A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei III.

1957. április 5.-1957. május 17.

Szerkesztő

Kiadó: Intera Rt.
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 427 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8035-39-0

Előszó

Kötetünk a Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottságának és - a későbbi Politikai Bizottsággal azonos funkciójú - Ideiglenes Intéző Bizottságának 1957. április 5-e és május 17-e... Tovább

Tartalom

Bevezető (Feitl István) 5
Dokumentumok
1. Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957, április 5-ei ülésének
jegyzőkönyve 21
Határozati jegyzőkönyv
1. A Szovjetunióban járt párt- és kormánydelegáció beszámolója 21
Jegyzőkönyv
1. A Szovjetunióban járt párt- és kormánydelegáció beszámolója 23
2. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. április 9-ei ülésének jegyzőkönyve 51
Határozati jegyzőkönyv
1. Szóbeli beszámoló április 4. tapasztalatairól 51
2. A magyarországi október-novemberi események a marxizmus-leninizmus tükrében 52
3. Javaslat a Társadalmi Szemle megindítására 52
4. Javaslat az Országos Pártértekezlet előkészítésére 53
5. Személyi javaslatok 54
6. Különfélék 55
a) Javaslat a Kommunista Ifjúsági Szövetség lapjára 55
b) Előterjesztés a rádiózás időszerű kérdéseiről tárgyalt anyag határozati javaslatával kapcsolatban 55
c) Javaslat a Belga Kommunista Párt XII. kongresszusára küldendő delegációra 55
d) Javaslat a Szovjetunióban élő volt vezetőkkel kapcsolatos függő kérdések megoldására 56
e) Határozat az MDP volt tagjainak MSZMP-be való átigazolásáról 56
f) Javaslat az Intéző Bizottság munkatervére 56
g) Javaslat az Intéző Bizottság 1957. február 19-ei határozatának módosítására 58
Jegyzőkönyv
1. Szóbeli beszámoló április 4. tapasztalatairól 59
2. A magyarországi október-novemberi események a marxizmus-leninizmus fényében 60
3. Javaslat a Társadalmi Szemle megindítására 67
4. Javaslat az Országos Pártértekezlet előkészítésére 68
6. Különfélék 68
- Javaslat a KISZ lapjára vonatkozóan 68
Melléklet a jegyzőkönyvhöz 69
3. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. április 16-ai ülésének jegyzőkönyve 79
Határozati jegyzőkönyv
1. A pártról szóló előadás tézisei 79
2. Jelentés az ideológiai élet egyes kérdéseiről 79
3. Javaslat május L jelszavaira 81
4. Előterjesztés a sajtó papírhelyzetéről 82
5. Javaslat az Országgyűlés áprilisi ülésszakával kapcsolatban 83
6. Személyi javaslatok 84
7. Különfélék 85
a) Javaslat három ipari minisztérium hatásköri kádereire 85
b) Előterjesztés a Honvédelmi Minisztérium és Belügyminisztérium
létszámhelyzetéről és a fölös tiszti állomány elhelyezéséről 85
c) Igazoló jelentés Lovas Márton „Mi történt Budapesten" c. könyve megjelenésével kapcsolatban 86
d) Javaslat „A jobboldali nézetektől az osztályárulásig" c. anyag szélesebbkörű kiadására 87
e) Előterjesztés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Egyetemes Értekezlete
40. ülésszakán való részvétellel kapcsolatban 87
f) Levéltervezet a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának 87
g) A Szovjet Békebizottság alelnökének kérelme Lukács Györggyel való beszélgetésre vonatkozóan 87
h) Vajda Imre pártba való felvétele 87
i) Javaslat az intéző bizottsági tagok kötelező orvosi vizsgálatára 87
j) Javaslat a Népszabadság 1957. április 21-ei számával kapcsolatban 87
Jegyzőkönyv
1. A pártról szóló előadás tézisei 88
2. Jelentés az ideológiai élet egyes kérdéseiről 99
3. Javaslat a május 1-i jelszavakra 101
4. Előterjesztés a sajtó papírhelyzetéről 101
5. Javaslat az Országgyűlés ülésszakával kapcsolatban 105
7. Különfélék 106
- Előterjesztés a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium
helyzetéről és a fölös tiszti állomány elhelyezéséről 106
- A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének küldendő levél tervezete 109
4. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. április 23-ai ülésének
jegyzőkönyve 123
Határozati jegyzőkönyv
1. Előterjesztés az 1957. évi tervjavaslatról és a népgazdaság egyensúlyát biztosító intézkedésekről 124
2/a. Javaslat egyes minisztériumok hatásköri kádereire 125
2/b. Javaslat a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány tagjaira és kinevezésük módjára 126
3. Az Országgyűléssel kapcsolatos személyi javaslatok 127
4. Jelentés a Győr-Sopron megyei pártszervezeteknek
a munkásosztály körében végzett pártépítő, pártpolitikai munkájáról 128
5. Jelentés a Táncsics Mihály körről 128
6. A proletár internacionalizmusról szóló Népszabadság cikk 129
7. Jelentés a pedagógusok közötti politikai helyzetről 129
8. Személyi javaslatok 129
9. Különfélék 129
a) Az SZKP Elnökségének levele a Szovjetunióban tartózkodó
volt vezetők ügyében és Rákosi Mátyás levelével kapcsolatban 129
b) Beszámoló Szalai Béla, Ács Lajos, Hidas István és Vég Béla ügyében
a Titkárság által hozott határozatokról 129
c) Farkas Mihály ügyében hozott ítélet nyilvánosságra hozatala 130
d) Javaslat a Budapesti Intéző Bizottság első titkári tisztsége betöltésére 130
e) A Jugoszláv Munkástanácsok Országos Kongresszusára való meghívás . 130
f) Javaslat az Egyesült Izzó munkájának megjavítására 130
Jegyzőkönyv
1. Előterjesztés az 1957. évi tervjavaslatról és a népgazdaság egyensúlyát biztosító intézkedésekről 131
3. Az Országgyűléssel kapcsolatos személyi javaslatok 148
4. Jelentés a Győr-Sopron megyei pártszervezeteknek
a munkásosztály körében végzett pártépítő, pártpolitikai munkájáról 151
5. Jelentés a Táncsics Mihály körről 159
6. A proletár internacionalizmusról szóló Népszabadság cikk 163
5. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. április 30-ai ülésének jegyzőkönyve 177
Határozati jegyzőkönyv
1. A nőmozgalom eddigi munkájának értékelése
és javaslat a további feladatokra 177
2. Javaslat a Magyar Nők Országos Tanácsa Elnökségére és titkáraira 178
3. Javaslat az MSZMP 1957. évi költségvetésére 178
4. Javaslat az Országgyűlés májusi ülésszakának napirendjére 178
5. Javaslat a Központi Bizottság ülésének összehívására 179
6. Előterjesztés egyes bíróságoknál népi ülnökök soronkívüli pótválasztásáról 179
7. Személyi javaslatok 179
8. Különfélék 181
a) Javaslat funkcionáriusok külföldi üdülésére 181
b) Vajda Imre kérelme a pártba való felvétele iránt 181
c) Beszámoló a brüsszeli kongresszusról és ezzel kapcsolatban francia
pártdelegáció magyarországi látogatásáról 181
d) Beszámoló a Győr megyében megtartott aktívaülésről 181
e) Bejelentés a vásárlóerőt elvonó intézkedésekkel kapcsolatban
a SZOT-ban dolgozók véleményéről 181
f) Javaslat a Központi Ellenőrző Bizottság státusza felemelésére 181
g) Bejelentés a vitás külföldi utazások eldöntésére alakított bizottsággal kapcsolatban 182
h) Bejelentés Horváth Zoltán és felesége Angliába utazásával kapcsolatban 182
Jegyzőkönyv
1. A nőmozgalom eddigi munkájának értékelése és javaslat a további feladatokra 183
2. Javaslat a Magyar Nők Országos Tanácsa elnökségére és titkáraira 187
4. Javaslat az Országgyűlés májusi ülésszakának napirendjére 191
5. Előterjesztés egyes bíróságoknál népi ülnökök soron kívüli pótválasztásáról 192
7. Személyi javaslatok 193
- Vajda Imre pártba való felvétele 193
8. Különfélék 193
- Beszámoló a brüsszeli kongresszusról és ezzel kapcsolatban francia pártdelegáció magyarországi látogatásáról 193
- Beszámoló a Győr megyében megtartott aktívaülésről 193
- Bejelentés a vásárlóerőt elvonó intézkedésekkel kapcsolatban a SZOT-ban
dolgozók véleményéről 193
6. Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. május 7-ei ülésének
jegyzőkönyve 199
1. Az Országgyűléssel kapcsolatos problémák 199
2. Gazdasági kérdések 199
7. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. május 14-ei ülésének jegyzőkönyve 245
Határozati jegyzőkönyv
1. Javaslat a MSZMP 1957. évi költségvetésére 246
2/a. Jelentés a KISZ tevékenységéről 247
2/b. Javaslat a Moszkvában megrendezendő VI. Világifjúsági Találkozó magyarországi előkészületeire és a magyar VTT küldöttség kiutazására 247
2/c. Javaslat a VTT költségvetésére 248
2/d. Javaslat az úttörők státuszára 248
3. A mezőgazdaság továbbfejlesztésének útja c. előadás megvitatása 248
4. Javaslat az Országos Pártértekezlet résztvevői számára 248
5. Előterjesztés az állami személyzeti munkára 249
6. Javaslat a Gazdasági Bizottság feladataira és összetételére 249
7. Személyi javaslatok 250
8. Különfélék 251
a) Javaslat a Német Kommunista Párt kongresszusára való kiutazásra 251
- Javaslat a Finn Kommunista Párt kongresszusára való kiutazásra 251
b) Javaslat a gazdasági helyzettel foglalkozó KB ülés időpontjára 251
c) Javaslat 50 tagú pedagógus küldöttség kiutazására a Szovjetunióba 251
d) Javaslat az Osztrák Demokratikus Nőszövetség salzburgi találkozóján való részvételre 251
e) Javaslat a színészek októberi magatartásával kapcsolatban 252
f) Javaslat Frankfurtba való kiutazásra a Nemzetközi Auschwitzi Bizottság ülésére 252
g) Az Egyházügyi Hivatal javaslata az egri érseki szék betöltésére 252
h) A francia pártdelegációval tárgyaló bizottság összetétele 252
i) Intéző bizottsági tagok orvosi vizsgálata 252
j) A karhatalomból leszerelőknek egy havi fizetés biztosítása 252
k) Az Igazságügyminisztérium vezető kádereinek felülvizsgálata 253
1) Az Országgyűlés összehívása május végére 253
m) A Béke Világtanács ülésére történő kiutazás 253
Jegyzőkönyv
1. Javaslat az MSZMP 1957. évi költségvetésére 254
2/a. Jelentés a KISZ tevékenységéről 260
2/b. Javaslat a Moszkvában megrendezendő VI. Világifjúsági Találkozó
magyarországi előkészületeire és a magyar VTT küldöttség kiutazására
és a VTT költségvetésére 267
3. A mezőgazdaság továbbfejlesztésének útja c. előadás megvitatása 268
4. Javaslat az országos pártértekezlet résztvevői számára 280
5. Előteijesztés az állami személyzeti munkára 281
6. Javaslat a Gazdasági Bizottság feladataira és összetételére 284
7. Személyi javaslatok 288
- Szalma Józsefre vonatkozó javaslat 288
- Tömpe Istvánnal kapcsolatos javaslat 288
8. Különfélék 289
- Az intéző bizottsági tagok orvosi vizsgálata 289
- A hírszerzés kérdése 289
Kivonat a jegyzőkönyvből 290
8. Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. május 17-ei ülésének jegyzőkönyve 303
1. Beszámoló a gazdasági helyzetről és az 1957. évi terv fő kérdéseiről 303
Mellékletek
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának tagjai 375
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának tagjai 376
A Titkárság tagjai 376
A Központi Ellenőrző Bizottság tagjai 376
Rövidítések jegyzéke 377
Névmutató 381
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei III. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei III. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei III.

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba