Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Bankmenedzsment (dedikált példány)

A bankvezetés gyakorlata

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 431 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-621-816-1
Megjegyzés: Dr. Fogaras István szerkesztő által dedikált példány. Fekete-fehér illusztrációkkal, grafikonokkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó13
Banküzemtan - bankmenedzsment15
A korszerű banküzemtan és a banküzemtanra épülő bankmenedzsment15
A bankmenedzsment fogalma18
A bankvezetés alapelvei21
Vezetési koncepció és a vezetési modellek22
A bankok szerepe a gazdaságban23
A bankok szerepe a nemzetgazdaságban23
A bank mint a nemzetgazdaság része23
A bankok hagyományos és új feladatai25
A bankok szerepe a pénz- és tőkepiacon27
A pénzügyi piacok27
A pénz- és a tőkepiacok fejlődése28
A pénz- és a tőkepiacok változásainak hatása a bankok tevékenységére29
Gazdaságpolitikai és bankpolitika30
A bankmenedzsment szerepe a bank komplex környezetében32
A környezet és a bankvezetés32
A jövedelemtermelés mint fő bankpolitikai célkitűzése33
A "méltányos" jövedelemtermelés üzletági és környezeti összefüggései33
A jövedelem termelési elv határai33
A bankmenedzsment viszonya a jogi és társadalmi keretfeltételekhez34
A bankmenedzsment viszonya a jogi és társadalmi keretfeltételekhez34
A bankmenedzsment kapcsolatai a központi bankkal36
A jegybank és a bankszektor pénzteremtő tevékenysége. A számlapénz38
Bankmenedzsment - bankfelügyelet, bankellenőrzés45
A bankmenedzsment kapcsolata a szupranacionális bankintézményekkel48
A bankmenedzsment kapcsolatai a bankszövetségekkel51
Konkurencia és bankvezetés52
Direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett) konkurencia52
Konkurencia és bankkoncentráció53
Konkurencia és a bankok kooperációja53
Bankmenedzsment és ügyfélkapcsolat? Ügyfélorientált bankmenedzsment55
Kapcsolat a (társ) tulajdonosokkal57
A bankvezetés hátterének elemei és eszközei60
Az üzletpolitikai célrendszer elemei: jövedelmezőség, likviditás, biztonság60
A tervezés - mint a vezetés eleme64
A banki tervezés felépítése: projekt- és időszakos tervezés64
A hosszú távú prognózis és pénzintézeti modellje64
A közép- és rövid távú prognózisok a pénzintézeteknél67
A hosszú távú, valamint közép- és rövid távú prognózisok összefüggése72
A stratégia és taktika helye a pénzintézeti tervezés folyamataiban75
A döntés - mint a vezetés eszköze75
A döntési folyamat intézményi rendszere76
A bank működési szabályai77
A döntési folyamat intézményi eszközei78
A döntési folyamat szakaszai79
Az információs rendszerek - a vezetési ellenőrzés előfeltételei81
A banki információs rendszerek felépítése81
Számítógéppel támogatott információs rendszerek. Menedzsment-informácisó rendszerek83
Az ellenőrzés - mint a vezetés eszköze87
Ellenőrzés és revízió87
Az ellenőrzé tárgya88
A vezetői ellenőrzés módszerei91
Passzív bankügyletek93
A paszív bankügyletek fogalma, tartalma, csoportosítása93
A bankszámla - a látra szóló betétek általálnos konstrukciója95
Takarékbetétek95
Takaréklevelek, pénztárjegyek, letéti jegyek99
Külföldi és hazai bankok betét- és kamatkondíciói, betétkamatjövedelem-adó100
Az egységesített betéti kamatláb105
Refinanszírozási ügyletek. Repo-ügyletek. Penziós ügyletek106
Értékpapír-takarékosság107
A bankmenedzsment feladatai a passzív bankügyletek irányításában109
A passzív bankügyletek különleges területe: a pénzmosás110
A pénzmosás megelőzésének és megakadályozásának fontosságáról110
Nemzetközi szervzetek a pénzmosás ellen küzdelemben112
A pénzmosás megakadályozásának gyakorlati kérdései114
A pénzmosás elleni küzdelem Magyarországon116
Aktív üzletágak, hitelügyletek118
Az ügyfeleknek nyújtott bankhitelek főbb jellemzői118
A hitelek fajtái a hitel- (kölcsön) - szerződések tartalma szerint121
A hitelek csoportosítása hitelcélok szerint124
Speciális aktiv üzletágak129
Faktoringügyletek129
Forfetingügyletek132
Lízingügyletek132
A külkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó hitelek134
A nemzetközi háttér134
Az exportfinanszírozás és az exporthitel-biztosítás Magyarországon135
Lakossági-hitelek135
A lakás-takarékpénztárak tevékenysége139
A hitelezés általános szabályai141
Az adósminősítési szabályzat141
Fedezetértékelés146
Hitelezési szabályzat147
Befektetési szabályzat147
Kintlevőségek, befektetések és a mérlegen kívül vállalt kötelezettségek minősítése148
A hitelkérelmek befogadása, bírálata és engedélyezése149
Hitelgondozás149
Külföldi és hazai bankok hitel- és kamatkondíciói153
Hiteldíj155
A bankmenedzsment feladatai és aktív bankügyletek irányításában157
Bankbiztosítási és speciáis értékpapírügyletek159
Bankbiztosítási termékek, - szolgáltatások160
Új típusú értékpapírügyletek (derivatívok)162
Interbankügyletek165
Az interbankügyletek lényege165
Az interbankügyletekkel kapcsolatos üzletpolitika166
Roll-over bankközi kölcsönök168
Penziós ügyletek168
Kamatpolitika. Kamatprognózis170
Kamat, kamatláb, kamatrés170
Nominálkamat, reálkamat170
Kamatpolitika. Hogyan tovább?173
A korszerű fizetési forgalom178
A pénzintézetek által lebonyolított fizetési forgalom178
A fizetési forgalom fogalma, köre, tárgya178
Az elektronikus bankszámla178
Az elektronikus fizetési forgalom183
Az elektronikus fizetési forgalom tartalma183
Az elektronikus fizetési forgalom alapelemei184
Elektronikus bank éjjel-nappal az ügyfelek szolgálatában188
Elektronikus fizetési forgalom és a bankok új fiókpolitikája192
Hazai bankközi zsírórendszer195
A hazai zsírórendszer létrejötte és működése a második világháború végéig195
A zsírórendszer működése az egyszintű bankrendszerben195
Elszámolási forgalom a kétszintű bankrendszerben196
Az új hazai bankközi zsírórendszer197
Stratégiai célkitűzés a korszerű elektronikus fizetési forgalom200
Integrált cash-menedzsment rendszer201
A cash-menedzsment fogalma201
A cash-menedzsment alkotóelemei201
Likviditás202
Cas-flow203
Működőtőke (working capital)206
A cash-menedzsment feladatai207
Cash-menedzsment-szolgáltatások a gyakorlatban208
Likvidiktástervezés208
Likviditáspozíció. A likviditástöbblet és -hiány kezelése208
A deviza-árfolyami kokázat behatárolása209
A pénzáramlás adminisztrációja210
Konszernen belüli fizetések kiegyenlítése, netting, pooling211
Cash-menedzsment-szolgáltatások212
Információs szolgáltatások. Tanácsadás (Consulting)213
Az ECOSOFT Integrált Cash-menedzsment Rendszer (ICMR)215
Az ICMR főbb jellemzői215
Az ICMR felépítése. Modulok216
A ICMR alkalmazásának előnyei219
A hazai bankmenedzsment feladatai az ICMR kiépítésében220
Portfólió-menedzsment222
A portfólió-menedzsment fogalma222
Követelmények a befektetésekkel szemben222
A befektetők magatartása és a portfólió224
Befektetési tanácsadás számítógéppel támogatott adatbank alapján226
Markovitz-Miller-Sharpe portfólió-menedzsment modellje226
A marketingkoncepció szerepe a bankügyletek irányításában, a vezetési stratégiában230
Marketingtervezés231
A marketingtervezés lényege. Marketingstratégia231
A marketingtervezés banki sajátosságai233
Banki marketingkutatás235
A banki piackutatás237
A banki marketingpolitika és a marketingmix246
Termékfejlesztés246
Árpolitika248
Elosztási hálózat (disztribúció)249
Marketinkommunikáció249
Public Relations (PR, Közönségkapcsolatok)254
Bankmarketing és bankmenedzsment255
A bank logisztikus vezetése256
Logisztika a bankban256
A számvitel - mint a bankvezetés logisztikai eszköze257
Bankkönyvvitel, banki zárszámadások, a menedzsment szolgálatában258
Bankkönyvitel, pénzintézeti számlarend258
Zárszámadások262
A bankmenedzsment által kiemelt mérlegadatok267
A bankmenedzsment feladatai a pénzintézet biztonságos működtetésében267
A bankmenedzsment által alkalmazott mérlegmutatószámok271
Költségelszámolás277
A banki költségelszámolás sajátosságai278
Üzletági kalkuláció és műveletei költségelszámolás279
Szenderd költségszámítás. Fix és változó költségek280
Költségremanencia és költségprekurencia, oppurtunitás-költségek282
Határköltség-számítás, fedezeti költségszámítás282
Ágazati önköltségszámítás. Kamatrésszámítások284
Profitcenter-elszámolás285
Bankköltség-menedzsment286
Bankstatisztika288
Az ágazati és a funkcionális területek statisztikai mutatószámai288
A banküzem tárgyi és személyi feltételeinek statisztikai mutatószámai290
Humánerőforrás-gazdálkodás és menedzselés291
A humánerőforrás-gazdálkodás politika legfontosabb feladatai a bankoknál292
A humánerőforrás-gazdálkodás koncepciója292
A humán erőforrások menedzselése293
A tudományos kutatás és fejlesztés a bankvezetés szolgálatában298
A banképületek, a személyzet és az ügyfelek biztonsága300
A banképületek fajtái és funkciói301
A térelhelyezés célorientál tervezése302
A biztonsági szempont mint térségprobléma304
Bankbiztonsági intézkedések a magyar pénzintézeteknél305
Kontrolling307
A bankkontrolling tárgya és feladatai308
Stratégiai és operatív kontrolling sikeres üzletpolitika eszköze312
A banküzemi kontrollingrendszer alappillérei317
A banki kontrollingtevékenység néhány kiemelt területe318
Kalkuláció és kontrolling319
Az eredményelszámolás vizsgálata321
Kontrolling és menedzsment326
A magyar bankok rendszere, vezetése, működési szabályzata, felügyelete327
A magyar bankrendszer központi kérdése: a bizalom és a biztonságos működés327
A magyar bankrendszer jelenlegi felépítése330
Magyar Nemzeti Bank333
A Magyar Nemzeti Bank főbb funkciói334
A Magyar Nemzeti Bank és a központi költségvetés kapcsolata335
A Magyar Nemzeti Bank tőkeellátottsága336
Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások336
A pénzintézetek köre, tulajdonjogi szabályai, tevékenységük337
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások irányítása és ellenőrzése339
A hitelintézetek biztonságos működésének előírásai341
A pénzügyi intézményes menedzsmentjére vonatkozó szabályok348
Banktitok, üzleti titok349
A pénzügyi intézményes felügyelete350
A hitelintézetek felszámolásának törvényi előírásai352
Országos Betétbiztosítási Alap353
A devizaszabályok változásai354
Adatok és adalékok a világ vezető bankjairól357
Összefüggő tájékoztató a világ 1000 nagybankjának mérlegmutatószámairól357
Adatok és mérlegmutatószámok a világ 50 legnagyobb vezető bankjáról363
Adatok és mérlegmutatószámok Közép-Kelet-Európa 30 legnagyobb vezető bankjáról377
A bankvilág a XXI. század küszöbén383
Az elmúlt évek eseményeinek hatása a banki tevékenységre383
A kilencvenes évek kihívásai384
Milyen irányba halad a bankvilág az évezred küszöbéig?385
A kockázatkezelés - stratégiai kényszer386
Többletkapacitás és konkurencia - egyaránt fenyegeti a nyereséget387
Termelékenység és minőség - az ügyfél a király388
A technológiai folyamatok magas szintű szervezése előnyt jelent389
Az újjászervezés hatékonyabbá tétele390
A derivatívok (származékos ügyletek) kereskedelme - időzített bomba?391
A tőke, tőkehiány és tőkeallokáció392
Ismét előtérbe a szabályozások - egyre több az új szabály392
Hitelesség - súlypont a bizalom393
Az Európai Pénzügyi Unió és az euró bevezetése394
A magyar bankrendszer helyzete és a fejlődés iránya396
Szuracionális nemzetközi pénzügyi intézmények és szuprenacionális regionális pénzintézetek399
Szupranacionális nemzetközi pénzügyi intézmények400
Nemzetközi Valutaalap400
Világbank és leányintézezetei (Világbank-csoport)405
Nemzetközi Pénzügyi Társaság409
Nemzetközi Fejlesztési Társulás409
Nemzetközi Beruházásvédelmi Ügynökség411
Nemzetközi Fizetések Bankja411
Szupranacionális regionális pénzintézetek414
Európai Beruházási Bank414
Európai Pénzügyi Rendszer. Az ECU-től az euróig419
Az Amerika-közi Fejlesztési Bank426
Ázsiai Fejlesztési Bank426
Afrikai Fejlesztési Bank427
Irodalomjegyzék429
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bankmenedzsment (dedikált példány) Bankmenedzsment (dedikált példány) Bankmenedzsment (dedikált példány) Bankmenedzsment (dedikált példány) Bankmenedzsment (dedikált példány)

A címlapon a szerkesztő, dr. Fogaras István névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
4.320 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!