864.670

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei II.

1957. január 25.-1957. április 2.

Szerkesztő

Kiadó: Intera Rt.
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 444 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8035-39-0

Előszó

E kötet 11 jegyzőkönyvet tartalmaz, - egy rövid, de következményeiben évtizedekre kiható időszak hazai politikatörténetének alighanem legfontosabb dokumentumait. A Magyar Szocialista Munkáspárt... Tovább

Tartalom

Bevezető (Urbán Károly)5
DOKUMENTUMOK
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. január 25-ei ülésének jegyzőkönyve27
Határozati jegyzőkönyv
Javaslat a Népszabadság munkájának megjavítására27
Javaslat a párt ifjúsági politikájának irányelveire29
Javaslat a párt programját és szervezeti szabályzatát kidolgozó bizottság tagjaira29
Javaslat a pártapparátus fizetési kategóriáinak módosítására30
Személyi javaslatok30
Különfélék32
[A] Népakarat nevének Népszavára való változtatása32
Rákosi Mátyás levele32
A Szlovák Kommunista Párt által javasolt politikai kapcsolat32
Külföldi rádióadásokat zavaró magyar adók működése32
Az Olasz KP küldötteivel folytatandó tárgyalás32
A fegyveres harcok során elesett pártmunkások, kommunisták, ÁVH-sok hozzátartozóiról való gondoskodás32
Az Intéző Bizottság 1957. január 29-i ülésének napirendje32
Jegyzőkönyv
Javaslat a Népszabadság munkájának megjavítására33
Javaslat a párt ifjúsági politikájának irányelveire43
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. január 29-ei ülésének jegyzőkönyve55
Határozati jegyzőkönyv
[Kállai Gyula beszámolója romániai útjáról] (Külön mellékelve a 75. oldalon)55
beszámoló az olasz párt küldötteivel folytatott megbeszélésről55
Javaslat a polgári fegyveres karhatalom kialakítására55
Vitaanyag a politikai, gazdasági helyzetről és a pártépítés kérdéseiről57
Javaslat a Központi Bizottság kiegészítésére, a pártvezetés egyes szervezeti kérdéseire57
Különfélék58
Javaslat a Népszabadság szerkesztő bizottságára58
A Népszabadság Pravdával polemizáló cikke58
A szovjet hadsereg Magyarországon tartózkodó művészegyüttesének fellépése58
Jegyzőkönyv
[Kállai Gyula beszámolója romániai útjáról] (Külön mellékelve a 76. oldalon)59
Beszámoló az olasz párt küldötteivel folytatott megbeszélésről59
Javaslat a polgári fegyveres karhatalom kialakítására60
Vitaanyag a politikai, gazdasági helyzetről és a pártépítés egyes kérdéseiről63
Javaslat a Központi Bizottság kiegészítésére, a pártvezetés egyes szervezeti kérdéseire69
Különfélék74
Vizsgálat indítása a Népszabadság Pravdával polemizáló cikke illetéktelenekhez juttatása ügyében74
A szovjet hadsereg Magyarországon tartózkodó művészegyüttesének fellépése74
Az Intéző Bizottság 1957. január 29-én tartott ülése első napirendi pontjának jegyzőkönyvi kivonata (Határozat)75
Az első napirendi pont jegyzőkönyvi kivonata76
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. február 5-ei ülésének jegyzőkönyve85
Határozati jegyzőkönyv
A kádercsoport munkája - hatásköri lista85
Javaslat a hadseregben működő politikai apparátus és a pártszervezetek működésének új irányelveire87
Feljegyzés a KOMSZOMOL delegációval folytatott megbeszélésekről88
Javaslat a pártpropaganda megindítására88
Javaslat az Intéző Bizottság munkatervére89
Személyi javaslatok90
Különfélék90
Az Osztrák KP kongresszusán való részvétel90
Az Intéző Bizottság nyílt levele a volt MDP tagokhoz90
Javaslat az októberi események feltárásán dolgozó operatív bizottság létrehozására90
A Párttörténeti Intézet levéltervezete a Jugoszláv Kommunisták Szövetségéhez91
Javaslat a KB apparátusában olvasó szoba létrehozására91
Jegyzőkönyv
Jelentés a kádermunkáról - hatásköri lista92
Javaslat a hadseregben működő politikai apparátus és a pártszervezetek működésének új irányelveire97
Feljegyzés a Komszomol delegációval folytatott megbeszélésekről98
Javaslat a pártpropaganda megindítására99
Javaslat az Intéző Bizottság munkatervére101
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. február 12-ei ülésének jegyzőkönyve107
Határozati jegyzőkönyv
A Központi Bizottság ülésének előkészítése107
Javaslat március 15-e és április 4-e megünneplésére109
Javaslat a szovjet hadsereg napjáról való megemlékezésre110
A pártpropaganda megindítása110
A rádiózás időszerű kérdései110
Karhatalmi határozat111
Személyi javaslatok111
Különfélék112
A Tájékoztatási Hivatal javaslata lapok indítására112
Javaslat a Francia Kommunista Párt havi szemléje szerkesztő bizottsági tagjára112
A Norvég KP kongresszusán való részvétel112
A Japán Kommunista Párt levele112
Az Állami Népi Együttes külföldi vendégszereplése112
Jegyzőkönyv
A Központi Bizottság ülésének előkészítése114
Javaslat március 15. és április 4. megünneplésére [A jegyzőkönyv szerint "a III., IV., V. napirendnél vita nem volt."]121
Előterjesztés a rádiózás időszerű kérdéseiről123
Karhatalmi határozat125
Különfélék130
A szovjet kormánytól érkezett értesítés a magyar delegáció fogadásáról130
A német követ tájékoztatója a NSZEP 1957. január 30-ai plénumáról130
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. február 19-ei ülésének jegyzőkönyve137
Határozati jegyzőkönyv
A Központi Bizottság ülésének előkészítése137
Javaslat a volt KV tagok, volt revíziós bizottsági tagok és volt megyei titkárok elbírálására és elhelyezésére140
Személyi javaslatok141
Különfélék141
Javaslat a Munkásőrség parancsnokság szűkebb törzsére141
A Népszabadság Pravdával polemizáló cikkének ügye142
Nagy Tamás pártba való felvételének ügye142
Az Esti Budapest volt munkatársaira vonatkozó javaslat142
Csehszlovák újságírók magyarországi tartózkodása142
Beszámoló a hadsereg jelenleg szolgálatot nem teljesítő tisztjeinek felhasználásáról142
Jegyzőkönyv
A Központi Bizottság ülésének előkészítése143
Személyi javaslatok148
Különfélék148
A Népszabadság Pravdával polemizáló cikke ügyének kivizsgálása148
Nagy Tamás pártba való felvételének ügye148
Az Esti Budapest volt munkatársaira, illetve a Budapesti Intéző Bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslat149
Csehszlovák újságírók magyarországi tartózkodása149
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. március 5-ei ülésének jegyzőkönyve237
Határozati jegyzőkönyv
Előterjesztés néhány egyházpolitikai kérdés rendezésére237
Március 15-ei tézisek238
Javaslat Marx - Engels Múveinek magyar nyelvű kiadására239
Határozat az ifjúság néhány kérdéséről és a kommunisták feladatairól239
Mezőgazdasági káderkérdések240
Javaslat a mezőgazdaságban dolgozók számára odaítélendő Kossuth-díjakról241
Javaslat a KB Külügyi Osztálya és a Külügyminisztérium közötti kapcsolat rendezésére241
Javaslat a pártapparátus fizetési kategóriáinak módosítására241
Személyi javaslatok241
Különfélék242
A Pestvidéki Hírlap és a Dunapentelei Hírlap c. újságok engedélyezése242
Tiszteletpéldányok küldése a megjelent könyvekből242
Javaslat a párt klubjának átadására242
Javaslat IB üléseken való részvételre242
Javaslat a KB Titkárság munkarendjére és a titkárok közötti munkamegosztásra242
Javaslat a moszkvai párttárgyalásokkal kapcsolatban243
Javaslat a Szántó Zoltán és társai ügyében teendő intézkedésekre243
Kürti András pártbüntetésének súlyosbítása243
A Budapesti Pártbizottság titkárára vonatkozó javaslat243
Jancsik Ferenc hazatérése243
Jegyzőkönyv
Előterjesztés néhány egyházpolitikai kérdés rendezésére244
Március 15-ei tézisek249
Javaslat Marx - Engels műveinek magyar nyelvű kiadására250
Határozat az ifjúság néhány kérdéséről és a kommunisták tennivalóiról250
Mezőgazdasági káderkérdések256
Javaslat a mezőgazdaságban dolgozók számára odaítélendő Kossuth-díjakról256
Javaslat a pártapparátus fizetési kategóriáinak módosítására256
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. március 11-ei ülésének jegyzőkönyve263
A magyar ifjúság szervezésének kérdései, a Kommunista Ifjúsági Szövetség megalakításának kérdése263
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. március 12-ei ülésének jegyzőkönyve293
Határozati jegyzőkönyv
Agrárpolitikai tézisek293
Javaslat a mezőgazdasági lakosság földadójának 1957. évi rendszerére294
Előterjesztés a gazdasági helyzetről és a legfontosabb tennivalókról295
Javaslat a Belügyminisztérium szervezetének módosítéséra296
Különfélék296
Lovas Márton "Mi történt Budapesten 1956. október 23-tól november 4-ig?" c. könyvével kapcsolatos állásfoglalás296
Jegyzőkönyv
Agrárpolitikai tézisek297
Javaslat a mezőgazdasági lakosság 1957. évi földadójára308
Előterjesztés a gazdasági helyzetről és a legfontosabb tennivalókról308
Javaslat a Belügyminisztérium szervezetének módosítéséra311
Különfélék313
Lovas Márton "Mi történt Budapesten 1956. október 23-tól november 4-ig?" című könyvének letiltása313
A Népszabadság Szumátrával foglalkozó cikke313
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. március 26-ai ülésének jegyzőkönyve321
Határozati jegyzőkönyv
Szóbeli beszámoló április 4-e előkészületeiről321
Javaslat április 21-e megünneplésére322
Javaslat május 1-e megünneplésére322
Javaslat a Szovjetunióból hazatérő párt- és kormánydelegáció fogadására323
Javaslat kitüntetések adományozására324
Törvénytervezet az összeférhetetlenségről és a mentelmi jogról, valamint az országgyűlési képviselők visszahívásáról324
Javaslat a pártiskola beindításának időpontjára325
Személyi javaslatok325
Különfélék325
A pártapparátus fizetési kategóriáiról szóló határozat módosítása325
Javaslat Május 1. alkalmából a Szovjetunióba utazó régi párttagokra326
Javaslat a Kairói követség nagykövetségi rangra emelése326
Március 29-ei budapesti szabadtéri gyűlések326
Javaslat a kommunista miniszterek fizetésével kapcsolatban326
A Fehér Könyv I-II-III. kötetének együttes kiadása326
A görög emigránsok lapjára vonatkozó kérelem327
Farkas Mihály büntetéséel kapcsolatos sajtókommentár327
Az Osztrák KP kongresszusán való részvétel327
A Központi Bizottság KISZ-re vonatkozó határozatával kapcsolatos észrevétel3227
Jegyzőkönyv
Szóbeli beszámoló április 4. előkészítéséről328
Javaslat április 21. megünneplésére329
Javaslat Május 1. megünneplésére329
Javaslat a Szovjetuniótól hazatérő párt- és kormánydelegáció fogadására332
Javaslat kitüntetések adományozására332
Törvénytervezet az összeférhetetlenségről, mentelmi jogról, valamint az országgyűlési képviselők visszahívásáról332
Javaslat a pártiskola megindítására332
Személyi javaslatok332
Különfélék332
Budapesti nagygyűlések előkészítése332
Javaslat a pártapparátus fizetésére vonatkozó intéző bizottsági határozat módosítéséra333
Révai József ellátásának kérdése333
Javaslat idős párttagok Szovjetunióba utazó küldöttségére333
Javaslat a Fehér Könyv I-II-III. összevont kötetének kiadására333
Görög emigránsok részére lap engedélyezése333
Farkas Mihály ügyében hozott ítélet333
Az Osztrák KP kongresszusára való beutazás megtagadása334
Somogyi Miklós észrevétele a KB KISZ-re vonatkozó határozatával kapcsolatban335
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. április 2-ai ülésének jegyzőkönyve339
Határozati jegyzőkönyv
Szóbeli beszámoló a párt- és kormánydelegáció moszkvai útjáról339
Javaslat a kormánydelegáció moszkvai tárgyalásainak propagandájára341
Javaslat az Országgyűlés összehívására341
Javaslat Május 1-e megünneplésére342
Szóbeli beszámoló a budapesti nagygyűlések visszhangjáról és néhány fontosabb ipari központ politikai hangulatáról343
Káderjavaslatok343
Különfélék345
Javaslat a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa felállítására345
Javaslat az Interparlamentáris Unió ülésén való részvételre345
Kitüntetési javaslat345
A Népszabadság és a Népakarat oldalterjedelmének megállapítása345
Javaslat a Kínába utazó szakszervezeti delegáció vezetőjére345
Jegyzőkönyv
Szóbeli beszámoló a párt- és kormánydelegáció moszkvai útjának tapasztalatairól346
Javaslat a kormánydelegáció moszkvai tárgyalásainak propagandájára358
Javaslat az Országgyűlés összehívására359
Javaslat Május 1. megünneplésére360
Szóbeli beszámoló a budapesti nagygyűlések visszhangjáról és néhány fontosabb ipari központ politikai hangulatáról360
Mellékletek
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának tagjai (1957. január-1956. április)379
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának tagjai (1957. január-1956. április)380
A Titkárság tagjai (1957. február 26-1956. április)380
A Központi Ellenőrző Bizottság tagjai (1957. február 26-1956. április)380
Rövidítések jegyzéke381
Névmutató383
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei II. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei II. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei II.

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba