1.026.720

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Nemzeti park a Kiskunságban

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó (Romány Pál)11
Ajánlás (Tóth Károly)13
Bemutatják a Kiskunsági Nemzeti Parkot (Tóth Károly)15
A nemzeti park létesítésének alapelvei15
Az alapítást megelőző időszak javaslatai17
Az alapítási határozat18
Földrajzi elhelyezkedése, területe19
A nemzeti park egységei22
Tőserdő22
Kiskunsági puszta25
Szikes tavak29
Homokbuckák32
Kolon-tó36
Bugac39
A Kiskunsági Nemzeti Park sajátos jellemzői46
Igazgatása, szervezete49
Egyéb védett területek a nemzeti park kezelésében50
Ócsai Tájvédelmi Körzet50
Orgoványi Tájvédelmi Körzet53
Csévharaszti borókás erdő55
Dabasi turjános55
Tabdikőrises-égerláp57
Kiskőrösi Szücsi-erdő58
Szelidi-tó59
Kéleshalmi homokbuckák60
Kunfehértói holdrutás erdő61
Péteri-tó62
A Duna-Tisza köze természeti viszonyai63
Általános jellemzése (Iványosi Sz. András)63
Kialakulása és földtani felépítése (Molnár Béla)64
Duna-völgy69
Duna-Tisza közi Hátság71
Tisza-völgy73
Felszíne (Iványosi Sz. András)74
Duna-völgy74
Duna-Tisza közi Hátság77
Tisza-völgy88
Éghajlatának néhány jellemzője90
A nemzeti park talajviszonyai (Szabolcs István)93
A talajviszonyok jelentősége93
A talajok típusai, kialakulásuk és elterjedésük főbb törvényszerűségei93
Az emberi tevékenység hatása a talajokra101
Természetvédelmi követelmények a nemzeti park talajain106
A Duna-Tisza köze vízrajzi viszonyai, vízrendezés108
A nemzeti park vízrajzi leírása (Buzetczky Győző és Zsuffa István)108
Vízrajzi, hidrológiai jellemzés115
Vízrajz a vízrendezések előtt 122
A vízrendezések története127
A vízrendszer fejlesztése129
A természetvédelmi területek vízjárásának szabályozása (Aktív természetvédelem)129
A nemzeti park tavainak kialakulása és vízföldtani fejlődéstörténete (Molnár Béla)136
Folyóvizi keletkezésű morotvatavak136
A folyóvíz és a szél munkájával keletkezett tavak137
Kisréti-tó, Zab-szék, Kelelmen-szék137
Izsáki Kolon-tó144
A tavak kialakulási folyamata146
A szél által kialakított tavak148
A fülöpházi tavak földtani története és üledékeinek képződése151
Péteri-tó154
A nemzeti park szikes tavainak élővilága (Megyeri János)154
A szikes tavak általános tulajdonságai155
Kémiai viszonyok156
Plankton, bentosz159
Természetvédelmi követelmények164
A Kiskunsági Nemzeti Park növényvilága165
A Duna-Tisza köze növénytakarójának történeti kialakulása (Simon Tibor)165
A növénytakaró klimatikus változásai166
A növényzet biotikus változásai171
A nemzeti park növényvilágának mai képe (Tölgyesi István)179
Lápok, láprétek179
Mocsárrétek, nedves kaszálók186
A lakiteleki Holt-Tisza növényzete190
Homokpuszták195
Szikes puszták és szikes tavak209
Erdei növénytársulások (Szodfridt István)212
Lápok, árterek erdői213
Fűzlápok213
Magyarkőrises-égerlápok214
Puhafás ligeterdők215
Tölgy-kőris-szil ligeterdők215
Homoki erdők217
Borókás-nyárasok217
Gyöngyvirágos-tölgyesek220
A vadon élő növényekkel kapcsolatos génbankfeladatok és természetvédelmi előírások (Tölgyes István)221
A Kiskunsági Nemzeti Park állatvilága225
Általános jellemzés (Móczár László)225
Gerinctelen állatok226
Puhatestűek226
Rovarok227
Kisebb rovarcsoportok228
Poloskák és kabócák235
Bogarak236
Lepkék239
Kétszárnyú rovarok 241
Hártyásszárnyú rovarok243
A nemzeti park állattani kutatásának megindítása248
Gerinces állatok (Bankovics Attila)251
Halak252
Kétéltűek256
Hüllők258
Madarak261
A nádas mocsarak fészkelői261
A turjánosok fészkelői266
A szikes tavak fészkelői266
A szikes puszták fészkelői273
A homokpuszták fészkelői275
Madárvonulás a szikes tavaknál és a szikes pusztán276
Az ártéri erdők madárvilága281
A homoki erdők madárvilága284
A kiskunsági tanyák madárvilága286
Madártani táborok a nemzeti parkban286
Emlősök289
Természetvédelmi előírások291
Mezőgazdasági termelés a Kiskunságban293
A mezőgazdasági termelés jellemzői (Szabó Tibor)293
A tanyai gazdálkodás múltjáról295
Az állattenyésztés kialakulása és fejlődése297
Szilaj állattartás298
Áttérés a takarmányozásra300
A ló303
A szarvasmarha307
A juh310
A sertés313
Baromfiak315
A földművelés kialakulása és fejlődése319
A parasztváros birtokpolitikája320
Gazdálkodás a tanyákon321
Génbankfeladatok a termelés érdekében332
Növényi génbank333
Állati génbank335
Magyar kutyafajták (Kontra László)339
Nádgazdálkodás (Szabó Tibor)345
Ketészeti termesztés (Terpó András)350
A kertészeti termesztés kialakulása350
A termesztés környezeti és társadalmi feltételei353
Zöldségtermesztés354
Gyümölcstermesztés355
Szőlőtermesztés359
A települések növényvilága362
A termesztett kertészeti növények és a természetes flóra kapcsolata364
A kisparaszti tanyai gazdálkodás kialakulása és jellemzői (Hatvani Dániel)366
Nomád élet a pusztákon368
Az árutermelés buktatói371
Életmód és önellátás374
A változó idők feltételei376
Erdészet, vadászat és halászat (Kontra László)380
Erdészet380
Erdőterületek a nemzeti parkban380
Töténeti múlt az első világháborúig381
A két háború közti állapotok382
A felszabadulás utáni helyzet384
Fafajok388
Az erdők tulajdonviszonyai393
Az erdőgazdálkodás módszerei394
Erdészeti üzemtervek és természetvédelmi szempontok395
Fák, fasorok, fásított tanyák396
Vadászat397
A különböző vadfajok szerepe398
Halászat, horgászat399
Idegenforgalom, turizmus a Kiskunsági Nemzeti Parkban401
Apajpuszta és a kunszentmiklósi Tájmúzeum (Szabó Tibor)402
Bugacpuszta és a Nemzeti Park Múzeum405
Fogathajtás, lovasversenyek a nemzeti parkban (Kontra László)409
Kialakulásuk és látogatottságuk409
Fogathajtók Apajon411
Fogathajtók Bugacon413
A Fölső-Kunság története (Illyés Bálint és Illyés Katalin)415
A kunok nyomában415
A kun társadalom, szervezetük, kiváltságaik416
A Fölső-Kiskunság a török hódítás korában418
A Fölső-Kiskunság küzdelmei Pest vármegyével420
A Kiskunság eladása, a redemptio, az önállóság megszüntetése422
A kiskunok művelődése426
Szemelvények a Kiskunság néprajzából429
Állattartás a Kiskunsági pusztákon (Kovács Gergelyné)430
Legelők, legelőgazdálkodás430
A jószág enyhelyei433
A pásztorok számára készült enyhelyek434
Pásztorok, pásztortársadalom438
Hétköznapok a pásztorálláson443
Pásztorművészet, népművészet451
A kiskunsági tanyai életforma keretei, népi építészet (Vargha László)454
Irodalmunk, művészetünk vallomásai a Kiskunságról (Kovács Gergelyné)468
Amit irodalmunk őriz468
Képzőművészeti séta a Kiskunságban482
Kodály nyomában491
Irodalomjegyzék és válogatott irodalom495
Idegen nyelvű összefoglalók (angol, francia, német, orosz)507
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban

A borító enyhén kopott, a gerinc javított. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
3.480 Ft
2.430 ,-Ft 30
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban Nemzeti park a Kiskunságban

A borító védőfóliája felhólyagosodott, felvált.

Állapot:
3.480 ,-Ft
31 pont kapható
Kosárba