A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom 9. (dedikált példány)

a 9. osztály számára

Szerző
Lektor

Kiadó: Apáczai Kiadó
Kiadás helye: Celldömölk
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 304 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-464-592-5
Megjegyzés: Az egyik szerző, Bánki István által dedikált példány. Tankönyvi szám: AP 922/1. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

Előszó11
Írás-olvasás-irodalom
Az irodalomtanításról15
Írók és művek15
Fogalmak, meghatározások18
Mi az irodalom?19
Játékszabályok23
Vers és próza26
Epika, líra, dráma29
Ókor
Az európai irodalom bölcsője35
Ókor, antikvitás35
A mediterrán kultúrkör37
A klasszikus ókor (antikvitás) irodalma38
Az antik irodalom műfajai41
Az antik irodalom korszakai és alkotói42
Görög és római irodalom44
A görög irodalom korszakai és alkotói45
A római irodalom korszakai és alkotói46
Az antikvitás szellemi élete48
Az antik filozófia49
Az antikvitás öröksége54
A mítoszok világa
Mítosz, mitológia57
A görög-római mitológia60
A "klasszikus" mitológia világa62
A világrend64
Mondakörök, hősök - az emberek világa66
A mítoszok a képzőművészetben67
Mítosz és irodalom68
A klasszikus mitológia istenei70
Az antik epika
Epikus műfajok72
Az antik eposz73
A homéroszi eposzok74
Az eposzi forma74
Az eposzok verselése75
Eposzi jegyek és "eposzi kellékek"76
A homéroszi kérdés79
A trójai mondakör80
Íliász81
Az istenvilág84
A hősök tettei86
Harag, halál, megbékélés - az értelmezés lehetőségei88
Odüsszeia91
Az istenvilág95
A hős, a társak és az ellenfelek96
Utazás, kaland, hazatérés - értékek és értelmezések97
A római eposz98
Vergilius99
Aeneis101
Múlt, jelen, jövő - egy történelmi költemény értelmezései106
Ovidius: Átváltozások 108
"Mitikus" alakok - mítoszok új szerepben109
Az antik lía
A kezdetek112
Az antik költészet korszakai114
Görög portrék115
A gúnyolódás mestere: Arkhilokhosz115
A szerelem költőnője: Szapphó117
Az életöröm dalnoka: Anakreón120
Az epigrammák mestere: Szimónidész121
Latin arcélek123
Catullus124
"Fehértüzű napok ragyogtak egykor rád..."126
"Nem töröm én magamat, Caesar, soha tetszeni néked"129
Vergilius eklogái131
Horatius134
"Ércnél is maradóbb..."135
"Akinek szívében arany közép tart (súlyegyent..."137
"Carpe diem"139
"Bosszúság a minap még nekem, és teher"141
Az antik dráma
A dráma eredete143
Dionüszosz ünnepei143
A görög színház145
Az attikai tragédia146
Aiszkhülosz, "a tragédia atyja"147
Szophoklész, a "klasszikus"147
Euripidész, a "modern"148
Szophoklész: Oidipusz király148
A tragédia felépítése149
A lélek mélységei151
A nyelv ereje - drámai irónia152
Vakok és látók - a tragédia értelmezései153
Szophoklész: Antigoné155
A vita sodrában - a mellékszereplők155
Érvek és ellenérvek158
Értelmezési lehetőségek158
A komédia159
Egy nagy csúfolódó: Arisztophanész159
Színház és színjátszás a "klasszikusok" után161
Thalia követői és kegyeltjei - a dráma Rómában162
Plautus, a "lúdtalpas"162
Egy filozófus drámái: Seneca164
A Biblia és az ókeresztény irodalom
A Biblia világa166
A Biblia fő részei166
A Biblia keletkezése167
A Bibliai szöveghagyomány169
A Biblia hatása169
Ószövetség170
Ószövetségi történetmondás170
Az Úr dicsősége - a Zsoltárok könyve177
Isten igéjének hirdetői - próféták és próféciák178
Újszövetség180
Fordulat a damaszkuszi úton - Szent Pál183
Az atyák szent szózata - az ókeresztény irodalom184
Szent Ambrus, Milánó püspöke186
Szent Jeromos, a bibliafordíó szerzetes188
Augustinus (Szent Ágoston), a "megtért bárány"189
Középkor
A középkor fogalma193
A középkori művelődés és irodalom korszakai193
"Korai" középkor194
"Fénylő" középkor194
A hit ragyogása a középkor világképe196
A középkori irodalom200
A magyar középkor irodalma202
Képzőművészet és zene203
Szerzők és művek a középkor irodalmából
A szerelem és az erény költői lovagi költészet205
A hit költői ferences himnuszok208
Csavargók dalai a vágáns költészet210
Dante, a túlvilági vándor212
A Pokol214
Odüsszeusz utolsó kalandja216
Villon, az evilági csavargó218
A Nagy Testamentum219
Az itáliai és az "udvari" reneszánsz
Az itáliai reneszánsz222
Az itáliai reneszánsz korszakai223
Képzőművészet és zene224
Petrarca, az "első humanista"225
Daloskönyv227
Boccaccio, a novella megteremtője231
Dekameron232
Lovagok, szerzetesek, polgárok - a Dekameron hősei és témái233
A magyarországi humanizmus és az udvari reneszánsz237
Janus Pannonius, a "közép-európai Duna-táj" első híres humanista költője240
Búcsú Váradtól242
Egy dunántúli mandulafáról - a roskadozó gyümölcsfa243
A 16-17. század irodalma
Egy évszázad viharai és következményei243
Eszmeáramlatok, korstílusok248
Az Észak-európai humanizmus és a reformáció irodalma
Az északi humanizmus252
A reformáció254
A reformáció irodalma Magyarországon255
A magyar "főúri" reneszánsz259
Balassi Bálint, a tudatos reneszánsz költő260
Egy katonaének263
Adj már csendességet...265
"Hogy Júliára talála..."267
Villiam Shakespeare, a "Költők Csillaga"269
Romeo és Júlia272
Hamlet275
Hamlet-értelmezések280
A barokk évszázada
A hit "diadala" - a barokk világképe281
Barokk irodalom282
Képzőművészet és zene283
A barokk Magyarországon284
Pázmány Péter, a hitszónoklat mestere284
Zrínyi Miklós, az aranygyapjas lovag és költő285
Szigeti veszedelem287
Szigetvár ostroma - lovagi témák, eposzi kellékek290
Zrínyi és a szigetiek mártíriuma292
A francia klasszicizmus és a klasszicista dráma
Mérték és szabály - az Udvar stílusa294
Moliére296
Tartuffe298
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom 9. (dedikált példány) Irodalom 9. (dedikált példány) Irodalom 9. (dedikált példány) Irodalom 9. (dedikált példány) Irodalom 9. (dedikált példány) Irodalom 9. (dedikált példány) Irodalom 9. (dedikált példány) Irodalom 9. (dedikált példány)

A borító kopott, töredezett, a lapélek enyhén foltosak.

A címlapon az egyik szerző, Bánki István névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba