865.909

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1975/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XVIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
A. I. Puskás: A második világháború történetével foglalkozó historiográfia néhány kérdéséről 1
Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága és a nemzetgyűlési választások 10
Balogh Sándor: A demokrácia kérdései a magyarországi politikai pártok szervezeti felépítésében a felszabadulás után 50
Vida István: Adatok az 1946 nyári koalíciós válság történetéhez 68
Orbán Sándor: A tanyarendszer átalakulásának néhány problémája a felszabadulás után 88
Varga F. János: A Magyar Radikális Párt újjáalakulása 1945-ben 96
Jemnitz János: Adalékok a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az angol Labour Party kapcsolatainak történetéhez 107
Hegyi Klára: Török tárgyú ismeretterjesztésünk kérdései 119
Granasztói György: "A városok" 126
Magyarország a századfordulón 133
Orosz nyelvű összefoglaló 135
Angol nyelvű összefoglaló 140

2-3. szám:
Hajdu Tibor: Károlyi Mihály politikai pályafutásának kezdete 149
Litván György: Egy barátság dokumentumai. Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezéséből 175
Jemnitz János: Károlyi Mihály politikai elképzelései és nemzetközi kapcsolatai a második világháború éveiben 211
Varga F. János: Károlyi és az antifasiszta emigráció egységfrontja 231
Ardai Lajos: Angol-magyar viszony a polgári demokratikus forradalom idején az angol levéltári források tükrében 273
H. Haraszti Éva: Adalékok Károlyi Mihály antifasiszta elméleti és gyakorlati tevékenységéhez az 1930-as években 273
Károlyi Mihály: Andrássy, vagy az arisztokrata 296
Rónai Mihály András: Yvette levelesládája 311
Gerics József: Az államszuverenitás védelme és a "két jog" alkalmazásának szempontjai XII-XIII. századi krónikáinkban 353
Kerekes Lajos: Az osztrák köztársaság útja a genfi jegyzőkönyv megkötéséhez 373
Ormos Mária: A biztonsági kérdés és az Anschluss 411
Ember Győző: A Habsburg-Birodalom központi kormányszervei 1711-1765 445
Benczédi László: Szelepcsényi érsek ügye és a lipóti abszolutizmus megalapozása 1670 őszén 489
Boros Zsuzsa - Szabó Dániel: A politikai pártok kutatásának néhány kérdése a XX. századi polgári irodalomban 503
A Brüning-memoár és vitája a nyugat-német történeti irodalomban 528
Reflexiók Horváth Pál könyvéről 537
Orosz nyelvű összefoglaló 541
Angol nyelvű összefoglaló 547

4. szám:
Pach Zsigmond Pál: Széchenyi és az Alduna-szabályozás 1830-1832-ben 557
Sándor Pál: A bogdányi birtokrendező per az osztályozás tükrében 582
Berend T. Iván - Ránki György: Kelet-Európa gazdasági fejlődésének kérdéseihez a két világháború között 608
Csató Tamás: A belkereskedelem fejlődésének néhány főbb vonása a tőkés korszakban 627
Hans-Jürgen Schröder: Dél-Kelet-Európa Németország gazdaságpolitikájában, különös tekintettel Jugoszláviára 666
Rudolf Berthold: A német mezőgazdasági gép- és műtrágyaipar keletkezésének népgazdasági vonatkozásai 1850-1870 692
Wellmann Imre: Népesség és mezőgazdaság a XVII. és a XVIII. század fordulóján 701
V. V. Alekszejev: A szibériai erőmű-építkezés társadalmi gazdasági következményei, a környezetre gyakorolt hatása 731
A szibériai konferenciáról 739
Vissi Zsuzsa: Közigazgatástörténet - társadalomtörténet 742
László Gyula újabb könyvéről 748
Makkai László: Egy kis szakmai ördögűzés 751
A történettudományi intézet hírei 755
Orosz nyelvű összefoglaló 758
Angol nyelvű összefoglaló 763
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1975/1-4. Történelmi Szemle 1975/1-4. Történelmi Szemle 1975/1-4. Történelmi Szemle 1975/1-4. Történelmi Szemle 1975/1-4.

A borítók enyhén foltosak, javítottak. Néhány oldal nedvességtől foltos.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba