A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1959

Előszó

Részlet a könyvből:

Az MSZMP művelődéspolitikai irányelvei ismét rámutattak arra a felelősségre, melyet a könyvtárak a szocialista építőmunka kulturális és tudományos megalapozása terén... Tovább

Fülszöveg

A könyvtárak azért teszik közzé évkönyveiket, hogy beszámoljanak életük egy elmúlt szakaszáról, s hogy ízelítőt adjanak dolgozóik tudományos igényű munkájának gyümölcseiből. A mi évkönyvünk is ezeket a célokat szolgálja.
Ki kell tehát fejezni azt a roppant változást, amely a nemzeti könyvtárrá fejlődő Országos Széchényi Könyvtárban az elmúlt évtized folyamán végbement. Az átalakulást az egész művelődésünket átformáló kulturális forradalom határozza meg. Könyvtárunk a szocializmus építésén munkálkodó modern nagyüzemmé fejlődött. A tervezés, gyűjtés, feldolgozás, olvasószolgálat, az irányítás és szervezés feladatai nyomultak tehát az előtérbe; a munka hagyományos területei részben kiszélesedtek, részben újakkal egészültek ki. A munkaterületek értékrendjének megváltozását tükrözi évkönyvünk beosztása is.

Tartalom

I. A könyvtár életéből
Az Országos Széchényi Könyvtár 1959. évi beszámolója 11
Az Országos Széchényi Könyvtár dolgozóinak munkássága 71
Gombocz István: Az Országos Széchényi Könyvtár külföldi kapcsolatai 1958-ban és 1959-ben 84
Besenyei Andomé - Papp István: A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási osztálya 1959. évi munkájáról 93
II. A könyvtári munka módszertani kérdéseiről
Lázár Péter - Barta Gábor: A nemzeti és nemzetközi szabványosítás összhangjának problémája a könyvtárügy és a dokumentáció területén 107
Tombor Tibor: Fényszedési eljárások 117
Orosz Gábor: Kollacionálás elvén alapuló gépi adat visszanyerés 128
Nagydiósi Gémmé: A vakok és a könyv. (Louis Braille születésének 150. évfordulójára.) 139
Keresztury Dezső: A magyar könyv tizenöt éve 150
III. Az OSZK gyűjteményeinek anyagából
Csapodiné Gárdonyi Klára: Mátyás király könyvtárának scriptorai 159
Fazakas József: Pótlások Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetéhez 178
Soltész Zoltánné: Hans Sebald Beham metszeteinek útmutatása egy XVI. századi csonka perikópás könyv meghatározásánál 190
Berlász Jenő: Istvánffy Miklós könyvtáráról 202
Terbe Lajos: A Szovjetunió európai részében megjelent magyar lapok 1917 - 1921. 241
Markovits Györgyi: A Nemzeti Könyvtár remotái nyomán 260
JK. Könyvtár- és művelődéstörténeti tanulmányok
Borsa Gedeon: Két Peraudi-féle nyomtatott búcsúlevél az Országos Levéltárban 279
Kókay György: Javaslatok a könyvolvasás népszerűsítésére 1789/1790-ből 292
Hernády Ferenc: Klimó György könyvtárának két felirata. (Adatok a pécsi műemlékkönyvtár nyilvánosítása időpontjához és szabályzata történetéhez.) 302
Kostyál István: Kármán József levele gróf Festetics Györgyhöz az Urániáról 316
Busa Margit: Kazinczy Ferenc munkáinak kiadástörténete. (Születésének 200.
évfordulója alkalmából.) 321
Dezsényi Béla: Kossuth Lajos publicisztikai munkássága az emigrációban... 344
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1959 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1959 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1959 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1959

A gerinc kissé foltos, töredezett, javított.

Állapot:
2.700 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba