864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I-III.

I.: 1849-ig/II.: 1849-1905/III.: 1905-től napjainkig

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.926 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Tartalom

I. kötet
A magyar ősköltészet11
A középkor (1000-1526)13
Történeti, társadalmi, műveltségi viszonyok13
A szóbeli költészet14
A krónikák17
A lovagi irodalom22
A latin nyelvű egyházi irodalom24
A magyar nyelvű vallásos irodalom kezdetei25
A huszita irodalom30
A későközépkori kolostori irodalom31
Magyar nyelvű világi műköltészet33
A reneszánsz (1450-1630)37
Történeti, társadalmi, műveltségi viszonyok37
A Hunyadiak korának humanizmusa 40
Janus Pannonius43
A Jagello-kori humanizmus49
Humanista irodalmunk Mohács után51
XVI. századi énekmondóink 57
A reformáció irodalmának kibontakozása63
A reformáció irodalmának virágzása69
Az egyházak irodalmi törekvései a XVI. század végén81
A humanista irodalom a XVI. század végén82
A széphistóriák85
Balassi Bálint88
Rimay János100
A késő-humanista protestáns polgári irodalom104
A barokk (kb. 1600-kb. 1772)111
Történeti, társadalmi, műveltségi viszonyok111
A katolikus ellenreformáció irodalma115
Zrínyi Miklós119
A nemesi műköltészet a XVII. század második felében136
A magyar puritánus mozgalom irodalma142
A magyar próza fejlődése Erdélyben148
A XVII. század kéziratos költészete153
Rákóczi Ferenc mint író. A Rákóczi-szabadságharc költészete 162
Mikes Kelemen172
A XVIII. század erdélyi prózairodalma177
A XVIII. század énekköltészete181
Műköltészet a XVIII. században185
A dráma fejlődése189
A magyar irodalomtörténetírás kezdetei191
A felvilágosodás (1772-1825)193
Történeti, társadalmi, műveltségi viszonyok193
Bessenyei György202
Régi és új szépirodalmi törekvések a 70-es években211
A 80-as évek nemesi ellenállásának írói214
A formaújítás227
A felvilágosodás költői, Batsányi János236
A szentimentalizmus250
Csokonai Vitéz Mihály257
Csokonai költő-barátai273
Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás281
Kazinczy "pesti triásza"296
Tudományos és irodalmi kezdeményezések Erdélyben300
Berzsenyi Dániel301
Kisfaludy Sándor312
Katona József315
A reformkor és a romantika (1825-1849)323
Történeti, társadalmi, műveltségi viszonyok323
Kisfaludy Károly331
Kölcsey Ferenc340
Széchenyi István358
Vörösmarty Mihály362
Lapok és folyóiratok382
A kritika helyzete387
Színház és drámairodalom396
A regény és elbeszélés a reformkor irodalmában402
Eötvös József411
A reformkor és 1848 politikai és elméleti irodalma425
Kossuth Lajos429
A reformkor és a szabadságharc költői433
Petőfi Sándor445
Bibliográfia485
Időrendi áttekintés516
Névmutató531
II. kötet
Előszó5
Irodalmunk az önkényuralom és a kiegyezés előkészítése korában (1849-1867)
Világostól a kiegyezésig9
A Világos utáni tudat-válság9
Irodalmi élet12
A természettudományok14
Útkeresés a történetírásban18
A mechanikus materializmus20
A tragikum elmélete22
A népiesség24
A műfajok31
A népiesség útkeresése35
Arany János35
Toldi költője35
Petőfi és Arany44
Epikai és lírai útkeresés46
Buda halálától az Őszikékig57
Tompa Mihály73
Gyulai Pál83
Líránk az önkényuralom idején96
Lisznyay Kálmán98
Tóth Kálmán98
Szász Károly102
Lévai József104
Színház és dráma az önkényuralom alatt107
Szépligeti Ede108
Szigeti József112
A nemesi polgárosodás irodalmi utójátéka116
Kemény Zsigmond116
A nemesi polgárosodás utolsó kísérlete116
Forradalom után120
A regényíró124
Madách Imre130
A liberális Madách130
A Tragédia előkészülete Madách lírájában134
Drámaírói kísérletek138
Az ember tragédiája143
Jókai Mór154
Ifjúkor és pályakezdés154
A férfikor158
A nemzeti romantika új formája felé159
Az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán160
A Kárpáthy Zoltántól az újabb írói virágzásig161
A hősi múlt ébresztése165
A kőszívű ember fiai166
Eppur si mouve167
A gyarmati és a nemzeti kapitalizmus regényei169
Szerelem bolondjai169
Fekete gyémántok170
Az aranyember172
Az öregkor. Öregkori munkásságának fő vonásai174
A Rab Ráby 177
A kis királyok178
A gazdag szegények179
Sárga rózsa179
Az elbeszélő próza 1849-1867183
Beöthi László183
Degré Alajos184
P. Szathmáry Károly185
Vas Gereben186
Pálffy Albert190
Bérczy Károly191
Irodalmunk a kiegyezés létrejötte és válsága idején (1867-1905)
A kiegyezés után195
Filozófiai és tudományos áramlatok198
Realizmus, naturalaizmus, szecesszió204
Az irodalmi élet210
A kritika szerepe220
Péterfy Jenő221
Riedl Frigyes222
Ingotus223
A századvég - az új magyar irodalom előzménye225
A századvég előjátéka229
Az irodalmi ellenzék kezdetei229
Vajda János231
Petőfi nyomában231
A népiesség átalakulása234
Az intellektuális költő241
A röpiratok247
A verses regények249
Zilahy Károly250
A csalódott nemzedék 253
Arany László253
Reviczky Gyula259
Komjáthy Jenő268
A magányos ellenzék276
Tolnai Lajos276
Kísérletek az új polgári dráma megteremtésére284
Rákosi Jenő286
Dóczy Lajos287
Tóth Ede288
Csepreghy Ferenc288
Toldy István289
Berczik Árpád290
Csíky Gergely290
A századvég lírája297
A romantikus városi líra297
Ábrányi Emil297
Palágyi Lajos298
Váradi Antal299
A Hét költői300
Kiss József303
Makai Emil307
Szocialisztikus lírai törekvések309
Darmay Viktor309
Gáspár Imre309
Rudnyánszky Gyula309
Szentessy Gyula311
A "népnemzeti" költészet válsága312
Jakab Ödön312
Pósa Lajos313
Bartók Lajos314
Szabolcska Mihály315
Endrődi Sándor316
Klasszicizáló "népnemzeti" formalizmus317
Kozma Andor és Vargha Gyula317
A századvégi novella és regény319
Mikszáth Kálmán 319
Pályakezdet319
Az anekdota művészete323
A regényíró és típusai326
A delelő332
A romantikus társadalmi regény343
Iványi Ödön343
Ábrányi Kornél345
Vértesi Arnold347
Naturalisztikai prózai törekvések348
Petelei István348
Gozsdu Elek354
Justh Zsigmond360
A naturalista novella364
Bródy Sándor364
Thury Zoltán371
Kóbor Tamás379
A modern intellektualizmus381
Ambrus Zoltán381
Kabos Ede389
Lovik Károly390
A korszerű anekdotikus realizmus: Mikszáth-iskola391
Papp Dániel391
A "népnemzeti" próza398
Eötvös Károly398
Baksay Sándor402
Abonyi Lajos403
Rákosi Viktor403
Benedek Elek405
Bársony István406
A prózai impresszionizmus kezdetei407
Tóth Béla407
Malonyai Dezső409
A századforduló népiessége410
Tömörkény István410
Gárdonyi Géza423
Összegezés és kitekintés. A századvég stílusa437
Bibliográfia453
Időrendi áttekintés475
Névmutató489
III. kötet
Előszó5
Irodalmunk a századelőtől a forradalmak koráig (1905-1919)
A korszak történeti és szellemi képe9
Kritikai áramlatok34
Az új magyar irodalom kibontakozása59
Ady Endre59
Móricz Zsigmond88
Kaffka Margit117
Babits Mihály128
Juhász Gyula145
Kosztolányi Dezső158
Tóth Árpád172
Karinthy Frigyes185
Krúdy Gyula193
Tersánszky Józsi Jenő207
Füst Milán215
A Nyugat körüli költők222
A Nyugat első korszakának prózaírói236
Drámairodalmunk a XX. század elején249
A magyar irodalom az első világháború és a forradalmak idején259
A szocialista irodalom kezdetei259
Háborúellenes irodalom. A magyar avantgarde kezdetei269
Irodalom és forradalom279
Irodalmunk a két világháború között (1919-1945)
A korszak történeti és szellemi képe291
A korszak irodalomszemlélete310
Irodalomtörténet, esszé, kritika310
Lukács György341
Révai József351
A korszak irodalmának fő áramlatai360
Konzervatív irodalom360
A jobboldali radikalizmus írója: Szabó Dezső376
A polgári ellenzéki irodalom csoportjai383
Avantgarde és szocializmus: Kassák Lajos392
Szocialista törekvések411
Út a magánytól a közösségig: Balázs Béla421
A polgári bírálattól a szocialista szatíráig: Gábor Andor430
A kommunista költészet úttörője: Komját Aladár436
A "népi" írók mozgalma443
A magyar irodalom a fasizmus ellen455
Összefoglalók és útkeresők464
József Attila464
Nagy Lajos489
Illés Béla501
Déry Tibor510
Szabó Lőrinc520
Illyés Gyula532
Németh László548
Radnóti Miklós563
Műfajok és műfaji törekvések576
Polgári humanista költészet576
"Népi" lírikusok600
Szocialista költők612
Kései anekdotizmus: Móra Ferenc624
A "népi" írók prózája631
Népiség és mítosz: Tamási Áron655
A Nyugat második és harmadik nemzedéke666
Valóság és látomás: Gelléri Andor Endre690
Szocialista prózaírók 697
Küzdelem a szocialista humanizmusért: Lengyel József714
Drámairodalmunk a két háború között720
A modern magyar műfordítás726
Kitekintés734
Magyar irodalom Csehszlovákiában734
Magyar irodalom Jugoszláviában741
Magyar irodalom Romániában749
Irodalmunk 1945-től napjainkig
A felszabadulás utáni magyar irodalom785
Bibliográfia803
Időrendi áttekintés843
Névmutató871
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III.

A kötetek védőborítója kissé kopottas, foltos, szélük hiányos.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III.

A kötetek védőborítója kissé szakadozott, kopottas, foltos, elszíneződött.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III. A magyar irodalom története I-III.

A védőborítók javítottak, enyhén szakadozottak. A második kötet védőborítója amatőr módon javított. Az első kötet kötése megtört.

Állapot:
1.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba