A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a jogközelítés folyamatában

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 847 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-530-8
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Fülszöveg

A monográfia az Európai Unió munkajogáról nyújt teljes körű áttekintést, és ennek vetületében elemzi a hazai munkajog állapotát, valamint az uniós csatlakozásból származó jogharmonizációs feladatokról ad átfogó képet. Az unió általános intézményi alapjainak bemutatása után részletesen foglalkozik az unió munkajogi normáival - érintve az egyes intézmények egyéb nemzetközi munkajogi aspektusait -, az Európai bíróság jogalkalmazásával, valamint az egyes tagállamok modellértékű megoldásaival. Ezt követően a szerzők minden egyes témakör tekintetében kimerítően elemzik a hazai munkajogi szabályozást és jogalkalmazást, az eddig elért eredményeket és a jogharmonizációs kötelezettségnek megfelelően a várható feladatokat.

Tartalom

Rövidítések jegyzéke15
Általános áttekintés
Az európai munkajog dogmatikai alapjai19
Az Európai munkajog intézményi alapjai25
Az alapvető szabadságok a közösség szociálpolitikája és munkajoga tükrében32
Az európai munkajog alapvonásai35
A nemzeti munkajog harmonizálása az irányelvek által45
A munkajog egységesítése51
A nemzeti munkajog koordinációja az Európai Közösség által51
Az európai munkajog bíróság általi érvényesítése50
Az egyenlő bánásmód elvének dogmatikai és gyakorlati jelentősége
Az egyenlő bánásmód elvének alakulása az európai integráció folyamatában57
Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség politikája az Európai Unióban57
A Római Szerződés 141. (119.) cikkelye63
Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve68
A Tanács 1975. február 10-i 75/117/EGK irányelve a tagállamoknak a férfiak és a nők egyenlő bérezése elvének alkalmazására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről68
Az irányelv keletkezése és célja68
Az irányelv tartalma és a tagállamok kötelezettségei69
Az egyenlő munka fogalma72
A bér fogalma76
A külöbségtétel mellett felhozható érvek79
Az esetjog főbb irányai és megállapításai81
Az egyenlő értékű munkát végző nők és férfiak közötti bérkülönbségek82
A hazai szabályozás83
Alkotmányos alapok83
Törvény szintű szabályozás85
A férfiak és nők között egyenlő bánásmód a foglalkoztatásban89
A Tanács 1976. február 9-i 76/207/EGK irányelve a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkához, a szakképzéshez, a szakmai előmenetelhez jutás, valamint a munkafeltételek terén érvényesített végrehajtásáról89
Az irányelv célja89
Az irányelv tartalma90
A tagállamok kötelezettségei az irányelv végrehajtása terén97
A hazai szabályozás102
Az egyenlő bánásmód a magyar jogalkotásban102
Az egyenlő bánásmód eljárásjogi problémái105
A férfiak és nők között egyenlő bánásmód az önfoglalkoztatás területén107
A Tanács 1986. december 11-i 86/613/EGK irányelve az önfoglalkoztató minőségben - ideértve a mezőgazdaságot is - tevékenykedő férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és az önfoglalkoztató nők terhesség és anyaság alatti védelméről107
Az irányelv célja107
Az önfoglalkoztató fogalma108
Az irányelv tartalma112
A hazai szabályozás115
Az önfoglalkoztató megjelenése a magyar jogszabályokban115
A magyar jogszabályok megfelelése az EU által támasztott követelményeknek122
A szülői szabadság126
A Tanács 1996. június 3-i 96/34/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ETUC által kötött, a szülői szabadságról szóló keretmegállapodásról126
Az irányelv célja és megalkotásának körülményei126
Az irányelv tartalma129
A szülői szabadság tagállami szabályozása és gyakorlata133
A hazai szabályozás135
Az igényérvényesítés szabályai és a közvetett diszkrimináció139
A Tanács 1997. december 15-i 97/80/EK irányelve a bizonyítási teher megfordításáról a nem alapján történő diszkrimináció esetén139
Az irányelv célja és tárgyi hatálya139
A bizonyítási teher megfordítása140
A közvetett diszkrimináció közösségi jogi fogalma141
A hazai szabályozás144
A bizonyítási teher megfordítása a magyar jogban144
A közvetett diszkrimináció fogalma a magyar jogban145
A szankciórendszer hiányosságai a magyar jogban147
A Római Szerződés 13. cikkelye149
A faji diszkrimináció tilalma145
A Tanács 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelve a faji és etnikai hovatartozástól független, egyenlő bánásmód biztosításáról155
Az irányelv keletkezése és célja155
Az irányelv tartalma156
A hazai szabályozás160
Általános keretirányelv az egyenlő bánásmódról a foglalkoztatásban162
A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve általános keret létrehozásáról az egyenlő bánásmód biztosítására a foglalkoztatás és a munkavállalás területén162
Az irányelv keletkezése és célja162
Az irányelv tartalma164
A hazai szabályozás168
A munkavállalói jogok védelme a vállakozások strukturális átalakítása során171
A munkavállalói jogok védelme csoportos létszámcsökkentéskor171
A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK irányelve a tagállamok csoportos létszámcsökkentésekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről171
Az irányelv célkitűzése, megalkotásának körülményei és menete176
Az irányelv tartalma és értelmezése208
Az irányelv záró rendelkezései212
A hazai szabályozás212
A hazai szabályozás története216
A hatályos szabályozás216
A munkavállalói jogok védelme a munkáltató személyében bekövetkező változások esetében223
A Tanács 1977. február 14-i 77/187/EGK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalatok, üzemek vagy vállalatrészek, üzemrészek átruházása esetén történő megóvására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről223
Bevezetés223
Az irányelv keletkezésének körülményei, célja és jogalapja224
Az irányelv tartalma228
A hazai szabályozás245
Jogdogmatikai előzmények: jogutódlás a munkáltató személyében245
Az irányelv átvétele a magyar munkajogba250
A munkavállalói jogok védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén270
A Tanács 1980. október 20-i 80/987/EGK irányelve a munkáltatók fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről270
Az irányelv megalkotásának körülményei, célkitűzése270
Az irányelv tartalma és értelmezése275
A hazai szabályozás299
Az irányelvben foglalt követelmények hazai jogszabályi háttere299
A hazai szabályozás fogalomrendszere301
A jogközelítés a munkafeltételekre vonatkozó minimális előírások terén317
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a foglalkoztatás feltételeiről317
A Tanács 1991. október 14-i 91/533/EGK irányelve a munkaadónak a munkavállalóval szemben, a munkaszerződés, illetve a munkajogviszony feltételeivel kapcsolatban fennálló tájékoztatási kötelezettségéről317
Bevezetés, az irányelv célja, jogalapja319
Az irányelv tartalma329
Az irányelv jövője, javaslat a munkavállalók tájékoztatása és a velük való konzultáció általános kereteiről333
A hazai szabályozás333
Az irányelv átvétele, a munkáltató tájékoztatási kötelessége a magyar munkajogban339
A tájékoztatási kötelezettség terjedelme a munkaerő-kölcsönzés körében343
A tájékoztatás módja és időpontja344
A munkáltatói tájékoztatás jelentősége a munkaügyi perben, a tájékoztatás mint bizonyítási eszköz344
A munkaidő megszervezésének egyes kérdései351
A Tanács 1993. november 23-i 93/104/EK irányelve a munkaidő megszervezésének bizonyos szempontjairól351
Az irányelv megszületésének körülményei351
Az irányelv legitimációs bázisa és jogi természete355
Az irányelv tartalma363
Az irányelv és a 89/391/EGK keretirányelv kapcsolata379
A hazai szabályozás380
Általános áttekintés380
A hatályos szabályozás383
Gyermekek és fiatalok védelme a foglalkoztatás során391
A Tanács 1994. június 22-i 94/33/EK irányelve a fiatalok munkahelyi védelméről391
A fiatalok foglalkoztatása az Európai Unióban391
Az irányelv születésének körülményei392
Az irányelv tartalma396
A hazai szabályozás403
Az atipikus foglalkoztatási formákra vonatkozó rendelkezések409
Az atipikus foglalkoztatási formákról általában409
Általános áttekintés413
Az atipikus foglalkoztatási formák szabályozásának története az Európai Unióban417
Részmunkaidős foglalkoztatás417
Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unió tagállamaiban419
A részmunkaidőre vonatkozó uniós szabályozás története, háttere422
A Tanács 1997. december 15-i 97/81/EK irányelve a részmunkaidőről431
A részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon434
Határozott idejű foglalkoztatás434
Határozott idejű foglalkoztatás az Európai Unióban436
A Tanács 1999. június 28-i 99/70/EK irányelve a határozott idejű foglalkoztatásról442
Határozott idejű munkaszerződések Magyarországon442
Munkaerő-kölcsönzés444
Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unió tagállamaiban444
A Tanács 1991. június 25-i 91/383/EGK irányelve a határozott időtartamra vagy alkalomszerűen (munkaerő-kölcsönzés keretében) foglalkoztatott munkavállalók munkahelyi biztonsága és egészségügyi körülményei javításának ösztönzésére irányuló intézkedések kiegészítéséről448
A Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók kiküldetéséről szolgáltatásnyújtás esetén452
Távmunka460
A távmunka fogalmának megközelítése460
A távmunka az Európai Unióban465
A távmunka helyzete Magyarországon468
Szociális párbeszéd az Európai Unióban
Európai munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek, a szociális párbeszéd471
A szociális párbeszéd helye és szerepe a közösségi vívmányokban471
A szociális párbeszéd meghatározó formája: a konzultáció479
A közös (szak) politikaformálás és együttes megvalósítás eszköze: a concertation493
Az autonóm párbeszéd (Val Duchess-i folyamat)494
Az európai közösségi, illetve ágazati szintű) konzultáció és tárgyalás új mechanizmusa a Római Szerződés 138. és 139. cikkelyei alapján497
Az európai szociális párbeszéd fejlődésének tendenciái506
Az európai üzemi tanács és a munkavállalók tájékoztatáshoz való joga508
A Tanács 1994. szeptember 22-i 94/45/EK irányelve az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról a közösségi szintű vállalatokban és vállalatcsoportokban508
A munkavállalói részvétel eszméje az európai munkajogban508
Történeti áttekintés509
Az üzemi alkotmányjog a nemzetközi magánjogban517
Az irányelv jogalapja, célja és eszközei519
Az irányelv hatálya alá tartozó vállalkozások521
Az irányelv területi hatálya: az érintett államok523
A munkavállalói részvétel természete az irányelv alapján523
Az Európai Üzemi Tanács az irányelv szubszidiárius előírásai (függeléke) alapján530
Az irányelv egyéb szabályai és záró rendelkezései533
A hazai szabályozás535
Az Európai Üzemi Tanács a magyar munkajogban535
Irodalom539
Hivatkozott közösségi jogszabályok551
Jogesetmutató837
Tárgymutató840
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a jogközelítés folyamatában
Állapot:
3.980 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba