A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Korond (dedikált példány)

Helyismereti olvasókönyv

Előszó

Az, aki nem tiszteli szüleit, csak ritkán és igen fura módon becsülheti a szomszédjait. Az állításunk igaz a helyismeretre vonatkozóan is. Divattá lett, hogy a távoli népek és kultúrák ismerete a... Tovább

Tartalom

Előszó (Ambrus Lajos)....................5
Helyismereti olvasókönyvünk színtere (Ambrus Lajos, Beder Tibor, Ferenczi Géza)...........7
I. Fejezet
Korond természeti képe (Dr. Vofkori László)................17
1. Korond és a Székely Sóvidék........................17
2. A község földrajzi fekvése........................18
3. Korond területének földtani felépítése, szerkezete és természeti erőforrásai.............21
Rétegtani viszonyok................22
Szerkezeti viszonyok..............25
Korond természeti erőforrásai...................25
Ásványvízforrások Korondon...................26
A korondi forrásüledékek.....................28
4. Korond község domborzati viszonyai. A mai felszín kialakulása.................30
a) A völgymedence felszíne..................32
b) A vulkáni fennsíkok vidéke................33
c) A Firtos-rög vidéke.............................36
5. Az éghajlati viszonyok..............................37
6. A község vízrajza......................39
7. Talajok. A természetes növénytakaró és az állatvilág.........................42
8. A természetes növénytakaró és az állatvilág.........................43
9. Környezet- és természetvédelem Korondon........................50
10. Korond község tájalakító tényezőinek értékelése.......................50
II. Fejezet
Korond helytörténete (Józsa András).........................57
1. Az ősközösség korától a magyar honfoglalásig..................57
2. A honfoglalástól a székelyek betelepítéséig..............61
2.1. A gyökerek.....................61
2.2. A magyar honfoglalás......................64
3. Korond kialakulásától az 1562-es székely felkelésig.................68
3.1. A székelyek eredete................68
3.2. A székely betelepítés. Korond helység kialakulása...................71
4. Korond a fejedelemség korában..........................77
4.1. Korond a reformáció korában................78
4.2. Korond a XVI. század második felében..................83
4.2.1. A XVI. századi írásokban előforduló nevek..................86
4.3. A Giorgio Basta-korabeli katonai összeírások.........................87
4.4. Korond a fejedelemség virágkorában 91
4.4.1. Bethlen Gábor 1614-es luslrája 92
4.4.2. A katonarendek 1627-cs névsora g4
4.4.3. Korond első iskolája 96
4.4.4. A hadköteles székelyek 1635-i jegyzéke 98
4.4.5. A solymárok 101
4.5. Erdély újabb pusztulása. A Habsburg-uralom berendezkedése 102
5. A Habsburg-uralom alatt 103
5.1. II. Rákóczi Ferenc korondi katonái 103
5.2. A katolikus restauráció 105
5.3. Korond a XVIII. században 109
5.4. Korond-fürdő kialakulása 114
5.5. Az utolsó nemesi felkelés 118
5.6. Az 1820-as úrbéri összeírás 119
5.7. A magyar arisztokrácia fürdője 122
5.8. Az 1848-49-es szabadságharc 125
6. Az utolsó békeévek 128
6.1. Korond-fürdő fénykora 134
7. A nagy háború 139
8. A sóvidéki felkelés 140
9.Korond-fürdő pusztulása 145
10. Korond a két világháború között 146
11 .A második világháború éveiben 149
12.A kommunista diktatúra alatt 151
III. FEJEZET
Korond társadalom- és gazdaságföldrajza (Dr. Vofkori László) 163
1. Korond község általános társadalmi-statisztikai adatai 163
2. Településtörténeti és régészeti adatok 164
3. Népességföldrajzi adatok 164
a) A népességszám változása Korondon 165
b) Korond népmozgási adataiból 168
c) A népesség megoszlása 16y
A népesség megoszlása nemenként 169
A népesség korcsoportonkénti megoszlása 171
A népesség foglalkozási megoszlása és gazdasági aktivitása 170
A munkaerőpiac helyzete napjainkban 171
A népesség megoszlása iskolai végzettség szerint 172
A népesség nemzetiségi megoszlása Korondon 172
A cigányság történeti, demográfiai adataiból 172
A cigánykérdés napjainkban 173
4. Korond mai település-szerkezete 175
a) Korond mint halmaztelepülés 176
b) Az utcahálózat kialakulása 177
e) Korond tízeseiről, a falu tízes feloszlásáról 177
d) Település-morfológiai adatok 179
e) A faluközösség megszilárdulása 179
f) A hegyaljai tanyarendszer kialakulása a korondi hegyben 180
5. Korond gazdaságföldrajza 190
a) Gazdaság- és ipartörténet 190
b) Korond mezőgazdasága 198
c) Korond község turizmusa és fejlődési lehetőségei 200
Gyalogtúrák a község területén 202
A turizmus fejlesztési lehetőségei Kurondon 205
d) A vállalkozásuk, az infrastruktúra, és a lakossági életkörülmények helyzete Korondon 206
6. Korond tartozék települései........... 208
Atyha 208
Pálpataka 210
Fenyőkút 210
Kalonda 212
7. Korond község jövője 213
Korond látnivalói és intézményei 216
1. A korondi múzeumház (Ambrus Lajos) 216
2. A korondi unitárius templom (Mihály Ferenc) 218
3. A korondi unitárius zsinat (Tófalvi Zoltán) 221
4. Az unitárius templomkert (Ambrus Lajos) 222
5. A római katolikus templom (Ferenczi Sándor) 223
6. A korondi temetők. Temetkezési helyek (István Lajos) 229
7. A sokadalmak (István Lajos) 232
8. Akik érted hallak, szent világszabadság! (Ambrus Lajos) 237
9. A községben működő pénzintézetekről (Ambrus Lajos) 241
10. Az iskoláról és az oktatásról ( György József) 212
11. Korond helyhatósága (Lázár Ágoston) 247
IV. FEJEZET
Korond múltra épülő szellemisége.................. 253
1. Adventtől adventig. A korondi agrárfolklór (Ambrus Lajos) 259
2. Korond táncos-dalos öröksége (Ambrus Lajos, Lőrincz Béla, Lőrincz Lajos) 269
3. A népi gyermekjátékokról (Gazda Klára) 286
4. A balladák földjén 288
Júlia szép leány (Faragó József) 288
Butyka Imre balladája (Tófalvi Zoltán) 291
5. A mesék világa (Ambrus Lajos) 295
6. Találós kérdések, közmondások, szólások (István Lajos) 306
7. A civil szerveződések. Egyletek és alapítványok (Ambrus Lajos) 308
V. FEJEZET
Korond népművészete és népi hagyományai 313
1. A korondi népművészet (Bandi Dezső) 313
2. A korondi fazekasság (Tófalvi Zoltán) 326
A jeles korondi fazekasokról (Ambrus Lajos. Kovács György) 340
3. A taplófeldolgozás Korondon (Tófalvi Zoltán) 346
Jeles taplászaink (Ambrus Lajos, Kovács György) 353
4. A régi korondi öltözet (Haáz Sándor) 355
5. A kender és a gyapjú feldolgozása Korondon (Márton Béla) 358
6. Népi építészet Korondon (Bíró Gábor) 363
7. A korondi házoromdíszek (Márton Béla) 365
8. A korondi kapuk és kerítések (Márton Béla) 368
9. Nagyanyáink receptjeiből (Sükei Mária) 374
10. Titokzatos, csábító világ: a gombák (Ozsváth Domokos) 379
11. Népi gyermekcsemegék (István Lajos) 385
VI. FEJEZET
Irodalom és művészet Korondon 389
1. Hazanéző-jelenség az erdélyi magyar irodalomban (Deák-Sárosi László) 389
2. Művészet és művészek (Banner Zoltán) 404
Korond helyismereti irodalma (Dr. Vofkori László) 413
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány) Korond (dedikált példány)

A borító kopottas, töredezett, a lapélek enyhén foltosak.

A címlapon a szerkesztő, Ambrus Lajos névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
4.360 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba