai gondolkodás hatvanas évekbeli történetéhez146
Ankét a "Négy évtized" című sorozat eddig megjelent első négy kötetéről (Összeállította: Girus Károly)159
Hírek166
2. szám
Folyóiratokból
Sz. Sz. Heszin: Az oroszországi nemzetiségi területek dolgozóinak viszonya a hatalom kérdéséhez Október előestéjén 5
G. A. Voroncov: A Szovjetunióval szemben alkalmazott imperialista erőpolitika tarthatatlansága10
A. I. Holmogorov: A párt tevékenysége és a nemzetiségi viszonyok14
J. I. Filippov: Az ideológiai pluralizmus - eltávolodás a marxizmus-leninizmustól19
W. Sander: A természettudományok és a politikai képzés24
R. Hoffmann: Demokrácia - a képviselet és az anarchia között28
Holm A. Leonhardt: A Zöldek Európa-politikája32
M. S. Daoudi:
M. S. Dajani: Az 1967-es olajembargó újraértékelése36
F. H. Lawson: A belső konfliktus szerepe Szíria 1976-os libanoni beavatkozásában41
A. M. Garfinkle: Az el-Fatahon belül kirobbant lázadás okai45
H. Ansari: Felekezeti ellentét és a vallás politikai szerepe Egyiptomban51
Könyvekről
D. I. Rozenberg: Kommentárok K. Marx "Tőkéjéhez" (Török László)55
Ny. Ny. Vinogradov: A kommunisták szerepe az állami és tömegszervezetekben (Paragi János)59
Ankie M. M. Hoogvelt: A fejlődő társadalmak szociológiája (Egedy Gergely)63
G. Corm: A felrobbant Közel-Kelet (Lugosi Győző)67
G. de Bouteiller: Szaúd-Arábia - isten országa, üzleti központ, nemzetközi hatalom (Lugosi Győző)72
Műhely
Stefán János: Olaszország Atlanti-politikája79
Várnai Iván: A társadalmi-gazdasági szerkezet változásai Olaszországban az elmúlt 15 évben és ennek hatásai a belpolitikai helyzetre104
Réti György: Enver Hodzsa és Albánia sorsfordulói126
3. szám
Folyóiratokból
A. Abalkin: Az imperializmus lenini elmélete a mai realitások fényében5
A. Roscsin: Jalta tanulságai és a jelenkor8
A. Czettler: Negyven évvel a jaltai konferencia után11
Z. Brzezinski: Jalta jövője15
J. Dubiel: A keletnémet lakosság áttelepítése a második világháború után - lengyel szempontból21
Történelmi katasztrófa vagy felszabadulás? Állásfoglalások május 8-áról25
Kína: gazdasági kiigazítás30
R. Sholk: A nemzeti burzsoázia a forradalom utáni Nicaraguában33
G. Therborn: A munkásmozgalom kilátásai és a fejlett kapitalizmus átalakulása37
J. A. Schlesinger: A pártszervezet elméletéről45
S. P. Huntington: Lesz-e több demokratikus ország a világon?47
Ivo H. Daalder: Átalakulóban az itáliai pártrendszer: a polarizált pluralizmus vége?51
R. Kothari: Párt és állam korszakunkban53
T. M. Fadeeva: Az "új jobboldal" Franciaországban56
Könyvekről
Sz. Cipko: A szocializmus elméletének néhány filozófiai aspektusa (Török László)60
G. D. Szuharcsuk: Kína politikai vezetőinek társadalmi-gazdasági nézetei a XX. század első felében (Jordán Gyula)68
G. Hodgson: Az "új jobboldal" és a demokrácia (Ágh Attila)74
P. Harrison: Belül a harmadik világon. A szegénység anatómiája (Vető István)78
M. Heikal: Az el nem mondott történet Iránról (Gazdik Gyula)84
Műhely
Steinbach Antal: A független Burma politikai rendszere a parlamenti demokrácia kiépítésére tett kísérlet időszakában90
Hírek115
4. szám
Folyóiratokból
H.-D. Löwe: Lenin tézisei a kapitalizmusról és a társadalmi rétegződésről a forradalom előtti paraszti társadalomban. Kritika5
G. Z. Joffe: A nagy Október: A szovjetológus koncepciók átalakulása és az átalakulás osztálytartalma9
A. Sz. Cipko: Az emberi tényező szerepének növekedése a szocializmus gazdasági fejlődésében13
G. Hazak: A szocialista demokrácia és a szovjet választási rendszer16
Pluralizmus és föderalizmus20
Politikai intézmények válságidőszakban44
U. Matz: A német politikatudomány helyzetéről50
P. Mc. Donough:
S. H. Barnes:
A. L. Pina: Összehasonlító elemzés a spanyol demokráciáról52
A. Hyman: Muszlim fundamentalizmus56
Könyvekről
Pluralizmus vagy korporatizmus? (Ágh Attila)62
V. A. Bogoszlovszkij:
A. A. Moszkalev: A nemzetségi kérdés Kínában (1911-1949) (Jordán Gyula)66
T. I. Szulickaja: Kína és Franciaország (1949-1981) (Regős Edit)71
Fejlődő országok: a demográfiai helyzet és a gazdasági növekedés (Szabó A. Ferenc)77
A. Sked:
Ch. Cook: Nagy-Britannia a háború után - Politikatörténet (Vető István)87
Műhely
Szabó A. Ferenc: Veres Péter kísérlete a népesedési kérdés rendszerbe foglalására a harmincas években92
Szirtes I. János: Finnország külpolitikája102
Hírek119
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem