927.007

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar népi demokrácia története

1944-1962

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 382 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-09-1135-3
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A magyar népi demokrácia története
Hazánk felszabadulás utáni történetének ismerte és jó megértése népünk történeti gondolkodásának alakulása, szocialista tudatának megalapozása szempontjából elsőrendű politikai és társadalmi jelentőségű kérdés. A jelen kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy rövid, népszerű-tudományos összefoglalás keretében - kuttásainkra és a történeti irodalomra támaszkodva - mutassák be a népi demokratikus Magyarország fejlődését.
A szerők a korszak politika-, gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténetét egymással szoros összefüggésben és kölcsönhatásban vizsgálják.
Megkülönböztetett figyelmet szentelnek azoknak az eseményeknek, amelyeket a történeti kutatás még alig tárt fel. munkájuk megírása során arra törekedtek, hogy olyan könyvet adjanak az olvasók kezébe, amely - a tudományos követelmények sérelme nélkül - megfelel a közérthetőség és az olvasmányosság igényeinek is.

Tartalom

Az ország felszabadulásától a szocialista forradalom győzelméig
Magyarország felszabadítása és a népi demokratikus hatalom megszületése
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrehozása7
Kelet-Magyarország katonai felszabadítása7
A fegyveres nemzeti ellenállás megindulása11
Az antifasiszta demokratikus szervezetek kialakulása. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja15
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrehozása20
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány első intézkedései. Az 1945. évi földreform végrehajtása24
Szakítás a hitleri Németországgal. A fegyverszüneti egyezmény végrehajtását és a népi demokratikus rendszer megszilárdítását szolgáló kormányintézkedések27
Az ország teljes felszabadítása és a földreform végrehajtása30
A politikai és a gazdasági-társadalmi viszonyok a felszabadulás után. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások38
Az ország nemzetközi helyzete38
Osztályok és pártok a felszabadult Magyarországon41
Az újjáépítés kommunista programja48
A pártok kapcsolatainak fejlődése és az Ideiglenes Nemzeti Kormányon belüli ellentétek fokozódása 1945 tavaszán-nyarán50
Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások55
A függetlenségi fronton belüli küzdelmek 1945-1946 fordulóján és az 1946. évi tavaszi baloldali tömegmozgalmak hatása a koalíció politikájára. A pénzügyi stabilizáció62
A Tildy-kormány megalakulása és politikája62
Kisgazdapárti törekvések az államhatalmi pozíciók "arányosítására" és kísérletek a földreform jobboldali felülvizsgálatára64
A köztársaság megteremtése és a Nagy Ferenc-kormány meghátrálása69
Az 1946. július 16-i pártközi egyezmény72
A kormány békeelőkészítő tevékenysége74
A pénzügyi stabilizáció77
A baloldali pártok befolyásának növekedése, hatalmi pozíciók megerősödése és a kisgazdapárt felbomlása. Az 1947. évi országgyűlési választások82
A párizsi békekonferencia és Magyarország82
A koalíció baloldalának elszigetelésére irányuló jobboldali kísérletek kudarca85
A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusa és hatása89
A jobboldali parasztblokk létrehozására irányuló tervek bukása92
A hároméves terv bevezetésének előkészítése98
Nagy Ferenc bukása és a Dinnyés-kormány megalakulása101
Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választások105
A szocialista forradalom győzelme. A két munkáspárt egyesülése: az MDP megalakulása és programja111
A Dinnyés kormány újjáalakulása és programja111
A konzervatív-liberális polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből117
A Radikális Demokrata Pártszövetség megalakulása120
Az agrárpártok a népi demokrácia továbbfejlesztéséről123
A tőkés rendszer felszámolásának döntő lépései127
A két munkáspárt egyesülése: az MDP megalakulása és programja130
A kultúra demokratizálása és az egyházi iskolák államosítása135
Küzdelem a szocializmus alapjai lerakásáért 1948-1956
A szocialista építés kibontakozása és megtorpanása. A proletárdiktatúra politikai rendszerének és államszervezetének kiépítése143
A szocialista építés nemzetközi feltételei az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején143
A proletárdiktatúra politikai rendszerének és államszervezetének kiépítése156
A szocialista iparosítás eredményei és problémái171
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének nehézségei és a parasztság helyzetének alakulása183
A volt uralkodó osztályok művelődési és műveltségi monopóliumának megtörése198
Kísérletek a hibák kijavítására - a politikai irányvonal változásai és a társadalmi ellentétek kiéleződése. Belpolitikai válság és ellenforradalom 1956-ban210
Az MDP KV 1953. júniusi határozata és az "új szakasz" politikája 210
A politikai irányvonal újabb módosítása240
Belpolitikai válság és ellenforradalom 1956-ban261
A néphatalom helyreállításától a szocializmus alapjai lerakásának befejezéséig 1956-1962
Az ellenforradalom leverése és a néphatalom megszilárdítása. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulása és politikája289
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulása és politikája289
A szocialista építés újabb kibontakozásának politikai és gazdasági megalapozása308
A szocialista építés általános fellendülése és a szocializmus alapjai lerakásának befejezése. A mezőgazdaság szocialista átalakítása321
Az imperialista beavatkozási kísérletek elhárítása és a szocialista államok együttműködésének elmélyítése321
A közéleti demokrácia fejlesztése és a társadalmi megbékélés elősegítése329
A második hároméves terv végrehajtása és az ötéves terv megkezdése334
A mezőgazdaság szocialista átalakítása342
A kultúrális élet szocialista szellemű megújhodása358
A szocialista társadalmi rend győzelme364
Rövidítések jegyzéke367
Válogatott bibliográfia369
Források369
Feldolgozások371
Névmutató379
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar népi demokrácia története A magyar népi demokrácia története A magyar népi demokrácia története

A védőborító enyhén szakadozott.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar népi demokrácia története A magyar népi demokrácia története A magyar népi demokrácia története

A védőborító enyhén elszíneződött.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar népi demokrácia története A magyar népi demokrácia története A magyar népi demokrácia története A magyar népi demokrácia története

A védőborító enyhén kopott, javított.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba