1.038.627

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Információ közlése és feldolgozása

Egyetemi tankönyv

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 452 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-179-195-5
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 44467. Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó13
Bináris sorozat továbbítása17
Infomrációközlés előre adott eszközökkel17
A kódolás és a vezérlés elemi példái18
Számábrázolás, időben folyamatosan változó fizikai mennyiségekkel19
A bitek felismerése. Bitenkénti szinkronizálás22
További megjegyzések, elnevezések23
A bináris üzenetek: bináris valószínűségi változó sorozatok24
Emlékezetnélküli bináris csatorna25
Mikor fogadjuk el az "átmásolást"- jónak?27
Függelék30
Gyakorló feladatok37
Fogalmak és összefüggések41
Osztályozási és felismerési feladatok42
Bevezető példák. Néhány további elnevezés42
Jellegzetes hipotézisvizsgálati feladatok47
Bayes-féle feladatok49
Bináris sorozat vétele egyetlen feszültségminta megfigyelése alapján51
"Általános" hipotézisvizsgálati feladatok56
Függelék63
Az ideális csillapítás és késleltetés tekintetbevétele az additív zajú csatorna matematikai modelljében63
Folytonos értékkészletű valószínűségi változók63
A várható érték66
Bayes-féle feladatok tekintetbe vett eseményei. A feltételes eloszlás. A feltételes valószínűség fogalmának bővítése68
A standard döntési szabály70
A hipotézisekkel mint feltételekkel vett feltételes sűrűségfüggvények, additív zaj esetén71
A Neyman-Pearson-lemma bizonyítása72
Elnevezések74
Miért irreális normális eloszlást feltételezni a burkoló megfigyelése esetén?75
Gyakorló feladatok76
Fogalmak és összefüggések79
Üzenetek: sztochasztikus folyamatok. Stacionaritás80
Üzenetek: sztochasztikus folyamatok80
Elnevezések82
Szotchasztikus folyamatok jellemzése minta n-esek segítségével83
A Gauss-folyamat definíciója84
Stacionáriusi tulajdonságok. Erősen stacionárius folyamatok87
Hilbert-folyamatok. Gyengén stacionárius folyamatok88
Függelék92
A Scwartz-egyenlőtlenség alkalmazása92
Folytonosság négyzetes középben93
Gyakorló feladatok94
Fogalmak és összefüggések96
Mozgó átlag. Időátlag. Spektrális vizsgálat sávszűrők segítségével97
Mozgó átlag97
Időátlag100
Ergod-tételek. Ergodicitás101
Spektrális analízis sávszűrőkkel103
A spektrális sűrűség106
A spektrális sűrűség jelentése109
A spektrális eloszlás109
Gyakorló feladatok111
Fogalmak és összefüggések114
Gaussi modellek115
A központi határeloszlás-tételek jelentősége115
Gauss-folyamat invariáns mozgó átlaga116
Termikus zaj117
Ellenállászaj zajmentes, ideális erősítő bementén120
Zajtényező, zajhőmérséklet124
Intermoduláció vizsgálata gaussi mérőzajjal126
Függelék131
Gyakorló feladatok137
Fogalmak és összefüggések140
Bináris sorozat továbbítása additív zajú csatornán. Döntés időpontsorozat megfigyelése alapján141
Visszatérés adatátviteli feladatokra141
A vizsgált adatátviteli feladat141
Standard döntési szabály meghatározása. A diszkrét, általánosított korrelációs detektor143
A hibavalószínűség147
Döntés teljesen független minták esetén. A diszkrét, közönséges korrelációs detektro148
Az időben folytonos korrelációs detektor alkalmazása általános körülmények között154
A folytonos, közönséges korrelációs detektor megvalósítása illesztett szűrővel157
Véges dimenziójú vektor előállítása az időrés folyamatos megfigyelése alapján160
A megvalósítás egyszerűsítése bázisfüggvényes vektorképzés esetén. Példa166
Áttekintés szélessávú Gauss-zaj esetén167
Koherens vétel172
Inkoherens vétel175
Differenciális fázisbillentyűzés. Differenciálisan koherens vétel176
Függelék178
Gyakorló feladatok182
Fogalmak és összefüggések184
Echoimpulzus felismerése időpontsorozat megfigyelése alapján186
Visszatérés az impulzuslokáció alapelvéhez186
A vizsgált matematikai modell186
A Nexyman-Pearson-féle döntési szabály. A diszkrét, általánosított korrelációs detektor alkalmazása189
Döntés teljesen független minták alapján191
Folytonos, közönséges korrelációs detektor alkalmazása193
Megjegyzés197
Gyakorló feladatok198
Fogalmak és összefüggések199
Mérés bizonytalan körülmények között200
Mérés mint a megfigyelés eredményével kapcsolatos valószínűségeloszlás ismeretlen paraméterének becslése200
Egydimenziós valószínűségeloszlás ismeretlen paraméterének becslése ismételt méréssel és átlagolással200
Többdimenziós valószínűségeloszlás ismeretlen paraméterének becslése202
Statisztikai becslések alapvető tulajdonságai205
A maximum-likelihood-becslés206
Az echoidő becslése diszkrét, korrelációs deketor segítségével208
Folytonos, közönséges korrelációs detektor alkalmazása 209
Észrevételek211
Gyakorló feladatok212
Fogalmak és összefüggések213
Szimbólumsorozat továbbítása diszperzív csatornán214
Függelék239
Gyakorló feladatok244
Fogalmak és összefüggések247
Spektrális felbontás248
Bevezetés248
Időfüggvények spektrális felbontása248
Gyengén stacionárius folyamat vizsgálata véges időközben 250
A Fourier-integrál nem felel meg célljainknak251
A spektrális felbontás lineáris invariáns transzfomrációja255
Szemléletes módszer a spektrális folyamat meghatározására257
A spektrális folyamat szimmetriája valós értékű, nullafrekvencia-mentes folyamat esetén261
A spektrális folyamat lineáris invariáns transzformáció kimenetén262
A spektrális eloszlásfüggvény meghatározása263
A spektrális folyamat egy fontos tulajdonsága263
Gyengén stacionárius folyamat deriváltja és integrálja268
Gyakorló feladatok271
Fogalmak és összefüggések273
Időben folytonos jel mintavételezése274
Bevezetés274
A vizsgálat matematikai modell275
A mintákkal modulált impulzussorozat spektrális előállítása277
Interpoláció279
Az átlapolási hiba282
Függelék284
Az impulzusszélesség csökkentésének következménye284
Modellezés Dirac-függvénnyel284
A mintavételezett jel spektrális sűrűségfüggvénye286
A csonkítási hiba négyzetes középértéke286
A szorzatjellel való közelítés hibája kis impulzusszélesség esetén287
Egy gyakorlati megjegyzés288
Gyakorló feladatok289
Fogalmak és összefüggések293
Szinuszos vivőhullám lineáris modulációja294
Moduláció294
Az AM-DSB-SC-eljárás296
Sávszélesség-csökkentés bonyolítás árán298
Hilbert-transzformáció, előburkoló299
Az AM-SSB-eljárás300
AM, burkolódemodulációval302
Jelek kvadratúrafelbontása304
A modulált jel továbbítása additív zajú csatornán306
Kimeneti zaj-jel-viszony DSB-SC eljárás alkalmazásakor311
Kimeneti zaj-jel-viszony SSB-eljárás alkalmazásakor312
Kimeneti zaj-jel-viszony SDB-eljárás és burkolómoduláció alkalmazásakor313
Összehasonlítás315
Lineáris (invariáns) torzítás317
Redukált átviteli függvények318
Torzítás koherens vivőhullámok esetén320
Csonkaoldalsávos moduláció321
Az inkoherencia hatása321
Többszörös transzponálás. Széthangolás322
Függelék324
A Hilbert-transzformáció alkalmazása324
A kvadratúrakomponensek meghatározása a spektrális felbontás alapján325
A kvadratúrakomponensek meghatározása a spektrális felbontás alapján325
Az SSB-jel átlagteljesítménye328
Az ekvivalens átviteli függvény meghatározása329
Torzítás burkolódemoduláció alkalmazásakor330
Gyakorló feladatok332
Fogalmak és összefüggések336
Szinuszos vivőhullám szögmodulációja338
A modulációs szabály338
Fázis és frekvencialöket. Példák340
A frekvenciamoduláció megvalósítása344
A frekvenciamoduláció visszavezetése burkolódetekcióra347
Demoduláció szorzással. További eljárások frekvenciamodulációra349
Független, gyenge, szuperponált zaj351
Zaj-jel-viszony modulátatlan FM-rendszer kimenetén354
A kimeneti zaj-jel-viszony355
Zaj-jel-viszony modulált FM-rendszer esetén356
A moduláció szerepe a termikus zaj vizsgálatakor357
A figyelembe veendő frekvenciasáv358
Függelék361
A kezdőfázis módosítása361
Céldifferenciátor FM-jelre361
Gyakorló feladatok365
Fogalmak és összefüggések367
Analóg jel továbbítása digitális csatornán368
Időben folyamatos jel továbbítása szimbólumsorozattal368
Nyalábképzés370
Kerekítési szabályok és a kerekítési hiba370
A kerekített minták ábrázolása szimbólumokkal377
Időben folyamatos jel továbbítása szimbólumsorozattal: hibák és jeltorzítások379
Gyakorló feladatok383
Fogalmak és összefüggések386
Lineáris előrejelzés, szűrés, simítás388
Alapfeladatok388
Előrejelzés véges számú minta alapján390
Elemi példa392
Áttekintés, kilátó394
Simítás időben folyamatos megfigyelés alapján395
Simítás a megfigyelési időköz széleitől távol397
Gyakorlati alkalmazások400
Függelék401
A négyzetes középhiba értelmezése időbeli átlagolás alapján401
Az együtthatók rekurzív meghatározása402
A legkiseb négyzetes középhiba405
Gyakorló feladatok406
Fogalmak és összefüggések409
Az információközlés elvi lehetőségei410
Mennyire lehet üzenetet tömöríteni?410
Elnevezések410
Egyértelmű dekódolhatóság, átlagos kódszóhossz412
A Shannon-féle entrópia. Két forráskódolási tétel414
A tételek bizonyítása416
Kódolás és dekódolás hűségi krtiériummal: kilátó419
Üzenettovábbítás tetszőleges megbízhatósággal421
Elemi példák422
Példa a csatornakódolási tételre424
Moduláció, illetve kódolás és moduláció alkalmazása425
Megjegyzések426
Függelék428
Kompakt, prefix-kód szerkesztése: Huffman-kódok428
Egyértelműen dekódolható kódok egy tulajdonsága431
A Jensen-egyenlőtlenség és alkalmazása433
A blokkeloszlás entrópiája, független, azonos eloszlású szimbólumok esetén434
Gyakorló feladatok436
Fogalmak és összefüggések438
Hivatkozások440
Tárgymutató447
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Információ közlése és feldolgozása Információ közlése és feldolgozása Információ közlése és feldolgozása Információ közlése és feldolgozása

A gerinc vászonnal pótolt, a borító élei kopottak.

Állapot:
4.360 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
konyv