A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Régiók és települések versenyképessége

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-905-257-4
Megjegyzés: További szerzők a kötetben. Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.

Fülszöveg

A globalizáció és az új térformáló erők hatásai az egyes régiókban és a településrendszer különböző elemeiben eltérően érvényesülnek, a területi struktúrák adottságai a versenyképességgel kombinált kohéziós politika alkalmazásában nem azonosak. Az Európai Unió strukturális politikájában előtérbe került a regionális versenyképesség. Egy térség fenntartható fejlődését a gazdaság szerkezetének minősége, az emberi tőke fejlettsége, A megközelíthetőség milyensége és az innováció fejlődésének tárgyi feltételei határozzák meg. A Nemzeti Kutatási-fejlesztési Programok keretében folytatott kutatások eredményeit tartalmazó kötet a régiók és a települések versenyképességét befolyásolót tényezőket az európai gazdasági térségbe ágyazva a magyar térfejlődés jövője szempontjából vizsgálja. Négy egyetemi és két akadémiai kutatóműhely tudományos konzorciuma a regionális versenyképesség fogalmi elemeinek tárgyalását követően bemutatja a versenyképességre ható tényezők területi különbségeit... Tovább

Tartalom

Bevezetés. A gazdasági tér versenyképességének elemei 9
1. A területi verseny és versenyképesség elméleti alapjai 35
1.1. A globális verseny térbeli következményei 35
1.2. Az országok versenyének értelmezéséről 40
1.3. A területi verseny fogalma és jellemzői 44
1.4. A területi versenyképességről és javításáról 50
1.5. Eltérő fejlettségű régiók versenyképességének javítása 61
1.6. Összegzés 68
2. A területi versenyképesség elemzési módszerei 69
2.1. Fogalmi keretek, előképek 69
2.2. A térségi fejlettség tényezőkre bontása: duális
és triadikus közelítés 71
2.3. A tényezőkre bontás fejlettségi és versenyképességi
szempontú értelmezése 73
2.4. Kistérségi versenyképességi típusok Magyarországon
a XXI. század elején 76
3. Regionális versenyképesség Európában 84
3.1. Heterogén Európa 84
3.2. Európai kohéziós politika 90
3.3. Differenciált kelet-közép-európai tér 97
3.4. Következtetések 105
4. Az ipar regionális versenyképessége 106
4.1. Az innováció fogalma és jelentősége a gazdaságban 106
4.2. Az innováció és a tér kapcsolata 107
4.3. Módszertan a magyar esettanulmányhoz 117
4.4. Az empirikus felmérés eredményei 126
5. Az agrárágazat területi versenyképessége 153
5.1. Az agrárvertikum fejlődésének főbb sajátosságai 153
5.2. Az agrárágazat versenyképessége 164
6. Az infrastruktúra fejlettsége Magyarországon 196
6.1. Magyarország infrastruktúrája megyék és régiók szerint 197
6.2. A nagyvárosok infrastrukturális fejlettsége 223
6.3. Záró megjegyzések 232
7. A magyar városhálózat funkcionális versenyképessége 236
7.1. Városaink a szocialista korszak végén 236
7.2. A városhálózat alakulásának megváltozott feltételei
1990 után 240
7.3. Várossá nyilvánítások, városállomány, városodottság,
a városok nagyságrendi tagolódása 244
7.4. A magyarországi városok hierarchikus rendszere 250
7.5. A városhálózat mennyiségi jellemzői 263
7.6. A városvizsgálatok további szempontjai 269
7.7. A magyarországi városok komplex típusai 274
8. Regionális innovációs potenciál 294
8.1. A regionális fejlődés és az innováció 294
8.2. A regionális innovációs potenciál elemei 301
8.3. A magyar városhálózat innovációs potenciálja 331
8.4. Regionális innovációs stratégia 341
8.5. Az innovációk regionális szintű alakításának
európai irányai 347
9. A környezeti elemek hatása a területi versenyképességre 352
9.1. A természeti tőke fogalma, funkciója és mérése 352
9.2. A természeti tőke hatása a területi versenyképességre 364
10. A területi közigazgatás és a gazdasági versenyképesség
összefüggései 385
10.1. Igazgatásfejlődési trendek 386
10.2. Új jelenségek a gazdaságfejlesztés irányításában 387
10.3. Az Európai Unió regionális politikájának hatása
a területi gazdaságfejlesztés irányítására 392
10.4. A fejlesztéspolitikai irányítás általános szervezeti
összefüggései Magyarországon 395
10.5. A regionális decentralizáció alternatívái 400
10.6. Demokratikusan választott képviselet és versenyképesség 411
11. A települések versenyképességét befolyásoló helyi gazdaságfejlesztési gyakorlat Magyarországon 413
11.1. A helyi fejlesztések tervezése 416
11.2. A helyi gazdaságfejlesztés költségvetési forrásai 424
11.3. Helyi adópolitika 427
11.4. A helyi fejlesztések célterületei 430
11.5. Kapcsolatépítési gyakorlat 433
11.6. A helyi gazdaságfejlesztés szervezeti, személyi háttere 436
11.7. A település és a helyi gazdaságfejlesztés sikere 438
11.8. Összegzés 441
12. Versenyképességi elemek a hazai regionális stratégiákban 443
12.1. A fejlesztési dokumentumok elemzése 443
12.2. Versenyképességi potenciál vizsgálata 452
12.3. A térség versenyképességének pozicionálása 453
12.4. Felzárkózás versus versenyképesség 454
12.5. Fejlesztési irányok és a várható hatások versenyképességének minősítése 458
12.6. A megvalósítás tapasztalatai és eredményei 461
12.7. Tanulságok, következtetések 462
Irodalom 465
A könyv szerzői 481
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem