A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 232 oldal
Sorozatcím: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának könyvei
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-361-656-5

Tartalom

Előszó az ötödik kiadáshoz13
Bevezetés15
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának tartalma17
Tárgyunk rövid elméleti megalapozása17
A tárgyalt jogterület tagolása19
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának forrásai21
Alapvető jogforrás: az egyes nemzeti jogrendszerek magán- és kereskedelmi jogi szabályai22
Nemzetközileg egységesített (unifikált) jog25
Regionális jogegységesítés26
Univerzális jogegységesítési tevékenység27
Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia27
Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítésére (Unidroit)27
ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (Uncitral)28
A nemzetközi jogegységesítés egyéb területei (fuvarjog, szellemi alkotások, váltó- és csekkjog)29
Egyéb "jog"-források: kereskedelmi szokások, szokványok, általános szerződési feltételek, mintaszerződések30
Kereskedelmi szokások30
Szokványok30
Általános feltételek32
Mintaszerződések33
A nemzetközi gazdasági forgalom jogi kereteinek és feltételeinek meghatározása35
A nemzetközi gazdasági forgalom hazai (belső) szabályozása36
A külkereskedelmi forgalom korlátozásának hazai rendje36
A hazai piac védelmére szolgáló eszközök és eljárások39
A tisztességtelen piaci magatartás tilalma39
Az árak megállapításának rendje41
A fogyasztóvédelem rendszere41
A közösségi vámrendszer41
A közös piac védelmének intézményei42
A külgazdasági (külkereskedelmi) tevékenység nemzetközi feltételeinek megteremtése és biztosítása45
Az államok gazdasági együttműködésére vonatkozó nemzetközi jogi alapelvek45
A gazdasági kapcsolatok szervezésében és fejlesztésében jelentős szerepet játszó egyes nemzetközi szervezetek47
Európai Gazdasági Bizottság (EGB)47
ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (Unctad)48
Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT), valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)49
Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Világbank (IBRD)54
Egyes regionális gazdasági szervezetek55
Egyes szerződéses fogalmak magyarázata55
Belföldi jogegyenlőség elve55
Legnagyobb kedvezményes elbánás elve55
Preferenciális elbánás56
Szabadkereskedelmi övezet57
Szabadkereskedelmi övezet57
Vámunió57
A dömping és a piaczavarás57
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok alanyai és tárgya58
Az állam, mint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alanya58
Jogi személyek: a nemzetközi gazdasági kapcsolatok tipikus alanyai60
A bíróság, hatóság köteles a külföldi jog szerint megalakult szervezetet is jogi személynek kell tekinteni61
A honosság kérdésének eldöntése: nemzetközi (kollóziós) magánjogi kérdés61
A jogi személy képviseletének problematikája61
Kereskedelmi társaságok a különböző jogrendszerekben62
Közkereseti társaság (Kkt.)64
Betéti társaság (Bt.)65
Részvénytársaság (Rt.)65
Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)67
Egységes európai típusú társasági formák68
Nemzetközi gazdasági társulások69
Nemzetközi gazdasági társulások68
Nemzetközi közjogi vállalatok70
A tulajdonjog szerepe a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban70
A tulajdon a nemzetközi kapcsolatokban71
Az államosítások nemzetközi megítélése72
Külföldi beruházások és a tulajdon védelme73
Multilaterális szerződések74
Bilaterális beruházásvédelmi egyezményeink75
Hazai jogi szabályozás76
Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben77
Általános jellemzőik78
Hajóraklevél, hajóselismervény (B/L)80
Kiszolgálási jegy (D/O)81
Folyami rakjegy83
Közraktári jegy83
Részvény84
A szellemi alkotások hasznosításának biztosító jogosítványok szerepe a nemzetközi forgalomban85
A Szellemi Tulajdon Világszervezete és az általa igazgatott nemzetközi egyezmények85
A szellemi alkotások oltalmazására vonatkozó egyéb nemzetközi szerződések89
A külgazdasági szerződésekre vonatkozó általános kérdések92
Áttekintés a szerződéses kapcsolatokról92
A felek jogviszonyára alkalmazandó jog93
Kötelezően alkalmazandó jog93
A felek jogválasztása94
Az alkalmazandó jog meghatározása a kollízis szabályok útján95
Felelősségi kérdések a nemzetközi gazdasági kapcsolatok körében95
A társadalmi kárelosztés96
A vállalat felelőssége alkalmazottaiért96
A közvetlen termékfelelősség96
Felelősség-korlátozási kikötések96
A Kptk. felelősségi rendelkezései97
A nemzetközi adásvétel98
A nemzetközi adásvétel fogalma, sajátosságai98
A szerződés teljesítésének sajátosságai99
Tulajdonjog-fenntartás99
A kárveszély viselésének kötelezettsége99
A nemzetközi adásvétel egyes nevesített válfajai100
Az adásvételre vonatkozó egységes jog kialakulása100
A KGST ÁSZF jelentősége101
Az 1964. évi hágai Egységes Törvények103
A Bécsi Konvenció104
A Konvenció hatálya és alkalmazásának általános kérdései105
A szerződés megkötésének szabályai109
Az adásvételre vonatkozó általános rendelkezések112
Az eladó kötelezettségei és azok megszegésének következményei114
A vevő kötelezettségei és azok megszegésének következményei119
A kockázat átszállása122
Kártérítés - mentesülés - elállás123
Az elévülési időről szóló New York-i Konvenció126
Az Incoterms128
Az Unidroit "Alapelvek"130
Az ún. fogyasztói szerződések132
A nemzetközi gazdasági forgalom egyéb szerződései133
Vállalkozási szerződések133
Bérmunka ügyletek133
Nagyberendezések szállítása és szerelése135
Licencia-ügyletek138
A jogszavatosság kérdése139
A licenciadíj meghatározása139
A szerzői jogok hasznosítása139
A külgazdasági kapcsolatok egyes újabb formái139
A termelési-értékesítési kooperáció140
A lízing-ügylet143
Külföldi vállalatalapítás143
Szindikátusi szerződés145
A kisegítő szerződések147
Megbízási típusú szerződések147
A képviseleti (ügynöki) megállapodás147
A bizományi és a bizományi raktárra vonatkozó szerződés150
Bizományi raktár151
Vevőszolgálati szerződés151
A forgalmazói (viszonteladói) szerződés151
Az áru továbbításával kapcsolatos szerződések154
A nemzetközi árufuvarozási szerződések155
A nemzetközi szállítmányozás164
A közraktári szerződés165
Szállítmánybiztosítás166
Bank- és fizetési ügyletek168
A legfontosabb fizetési ügyletek a nemzetközi fogalomban168
A bankok kölcsön- és hitelszerződései171
A bankgarancia-szerződés172
A faktoring-ügylet172
A felhasznált irodalom jegyzéke175
Nemzetközi egyezmények és hazai jogszabályok jegyzéke179
Tárgymutató183
Függelék193
Az Egyesült Nemzeteknek egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (Magyar fordítás)193

Bánrévy Gábor

Bánrévy Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bánrévy Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

A borítón karcolások nyomai láthatók, a lapélek enyhén foltosak. Több lapon kiemelések, jelölések, aláhúzások és bejegyzések láthatók.

Állapot: Közepes
1.490 Ft
590 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Állapot:
1.490 Ft
740 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Állapot:
1.490 Ft
1.040 ,-Ft 30
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Több oldalon ceruzás aláhúzások, jelölések és bejegyzések találhatóak.

Állapot: Közepes
1.490 Ft
1.190 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Néhány oldalon színes sorkiemelések láthatóak.

Állapot:
1.490 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba