A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Uj Idők 1924. január-junius (fél évfolyam)

Szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap - XXX. évfolyam 1-26. szám

Szerző

Kiadó: Singer és Wolfner Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 500 oldal
Sorozatcím: Uj Idők
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 31 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal illusztrálva. Nyomtatta Budapesti Hirlap nyomdája.

Előszó

Részlet az 1. számból:

Borsóhercegnő
Az öreg ház
Nero, a nagy kutya a tornác elején feküdt egy gyékényen és táguló orrlyukakkal, pislogó szemmel szimatolta a késő őszi napsugarakat. A... Tovább

Tartalom

Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok
Bársony István: Kisértetvár . .
--Az alma meg a fája . .
Benes Klára: Éva férjhez megy .
George A. Birmingham: A valuta
Bónyi Adorján: Ketrecben
G. Dávid Margit: Ópium
Dickens: A négy testvér . .
Dobosi Pécsi Mária: Névtelen
--Járókelő
H. Eyles: Jaqueline megjelen
Erdődi Mihály: A hóember .
--A nagy jelenet . . .
Erdős Renée: Borsióhercegnő. Regény
Fodor László: A mohácsi szép leány 244
--Ilse 360
--Egy kosár alma 406
--Az elzászi lány 471
Forbáth Sándor: A titok 410
Gombos Béla: Ketten 283
O. Henry: A narancs 231
--Miss Bates szerencséje . . . 379
--A tőzsdebizományos románca. 434
Herczeg Ferenc: Két ember 5
--A szürkekalapos ember 81
--Bumeráng .103
--Álarcosbál 141
--Vasárnap délután 257
--Incroyable 318
--A takarékosságügyi miniszter . 453
Illy János: A hű szolga 431
W. W. Jakobs: Az ő nagybátyja. . 15
---Angéla látogatásai 455
Kálmán Jenő: Egy pártvacsora és következményei 28
--A meg nem értett asszony . 52
--A bunda 93
--Mathuzsálem bácsi 394
---A cicerone . . 454
--Jackie Cooganok a Szondy-utcában 494
Kertész Mihály: A pisztoly 373
--Léggömb 446
Kosáryné Réz Lola: Rici asszony varázslata 180
— — Péntek 306
--Boldogság 390
--Kirándulás 488
Kosztolányi Dezső: Mariska
Krúdy Gyula: Margitsziget 222
--Ribizli 358
Kupcsav Felicián: Két galamb és még egy
Lancaster: Szerelem 48
Jack London: Az orr 188
Liptai Imre: A padon 497
Meskó Barna: Hajnali hazatérés . . 495
Nadányi Zoltán: A névjegy . . . 166
--Az öreg 470
Nyáry Andor: Az uraság kocája . . 412
--A nullásliszt 490
Pásztor József: Felhők játéka . . 226
--Testvérek . 301
--A játék vége 427
Pekár Gyula: Két levél meg egy délután 325
Roland Ashford Phillips: A sors. . 169
Francois de Rive: A légyott . . . 346
Ébner Rupp Béla: Pindulits és Mikurcsik 134
Sas Ede: Macskám története 72
--A király csengettyűje . . . 270
--Bárány Farkas tragédiája . 290
--Revidiálni kell a gyermekirodalmat 477
Surányi Miklós: Adél 101
--A horoszkop 24
--Az apród 237
--Az ő fia. Regény 261, 277,
Szalay László: Szuhay fogad , . . 250
--Birkalopás 452
Szomaházy István: A fellah-leány . 127
--Falusi rokonok 320
Vajthó László: Becsület 467
Vándor Iván: Féltékenység 31
Vértessy Gyula: Idealizmus 54
A. M. WilMasmson: Az oroszlán egérkéje. Regény
Zilahi Lajos: így kezdődik a szerelem 267
Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, bírálatok
Dr. Antal Géza: Rákóczikori emlékek holland levéltárakban
Bakonyi László: Finis tragoediae
__Aforizmák 46, 69, 88, 150,
Beöthy Zsolt: Irodalmi forradalmaink . 145
Georg Brandes: Voltaire 243
Bród Miksa dr.: Az élet meghosszabbításának problémája 109
-- A dohány és a dohányzás . 266
Ezer jó vicc 18, 35, 76, 94, 172, 190,
Fodor Gyula: A magyar opera . . 165
--Parsifal 444
Garády Viktor: Olvasás közben . . 33
Glass Imre: Mit játszanak a kisfiúk, mit a nagyok? 376
Gombos Gyuláné: Séták a nagyvilágban 408
Gróh István: Olasz levél 93
Hellebranth Berta: Cézanne-kiállítás Párisban 308
--Elena: Párisi kiállítások . 433
Herczeg Ferenc: Csajthay Ferenc . 65
--Borisnak görcsei vannak . . 183
--Templom a Tisza partján . . 201
--Levágassam a hajamat? . . 289
--Hol nyaralunk az idén? .
--Ész és sziv 464
--Ellesett párbeszédek 69, 125,
Hevesi Sándor: A szinház és a közönség 280, 316, 356, 423
Kálmán Jenő: Jósok a rendőrségen 283
— — Megbizható jelentés a Duna áradásáról 300
Krónikás: Kosztban 12
--Ektoplaszna, metapszichologia et cetera graeca 53
--Aktából kultura . . . . 92
--A vörös cár
--Általános műveltség 226
--Arankát irtok 242
--Egy uj tudomány
--Tetőtől-talpig 416
Krúdy Gyula: A férfi-ruhás irónő . . 302
Lyka Károly: Szőnyi István kiállítása 71
--A nápolyi asszony 4
--A művészet hete 126
--Budapest képtára 143
---Rudnay rézkarc-albuma . . 168
--Négy verniszázs 187
---A Biblia képekben 332
--Néhány uj szoborról . . . 372
--Petrovits Elek 387
---Parkművészet 430
--A legnagyobb magyar épitö . 486
Vitéz Madarász László: A levegő meghódításának mérföldkövei . 30
Paál Jób: A tavaszi divat 129
---A kártyázó Budapest 152
--Kiveszőben a pesti cupringer . 249
Pekár Gyula: A nő szabadságharca
Porkoláb István: Kisfaludy festette, Petőfi énekelte 19, 34
Réthei Prikkel Márián: A csárdás . 44
Rapaics Raymund dr.: A skorbutkáposzta 308
---A modern természetrajz utjai 395
Ravasz László: A kereszthordozás törvénye 395
Riedl Frigyest Petőfi egyénisége . . 83
Ruzitska Mária: Budapest nem Magyarország 70
--Szőnyegszövés . . 73
--A perzsa szőnyeg és gobelin-szövés történetéről és technikájáról 210
--- Illik — nem illik? 330
--A szőnyegszövés kellékei . . 362
--Régi magyar hímzések . . . 414
--Utijegyzetek 473
---Csipke s más egyéb . . . 493
Surányi Miklós: A regényírás lélektana 181
— —Anatole France 224
Szentgyörgyi Ferenc: Párisi levél
Sztrokav Kálmán: Lehet-e telegrafálni Marsba? 489
Tábori Kornél: A füredi tréfamester 260
--Régi tréfás bűvészet 347
Vaszary János: Alakuló képesség a művészetben 404
Vigyázó János dr.: A befagyott Balatonon 108
Thoroczkai Wigand Ede: Hogy építsem házamat? 450
A farkas hálája 229
Aggteleki ünnep 415
Csathó Kálmán új regényéről, a Földiekkel játszó égi tüneményről . 455
Erdős Renée uj regényéről, a Borsóhercegnőről 466
Falu Tamás uj verseskönyvéről, A lélek mindenütt kihajt-ról 154
Moly Tamás ui regényéről, a Bluff-ről
Pékár Gyula regényéről, a Liliomos asszonyról . 305
Surányi Miklós uj regényéről, a Nápolyi asszonyról 4
T. A.: Dánielné Lengyel Laura uj regényéről, Medici Lőrincné a Hattyu-utcában 492
Versek
Andersen György: Azóta 150
--Várni 201
--Mint a szirmok 373
--fordítása : A tavasz első mosolya (Théophile Gautier) . . . 389
Barát Ármin fordítása: A póstáslegény (Lenau) . 131
Bródy László : Idegen ember temetéséin 426
--Napfölkelte az Adrián . . 426
Emőd Tamás : Vasárnap este volt . 4
Erdős Renéé : Csak arról ne . . 340
Falu Tamás : őszelő 92
— — Visszhang 169
--Állomás 299
--Óra 299
Feleki Sándor : Az út végén . . 331
Forbáth Sándor : Egyedül a viharban 53
--Áldott legyen 466
Gács Demeter : Tavasz a városban 355
Glass Imre : Sirató ének : 318
Haraszthy Lajos : Pillangók, szálljatok 186
Jakab Ödön : Harangoznak . . . 164
--Tűz: a temetőben 470
Kosáryné Réz Lola: Az ablak melleit
--Régi este 244
--Kép 404
Kosztolányi Dezső : A bús férfi panaszaiból 449
Környey Zoltán : Akárki 223
Missik Endre : Újbányai emlék . . 71
Nadányi Zoltán : Hazafelé 5
--Találkozás 180
--Lya 279
Oláh Árpád : Uj Krisztusok 281
Oláh Gábor : Esengés a tavaszhoz 239
Ruzitska Mária fordítása : A hütelen (Maeterlinck) 259
Szalay Fruzsina : Köd elöltem, köd utánam 47
Szathmáry István: Balatoni emlék 223
Szebenyi Sándor: Este — reggel . 110
Szegedi István : Boldogság . . . 315
Szigethy Ferenc : Magyar parasztok 124
--Tavaszi magvető 448
Szuly Elemér : Utánad küldöm 182
Tábori Piroska : A százegyedik szoba 201
Tartallyné Stima Ilona : Egy percünk 494
Terescsényi György : Sárkány a lejtők felett 411
Lérey Sándor fordítása: Ars poétika (Verlaine) 371
Vajhó László fordítása : Vég (Theodor Fontane) 202
Vargha Gyula: Késő munka 24
Wildner Ödön fordítása: Csillagmorál (Nietzsche) 28
--Ecce homo (Nietzsche) 65
Zsombok Zoltán: Negyvennyolcas öregember 45
T. A.: Dánielné Lengyel Laura uj regényéről, Medici Lőrincné a Hattyu-utcában 492 1
Versek
Andersen György: Azóta 150
--Várni 201
--Mint a szirmok 373
--fordítása : A tavasz első mosolya (Théophile Gautier) . . . 389
Barát Ármin fordítása: A póstáslegény (Lenau) . 131
Bródy László : Idegen ember temetésén 426
--Napfölkelte az Adrián . . 426
Emőd Tamás : Vasárnap este volt . 4
Erdős Renéé : Csak arról ne . . 340
Falu Tamás : őszelő 92
— — Visszhang 169
--Állomás 299
--Óra 299
Feleki Sándor : Az út végén . . 331
Forbáth Sándor : Egyedül a viharban 53
--Áldott legyen 466
Gács Demeter : Tavasz a városban 355
Glass Imre : Sirató ének : 318
Haraszthy Lajos : Pillangók, szálljatok 186
Jakab Ödön : Harangoznak . . . 164
--Tűz: a temetőben 470
Kosáryné Réz Lola: Az ablak mellett
--Régi este 244
--Kép 404
Kosztolányi Dezső : A bús férfi panaszaiból 449
Környey Zoltán : Akárki 223
Missik Endre : Újbányai emlék . . 71
Nadányi Zoltán : Hazafelé 5
--Találkozás 180
--Lya 279
Oláh Árpád : Uj Krisztusok 281
Oláh Gábor : Esengés a tavaszhoz 239
Ruzitska Mária fordítása : A hütelen (Maeterlinck) 259
Szalay Fruzsina : Köd elöltem, köd utánam 47
Szathmáry István: Balatoni emlék 223
Szebenyi Sándor: Este — reggel . 110
Szegedi István : Boldogság . . . 315
Szigethy Ferenc : Magyar parasztok 124
--Tavaszi magvető 448
Szuly Elemér : Utánad küldöm 182
Tábori Piroska : A százegyedik szoba 201
Tartallyné Stima Ilona : Egy percünk 494
Terescsényi György : Sárkány a lejtők felett 411
Lérey Sándor fordítása: Ars poétika (Verlaine) 371
Vajhó László fordítása : Vég (Theodor Fontane) 202
Vargha Gyula: Késő munka 24
Wildner Ödön fordítása: Csillagmorál (Nietzsche) 28
--Ecce homo (Nietzsche) 65
Zsombok Zoltán: Negyvennyolcas öregember 45
Képek
Arcképek
George A. Birmingham
Csajthay Ferenc 65
Dohányi Ernő és felesége . . 405
Duse Eleonora 48
Erdős Renée a két kislányával . . 163
Gróh Klára hegedümüvésznő 03
Jakab Ödön 387
Janovics Jenő 355
Báró Kéthly István 300
Kóburg Lujza hercegasszony . . 225
Lőrinczky György 129
Lyka Károly 129
Petrovics Elek 387
Popovics Sándor 448
Gróf van Rachteren 51
Rubinstein Erna és Schwall Miklós . 15
Mr. Smith . 371
Schober Béla 448
Szabolcska Mihály 354
Szűcs Lenke hegedüművésznő . . . 457
Terstyánszky Kálmán 93
Mr. Ró Tyler 370
báró csepeli Weiss Gábor 309
gróf Zichy Géza 110
A budapesti francia követség portásának felesége, akit bátorságáért ezüst éremmel tüntettek ki . . . 75
Fényképek
Antik Usár szőnyeg mása 73
Almerói kastély 51
Apponyi Júlia grófnő esküvője . . 463
A „Gróf Andrássy Gyula" tereplovaglás nyertesei 364, 365
A legújabb magyar bélyegek . . . 346
A Nemzeti Kaszinó Széchenyi-serlege 134
A tél örömei 53
A téli sport bravúrja. Két kép . . . 110
Az almeloi kastély 51
Az állatkertből 345
Chamonix téli sporttelepe 24
Divatos párisi napernyők 363
Élelmiszerosztogatás szegények közt 361
Fakutyázás a Balaton jegén . . . 108
Ferike 290
Karácsony után 17
Karácsonyi kirakatok 32
Kilátás a tihanyi kolostorból Balaton jegére S5
Lovasünnep a Nemzeti Lovardában.
!Három kép 204
Otthon készült farsangi jelmezek . . 115
Öltözék bársonyból és kreppből,
Posztóruha coboly-disszel, Estély-ruha pannebársonyból, szőrmedísszel 47
Perzsaszőnyeg 210
Pünkösd Mezőkövesden 473
Régi gót szőnyeg mása 362
Rianás holdfénynél a Balatonon . . 109
Rózsa Lajos hamvainak vedre . . . 417
Somoskő várának romjai 331
Vitézzé avatás a Margitszigeten . . 481
Vitorlás-szán a Balatonon 108
Művészi képek
Gróf Batthyány Gyula Zenóbia . . 185
Berán Lajos A Petőfi-centennárium érme 207
Blatfner Géza Vizbenézők
Bouguereau Az első halál .
Pieter Brueghel A babiloni torony
Canzi Ágost Szüreti táncmenet Vác vidékén
P. Csaba Vimos Téli táj.
Éder Gyula A bűnös asszony . .
Ferenczy Károly Józsefet eladják testvérei
Glatz Oszkár Csöndes óra
--Csizmadiánál
--Kis leány babával
Gyenes Gitta Nocturné
Háry Gyula Havasok közt
--Patak
Holló László Viharos táj
Horvai János Ecce Homo
--Haldokló
Horváth Géza Ábrándozás . . .
--Ifjúság
--Meglepetve
Kacziány Aladár Orfeusz és Euridike
Kallós Ede Álom
Kató Kálmán Lakatlan ház a hegyen
Komlóssy Ede Az öreg Don Juan .
Korb Erzsébet Anyaság
Kunffy Lajos Temetés
--Aratási ünnep
--Cigányok .
Lavos József A szerelmeslevél . .
László Fülöp Indus tanulmány . .
Makart: Barna szépség
Makoldy József Műteremben . . .
--Elhagyottan
Mattyasovszky-Zsolnay László Nöi arckép
Márffy Ödön Tájkép . .
Mednyánszky László báró Est . .
Jean Francois Milet A pásztor . .
Moldován Béla A munka
Munkácsy Mihály Virág-csendélet .
Mühlbeck Károly Fejlécei 12, 18,
Nagy István Téli napnyugta . . .
Pálya Tibor Falusi arénában . .
Gaspard Poussin Ábrahám és az angyal . .
Rafael Mengs Madonna
Rembrandt Saul és Dávid
Roskovics Ignác A kis ínyenc . . .
Rudnay Gyula rézkarcai Vízhordó
— — Napnyugta
--Kártyázó koldusok . . . .
— — Nagy fák
Sándor Móric Trió
Skutetzky Döme Nevető hölgy
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond Klebelsberg Kuno gróf emlékplakettje
--Afrodité
Szentgyörgyi István Díszkút 201
--Mécses
---Női képmás 379
__Návai Lajos emléktáblája 449
Székely Bertalan Nő kibontott hajjal
--Szerelmesek . - 301
Szinyei-Merse Pál Gyermekfej .
Szőnyi István Danaidák 63
Teles Ede A toronyépitő 199
Valentiny János Tivornya után . . 357
B. Vaszkó Ödön Ady Endre sirja . 132
Veiden. Armand Petőfi, id. Andrássy
Gyula és Pákh Alberl centennáriumának aggteleki ünnepe . . . 413
Vedres Márk Arckép 392
Vidovszky Béla A velencei Márkus-templom keresztelő kápolnája . . 407
--A szolnoki „strand" 475
Thoroczkai-Wigand Ede Családi ház homlokzata, belseje és alaprajzai . 450
--Tisztviselőházak 451
--Munkásház homlokzata . . 452
Zászlós István Atlétikai vándordíj 338
Parkművészet. 2 kép . . . . 430. 431
Tánc a csárda előtt 44
Tánc a csárdában 44
Üvegfestmény 241
Színházi képek
Abonyi Géza a „Passió játék"-ban . 315
Cs. Aczél Ilona és Pethes Imre „Az élő holttest"-ben 209
Cs. Aczél Ilona és Hettyey Aranka „Az élő holtlest"-ben 209
Cs. Aczél Ilona a „Passió játék"-ban 314
Adler Adelína. Toronyi Gyula és Vencze Béla „Az eladott menyaszszony"-ban 223
Adler Adelína és Szende Ferenc a "Thaisz''-ban . 343
Aknay Vilma 189
Aiknay Vilma és Bérczy Ernő „A hámm"-ben 188
Ághy Erzsébet a „Passió játék"-ban 315
Bacsányi Paula és Simonyi Mária a „Buzakalász"-ban 88
Bajor Gizi és Demjén Mari a "Süt a nap"-ban 269
Biller Irén és Halmay Tibor „A szegény Jonalhán"-ban 471
Blaha Gitta és Abonyi Tivadar a „Szent Péter esernyőjé-"-ben . . 491
Fedák Sári az „Antóniá"-ban . . 427
Fenyvesi Emil 265
Gábor József a "Parsifal''-ban . . 445
Gál Gyula a „Passió játék"-ban . 315
Haselbeck Olga a ,,Parsifal"-ban . 444
Hegedűs Gyula, Lukács Pál és Fedák Sári az „Antóniá"-ban 425
Keresztes Mariska és Brada Rezső az „Árgirus királyfi"-ban 291
Kolbay Ildikó „A hamburgi menyasszony"-ban
Környey Béla, Németh Mária és Palló
Imre ,,Az erősebb"-ben 283
Kürthy József a „Süt a nap"-ban . 269
Lánczy Margit a „Passió játék''-ban 314
Nagy Margit a „Manón" cimű opera címszerepében 439
Németh Mária a „Faust" Margitjában . . 485
Odry Árpád a „Passió játék"-ban . 316
Papp Jolán és Rajnai Gábor „A szegény gazdagokban 447
Petheő Attila és Tasnády Ilona „A vén gazember"-ben 62
Pethes Imre és Fáv Szeréna a „Süt a nap"-ban . 268
Petráss Sári és Kiss Ferenc a „Mézeskalácsában 13
Péchy Erzsi „A szegény Jonatánéban . 467
Ptasinszky Pepi 205
Rákosi Szidi „A vén gazember"-ben 62
Rózsahegyi Kálmán „A vén gazemberében 62
Sárosy Andor és Kőszeghy Teréz a „Cár és ács"-ban 391
Sebeők Sári a „Farsangi lakodalom"-ban . . 164
Simonyi Mária a „Nagy Katalin"-ban 287
Simonyi Mária és Táray Ferenc az „Asszonyáldozat-ban 304
Simonyi Mária és Rajnai Gábor a „Szegény gazdagokban . . 447
Somogyi Erzsébet és Bérezi Ernő a ,,Buzakalász"-ban 89
Somogyi Erzsébet a „Buzakalász"-ban 89
Somogyi Erzsébet a „Tartuffe"-ben 303
Szemere Árnád a „Parsifal"-ban . . 445
Székelyhidy, Sebeők Sári és Medek Anna a „Farsangi lakodaloméban 165
Székelyhidy Ferenc és Medek Anna a „Farsangi lakodaloméban . . 165
Székelyhidy Ferenc dr. a „Parsifal"-ban 444
Tasnády Ilona a „Passió játék"-ban 314
Táray Ferenc és Simonyi Mária a „Buzakalász"-ban 88
T. Oláh Böske a „Szent Péter esernyőjében 493
Toronyi József és Z. Molnár László a „Szent Péter esernyőjé"-ben . 493
Tóth Böske és Tarnai Ernő „A kék Haway"-ban 188
Venczel Bella és Toronyi Gyula „Az eladott menyasszony"-ban . . . 223
Zilahy Lajos, a „Süt a nap'' szerzője a két főszereplővel: Bajor Gizivel és Kiss Ferenccel 267
A „Cár és ács" főszereplői 390
A „Gyurkovics lányok" Gyulán . 67
Jelenet „Az erősebb"-ből . . . 285
Jelenei a „Mézeskalács"-ból 11
Jelenet a „Passió játék"-ból 317
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem