A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Harmonia Sacra Énekeskönyv

Szöveges kiadás

Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Magyar Kórus
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 396 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 14 cm x 8 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az előszót irta Dr. Czapik Gyula egri érsek. Ez a "Harmonia Sacra" énekeskönyv 210 éneket tartalmaz a "Szent vagy, Uram!" énektárból. Ezenfelül még 30 népi gyűjtésből származó és 23 latin, gregorián éneket is ad közre. A könyvet Pál György fejlécei díszítik. Nyomtatta a Korda R. T. nyomda, Budapest.

Előszó

Jézus szavai szentek, igazak és bizonyosan megvalósulnak, hiszen az Istenfia kijelentései. Ő mondotta ezt is: „... mindenkit, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom azt Atyám előtt, ki... Tovább

Tartalom

IMÁDSÁGOK
KÖZÖS IMÁDSÁGOK
Katolikus köszöntés 9
Keresztvetés 9
Az Úr imája 9
A Szentháromság dicsőítése 10
Az angyali üdvözlet 10
Az apostoli hitvallás 11
Az Úr angyala 12
A Szentolvasó 13
Imádságok Szűz Máriához 15
A keresztségben tett
ígéret megújítása 17
A hit, remény, szeretet fölindítása 18
NAPI IMÁDSÁGOK
Reggeli imádság 18
Rövid reggeli imádság 20
Esti imádság 20
Rövid esti imádság 22
Tanulás előtt 22
Munka után 23
Étkezés előtt 23
Étkezés után 23
Egész nap Istennel 23
Imádságok a szentmisére 28
Szentgyónásra, szentáldozásra 44
KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA
Hit, remény, szeretet (A szt, beszéd után) 57
Szentséglátogatáskor 59
A védőszentekhez 65
Az őrzőangyalok oltalmáért 65
Állhatatosságért 66
Betegségben 61
Jó halálért 68
Az Anyaszentegyházért 69
A pápáért 69
Az egyházi elöljárókért 70
A lelkipásztorokért 70
A hit terjedéséért 71
A szülőkért és elöljárókért 71
Ellenségeinkért 73
Betegekért 74
A megholt hívekért 74
Meghalt szülőkért 75
Mindenszentek litániája 76
Litánia Jézus szent nevéről 83
Litánia Jézus szent Szívéről 87
A MINISTRÁCIÓ 91
Imádságok az egyházi év főbb ünnepeire 100
MAGYAR ÉNEKEK
Ádventi énekek:
1. A kereszténységben hisszük 137
2. Harmatozzatok 138
4. Téged vár 139
5. Ave Maria, 140
6. Az Úristen Ádám atyánknak 141
9. Ébredj, ember 142
10. Mária, szűz virág 142
11. Ó fényességes szép hajnal 143
14. Ó nemes, ékes 144
Karácsonyi énekek:
16.A Az angyal énekel 146
16.B A kis Jézus megszületett 147
17. Az égből színméz csörgedez 147
18. Az Ige megtestesült 148
20. Csordapásztorok 148
21. Dicsőség mennyben az Istennek 150
23. Istengyermek 151
25. Mennyből az angyal 152
26. Midőn a Szűz Magzatát 152
27. Mind a világ 153
29. Ó gyönyörűszép titokzatos éj 154
30. Ó Jézus, szűzen született 154
32. Pásztorok, pásztorok 155
34. Szülte a Szűz szent Fiát 156
36. Vigasságos, hangos 156
Évvégi hálaadásra:
37. Isten, ki az időnek 158
Újévi énekek:
39. Szép kelet, szép nap 159
41. Ó szép Jézus 159
Énekek Vízkeresztre:
42. Égi lakomára 161
43. Az isteni gyermeket 162
Bűnbánati énekek:
50. Mintha köztünk Jézus járna 164
51. Hamvazkodjál, hívő lélek 164
52. Hallgasd meg, hallgasd meg 165
53. Könyörülj, Istenem 169
55. Kereszten haldokló 171
Nagyböjti énekek:
57. Buzgó szívvel ünnepeljük 172
58. Bűnbánóknak menedéke 173
60. Hogyha hozzád járulunk 174
61. A fényes Istenarcot 175
63. A keresztfához megyek 176
65. Áll a gyötrött Istenanyja 177
66. Bűnös lélek, sirasd, kérlek 180
67.A Bágyad gyötrelmében 181
67.B Gyászbaborult Isten csillagvára 182
70. Jézus, világ Megváltója 182
71. Keresztények, sirjatok 184
72. Keservesen siratja 184
73. Krisztus anyja, Szűz Mária 186
74. Ó Jézus, Jézus 187
75.B Világmegváltó Jézus 188
76. Zengd, ó nyelv 189
Énekek a nagy hétre:
77. Megváltó királyunk elébe 192
78. Szivünk, lelkünk most kitárjuk 193
79. Áhítattal készülődjünk 195
81. Én nemzetem, zsidó népem 197
82. Királyi zászló jár elöl 198
Húsvéti énekek:
83.B. Allelúja, örvendezzünk 200
87. Föltámadt Krisztus 201
88. Krisztus feltámadott 202
89. Krisztus, virágunk 203
90. Örvendetes napunk 204
Áldozócsütörtökre:
93. Megjelentünk hajlékodban 205
94. Galileai férfiak 206
95. Krisztus a mennybe fölmene 207
Pünkösdi énekek:
98. Szállj szívünkbe 209
99. Ó alkotó Lélek, jövel 210
102. Szentlélek Isten, szállj reánk 211
103. Téged kérünk, Atyaisten 212
Szentháromság-vasárnapra:
105. Szentháromságnak életem, halálom 214
Úrnapi énekek:
106. Ó, ki ez oltáron 215
107. Dicsérd, Sión 2216
Az Oltáriszentségről:
109. Áldjad ember e nagy Jódat 219
110. Áldunk téged 220
111. Csodákkal tündöklő 220
112. Ez nagy Szentség 221
113. Édes Jézus, neked élek 222
114. Égből szállott 222
116. Imádlak, nagy Istenség 223
117. Istenség mélysége 224
118. Krisztus teste 225
119. Leborulva áldlak 226
120. Menyegzős köntösbe 227
122. Most az Úr Krisztusnak 228
123. Most lett a kenyér 228
126. Ó áldott szent Istenem 229
127. Ó szentséges, ó kegyelmes 230
128. Porba hullok ím előtted 231
129. Szent vagy, Uram 232
131. Templom csendes mélyén 232
132. Üdvözlégy, édes Jézusunk 233
133. Üdvözlégy, Felség 234
134. Üdvözlégy. Krisztusnak 235
135.A Üdvözlégy, ó drágalátos 235
135.B Üdvözlégy, nagy Király 236
136. Üdvözlégy. Oltáriszentség 236
137. Üdvözlégy, szent test 237
139. Ó Uram, nem vagyok én méltó 238
140. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya 238
142. Zálogát adtad, ó Jézus 239
Énekek Jézusról:
143. Előtted, Jézusom, leborulok 241
144. Édes Jézus, én szerelmem 242
145. Győzhetetlen én kőszálom 242
146. Hol vagy, én szerelmes 243
147. Jöjj lel, Jézus 244
148. Néked, én Jézusom 245
150. Uram Jézus! légy velünk 247
151. Zengjünk Jézus szent nevének 248
152. Ó Jézus, emlékezni rád 249
153. Ó add. Jézusom, nékem 250
154. Jézusomnak Szívén 250
155. Jézus Szíve, legtisztább szív 250
156. Jézus Szívét dicsérni 251
157. Szeretlek, szép Jézus 253
158. Acélszárnyon száll 254
Mária-ünnepek énekei:
160. Isten legszebb temploma 255
161. Máriát dicsérje lelkünk 256
163. Ki negyven nap előtt 257
165. Mária, kis hajlékában 258
166.B Fájdalomnak ünnepére 260
167. Felvitetett magas mennyországba 261
168. Örülj, vigadj 262
170. Felvirradt ez új örömnap fénye 263
1?1. Mondj szívem dalt 264
172. Ö Mária, drága név 265
Mária-énekek:
173. Áldozzunk, hív keresztények 267
174. Boldogasszony, édes 268
176. Néped, Isten, eléd járul 268
177. Szívünk-lelkünk összeszedjük 269
178. Szűz Mária, mennynek 270
179. Bús szivemnek nagy öröme 272
180.A Dicsérjük Jézus szentséges 273
180.B Égi szűz virág 273
181. Hozzád futok bánatommal 273
182. Keserű gondok 274
183. Lelkem tiszta lánggal ég 275
185. Mária, Szűzanya 276
187. Nagy mentsége, reménysége 277
188. Néked ajánljuk, Szűzanyánk 277
189. Nyujtsd ki mennyből 278
190. Ó áldott Szűzanya 279
191. Ö dicsőséges Asszonyság 280
192. Ó dicsőséges, ó ékességes 281
193. Ó dicsőült szép kincs 282
196. üdvözlégy Mária, tengernek 283
197. üdvözlégy, ó szép mennyek 284
L i t á n i á k:
198. Mennybéli Atyaisten 284
a) Lorettói litánia
199. Uram, irgalmazz nekünk 287
b) Lorettói litánia
Mária-antifónák:
201. üdvözítőnk Édesanyja 290
203. Mennyországnak királynéja, angyaloknak 291
205. Mennynek királyné Asszonya 292
207. Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak 292
Énekek angyalokról és szentlélekről:
209. Őrzőangyalokról 294
209. Szent Mihályról 295
209. Szent Gáborról 295
209. Szent Ráfaelről 295
210. Mindenszentekről 295
212. Szent Péter apostolról 297
213. Szent Józsefről 298
216. Páduai Szent Antalról 299
218.B. Liziői Szent Terézről 300
Miseénekek:
219. Az Úrnak dobban 301
220. Áldozattal járul hozzád 302
221. Egybegyűltünk 304
222. Futva jöttem elibéd 305
223. Hozzád sóhajt a lélek 306
225. Jertek, keresztény hívek 307
226. Kegyességgel hívsz, ó Jézus 309
227. Kegyes szemmel nézz ránk 310
229. Kezdődik az ének 310
230. A Szeretettel jönnek hozzád 312
Mise énekek ünnepi alkalmakra:
230.B Trónodhoz lépünk 313
231. Vágyva jöttem 315
232. Zeng a harang 316
Gyászmise-énekek:
235. Adj irgalmat 319
236. Édes Urunk, nézz le 320
238. Élők, holtak szent Istene 321
241. Ki ragyogni látod 321
242. Meg kell halni 322
243. Ments meg engem, Uram 323
244. Nézz le. Jézus 324
245. Ó egeknek Királynéja 325
246. Ó emberi gyarló nemzetség 326
247. Ó édes Megváltóm 327
248. Ó értem vért ontott 328
249. Ó Megváltó, kegyes Jézus 330
250. Ó örök fény napja 330
Magyar gyászmise:
251. Szemünk telve könnyel 331
Különböző alkalmakra:
253. Bemegyek szent templomodba 335
255. Jézus, Mária 336
257. örvendezzünk, jertek 337
258.A Isten hozta 337
258.B Jó Atyánkért esdeklünk 338
259. Jöjj, Szentlélek Úristen 339
260. Jöjj el, Szentlélek Úristen 340
261. Hallottuk, Isten 340
263. Uram, hiszlek 341
264. Szentolvasót imádkoztunk 342
265. Menny, föld, tűz 343
266. Legyen, Uram, színed előtt 344
268. Tehozzád kiáltok 345
269. Áldj meg minket, Jézus, kik itt 347
270. Áldj meg minket. Atyaisten 347
271. Áldj meg minket, Jézus! Esededezünk 348
273. Áldj meg minket, Teremtő 348
274. Áldjon meg minket 348
275. Hol Szent Péter 349
276. A Téged, Isten, dicsérünk 349
278. Immár a nap leáldozott 351
Énekek Jézusról:
280.A Gyermekszívek hódolata 352
280.B Győzelemről énekeljen 353
Magyarok Nagyasszonya
(okt. 8.) énekei:
284. Boldogasszony Anyánk 354
285. Egek ékessége 356
286. Édesanyja, Nagyasszonya 358
Mária- énekek:
287. Angyaloknak Királynéja 359
288. Boldogságos Krisztus Anyja 360
289. Angyaloknak nagyságos Asszonya 361
290. Gyászba borult egek 362
292. Máriát dicsérni 363
Énekek a magyar szentekről:
293. Isten, hazánkért térdelünk 364
294. Ah, hol vagy 365
296. Magyarok fénye 366
299. Szent Imre herceg 366
300. Felmutat égbe 367
301. Drága hazám, te 368
302. Sziklahitű László 368
303. Szent Erzsébet Asszony 369
304. Pannóniában nőtt 370
305. Mért feledkezel el 371
306. Isten, áldd meg a magyart 372
GREGORIÁN ÉNEKEK:
312. Az énekes szentmise feleletei 373
313. Adoremus... 374
314. Adoro te... 375
315. Ave verum...376
316. O salutaris hostia ... 377
317. Pange lingua... 377
Időszaki Mária-antifónák:
319. Alma Redemptoris... 378
320. Ave Regina caelorum 378
321. Regina caeli... 380
322. Salve Regina 380
Különféle alkalmakra:
323. Asperges me 381
324. Vidi aquam 382
325. Sacerdos et Pontifex 383
326. Veni Creator Spiritus 383
327. A szentmise állandó részeinek latin szövege 384
Kyrie - Glória - Credo - Sanctus-Benedictus Angus Dei
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Harmonia Sacra Énekeskönyv Harmonia Sacra Énekeskönyv Harmonia Sacra Énekeskönyv Harmonia Sacra Énekeskönyv Harmonia Sacra Énekeskönyv Harmonia Sacra Énekeskönyv Harmonia Sacra Énekeskönyv

Néhány lap kissé foltos.

A lapélek színezettek.

Állapot: Közepes
3.540 Ft
2.830 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba