Közel 3.000 kötet Táplálkozás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar írók Katona Józsefig

A gimnáziumok és leánygimnáziumok VII. osztálya számára

Szerző

Kiadó: Cserépfalvi
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 234 oldal
Sorozatcím: Magyar Pedagógusok Szakszervezete Magyar Irodalmi Tankönyvei
Kötetszám: 7
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Előszó

Részlet:

KÖZÉPKOR
Latinnyelvű irodalom.
MAGYARORSZÁGI ÉNEK A VILÁG MEGVETÉSÉRŐL.
Mondjam el, Jézusom, neked
lelkemben a szeretet,
mellyel érted tüzes lánggal tüzel, lángol?
ami édest a... Tovább

Tartalom

Középkor3
Magyarországi ének3
Sirató ének4
Anonymus: Előbeszéd7
Kálti Márk: Aba király veszte8
Gellért-legenda9
Temesvári Pelbárt: Stellarium10
Halotti beszéd12
Mária siralma15
Jókai kódex: Szent Ferenc prédikál16
Döbrentei kódex: Énekek éneke18
Szent Margit élete18
Cornides kódex: A fráter és a fülemüle20
Apáti Ferenc: Cantilena21
A humanizmus kora22
Mátyás király levele22
Janus Pannonius23
Lelkemhez23
A békéért24
Pannonia dicsérete24
Névváltoztatásáról25
A hajótörött Frandushoz25
Búcsú Váradtól25
Bonfini: Vitéz Jánosról26
Oláh Miklós: Hungaria28
A vallásos megújulás kora29
Sylvester János29
Az magyar nípnek29
Újtestamentom30
Bornemissza Péter30
Siralmas énnéköm30
Elektra fordításának utószava31
Ördögi kísértetek32
Balassi Bálint33
Borivóknak való33
Búcsúja hazájától34
Siralmas nékem35
A darvakhoz36
Mely keservesen kiált37
Kegyelmes Isten38
Tinódi Sebestyén39
Cronica39
Zsigmond király40
Dávid királynak énekéből41
Gyergyai Albert: Részlet az Árgirus históriából41
Virágénekek43
Balladák44
Júlia szép leány44
Kádár Kata45
Pázmány Péter47
Kempis Tamás47
A fiak nevelésérül48
Ajánló írás49
Szenci Molnár Albert50
Elöljáró beszéd50
XXIII. zsoltár52
gróf Zrínyi Miklós53
Szigeti veszedelem53
Dedicatio59
A török áfiumból60
Gyöngyösi István61
A Murányi Vénuszból61
Kemény János emlékezete62
Apácai Csere János: Székfoglaló beszédéből66
Petrőczi Kata Szidónia: Ó kedves violám68
Népszerű énekek69
Menj el, édes fecském69
Buga Jakab éneke70
Jaj! Régi szép magyar nép71
A felvilágosodás kora72
Rákóczi Ferenc vallomásaiból72
Mikes Kelemen74
LXII. levél74
Mikes utolsó levele76
Faludi Ferenc77
Forgandó szerencse77
A Dieu78
Részlet a nyolcadik éjtszakából78
Báró Amade László: Én angyalkám80
Bessenyei György80
Ágis beszéde80
A magyarság-ból81
A parasztság védelme82
Az értelem soha sem hibáz83
A jövedelemről83
Gondolatok84
A philosophus85
Orczy Lőrinc: A szegény parasztnéphez87
Dugonics András88
Árpád végrendeletéből88
Vérré válik89
Gvadányi József: A nótárius89
Pálóczi Horváth Ádám: Gyöngyvirág91
Bacsányi János91
A franciaországi változásokra91
A látó91
Tünődés92
Szentjóbi Szabó László94
A gyermekek94
Jegyzeteiből94
Ányos Pál: Egy boldogtalannak...95
Kármán József96
A nemzet csinosodásából96
Fanni hagyományaiból97
Dayka Gábor: Titkos bú100
Csokonai Vitéz Mihály100
Az estve100
Tartózkodó kérelem103
A pillantó szemek103
A reményhez103
Keser-édes105
Boldogság105
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor106
Siralom107
A békekötésre108
A magánossághoz110
A tihanyi echóhoz112
A lélek halhatatlanságából114
Dorottya115
Tempefői117
Fazekas Mihály: A kellete korán jött119
Az Empire ízlés kora 120
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához120
Virág Benedek: Bátorítás121
Kazinczy Ferenc121
Kis Jánosnak121
Cserey Farkasnak122
Epigrammák125
Orthologus és neologus125
A fogságom naplójából126
A pályám emlékezetéből128
A kötés napja131
Berzsenyi Dániel131
Fohászkodás131
A magyarokhoz132
A közelítő tél133
Osztályrészem133
Levéltöredék barátnémhoz134
A pesti magyar társasághoz135
Kölcsey Ferenc136
Elfojtódás136
Esti dal136
Csolnakon137
Vanitatum vanitas138
Zrinyi dala140
Zrinyi második éneke141
Emlékbeszéd142
Az örökös megváltás ügyében145
Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem146
A boldog szerelem147
Csobánc148
Kisfaludy Károly: Mohács150
Vedd sarlódat153
Az álmatlan király153
Iréne154
Sulyosdi Simon157
Katona József: Az andal158
Mi az oka159
Összefoglalás163
Jegyzetek226
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar írók Katona Józsefig Magyar írók Katona Józsefig Magyar írók Katona Józsefig

A borító elszíneződött, a gerinc vászonnal pótolt.

Állapot:
2.400 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba