849.776

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A fizikai gondolkodás iskolája 1-3. (dedikált példány)

1. Mechanika/2. Termodinamika-Elektrodinamika és optika-Atomfizika/3. Feladatmegoldások

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.070 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-5840-8
Megjegyzés: Baranyi Károly szerző által dedikált példány. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

Felvételi vizsgára készülő diákoknak, középiskolásoknak, tanároknak, tanárjelölteknek és a gyermekeik tanulmányait értő figyelemmel kísérő szülők számára készült ez a nagyszabású, háromkötetes mű. Nem íróasztal mellett született, majd két évtizedes oktatómunka írásos eredménye, mely a diákokkal való együttgondolkodás során csiszolódott ki. A szerző az élő előadások nyomán bevonja a hallgatót-olvasót a fizikai gondolatmenetekbe, a fogalmak megalkotásába, saját tudásuk felnövekedésének szellemi folyamatába. Emellett utat mutat a tanultak alkalmazására: a fizika elméletét 300 részletesen tárgyalt problémán keresztül mutatja be, a kérdéskörökhöz 800 feladat is tartozik, a feladatok részletes megoldásával együtt. Mint középiskolai segédkönyv kiválóan alkalmas arra, hogy egyetemi felvételire készülők vezérfonala legyen, és hasznos a tanároknak is: újfajta szemlélettel, hatásos, a gyakorlatban bevált módszerekkel ismerkedhetnek meg.

Tartalom

1. kötet:
Mechanika
Kinematika13
A mozgás13
A mozgás vizsonylagossága13
Távolságmérés16
Időmérés17
Koordináta-rendszer19
Egyenes vonalú mozgások21
A mozgás grafikonja21
Egyenes vonalú, egyenletes mogzás24
Átlagsebesség27
Pillanatnyi sebesség31
Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás34
Átlaggyorsulás, pillanatnyi gyorsulás40
Harmonikus rezgőmozgás43
Első feladatcsoport: egyenes vonalú mozgások49
Forgómozgás54
A forgómozgást jellemző mennyiségek54
A forgómozgást jellemző vektorok58
Második feladatcsoport: forgómozgás59
A tömegpontok térbeli mozgása60
A térbeli mozgás leírása60
Hajlítások64
Körmozgás67
Koordináta-rendszerek, transzformációja71
Harmadik feladatcsoport: térbeli mozgások, hajlítások, körmozgás, relatív mozgás74
Tömegpontok dinamikája78
Az impulzustétel78
A dinamika alapfogalmai78
Newton törvényei83
A szabadesés értelmezése91
Kötélerők94
Mozgás lejtőn100
Súrlódás104
Ütközések114
Negyedik feladatcsoport: Newton-törvények123
A munkatétel133
Mozgási energia, fizikai mennyiségek133
A mozgási energia tulajdonságai138
A nehézségi erő munkája144
Ötödik feladatcsoport: munkatétel, energiamérleg148
A körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás dinamikája151
Körmozgás151
Harmonikus rezgőmozgás163
A rugalmas erő munkája174
Hatodik feladatcsoport: a körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás dinamikája180
A gravitáció187
A Newton-féle általános tömegvonzási törvény és a háttere187
A gravitációs térerősség, Gauss tétele191
Gravitációs potenciál, potenciális energia200
Kepler törvényei211
Hetedik feladatcsoport: gravitáció218
Pontrendszerek mechanikája220
A pontrendszerek mecnanikájának általános elvei220
Fizikai mennyiségek, fizikai törvények220
Impulzustétel, tömegközéppont224
Impulzusmomentum-mérleg231
Az energiamérleg235
Nyolcadik feladatcsoport: pontrendszerek, tömegközéppont238
Merev testek mozgása239
A merev test mozgását leíró törvények239
A merev testek kényszermozgása246
A fizikai inga261
Az impulzusmomentum megmaradása266
A merev testek statikája271
Kilencedik feladatcsoport: merev testek mozgása278
Deformálható és rugalmas testek290
A deformáció kinematikai és dinamikai leírása290
Rugalmas testek, Hooke törvénye293
A deformáció terjedése rugalmas testben298
Transzverzális és longitudinális hullámok303
Huygens-Fresnel-elv314
Tizedik feladatcsoport: rugalmas testek, rugalmas deformáció terjedése320
A folyadékok dinamikája322
Bernoulli törvénye322
A folyadékok statikája322
A felhajtóerő, Arkhimédész törvénye338
Tizenegyedik feladatcsoport: folyadékok348
A gázok dinamikája354
Boyle-Mariotte-törvény és alkalmazásai354
A gázok energiája, a gázon végzett munka365
Tizenkettedik feladatcsoport: gázok371
2. kötet:
Termodinamika
A termodinamika alaptörvényei11
A termodinamika problémája11
A hő Caratheodory-féle értelmezése11
A termodinamika modellje11
A termodinamika nulladik főtétele14
A termodinamika első főtétele17
A termodinamika második főtétele19
A hőmérséklet mérése20
Hőtágulás23
Szilárd testek és folyadékok hőtágulása23
Gay-Lussac törvényei27
Tizenharmadik feladatcsoport: hőtágulás29
Az ideális gázok termodinamikája30
Állapotegyenletek, mérlegegyenletek30
Az ideális gázok állapotegyenletei30
Az első főtétel logikája, speciális folyamatok40
Fajhők51
Az entrópia fenomenologikus értelmezése53
A folyamatok lokális és globális jellemzése60
Termodinamikai potenciálok68
Tizennegyedik feladatcsoport: az ideális gázok hőtana69
Reális gázok, folyadékok, szilárd testek hőtana77
Reális gázok77
Van der Waals-állapotegyenlet77
Telített és telítetlen gőzök78
Fázisátalakulások82
Párolgás, forrás, lecsapódás82
Olvadás, fagyás85
A fázisátalakulások energetikai leírása86
Tizenötödik feladatcsoport: reális gázok, halmazállapot-változások89
A termodinamika statisztikus szemléltetése92
A kinetikus gázmodell92
A gázok sűrűségeloszlása92
Az entrópia statisztikus értelmezése98
Energiaeloszlás99
Tizenhatodik feladatcsoport: statisztikus mechanika105
Elektrodinamika és optika
Elektromosságtan109
Az elektromos tér109
A Coulomb-törvény109
Az elektromos térerősség, Gauss-tétel elektromos térre114
Az elektromos potenciál és tulajdonságai122
Az elektromos tér anyagi természete131
Az elektromos töltés és az elektromos tér kölcsönhatása137
A kapacitás142
Az elektromos tér és a kémiai anyag kölcsönhatása149
Tizenhetedik feladatcsoport: elektrosztatika153
Az elektromos áram161
Ohm törvénye161
Joule törvénye165
Áramforrások167
Kirchoff törvényei167
Az ellenállások kapcsolása173
Az áramerősség és a feszültség mérése182
Tizennyolcadik feladatcsoport: egyenáram184
Mágnességtan196
A mágneses tér196
A mágneses térerősség196
A mágneses pólus és az elektromos töltés kölcsönhatása201
Biot-Savart törvény, Ampére-féle gerjesztési törvény203
A Gauss-tétel mágneses tere213
Tizenkilencedik feladatcsoport: mágneses tér217
Az elektromágneses indukció220
A Lorentz-erő220
A vezetőre ható erő és forgatónyomaték224
A mozgási indukció227
A nyugalmi indukció234
Huszadik feladatcsoport: elektromágneses indukció243
Váltakozó áram249
A váltakozó áram előálíltása249
Impedancia251
A váltakozó áram teljesítménye258
Transzformátor, energiaátvitel261
Feszültségrezonancia és áramrezonancia265
Huszonegyedik feladatcsoport: váltakozó áramú körök268
Elektromágneses tér269
Eltolási áram269
Maxwell törvényei272
Elektromágneses hullámok275
Az elektromágneses sugárzás dinamikája279
Huszonkettedik feladatcsoport: az elektromágneses tér284
Optika286
Hullámoptikai jelenségek286
Az elektromágneses spektrum286
A fény interferenciája288
A fény diffrakciója290
A fény polarizációja291
Geometriai optika293
A Fermat-elv293
Optikai leképezés törőközeggel295
Lencsék, tükrök299
Huszonharmadik feladatcsoport: optika312
Relativitáselmélet318
A Lorentz-transzformáció318
A fény sebessége318
Időmérés, távolságmérés321
Kinematikai mennyiségek transzformációja333
A Minkowski-féle téridő338
Relativisztikus dinamika345
Tömeg és impulzus345
Energia351
Huszonnegyedik feladatcsoport: relativitáselmélet358
Atomfizika
Az anyag atomos szerkezete367
Elemi atomelmélet367
Avogrado törvénye367
Az elektromosság atomos szerkezete370
A katódsugárzás372
A fény részecsketermészete377
Hőmérsékleti sugárzás, a folytonos színkép377
Fényelektromos hatás381
A vonalas színkép383
Kvantummechanika384
A kvantummechanika alapelvei384
Az alapkísérletek és értelmezésük384
Mikrofizikai folyamatok389
A Heisenberg-féle határozatlansági reláció393
Kvantummechanikai rendszerek394
A dobozprobléma394
A hidrogénatom395
Huszonötödik feladatcsoport: mikrofizika397
3. kötet:
Feladatmegoldások
Első feladatcsoport: egyenes vonalú mozgások9
Második feladatcsoport: forgómozgás31
Harmadik feladatcsoport: térbeli mozgások, hajlítások, körmozgás, relatív mozgás36
Negyedik feladatcsoport: Newton-törvények48
Ötödik feladatcsoport: munkatétel, energiamérleg78
Hatodik feladatcsoport: a körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás dinamikája87
Hetedik feladatcsoport: gravitáció110
Nyolcadik feladatcsoport: pontrendszerek, tömegközéppont115
Kilencedik feladatcsoport: merev testek mozgása119
Tizedik feladatcsoport: rugalmas testek, a rugalmas deformáció terjedése153
Tizenegyedik feladatcsoport: folyadékok156
Tizenkettedik feladatcsoport: gázok169
Tizenharmadik feladatcsoport: hőtágulás179
Tizennegyedik feladatcsoport: az ideális gázok hőtana181
Tizenötödik feladatcsoport: reális gázok, halmazállapot-változások200
Tizenhatodik feladatcsoport: statisztikus mechanika204
Tizenhetedik feladatcsoport: elektrosztatika208
Tizennyolcadik feladatcsoport: egyenáram227
Tizenkilencedik feladatcsoport: mágneses tér250
Huszadik feladatcsoport: elektromágneses indukció256
Huszonegyedik feladatcsoport: váltakozó áramú körök266
Huszonkettedik feladatcsoport: elektromágneses tér270
Huszonharmadik feladatcsoport: optika273
Huszonnegyedik feladatcsoport: relativitáselmélet284
Huszonötödik feladatcsoport: mikrofizika295
Függelék298

Baranyi Károly

Baranyi Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Baranyi Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem