Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.560

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Építőipari minőségi követelmények

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A különféle építőipari szabályozások megkönnyítik a szakemberek gyakorlati munkáját. A sokrétű és bonyolult feladatok ellátásához viszont hiányzott egy olyan, az építőipar egészét felölelő és az... Tovább

Előszó

A különféle építőipari szabályozások megkönnyítik a szakemberek gyakorlati munkáját. A sokrétű és bonyolult feladatok ellátásához viszont hiányzott egy olyan, az építőipar egészét felölelő és az egyes szakterületek összefüggését bemutató szakkönyv, amely eligazítást ad az építőanyagok követelményrendszeréről és a kivitelezés összefüggéseiről.
A könyv kiadását indokolja az a körülmény is, hogy 1982-ben megszűnt az Építőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ), és nincs az építőipari szakemberek kezében olyan könyv, amely segítené gyakorlati munkájukat.
E könyv összeállításával kívántuk részben helyettesíteni a kivitelezés előírásaival foglalkozó ÉKSZ-t. A kivitelezéshez használt anyagok minőségét és a minőséggel szemben támasztott követelményeket feltétlenül ismerni kell minden szakembernek. Ennek ellenére a kivitelezést mint komplex rendszert tárgyaló szakkönyv e könyv kiadásáig nem állt rendelkezésre. Ez a könyv ezt a hiányt pótolja, amikor a legfontosabb szabályozási kérdések széles körű bemutatásával megkönnyíti a különböző szakterületek megismerését és segít a gyakorlati feladatok megoldásában.
A könyv első megjelenése óta nagy változás következett be a hazai műszaki szabályozásban. A könyv átdolgozása során figyelembe vettük, hogy megszűnt a KGST keretében folyó szabványosítási tevékenység, helyette megjelent a Közös Piac Európai Szabványügyi Szervzete (CEN), ill. az Elektrotechnikai Szabványügyi Szervezet (CENELEC) keretében folyó műszaki szabályozás a hazai szabványosítási munkában. Jelenleg a hazai szabványosítást az átmenet jellemzi. Még élnek a csak magyar sajátosságoknak megfelelő MSZ szabványok, valamint KGST, ISO és IEC alapján kidolgozott szabványok. Ezeket a szabványokat folyamatosan átdolgozzák. A CEN-ben kidolgozott EN szabványokat MSZ EN jelzettel adják ki.
A szabványokat a Közös Piac országaiban az egységes kereskedelmi forgalom miatt kötelező alkalmazni, így az EN szabványokat változtatás nélkül veszi át a hazai műszaki szabályozás. A hatályban levő MSZ EN szabványokat a könyv átdolgozása során figyelembe vettük.
A könyv 14 fejezetből áll. Az első fejezet általános gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, amelyet kiegészítettünk az építőiparban alkalmazandó teljesítményelvű műszaki szabályozás kérdéseivel.
A 2-5. fejezet az építőanyagokra vonatkozó követelményeket foglalja össze az érvényben levő műszaki szabályozási dokumentumok alapján. A 6-14. fejezet áttekintést ad a kivitelezés lefolytatásához, a kívánt minőségi követelmények megvalósításához.
A könyv az építőanyagokra és a kivitelezésre vonatkozó alapvető követelményeket, technológiai folyamatokat tárgyalja a terjedelem szabta határok között. Tartalmazza a kézirat leadásának időpontjában érvényes hatósági előírások (rendeletek, szabályzatok, szabványok) követelményeit. Az egyes hatósági előírások korszerűsítése állandó folyamat, így a közölt értékek az idő múltával változhatnak.
A könyv kiadásával a Műszaki Könyvkiadónak az a céla, hogy az építéssel foglalkozó szakemberek kezébe olyan összefoglaló jellegű könyvet adjon, amelynek a gyakorlati alkalmazása lehetővé teszi a létesítmények jó minőségű kivitelezését. Vissza

Tartalom

Marosi Gyula: Előszó a második kiadáshoz13
Marosi Gyula: Követelmények az építőanyagok csomagolásával, szállításával, rakodásával és tárolásával szemben. Az anyagok átadás-átvételi eljárása és minőségi tanúsítása17
Az ömlesztett építőanyagok csomagolása, szállítása, rakodása és tárolása18
Cementek18
Égetett mész és mésztermékek21
Építési gipsz23
Beton-adalékanyagok23
A formázott építőanyagok csomagolása, szállítása, rakodása és tárolása24
Falazóanyagok24
Tetőfedő elemek25
Beton- és vasbeton gyártmányok25
Csövek27
Mokos Katalin - Marosi Gyula: Fémlemezek29
Lalátka Lajos: Építési üveggyártmányok31
Marosi Gyula: Bitumenes lemezek33
Szilikátszálas termékek34
Burkolólapok34
Egészségügyi gyártmányok34
Faanyagok35
Mokos Katalin: Nyílászárók35
Marosi Gyula: Adalékszerek37
A raktári anyagok rakatsűrűsége40
Az építőanyagok átadás-átvételi előírásai40
A minőség tanúsítása40
A teljesítményelvű műszaki szabályozás41
Építési anyagok50
Szendyné Pördi Mária: Falazóanyagok50
Égetett agyag falazóelemek50
Gázbeton termékek97
Építőkövek99
Egyéb falazóanyagok104
Födémelemek110
Égetett agyag födémelemek110
Marosi Gyula: Üreges beton födémbéléstestek117
Födémgerendák124
Vasbeton tetőelemek141
Feszítettbeton födémpallók145
Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók155
Szendyné Pördi Mária: Kötőanyagok160
Cementek161
Mész és mésztermékek183
Gipsz kötőanyagok189
A habarcsok csoportosítása és megnevezése191
Egyéb kötőanyagok205
Beton és vasbeton206
Betonok207
A beton és vasbeton készítése és minőségi követelményei208
Betonadalékok211
Mesterséges adalékanyagok213
Természetes adalékanyagok215
Betonadalékszer232
Tetőfedő anyagok243
Égetett agyag tetőcserepek243
Azbesztcement tetőfedő lemezek253
Beton tetőcserepek261
Üveg tetőfedő elemek306
Műanyag tetőfedő elemek306
Fa, nád és zsúp tetőfedő elemek306
Weöres László: Vízszigetelő anyagok307
Építőipari bitumenmázak és tapaszok, bitumenemulziók307
Bitumenes lemezek312
Műanyag fóliák315
Hő- és hangszigetelő anyagok315
Szerves alapú hőszigetelő anyagok319
Szervetlen alapú hőszigetelő anyagok325
Kőzetgyapot termékek325
Duzzasztott perlit338
Kovaföldalapú termékek338
Burkolóanyagok343
Szendyné Pördi Mária: Külső felületek, terek burkolóanyagai343
Weöres László: A belső felületek hidegburkolatai349
A belső felületek melegburkolatai358
Balogh László: Az ideiglenes és végleges szerkezetek fa és egyéb anyagai 368
A dúcolás, az állványok és a zsalutok anyagai368
A teherhordó faszerkezetek anyagai385
A fakötések anyagai395
Mokos Katalin: Az épületek fémlemez (bádogos-) szerkezeteinek anyagai396
Általános követelmények397
Az anyagok kiválasztása400
A nyílászáró szerkezetek anyagai406
Általános műszaki követelmények407
Teljesítménykövetelmények407
A szerkezet anyaga szerint megkülönböztetett követelmények411
Kondoray Egon: Az épületek fémszerkezeteinek anyagai417
Melegen hengerelt szerkezeti acélok417
Durvalemezek429
Hengerelt rúdacélok és abroncsacélok429
Hengerelt idomacélok433
Hajlított idomacélok439
A 3 mm-nél vékonyabb acéllemezek (finomlemezek)441
A betonszerkezetek acélbetétjei450
Acélhuzalok455
Acélcsövek459
Alumíniumszerkezetek459
Alumíniumlemezek466
Rudak és idomrudak alumíniumból466
Alumíniumcsövek471
Horganylemezek472
Csavarok472
Szegecsek473
Lalátka Lajos: Építészeti üveggyártmányok 473
Húzott síküveg473
Float síküveg481
Hengerelt síküveg481
Huzalhálóbetétes, hengerelt síküveg485
U szelvényű építészeti profilüveg487
Hőszigetelő üveg490
Üreges üvegblokkok493
Edzett biztonsági síküveg építészeti célra495
Színtelen, szilánkmentes, ragasztott biztonsági síküveg497
Átlátszó, színes, szilánkmentes, ragasztott biztonsági síküveg498
Fehér színű, áttetsző, szilánkmentes, ragasztott biztonsági síküveg499
Szilánkmentes, ragasztott, fényvisszaverő üveg500
Weöres László: A festő-, mázoló-, tapétázó- és falkárpitosmunkák anyagai501
Szervetlen kötőanyagú festékek501
Szerves kötőanyagú falfestékek502
A mázolómunkák anyagai507
Tapéták511
Szendyné Pördi Mária: A kályhás- és tűzhelymunkák anyagai512
Kályhacsempe512
Cserépkályha-tartozékok514
Tűzálló anyagok és habarcsok519
Mokos Katalin: Az épülettartozékok és felszerelések anyagai 519
Weöres László: Az útépítés anyagai521
Útépítési aszfaltok521
Útépítési kövek525
Épületgépészeti anyagok, szerelvények526
Épületgépészeti csővezetékek526
Szendyné Pördi Mária: Kőagyag csövek és csőidomok526
Azbesztcement csövek és csőidomok534
Beton- és vasbeton termékek csatornaépítéshez545
Kondoray Egon: Acélcsövek566
Sárgaréz és ónbronz csövek571
Alumíniumcsövek572
Ólomcsövek578
Szendyné Pördi Mária: Műanyag csövek578
Az épületgépészeti szerelvények és berendezések anyagai595
Dr. Ujhelyi Jánosné: A szerelvények anyagai595
Az épületgépészeti berendezések anyagai600
Weöres László: Egészségügyi kerámiatermékek607
Sturné Somkúti Piroska: Épületvillamossági szerelési anyagok622
Biztonsági ellenőrzés és minősítés623
Védőcsövek és tartozékok626
Villamos vezetékek (szigetelt vezetékek és kábelek)627
Villamos szerelési anyagok628
Fogyasztóberendezések631
Egyéb anyagok632
A telekommunikációs berendezések anyagai633
Makowszky Márius: A felvonók anyagai634
Felvonógép634
Tartószerkezetek636
A fülke és tartozékai636
Függesztő- és vonóelemek639
Vezetőszerkezetek640
Ellensúly640
Nyílászáró szerkezetek640
Ütközők641
A hajtás és a vezérlés villamos szerelvényei641
Struné Somkúti Piroska: A villámhárító berendezések anyagai 642
A földelők anyagai642
A felfogók és levezetők anyagai642
Kötőelemek, tartószerkezetek644
Egyéb anyagok649
A különféle mérnöki szerkezetek anyagai651
Szendyné Pördi Mária: Formázott tűzálló gyártmányok (téglák)651
Tűzálló őrlemények és szemcsék669
Nem formázott tűzálló gyártmányok669
Általános előírások669
A tűzálló gyártmányok fajtái és minőségi követelményei670
Hőálló öntvények677
Balogh László: A légoltalmi berendezések anyagai679
Weöres László: Az épületek vegyi hatásoknak ellenálló védőanyagai686
Kovács Tibor: Az építési és szerelési munkák előírásai689
Vállalkozási és szállítási szerződés689
Munkahely, munkaterület átadás-átvétele691
Építési napló, felmérési napló691
Műszaki átadás-átvétel693
Hiánypótlás, utó-felülvizsgálat695
Használatbavétel696
Szavatosság, kötelező alkalmassági idő697
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás699
Mester János: Építési előkészítő munkák700
Bontás géppel és robbantással700
Geotechnikai előkészítés703
Irtás, ültetvényezés, parképítés704
Földmunka, alapozás, mélyépítés706
Föld- és sziklamunkák706
Állványok, dúcolások és zsaluzatok713
Építési állványok713
Dúcolások720
Zsaluzatok723
Szádfalak, résfalak724
Munkaterület-víztelenítés, szivárgók726
Talajszilárdítás728
Síkalapozás729
Cölöpalapozás730
Süllyesztett kút és szekrényalapozás731
Túlnyomás alatt készített alapozás733
Előre gyártott beton- és vasbeton szerkezeti alapozás734
Sturné Somkúti Piroska: Betonalap földelők 734
Magasépítés és szakipar741
Dr. Gáspár Zoltán: Kőművesszerkezetek741
Kőszerkezetek és kőszobrászszerkezetek760
Szőke Dezső: Helyszínen készített beton- és vasbeton épületszerkezetek gyártása és szerelése780
A szerkezeti elemek minőségével és gyártásával kapcsolatos követelmények781
Az előre gyártott szerkezetek szerelése791
Dr. Rysavy Erzsébet: Az acélszerkezetek gyártása és szerelése798
A gyártással és szereléssel kapcsolatos minőségi követelmények799
Az acél tartószerkezetek szerelésével kapcsolatos minőségi követelmények809
Az acélszerkezetek szállítása és raktározása során betartandó előírások812
Dr. Gáspár Zoltán: Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek813
Tetőfedő szerkezetek820
Akusztikai és hőszigetelő szerkezetek829
Épületbádogos-szerkezetek838
Épületasztalos-szerkezetek847
Épületlakatos-szerkezetek855
Üvegszerkezetek863
Üvegbeton szerkezetek869
Gálosfai Jenő: Homlokzatburkolatok873
Kovács Tibor: Víz elleni szigetelések880
Gálosfai Jenő: Vakolatok887
Gipsz-, műmárvány- és szobrászmunkák892
Műkőmunkák893
Dr. Gáspár Zoltán: Lapburkolatok901
Fapadló burkolatok906
Hézagmentes padlóburkolatok913
Gálosfai Jenő: Cserépkályhák917
Kovács Tibor: Festés és tapétázás920
Mázolás926
Gálosfai Jenő: Az épületgépészeti vezetékek eltakarása933
Az épülettartozékok felszerelése934
Dr. Ujhelyi Jánosné: Épületgépészet938
Hidegvíz-ellátó berendezések938
Használati melegvíz-ellátó berendezések942
Szennyvízelvezetés945
Központi fűtőberendezések946
Gázellátás951
Szellőző- és klímaberendezések954
Struné Somkúti Piroska: Villamos vezetékhálózatok és berendezések959
Az építőipari munkák villamos biztonságtechnikai követelményei959
A villamos berendezések általános kivitelezési szempontjai960
Az építmények villamos berendezései961
Az ipari jellegű létesítmények villamos berendezései, szabadvezetékek és kábelek968
Az épületek telekommunikációs berendezései969
Makowszky Márius: Felvonók 969
Építészeti követelmények971
Szakipari követelmények972
A felvonószerkezeti egységek minőségi követelményei972
A felvonószerelés minőségi követelményei980
Struné Somkúti Piroska: Villámhárító berendezés985
Az épületek villámhárító-szerelési problémái986
A villámhárító feladata és működése986
A villámhárító berendezés fokozatának meghatározása988
A villámhárító-szerelés minőségi követelményei992
A villámhárító felülvizsgálata, minősítése994
Különféle mérnöki szerkezetek996
Mester János: Közművek996
Csatornák998
Vízvezeték1002
Gázvezetékek1008
Távfűtés1014
Udvardy Károly: Kémények1015
Falazott (orosz-) kémények1016
Gyűjtőkémények1023
Takarékkémények1033
A helyi fűtésre használt kémények gazdaságossága1037
A központi fűtés kéményei1037
Szabadtéri kémények1040
Az épületszerkezetekbe épülő kémények meghibásodásának okai, hővédelem1041
Építési hiányosságok1042
Javító megoldások1044
Dr. Medgyesi Iván: Az épületek korrózióvédelme1047
Korróziós hatások1047
Beton- és vasbeton szerkezetek1047
Primer korrózióvédelem1051
Szekunder korrózióvédelem1056
Ötvözetlen acélszerkezetek1062
Faanyagok és faszerkezetek védelme1062
Biológiai hatások elleni védelem1069
Kémiai hatások elleni védelem1069
Faanyagok, faszerkezetek tűzvédelme1070
Faanyagok kémiai védelme, védőszerek1070
Ragasztott faszerkezetek, agglomerált, rétegelt anyagok alkalmazásának feltételei1070
Irodalom1071
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem