808.574

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Éltető anyanyelvünk

Írások Grétsy László 70. születésnapjára/Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tinta Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 518 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-937-223-4

Tartalom

Tabula gratulatoria5
Köszöntők
Dávid Ibolya: A beszélő ember11
Koltói Ádám: A stílus maga a Grétsy13
Endrődy Orsolya: A jelnyelvtől a nyelvhelyesség-szigorlatig, avagy találkozásaim Grétsy László tanár úrral17
Holczer József: Magyarán szólva19
Láng Miklós: Emlékezés20
Grétsy Zsombor: "Nem csak Tanár Úr"22
Tanulmányok
Glatz Ferenc: Anyanyelv a változó világban27
L. Aczél Petra: A forma művelése - a nyelv retorikája36
Antalné Szabó Ágnes: Nyelvművelés - emberművelés42
Bachát László: A névutós formák előretörése46
Balázs Géza: A magyar nyelvművelés eredményei50
Balogh Judit: Néhány gondolat az értelmezői egyeztetésről56
Békési Imre: Ismeretek és mítoszok61
Bencédy József: A nyelvművelés esélyei ma65
A betűejtésről - szélesebb összefüggésben68
Benkő Loránd: Egy kis tanulság Anonymus-kutatásaimból77
Bódi Zoltán: Az internetes nyelvhasználattal összefüggő nyelvpolitikai kérdések81
Bozsik Gabriella: Intézménynévadás az ezredfordulón86
Buvári Márta: Latin a magyarban90
Büky László: Az egyértelmű melléknév használatáról96
Császár Ákos: Angol eredetű hibák a magyar matematikai szaknyelvben101
N. Császi Ildikó: A helynevek problematikája104
Del Medico Imre: Van-e modern nyelvművelés?110
Deme László: Lerágott csontok?112
Dobsonyi Sándor: Az alárendelő szóösszetételek néhány sajátos típusáról - a helyesírás szemszögéből116
Domonkosi Ágnes: A megszólítások és a beszédpartnerre utaló nyelvi elemek funkciói124
Dóra Zoltán: Népben, nemzetben gondolkodunk129
Druzsin Ferenc: Recipe132
Elekfi László: Álljunk meg egy szóra! Vagy kettőre? Háromra?139
Eőry Vilma: A nyelv szerepe a nemzetté válásban Csehországban és Magyarországon143
Erdei Iván: Újabb nyelvi hatások, avagy a mobiltelefónia térhódítása149
Erdélyi Erzsébet: Rend vagy rendetlenség a rendeletekben avagy díjazható-e a díjak helyesírása?152
Fábián Pál: Pillanatkép rádiós sportnyelvünkről157
Farkas Tamás: Nyelvművelés és családnév-változtatás159
Fazakas Emese: Funkcióváltás az igekötőhasználatban164
Fekete László: Anyanyelvünk játékai, avagy palindrom szavak két tételben168
Fercsik Erzsébet: A keresztnévkincs változásai egy névcsalád tükrében173
Fodor István: Budapesti cégek és cégjelzések fantázianevei179
Gallassy Magdolna: "Bizakodva"182
Gereben Ferenc: A Kárpát-medencei magyarság indentitástudatának regionális és össznemzeti vonásai186
Gósy Mária: A hangsúlyeltolódás jelensége193
Graf Rezső: Önkifejezés és kapcsolatteremtés198
Guttmann Miklós: Iskolai nyelvművelés kétnyelvű környezetben202
Haader Lea: Nyelvművelés és nyelvtörténet206
Hajdú Mihály: Keresztnévadásunk normája211
Hangay Zoltán: Igekötős igék A magyar nyelv értelmező szótárában215
Hegedűs Attila: Kötőszók a változás sodrában221
Heltainé Nagy Erzsébet: Megjegyzések a nyelvművelés és a nyelvi norma értelmezéséhez226
Holczer József: Már nem hapax, még nem "köz"-: a "szavajárása"232
Horváth László: Elírások és szótévesztések236
Hőnyi Ede: Az ikes ragozás pusztulása242
A. Jászó Anna: Nyelvművelés, nyelvbűvészet252
Cs. Jónás Erzsébet: A fordításból töltekező anyanyelv256
Juhász Dezső: Névtörténet, normatörténet, nyelvföldrajz263
Kemény Gábor: Szakszókincs - szaknyelv - tudományos nyelv271
Keszler Borbála: A magyar termékeny képzők jellemzői277
Kis Ádám: Egy könyvkiadó a magyar számítástechnikai szaknyelvért281
Kiss Gábor: Egy meglepő irányú nyelvi változás: sátort helyett ma már sátrat287
Kiss Jenő: Nyelvművelés és regionális nyelvhasználat292
B. Kovács Mária: Nyelvhelyesség - szaknyelvhelyesség298
Kováts Dániel: Nyelv és jellem301
Laczkó Krisztina: Helyesírás és grammatika viszonya306
Laczkó Mária: Szerkezetkeveredések a nyelvbotlások tükrében313
N. Lőrincz Julianna: A szóhasadás kérdéséhez321
Madarászné Marossy Ágnes: Gulyás Pál költészete és a Károli-biblia325
Márton Mátyás: A tengerfenék-domborzati formák jellegzetes névtípusai333
Mártonfi Attila: A Helyesírási diákszótár mint a szaknyelvművelés eszköze338
D. Mátai Mária: A variabilitás és változás néhány esete a mai magyar nyelvben342
Mészáros András: Grétsy László és Hernádi Sándor nyomdokain347
Minya Károly: Az anyanyelvápolók szövetségének a megalakulása350
Mizser Lajos: Játék a nevekkel353
A. Molnár Ferenc: Versben a finn nyelvről356
Molnár Zoltán Miklós: A magánhangzók minőségi jellemzőin alapuló alakváltozatok a mai magyar nyelvhasználatból360
Nagy L. János: Változatok az anakreoni sorra?365
Cs. Nagy Lajos: Nyelvművelő feladatainkról kisebbségi helyzetben371
Pápai Gábor: A nyelv és az erdő377
Pásztor Emil: Helyesírás és esztétikum381
Péntek János: Újabb magyar nyelvi fejlemények az országhatáron innen és túl383
Pethő József: "Az ifjúság, aki?"387
Posgay Ildikó: Kell tanítsuk?393
Priszter Szaniszló: Népies növénynevek a Tisza mentéről396
Pusztai Ferenc: Szóhasadás és szóhasítás400
Raátz Judit: A számítógépes csevegőcsatornán használt nevek eredetéről405
V. Raisz Rózsa: Beszélt nyelvi elemek a tanári megnyilatkozásokban410
Rónaky Edit: Mi fáj? Gyere, mesélj!415
Rozgonyiné Molnár Emma: Nyelvhasználatunk színe és visszája419
Sebestyén Árpád: Stigmatizálom-e a menedzsereket?422
Seregy Lajos: A magyar szókincs nagysága, szerkezete427
T. Somogyi Magda: A -dal-de képző diadala432
H. Stephanides Éva: Átkos anglicizmusok437
Suhajda Edit: A kérdezés439
Szende Aladár: Nyelvünk játékai és a nyelvművelés tudománya443
Szépe György - Szűcs Tibor: A nyelvművelés és a nyelvi ismeretterjesztés néhány kérdése445
Szikszainé Nagy Irma: A mondatszerkezet fellazulása451
Szűts László: Játék és nyelvművelés454
Tatay Éva: Az alkotás tetten érhető folyamata456
Timár György: A nyelvi dekadencia ellen460
Timkó György: A valcol (valcolás) szavunk eredete és annak értelmezési gondjai463
Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvhelyesség és kategorizáció468
Tóth Etelka: Alakváltozataink egy csoportjáról473
Cs. Varga István: Kegyelmi tudás és nyelvművészet478
Wacha Imre: Néhány kiejtési álszabályról483
Zaicz Gábor: "...Nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és városi, ázsiai és európai"489
Zelliger Erzsébet: Megyeneveink használata497
Zimányi Árpád: Angol hatásra megújuló latinizmusaink500
Grétsy László legfontosabb munkáinak jegyzéke505
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Éltető anyanyelvünk
Állapot:
2.140 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba